OSN svolává mimořádnou schůzku ohledně UFO a Rusko se připravuje na Světovou Válku

Faal Sorcha

Faal Sorcha

autor

21.02.2008 Exkluzivně

       Zajímavé zprávy se dnes vynořují na Západě a tvrdí nám, že OSN pořádala 12.února mimořádnou schůzi, neboť mezi členskými národy vzrůstá stále větší znepokojení kvůli rychle narůstajícím zprávám o tom, že UFO bylo spatřeno na různých místech po celém světě. 

 

       Tato zpráva k nám přichází od význačného australského badatele dr. Michaela Emina Salla, který ve své zprávě prohlašuje:

       "Obdržel jsem následující e-mail od dvou důvěryhodných  kolegů (Claye a Shawna Pickeringa) týkající se spolehlivého zdroje, který je informoval o tom, že tajná schůzka se odehrála včera ráno ( 12.února) v kanceláři OSN v New Yorku a týkala se nedávné záplavy nových pozorování UFO. Zdá se, že mnoho národních států se obábá dopadu zvýšeného pozorování  UFO a přejí si, být obeznámeny o tom, co se děje.

       Jejich zdroj, který v současné době pracuje v diplomatických sborech, musel cestovat na brzkou ranní a také neveřejnou schůzku v sídle OSN. Jejich zdroj odhalil existenci tajné UFO pracovní skupiny, která právě schvaluje uvolnění takových informací pro veřejnost, a to ve snaze "aklimatizovat" ostatní na to, co se nám  brzy odhalí."  

       Také stojí za povšimnutí, že dokonce i Spojené státy, země dlouho známá potlačováním veškerých informací spojených s UFO,  zvyšuje hladinu zájmu ohledně těchto záležitostí, jak se můžeme dočíst v článku 'Washington Post News Service' nazvaném "Čerstvé pozorování UFO hlášeno v Stephenville v Texasu":

       "Podle Angelie Joinerové, reportérky, která napsala originální UFO příběhy, bylo další UFO spatřeno v sobotu. "Jestli armáda testuje tajné vojenské zařízení, proč to nadále provádějí tady?", zeptala se mě. "Jestli to není tajemství, proč pořád děsí lidi k smrti?"

       Další vadu na kráse tomuto příběhu přidává skutečnost, že Joinerová byla před týdnem propuštěna z 'The Empire-Tribune'. Tvrdí, že jí nařídili vycouvat z příběhu a domnívá se, že "smetánka města" byla "uvedena do rozpaků" celou tou pozorností. 'The Empire-Tribune' odmítli situaci komentovat, což samozřejmě jen nahrává plamenům konspiračních teorií. 

       Co se týká armády, ta si moc nepolepšila, když nejprve popřela, že v oblasti měla jakékoli letecké plavidlo a pak o pár dní později otočila o stoosmdesát stupňů - poté, co se objevilo více očitých svědků."

       Mnohem více znepokojující je však jiná skutečnost, a sice že k těmto událostem dochází ve chvíli, kdy hrozí Totální Světová Válka, jelikož prezident Putin předložil Západu upozornění, že Ruský Národ začne zaměřovat spojenecké národy NATO stranící Spojeným státům svou snahou obklopit Rusko jejich jadernými zbraněmi.

       Říká se, že Putin je nadále rozlícený kvůli plánované podpoře Západu pro odtržení srbské provincie Kosovo jako nezávislého státu, což ruský vůdce označil jako "nemorální a ilegální" a Rusko prohlásilo, že jej neuzná.

       Mezinárodní napětí dále podněcuje také vzrůstající potravinová krize, která zasahuje mnoho států a zapříčinila v uplynulém roce téměř 40%ní nárůst cen potravin, včetně těžce zasažené Asie, jak se dočteme v článku 'Asia Times News Service' nazvaném "Asie čelí vzrůstající rýžové krizi":

       "Indický vládní zákaz vývozu rýže uvrhl sousední Bangladéš do krize, a to v neradostných vyhlídkách vzrůstajícího globálního nedostatku obilí. Přední státy vyvážející rýži jako např. Indie a Vietnam snižují zahraniční prodeje, aby zastavily stoupání domácích cen. Dříve solidní pojistné zásoby celosvětově největšího vývozce rýže, Thajska, se nyní zmenšují.

       Zákaz indického Ministerstva obchodu a průmyslu ze dne 7.února zesiluje celosvětový nedostatek rýže, který dle OSN  Organizace pro výživu a zemědělství sídlící v Římě vyhnal v loňském roce ceny vzhůru téměř o 40%. Nejhůře zasaženi jsou velcí dovozci rýže jako  Myanmar, Afghánistán, Pákistán, Bangladéš, Indonésie a Malajsie."

       Agentura 'Agence France-Presse' rovněž podala zprávu o této rostoucí globální potravinové krizi, jak se můžeme dočíst v jejích zprávách: "Zvyšující se ceny potravin zasáhly chudé Asie tak tvrdě, že mnoho z nich vyšlo na protest do ulic, odborníci však nevidí mnoho znamení, že by vzrůstající problém mohl být odročen.

       Jak říkají, celá řada faktorů, od vzrůstající poptávky po potravinách a vysokých cen ropy po globální oteplování, by mohla učinit vysoké ceny základních potravin, jako je rýže, pšenice a mléko, permanentní, pevnou součástí naší reality. "Indikace obecně ukazují na vysoké ceny,"sdělila AFP Abdolreza Abbassian, vedoucí analytička v oblasti obilí pro  OSN  Organizaci pro výživu a zemědělství sídlící v Římě.

       Agenturní čísla ukazují, že ceny potravin globálně vyletěly vzhůru téměř o 40 procent v roce 2007, což podnítilo protestní akce v Myanmaru, Pákistánu, Indonésii a Malajsii."

       Také je velmi zajímavé, že jak Spojené státy nadále prohrávají ve svém tažení za globální nadvládu, ekonomičtí experti jsou stále více znepokojeni a obávají se, že americký národ bude čelit nové Velké Depresi, jak se dočteme v článku 'Reuters News Service' nazvaném "Riziko Deprese může tlačit USA k nákupu aktiv":

       "Obava z toho, že pokulhávající bankovní sektor může spustit další Velkou Depresi, by mohla donutit vládu USA, a Federální bankovní systém, aby přikročila k neočekávanému opatření nákupu širokého spektra aktiv, včetně cenných papírů, jak praví jeden z nejvíce pesimistických analytiků ohledně vývoje kursu akcií. Tento extrémní scénář, který by měl za cíl zažehnat deflaci a stabilizovat ekonomiku, se podle Bernarda Connollyho, globálního stratéga v Banque AIG v Londýně, vyvíjí jako zcela  zásadní věc."

       Ale vůči všem těmto zmíněným událostem, a dokonce bez zahrnutí nestabilního Středního východu, přetrvává konstantní odmítnutí propagandistických mediálních orgánů USA umožnit masám jejich národa dozvědět se o záležitostech této kritické krize ohrožující celé lidstvo. Člověk se může jen obávat o osud těchto lidí zbavených práv, neboť na ně brzy dopadne účet za jejich válečné neúspěchy takovým způsobem, že jejich duše budou zasaženy zděšením.

       Historie již mnohokrát ukázala, že Národy toužící po vybudování velkých říší tak činí na úkor životů svých občanů; lekce, k jejímuž opětovému zažití je, bohužel, americký lid odsouzen. 

       A přestože si můžeme přát, aby se naplnila stará proroctví o 'pomoci z hvězd' ještě před tím, než se náš Svět sám zničí, možná se zdá být prozíravější připravit se na eventualitu, že k tomu nedojde.


 Původní zdroj: www.whatdoesitmean.com

(c)2008 Translation: Adriana Křížová