Operace Paperclipe - Odhalená Pravda (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

19.11.2007 Exkluzivně

          Američtí vojáci bojující ve II. světové válce mohli pouze přihlížet, když stovky německých a rakouských vědců zapletených do nacistických válečných zločinů se začali stěhovat do Spojených Států Amerických. K této šokující události došlo po patronací přísně tajného projektu, který je veřejnosti znám pod krycím označením "Projekt Paperclipe". Odpovědní činitelé USA úspěšně prosadili lživé informace, které hovořily o tom, že tento projekt byl pouze krátkodobou akcí, která byla omezena na několik poválečných útoků do řad hitlerovského vědeckého talentu. V tomto ohledu vešla ve známost další lživá informace, která veřejnosti sdělovala, že akce byla ukončena s rokem 1947. Šlo totiž o jednoznačnou propagandu. Jak ukáži v následujících reportážích šlo ve skutečnosti o nejdéle probíhající akci do které byly zapojené nacisté jenž probíhala na území Států v jeho historii. Ve skutečnosti byl "Projekt Paperclipe" aktivní ještě v roce 1973 a jeho zbytkový vliv můžeme vnímat dokonce až do současné doby. Podle ověřených skutečností bylo pod vlajkou tohoto projektu přestěhováno do USA přinejmenším 1600 vědců a specialistů aktivních v mnoha oborech - především však v oblasti propagandy, špionážních služeb, raketové a letecké techniky, fyziky, biochemie atd. Mnoho z těchto německých vědeckých pohlavárů našlo svá umístění na amerických Univerzitách, ministerstvu obrany a vnitra včetně pozdější CIA. Ale mnoho dalšího se dělo na pozadí jmenované operace. Lživé skutečnosti jako kdyby nebraly konce. Tak například se mi podařilo zjistit, že americký armádní podplukovník William Henry Whallen byl usvědčen ze špionáže, kdy se prokázalo, že v letech 1959 a 1960 se aktivně podílel na řízení "Operace Paperclipe", ale zároveň prodával velmi zásadní vědecké informace, které byly vytěžené z německých vědeckých specialistů - v této době již pracujících pro USA - tehdejším sovětským zpravodajcům. Skutečný rozsah infiltrace tehdejší sovětské rozvědky zůstává dodnes neznámý. Je ovšem více jak zřejmé, že Paperclip byl již svou podstatou velmi vážnou bezpečnostní hrozbou USA. Vítejte na půdě "Operace Paperclipe" pokusím se vám v tomto novém seriálu předat poměrně rozsáhlé množství doposud neznámých skutečností týkající se této aktivity. Jsem přesvědčen, že mnozí z příznivců nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 tento rozsáhlý a ucelený materiál jistě ocení.

 

 

          Mnohým z dnešních badatelů, výzkumníků ale i klasických čtenářů je známo, že mnoho ze současných výdobytků letecké a raketové technologie Spojených Států padá na vrub vědecké inteligenci německého a rakouského původů, která byla prostě přetransportována do nitra USA pod slibem beztrestnosti a změny jména. Již tento akt amerických odpovědných činitelů je sám o sobě totálním krachem klasických zásad morálky a spravedlnosti. Nicméně již málokdo ví o přísně tajných experimentech psycho chemického charakteru, které byly prováděné na amerických vojácích na základně v Edgewoodu - Maryland pod záštitou amerického armádního centra pro výzkum chemické války.

        Na následujících stránkách textu Vás seznámím s osmi vědci (kteří byly součástí exportu Paperclip), kteří pracovali v letech 1947 až 1966 v Edgewood na vývoji různých forem nervových plynů a psycho chemických látek jako například "LSD". V tomto případě  je absolutně šokující skutečností, že nešlo pouze o německé doktory a profesory. Jde tu o asistenci amerického vědeckého personálu, který s neuvěřitelnou vehementností použil nacistickou vědu (která neslavně proslula v takových zařízeních jako např. Dachau) minimálně na 7000 nic netušících amerických vojácích. Ukazuje se, že tajemství "Operace Paperclipe" velmi úzce souvisí s filozofií "studené války". Navíc skutečná podstata, rozsah a hloubka této aktivity byla na hony odlišná tomu co se oficiálně servírovalo veřejnosti. Zvláštní pozornost pak zasluhují ty aktivity americké rozvědky, které byly zaměřené na vyrvání německé inteligence z ruských rukou i kdyby to mělo znamenat porušení zákona USA a základních pravidel zahraniční politiky.

      V souvislosti s doposud neobjasněnými souvislostmi týkající se aktivit uvnitř "Operace Paperclipe" bychom se měli soustředit na následující skutečnosti se snahou nalézt pravdivé odpovědi:

 

-          jaké legislativní a vůbec zákonné opodstatnění měli jednotlivé akce amerických zpravodajských služeb, které pod rouškou lží a manipulativních krycích legend převedli bez jakéhokoliv potrestání do USA celou řadu ex - nacistických válečných zločinců, kteří později začali pracovat na mnohých amerických Univerzitách a zpravodajských obranných programech

-          jakou roli v těchto operách a aktivitách hrála americká CIA

-          co se ve skutečnosti skrývalo za přísně utajovaným "Projektem 63"

-          jaké byly skutečné okolnosti série příkazů bývalého generála vojenského letectva Roberta L. Walshe v době kdy byl ředitel americké zpravodajské agentury, který určil aby bývalí nacističtí důstojníci německých tajných služeb začali pracovat pro poválečnou americkou zpravodajskou ústřednu

-          jaké bylo pozadí dalšího velmi zvláštního příkazu gen. Roberta L. Walshe na základě kterého byl z USA do Argentiny přestěhován notoricky známý německý generál a nacistický zločinec Walter Schreiber

-          jaké spojení existovalo mezi politickým extrémistou Lyndonem LaRouche a bývalými vědci z "Operace Paperclipe"

-          jaké okolnosti umlčely a uzavřely vyšetřování ministerstva spravedlnosti v roce 1986 ohledně dvou bývalých nacistických specialistů (Guentera Haukola a Dietera Grau) přestěhovaných v rámce "Operace Paperclipe" do USA

-          jak mohla NASA ty samé vědce v roce 1987 uctít veřejnými poctami společně s Wernherem von Braunem

 

        V souvislosti s "Operací Paperclipe" existuje ohromné množství velmi nebezpečných tajemství na které bych chtěl postupně v tomto materiálu upozornit. Jsem hluboce přesvědčen o tom že veřejnost měla být již dávno seznámena s neuvěřitelnými a mnohdy až hrůznými skutečnostmi, které se skrývají za nevinným označením "Operace Sponka". Konečně posuďte sami?..


        Dne 19. května 1945 vojenské dopravní letadlo začalo klesat na ústředním letištěm amerického města Washington. Když konečně zastavilo, vystoupili z něho celkem tři osoby. První byl člověk ve středním věku se zjizvenou tváří jehož drobná postava se jakoby ztrácela na letištním pozadí. Jde o Herberta Wagnera, který byl hlavním raketovým konstruktérem pro leteckou společnost Henschel a co je důležitější - byl ve své podstatě byl tvůrcem raketového zařízené které vešlo ve známost pod krycím označením "HS - 293". Šlo o první německou řízenou střelu použitou v bitvách v rámci II. světové války. Další dvě osoby jsou pomocníky  asistenty tohoto vědce.

        Ve chvíli kdy se nohy výše uvedených osob dotkly letištní plochy vzniká velmi zajímavý historický precedens. Jde o nacistické vědce, kteří prakticky svobodně vstoupili na konci II. světové války na americkou půdu. Souběžně s touto situací je aktivní americký námořní tým. Ten mezi tím úspěšně propašoval a ukryl na bezpečné místě v teritoriu USA sérii řízených střel "HS - 293", který budou velmi brzy použité při útoku na Japonsko. O tom všem ale nemá oficiální přistěhovalecký úřad ani potuchy. Nacistická minulost Heberta Wagnera musí být velmi dobře skrytá.

        Wagnerův tajný příjezd oznámil začátek masivní imigrace nacistických vědců do Spojených Států a bohužel i začátek velmi špinavé kapitoly ve světové poválečné historii. Za normálních okolností by se velmi rychlým způsobem u pana Wagnera odkryla jeho nacistická minulost. Místo toho mu oficiální místa umožnila uniknout spravedlnosti a ve své podstatě začít zcela nový život v USA. Ve své podstatě Wagneruv příjezd předcházel formální iniciaci "Operace Paperclipe", ale na tom nebylo nic divného. Již v roce 1944, kdy spojenecké jednotky pronikaly do vnitrozemí od pláží v Normandii měly ve svých řadách skupiny vědeckých vyšetřovatelů, kteří měli za úkol potulovat se po bitevních pláních a hledat vědecké laboratoře včetně samotného vědeckého personálu.

        Stojíme na začátku velmi závažných odhalení. Jsme připraveni na to jaká skutečná pravdivá podstata nám bude odhalena? Jsme připraveni přijmout všechny ty doposud pečivě ukrývaná tajemství, která neměla být nikdy rozpoznána a odkrytá?


(c)2007 Jaroslav Chvátal