ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI --- PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI --- ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 - 2022) (8) - ULTIMÁTUM

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

24.08.2010 Exkluzivně

V následujících řádcích bych vás chtěl seznámit s poměrně závažnými fakty, které byly zástupcům lidstva předány ze strany hybridní napůl lidské a napůl Anunnaki ženy, která se jmenuje Sinhar Anbar Anati. Narozená na Zemi v jedné z rodin „pozorovatelů“ (jde o genealogické linie těch Anunnakiú, kteří se rozhodli zde na Zemi setrvat po jejich poslední hromadné návštěvě s tím, že vystupují jako nezávislí pozorovatelé událostí uvnitř lidské rasy).

„Pozorovatelé“ nemají možnost se setkat se svým hlavním civilizačním seskupením až do doby jejich opětovného návratu (rok 2022), ale mají možnost v případě potřeby opustit Zemi a navštívit některý z několika umělých „přístavů“, které se nachází v prstencovém uspořádání kolem naší Sluneční soustavy ve vzdálenosti asi 1,4 světelného roku.

Poté, co Sinhar Anbar Anati předala potřebná fakta zástupcům lidské rasy, odcestovala v roce 2007 na jeden takový kosmický přístav. Zpět na Zem se vrátí až v roce 2022. Jedním z lidských zástupců, které kontaktovala, byl i Maximillien de Lafayette, kterého seznámila se svými zkušenostmi hybridního tvorstva, které je přítomné v podmínkách naší planety. Zvláštní důraz pak kladla na skutečnosti týkající se plánů a motivů bytostí „greys“.

Velmi zajímavé byly její zkušenosti během jejího tajného setkání s různými vrstvami vojenských činitelů a vědců z mnoha různých zemí světa a některých vládních představitelů. Následující pasáže jsou autorizovaným přepisem slov Sinhar Anbar Anati těsně před jejím odletem ze Země:

„Před několika lety jsem se měla setkat s některými vrcholnými představiteli vaší lidské armády a vědy. Byla jsem ubytována v New Yorku v jednom z hotelů, který byl po dobu mého pobytu zde pro veřejnost uzavřen. Měla jsem s sebou zvláštní zařízení, ve kterém se nacházela osobní telefonní čísla všech top členů americké „Národní Bezpečnostní Agentury“ čili „NSA“. Bylo mi sděleno, že pouze tři lidé na světě mají přístup k celému seznamu. Mezi tyto osoby patří i prezident Spojených Států.

Ve skutečnosti technologie tohoto zařízení není pozemského původu. Ani jedna ze tří oprávněných osob o tom neměla sebemenšího tušení. Po bedlivém zvážení jsem jim tedy poskytla ještě další data o charakteru této technologie. Po pravdě řečeno – byli v šoku, ale nesmírně jim záleželo na tom se sejít se mnou. Spíše si myslím, že asi neměli ani moc na vybranou vzhledem k velmi zásadním okolnostem, které byly součástí prvotního motivu vyvolat toto setkání.

Nabídli mi převoz z New Yorku do Washingtonu, kde mělo dojít k setkání. Ale já je informovala o tom, že to není nutné. Pro mne ostatně bylo snadnější se prostě ve Washingtonu na příslušném místě zhmotnit. K finálnímu setkání mělo dojít v hotelu „Four Seasons“ v Georgetownu. Jak se ukázalo později, majitelem tohoto hotelu byl jeden velmi známý člověk ze Středního Východu.

V tomto hotelu, který byl po dobu schůzky uzavřen pro veřejnost, stejně tak jako nejbližší ulice a parkoviště, na mne čekali tři členové NSA. Dovedli mne do vyhrazeného apartmá, kde kolem velkého stolu sedělo dalších patnáct osob. Ve chvíli, když jsem vstoupila do místnosti, se všichni zvedli, aby mne pozdravili.

Jenomže já jsem jasně viděla v jejich očích krátký, ale přesto jsoucí, záblesk úsměšku a podezření. Také jsem si všimla, že žaluzie na všech oknech jsou stažené a nikde v místnosti jsem neviděla žádný telefon. Nicméně všichni drželi v rukou přístroj, který byl v této době znám pouze některým mimozemským inteligencím, ale rozhodně ne člověku. Na okamžik jsem zaváhala v tom smyslu, zda toto zařízení evidentně sloužící ke komunikačním účelům nepochází od „greys“, ale záhy jsem tuto myšlenku zavrhla.

Také jsem zjistila, že ti, co se v místnosti nacházeli, byli skutečně lidé a nikoliv „vizuální mimikry greys“. Tyto mimikry se dají poměrně rychle zjistit, a to z toho důvodu, že greys nedokážou měnit během pohybu oblast hlavy nezávisle na těle. Proto, pokud chtějí otočit hlavu do strany, nemohou kroutit pouze krkem, ale celým tělem.

Toto je také jeden z nejdůležitějších znaků, podle kterého se bezpečně pozná greys v terénu, i když vytváří vizuální mimikry lidské bytosti. Navíc se lidé (i když sedí) neuvěřitelně často různě vrtí, kdežto greys sedí prakticky bez jakéhokoliv pohybu. Když stojí, pak rovně až prkenně a poměrně imobilním způsobem.

Přesto jsem prvního z greys rozpoznala na konci stolu. Choval se poměrně velmi chytře, ale prozradilo ho zařízení, které na první pohled vypadalo jako plnicí pero nebo propisovací tužka, ale ve skutečnosti šlo o odposlechové zařízení velmi moderního typu.

Během několika minut jsem zjistila, že v místnosti jsou z přítomných osob asi tak polovina bytosti greys. Po pravdě řečeno, neočekávala jsem jejich tak invazní přítomnost, ale danou skutečnost jsem se rozhodla ignorovat s tím, že budu hovořit pouze k lidem.

I když jsem mohla zničit každého jednoho přítomného greys již pouhou myšlenkou, rozhodla jsem se je nechat hrát jejich hru s vědomím toho, že o ničem netuším. O to více jsem byla zděšená z role lidí, kteří zde vystupovali spíše jako loutky, než jako svébytná a svobodná rasa. Nepřeji nikomu zažít takovou zkušenost. Nakonec ona zvláštní hra mezi greys a mnou pokračovala během celého tohoto setkání. Nicméně si nakonec stejně byli jisti tím, že byli z mé strany odhaleni.

Po úvodním vzájemném přivítání ze strany lidí nadále panovala nedůvěra o tom, kdo vlastně jsem. Proto jsem se ještě jednou představila a sdělila, že jsem kříženec mezi člověkem a Anunnakim. Můj otec je Anunnaki a matka je člověk ze Země.

Nakonec jsem se rozhodla na holé zdi bez jakéhokoliv zařízení odpromítat holografické sekvence havárie v Roswellu. V souvislosti s Roswellem jsem poukázala na skutečnou roli greys v lidském společenství a vyjevila ještě další údaje týkající se jejich výzkumu v podmínkách planety Země.

Skutečnost, že k projekci holografických obrazů došlo bez jakéhokoliv technologického zařízení, uvedla lidské zástupce v poměrně velké rozrušení. I když stále ještě nebyli přesvědčeni o tom, kdo jsem, byli již nyní ochotni naslouchat a to bylo nesmírně důležité. Nakonec jsem jim o greys pověděla poměrně mnoho (bylo to pikantní, když jich nejméně šest bylo přítomno v místnosti ve vizuální imitaci za člověka, dokázali se velmi ovládat).

Nakonec jsem lidským zástupcům sdělila: „Je třeba, abyste si každou hodinou byli vědomi toho, že Vám neříkají pravdu a že se jim nedá věřit“.

„Byznys je byznys.“, řekl jeden z přítomných generálů. „Ve skutečnosti nám dali více, než slíbili. Díky tomu jsme získali další pro nás neuvěřitelné znalosti. Když unesou pár lidí, z hlediska lidské civilizace to není žádný problém.“

„Škoda, že vás neslyší ti obyčejní lidé zvenku.“, odvětila jsem a hned dodala. „Uvědomujete si, že nejde o pár lidských jedinců, ale o zástupy desetitisíců lidských bytostí z celého světa, kteří jsou v rámci různých pokusů ze strany greys mučeni a nakonec zabiti? Víte, kolik lidí se každý den na vaší planetě pohřešuje a kolik se jich již nikdy nenajde? Kde si myslíte, že se asi mnozí z těchto pohřešovaných nachází?“

„Co ale můžeme dělat? Někdy jsou i taková opatření prostě nutná ve vyšším zájmu.“, ozval se jiný člověk.

„Áááá tááák. Ve vyšším zájmu? A můžete mi ten váš vyšší zájem nějakým způsobem blíže popsat?“ V této chvíli nastalo hluboké ticho. Nikdo nemluvil a zjevně nikdo neměl ani zájem mluvit. A tak jsem pokračovala sama.

Jste si vědomi toho, že greys se snaží celou tuto planetu získat pod svou vlastní kontrolu?“ „Ne, o tomto úmyslu nás nikdo z nich neinformoval.“, hlesl někdo od stolu. „A víte o existenci neviditelného idioplazmatického pásu kolem Země? Uvědomujete si, že vás chtějí izolovat od Vesmíru? Tento pás se dá různě rozšiřovat nahoru, nebo dolů a může ovlivňovat let střel, raket, letadel, prakticky všeho. Copak si nepamatujete na tragické a podivné havárie letadel nebo raketoplánů?

„Nechápeme, co chcete, abychom udělali.“, řekl jeden z generálů.

„To není vůbec složité.“, odvětila jsem. „Musíte se rozhodnout, zda budete stát po boku vašich otců a matek, tedy nás, Anunnakiú, nebo zda budete nadále sloužit vašim „přátelům“ čili greys. Uvědomte si také, že nejde čistě o vás, ale také o celou vaši planetu. Pokud se rozhodnete setrvat s greys, pak vězte, že po našem návratu v roce 2022 budeme muset tuto planetu od bytostí greys kompletně vyčistit."

„Vy nám vyhrožujete?“, rozkřikl se jeden z vysokých amerických politiků.

„Nenazvala bych to hrozbou, ale spravedlivým varováním. A v ohrožení jsou pouze egoistické zájmy vaší politické, vojenské a ekonomické menšiny. Vězte, že zájmy mnoha miliard lidí tam venku skutečně v ohrožení nejsou, ba naopak“.

Takže ještě jednou: Já, Sinhar Anbar Anati, zástupce lidu Anunnaki, vás důrazně varuji. Do roku 2022 učiníte pořádek na vaší planetě. Přizvěte si k tomu všechny mocnosti vašeho světa. Vyženete greys a zbavíte se jejich vlivu. Počnete napravovat fyzické, psychické i morální škody, kterých se vaše ego a lačnost po moci dopustily na prostých lidech celého vašeho světa a duši této planety. A nakonec sami spravedlivě odsoudíte sami sebe nebo se necháte odsoudit těmi, kterým jste tak hluboce ublížili.

Varuji Vás pane Bushi a s vámi všechny vaše následovníky a nohsledy!! Pakliže neučiníte, co je potřeba, dne 1. prosince roku 2022 již takto diskutovat nebudeme. Běží vám čas!!“

(Poznámka: K tomuto setkání došlo na jaře roku 2007. V následujících měsících se americký prezident Bush povahově výrazně změnil. Podle vyjádření jemu blízkých osob začal opět výrazně holdovat alkoholu, trpěl stihomamem. Chtěl mít pod kontrolou všechny dimenzionální průchody na blízkém a středním východě. Několikrát prý navštívil horu Mount Shasta. Ano, začal se bát a s ním tisíce dalších pohlavárů…..).

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly