ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI --- PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI --- ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 - 2022) (7) - UVEDENÍ MÍST PŘISTÁVACÍCH PORTŮ VČETNĚ FOTO Z VÝSTAVBY JEDNOHO TAKOVÉHO V THAJSKU

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

29.07.2010 Exkluzivně

Rád bych pokračoval v načatém tématu. Návrat či „návštěva“ Anunnakiů (myslím, že je v podstatě jedno, jak to nazveme) v poslední době spouští obrovský celosvětový zájem. Osobně si nemyslím, že jen to náhoda, ale spíše mám za to, že jde o součást podstatně komplexnějšího procesu.

Konec konců jsem velmi mile překvapen, jaká debata se spustila u poslední části tohoto seriálu. Je to jen a jen dobře. Diskutovat je třeba. Diskuze tříbí a aktivuje tvořivé procesy na mentální úrovni. S touto povědomostí se diskutovalo ve starém Řecku, pojďme tedy spouštět diskuze i v době přítomné. Vždyť jedním z cílů tohoto magazínu je poskytovat prostor a inspiraci pro takové diskuze.

Ukazuje se, že existuje několik témat, které nejen vzrušují představivost diskutujících, ale zároveň jsou jakýmsi středem inspirace a námětů pro další disputace. A o jaká ústřední témata se jedná? Tak například:

 • a) Změní trvale návrat Anunnakiů dosavadní přesvědčení stávajících náboženských systémů a pakliže ano, pak s jakým důsledkem?

 • b) Změní trvale návrat Anunnakiů stávající společenské zřízení a sociální pozadí lidské společnosti?

 • c) Bude návrat Anunnakiů stimulem k rychlejší evoluční expanzi, nebo naopak půjde v jejich případě o inhibitor vybuzující lidstvo k ještě fatálnějšímu pádu do hlubin nevědomí?

 • d) V jakých oblastech se jejich návrat promítne u prostého člověka (tedy ony základní cihly lidské společnosti)?

V těchto námětech bychom mohli ještě pokračovat, ale výše uvedený výčet obsahuje ty nejzásadnější oblasti. Samozřejmě je jich ve skutečnosti více, ale čtenář si jistě sám ty zbývající dosadí. Navíc kolem případného návratu Anunnakiů se na světlo světa dostávají stále častěji následující extrémně důležité otázky:

 • a) Kdy?

 • b) Jak?

 • c) Kde?

 • d) Za jakým účelem?

 • e) Kdo bude Jimi na Zemi kontaktován nejdříve?

Tyto otázky, tedy jejich pochopení a vědomosti s nimi spojené, jsou zcela zásadní pro naší další cestu za poznáním velmi důležitých aspektů fenoménu, který je spojen s inteligencí Anunnaki. A právě proto budeme v prvé řadě věnovat pozornost těm informacím, které nám nakonec ve svém finálním součtu umožní velmi podrobně a kvalitně odpovědět na otázky výše uvedené.

Konečně, pokud se podíváme zpětně na diskuzi u předcházejícího dílu, je nabíledni, že se právě tyto otázky, více či méně vyřčené, linuly fórem jako červená nit. Z výše uvedeného jaksi vyplývá jedno poměrně důležité poučení.

Hlavním tématem blízké budoucnosti, tedy nadcházejících let, není kontakt s mimozemskou civilizací, ale s Anunnaki.

Myslím, že již brzy si objasníme, proč v souvislosti s Anunnaki není moc na místě termín mimozemská inteligence (i když ho často ve svých pojednáních sám používám – ale všeho do času).

Položme si nyní otázku, proč je kontakt soudobého lidstva s Anunnaki tak důležitý? Na tuto otázku se nyní, alespoň v základní rovině, pokusím odpovědět v následujících bodech:

 • a) Pozemská historie a prehistorie ukazují, že vztah mezi lidskou rasou a Anunnaki (a opačně), který stále existuje, je speciální, ba co víc – velmi unikátní. (Průběžně budeme společně hledat odpověď, v čem je tento vztah velmi unikátní).

 • b) Na rozdíl od jiných mimozemských ras, které spolupracují s vojenskými vědeckými ústavy anonymně před globální lidskou společenskou konkláve, se nikdy nepodíleli na únosech lidí výměnou za mimozemskou technologii, nebo dokonce jakousi „mírovou okupaci planety“, ke které stále dochází (entity greys nebo zetas či inteligence plazího typu).

 • c) Anunnakiové nikdy neměli potřebu (tedy doposud) přímo spolupracovat s lidmi, jelikož se obávali zneužití zprostředkovaných technologií ze strany člověka.

 • d) Anunnakiové nikdy nespolupracovali s USA nebo jinými světovými mocnostmi nebo vojenskými vědeckými systémy a skupinami.

Nyní povím něco, co zřejmě vzbudí určitý druh nevole, ale vzhledem k tomu, že se snažím své čtenářské obci poskytovat pokud možno ty nejčistší informace tak, jak je mám sám k dispozici, nemám problém o tom nenapsat. Jde o to, že doposud Anunnakiové nikdy nežádali o souhlas lidí k výkonu svých vlastních operací. Důvody k tomu byly vždy různorodé.

Konečně uvidíme, jak se tento aspekt bude vyvíjet po jejich návratu. Faktem je, že vždy měli nad člověkem jistou kontrolu, a to z toho důvodu, že jsou genetickými tvůrci lidské rasy. Na druhou stranu je ovšem třeba zdůraznit, že tato kontrola na rozdíl od jiných militantních mimozemských ras není postavena proti lidskému vývoji a lidské evoluci. Naopak, klade si za úkol ochránit lidskou bytost před fatálními excesy, které by mohly působit proti přirozenému evolučnímu tahu.

Jak jsem již nastínil před chvílí, mnohé militantní mimozemské rasy nesmýšlejí s lidskou rasou hezky. Vizitkou je jejich dosavadní agenda, která obsahuje:

 • a) lidské ůnosy,

 • b) mrzačení dobytka,

 • c) genetické pokusy pro vlastní sobecké využití,

 • d) myšlenková kontrola a manipulace s výkonnými orgány lidské společnosti,

 • e) územní ambice.

Samotní Anunnakiové nemají absolutně žádný zájem na ovládnutí Země (pokud by tomu tak bylo, učinili by tak již dávno). Stejně tak nemají zájem na psychické nebo mentální kontrole člověka. Poslední a zřejmě finální evoluční upgrade u lidské bytosti učinili Anunnakiové zhruba před 65 000 lety.

Nyní uvedu všechna mně známá místa přistávacích portů. Níže vidíte fotografie z výstavby jednoho takového přistávacího portu v Thajsku. Fotografií mám z této oblasti podstatně více a příště uvedu další včetně segmentu z Google Earth.

(V Thajsku a Indii má být podle Ambara Anatiho k dispozici nejvíce přistávacích portů pro Anunnakie na naší planetě). Tyto fotografie jsem získal od dvou nejmenovaných osob, kterým se podařilo napojit na další osoby, které jsou přímo zainteresovány do výstavby. Obdržel jsem od nich souhlas ke zveřejnění některých fotografií v rámci tohoto seriálu. Pro širokou veřejnost, především v Thajsku, je ohledně této výstavby prozatím k dispozici krycí příběh. Původně panovala teorie autorů uvedených fotografií, že jde o odletové porty skupin mocných z planety Země, ale aktuální skutečnosti poukazují na informace ohledně přistávacích portů Anunnaki. Na druhé fotografii zhora si všimněte uprostřed po obou stranách vedle primárního kruhového přistávacího portu dvou a dvou hieroglyfů. Jde o písmo jazyka bytostí Anunnaki, které se nazývá Anak´h". Jde o vítací symboly.

Na fotografiích vidíte primární a sekundární kruhový přistávací port. Dále vidíte pod čísly 1, 2, 3 a 32 příchozí a odchozí terminály, které jsou seřazeny do jakési obrovské podkovy, atd.


A zde je seznam míst s ustanoveným přistávacím portem. Ve všech případech jde o přirozené prostředí. Umělé terminály se budují pouze v Thajsku a Indii:

Aljaška, Amchit, Amrit, Antioch, Arizona, Arwad, Baalbeck, Basra, Brazílie, Bukurešť, Kalifornie, Kartágo, Cherbough, Dover, Dušanbe, Gabala, Geilenkirchen, Gyumri, Honolulu, Kamishli, Kent, Keňa, Le Havre, London, Malta, Mexico City, Nevada, Nové Mexiko, New York, Niederheid, Oerland, Paříž, Praha, Puerto Rico, Petrohrad, Sidon, Texas, Trapani, Tyre, Ur, Vera Cruz a Washington.

U lokalit, kde je přistávací port lokalizován mimo město, jsem uvedl oblast, např. Kent, Arizona, atp. V případě potřeby mám k dispozici přesná místa přistávacích portů. Například v případě Prahy nepůjde o letiště, ale o místo, které je známé jako „Letenská pláň“.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.