ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI --- PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI --- ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 - 2022) (6) - SDĚLENÍ PŘESNÉHO ČASU PŘÍCHODU ANUNNAKI

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

28.07.2010 Exkluzivně

V této části mého pojednání o bytostech Anunnaki se na chvíli odkloním od původní datové linie a věnoval bych pozornost samotnému návratu těchto bytostí na naši planetu. Ve skutečnosti nejde ani tak o návrat, jako spíše o návštěvu. K tomuto tématu se však budu ještě mnohokrát vracet později, nicméně byly to hned dvě okolnosti, které mne přiměly učinit jakousi aktuální vsuvku do předcházejícího textu.

Onou první okolností je fakt, že jsem obdržel poměrně velmi podrobné informace o přesném čase příletu bytostí Anunnaki na tuto planetu. Součástí těchto informací pak byl soupis míst, která se mají stát jakýmysi přistávacími porty pro jejich technologii s podrobným popisem jejich geografické lokalizace.

Zdroj všech těchto informací je v těsné blízkosti skupiny Anunnakiů, kteří od posledního příletu těchto forem inteligence setrvali na naší planetě v roli „pozorovatelů“. Ve skutečnosti se jedná o několik set jedinců pohybujících se po celé planetě Zemi. Jak jsem již naznačil na začátku tohoto seriálu, jsou Anunnakiové prakticky k nerozeznání od člověka, až na protažený tvar zadní části lebky.

Druhým faktorem jsou pak stále se množící dopisy, které dostávám z prostředí nejen České a Slovenské republiky, ale i z jiných částí světa (Švédsko, Island, Venezuela, Egypt atd.) (již nějakou dobu jsou mnou autorizované články na stránkách Matrixu stále častěji překládány z češtiny do jiných jazyků, což je samozřejmě pro mne velmi pozitivním zjištěním), na téma času příchodu Anunnakiů na naši planetu. A vězte, že konkrétně v této otázce panuje obrovský nesoulad. Takže bych si dovolil na toto téma pár inspirací.

Celá řada různých zdrojů s neutuchající vehemencí hovoří o tom, že bytosti Anunnaki by se měly v hromadné podobě objevit na naší planetě někdy v roce 2012, přičemž toto zjištění dávají nějakým způsobem do souvislosti s Mayským kalendářem.

Podle všech velmi uznávaných zdrojů (jde především o materiály „Ulema“ a pak o vyjádření přítomných bytostí Anunnaki, které v úzkém okruhu zasvěcených vystupují pod jmény: "Ulema Mordachai ben Zvi, Ulema Penjabi Tiren Utan, Ulema Yira Kerma a Ulema Meli Po") nemá termín mayského „konce času“ absolutně nic společného s avízovaným návratem Anunnaki.

Lze v tomto případě až ostře konstatovat, že všechna tvrzení, která hovoří o opaku, jsou pseudovědeckého charakteru (pokud budeme brát vysoce fundované vědomosti a znalosti týkající se vývoje, sociologie, vědy a biologické taxonomie Anunnakiů včetně jejich historického spojení s lidskou civilizací jako určitý druh velmi specializované vědecké disciplíny).

Jedním z prvních, kdo z nějakých nám neznámých, ale neopodstatněných důvodů navrhl rok „2012“ dát do souvislosti s Anunnakii, byl spisovatel a badatel Burak Eldem. I v tomto případě platí, že spojení výše uvedeného data s návratovými aktivitami Anunnakiů je ryze účelového původu a tento aspekt má s největší pravděpodobností poplést a zmást velkou většinu zájemců o tuto problematiku, kteří však nemají to štěstí čerpat ze strategických zdrojů.

Podrobnější analýzou příčin, které některé z publikujících jedinců vedou k tomu, že spojují Anunnaki s rokem 2012, je přesvědčení (ovšem bez jakéhokoliv objektivního podložení), že staré civilizace Mayů a Inků vlastnily uvnitř svého vlastního národa nějaký odkaz ze strany Anunnakiů, který mimo jiné nastartoval masivní rozvoj astronomie a kosmologie.


Velký babylonský král Hammurabi, šestý monarcha První babylonské dynastie, jako první obdržel strategicky důležité informace od Anunnakiů


V tomto duchu můžeme pokračovat dál. Podobné schéma totiž platí i pro Sumerskou civilizaci, která se rovněž proslavila vynikajícími znalostmi „nebeské mechaniky“. Ve skutečnosti však v žádných doposud nalezených artefaktech nestojí ani zmínka o jejich návratu na planetu Zemi (natož pak konkrétně v roce 2012).

Všichni víme, že to byl právě dr. Zechária Sitchin, který se proslavil alternativním výkladovým zpracováním svitků pocházejících mimo jiné z prostředí sumerské civilizace. Stejně tak je známo, že tento vědec a výzkumník jaksi „umístil“ Anunnakie na planetu Nibiru, i když ve skutečnosti má tato civilizace s Nibiru jen pramálo společného.

Pan Sitchin hovoří o tom, že Nibiru se má uvnitř naší Sluneční soustavy objevit v roce 2085 a s ním i bytosti Anunnaki. Ve skutečnosti ale neexistuje žádný objektivní předpoklad pro takové tvrzení. Nechci se tímto pana Sitchina nijak dotknout, ale toto je zcela holý fakt.

Zbývá tedy pak jediná možnost. Dr. Sitchin má své vlastní důvody a jakousi vnitřní logiku pro postulování jeho teorie. Osobně mám k průkopnickým pracem tohoto muže jistou úctu, ale osobně nemohu akceptovat jeho časové určení, které je identické s rokem 2085.

Jak mnozí čtenáři asi ví, ve svých předchozích textech jsem opakovaně (jako možný přílet humanoidních bytostí Anunnaki) zmínil rok 2022. Následující logická otázka by mohla znít: proč právě rok 2022?

Protože tento časový termín je potvrzen v jednom ze starověkých rukopisů národa Ulema.

V rukopisu, který se nazývá „Kniha Rama Dosh“. Tento materiál je v podstatě mnohosvazkové unikátní kosmologicko – metafyzicko – filozofické dílo, které je založeno na několika velmi zásadních vědeckých disciplínách, mezi které patří například astronomie nebo kvantová fyzika.

„Kniha Rama Dosh“ je psána v původním jazyce Anunnakiů, který se nazývá „Anak´h“. Navíc tento materiál byl napsán v dobách starověkých a tak pro mnohé může být velkou záhadou, jak může obsahovat například pokročilé teorie kvantové fyziky nebo antigravitace atp. Díky svým učitelům vlastním několik svazků přepisů „Knihy Rama Dosh“ a musím prohlásit, že je fascinující studovat tento materiál.

„Kniha Rama Dosh“ a její nástavbová část – „Kniha Ilmu Al Donia“ detailně popisují strategii a taktiku návratu Anunnakiů na Zemi v roce 2022 a jejich následující přístup ke svým „dětem“, tedy lidstvu. Mohli bychom namítat, že od doby sestavení výše uvedených skvostných knih moudrosti uplynulo neskonalé množství času a mnohé se mohlo změnit.

Jistě, toto je velmi správný argument, ale oba dva písemné materiály staví na jakýchsi principiálních a řekl bych až axiomických paradigmatech „návratu“. Jde tedy o prvky neměnného charakteru. Navíc soudobý Mistr Ulema, Ambar Anati, ve svém nedávném prohlášení nejen uvedené skutečnosti potvrdil, ale zároveň i zpřesnil.

Lze tedy nyní sdělit s naprostou přesností, že zástupci civilizace Anunnaki by měli přistát na mnoha místech naší planety ve čtvrtek dne 1. prosince 2022.

Navíc, podle informací, které mám k dispozici, oznámil Ambar Anati tento termín již důležitým osobnostem několika zemí. Skutečnost je taková, že výše uvedená informace o návratu Anunnakiů se v jistých vládních a vojenských kruzích šíří jako blesk.

V současné době se s ní „potýkají“ i některé skupiny amerických vědců sloužících v armádě. Informovány by měly být NASA i NSA. A tato informace se dostala i do takových prostředí, jakými jsou podzemní vojenská základna „DULCE“ nebo „AUTEC“ či podzemní experimentální komplexy v Arizoně, Nevadě, Puerto Rico a Mexiku, kde se mimo jiné pohybují i zástupci hybridní civilizace „greys“.

Největší hnutí a zmatená aktivita však nastává mezi bytostmi „greys“, které se na jedné straně bojí Anunnakiů „jak čert kříže“ a na straně druhé zde mají rozpracováno mnoho projektů v kooperaci se silovými (vojenskými a vědeckými) složkami celosvětově fungujícího a kontrolujícího „Systému“. Navíc to před několika lety při opětovném setkání se špičkami amerických vládních úředníků sdělil Mistr Ulema, Ambar Anati, zcela jasně, když prohlásil:

„Vzhledem k tomu, že bytosti „greys“ již zcela fatálním způsobem kontaminovaly lidskou rasu, ovládly její kolektivní vědomí, mentalitu a psychiku,  je návrat Anunnakiů neodvolatelný a je urychlen na maximálně možnou míru“.

Mimochodem, jak bychom se zachovali, kdybychom se dozvěděli, že někdo ubližuje našim dětem?

I přes výše uvedené argumentace i nadále ponechám liberální přístup k časové dataci pro ty čtenáře, kteří chtějí mít větší odstup od toho, co bylo uvedeno. V tomto liberálním scénáři nacházíme tři stěžejní časové body:

  • a) Sitchinovu argumentaci pro rok 2085.

  • b) Argumentace fanoušků filozofie mayského kalendáře a rok 2012.

  • c) Informace, kterou poskytuje „Rama Dosh“, „Ilmu Al Donia“ a současně žijící Anunnakiové v prostředí Země a rok 2022.

V další části sdělím podrobné geografické rozmístění přistávacích portů bytostí Anunnaki. Systematický a podrobný přísun pak budou mít mí žáci, kteří jsou aktivní v rámci studijního projektu „Modré Světlo".

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.