ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI --- PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI --- ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 - 2022) (10) - NUTNÉ ZJIŠTĚNÍ

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

04.09.2010 Exkluzivně

V této části zasvěcujících informací o inteligenčním druhu Anunnaki a jeho osudovém spojení s lidskou civilizací se vrátíme k autentickému vyprávění křížence, který je z jedné části po svém otci Anunnaki a z druhé části po své matce lidská bytost. Jde o ženu, která má v hierarchii událostí nedávno minulých a událostí právě přicházejících výjimečné postavení. Jmenuje se Sinhar Ambar Anati.

Poté, co dvakrát jednala s vládami světových mocností (kterým vyslovila ultimátum) a také se zástupci pozemské vědy, bylo jí umožněno oficiálním způsobem navštívit experimentální vojenské laboratoře v Dulce, kde mohla pro nás, nezúčastněné lidské bytosti, připravit krátkou reportáž o hrůzách, které se v tomto zařízení odehrávají a o pravém charakteru fungování bytostí „grays“ v našem planetárním prostředí.

Myslím si, že z mnoha důvodů je tato reportáž hodně důležitá a svým způsobem velmi pěkně ukazuje, jak my, lidské bytosti, máme stále tendenci si bytosti grays určitým způsobem idealizovat. Ponechme tedy prostor k vyprávění opět Sinhar Ambar Anati.


Osmé patro

Po sestupu do osmého podzemního podlaží se mi poměrně rychle podařilo zjistit, že jde o využívanou obrovskou přírodní jeskyni, která v podstatě sama o sobě tvoří dvě samostatná patra. Můj průvodce „grays“ mi sdělil, že v těchto prostorách platí podstatně zvýšený bezpečnostní systém, takže pokud bychom chtěli jít do jeskyně, musel by zavolat další „grays“, kteří by nás následovali a zároveň bychom museli projít speciálním systémem oční identifikace.

Z tohoto důvodu jsme použili boční výtah na osmé úrovni. Nicméně můj průvodce mi sdělil, že se v prostorách osmého patra provádí speciální experimenty s lidským nervovým systémem. Tyto experimenty vedou k realizaci celé řady nástrojů, které mohou u lidské bytosti „na dálku“ způsobit různá onemocnění nebo dokonce i smrt. Zároveň se na tomto podzemním podlaží nachází celá řada na teplotu prostředí extrémně citlivých a obecně nebezpečných zařízení.Deváté patro

Na tomto místě jsem spatřila obrovské a skutečně rozlehlé sklady, kde se za zvláštních podmínek uchovávaly lidské tkáně. Také se zde nacházela lidská embrya v různém stádiu vývoje, která čekala na své využití. Všude bylo absolutně čisto, ale všude přítomný zápach různých chemikálií byl ohromující. Velmi zřetelně jsem si uvědomovala, že zde nebudu moci dlouho zůstat.

A „grays“, můj průvodce, který se doposud skrýval za identitu plukovníka Jonese a který po celou dobu neprojevil ani náznak nějaké emoce začal měnit tvar svého obličeje, takže během několika následujících vteřin se přede mnou vyjevil v celé své skutečné podobě. Obrátil se na mne a řekl:

„Vy jste, paní Anati, po celou dobu věděla, že nejsem člověk, že?Desáté patro

Skrývá v sobě největší potenciál tajemství. Na této podzemní úrovni jsem měla možnost spatřit rozsáhlé laboratoře, kde probíhal intenzivní výzkum lidské aury a celého spektra tzv. „mimosmyslových schopností“ lidské bytosti. Probíhal zde také výzkum snů a hypnózy. Zdejší výzkumníci byli schopni zaznamenat a konzervovat sny pomocí specializovaných přístrojů. Studium snů zde bylo součástí velkého a pokročilého studia lidské psychické síly a lidské vůle.

„Pokud v tomto výzkumu dostatečně pokročíme, budeme mít velký předstih před ostatními mimozemskými inteligencemi, které se zajímají o člověka. Jsme přesvědčeni o tom, že i před plazími formami inteligence“, snažil se mne „grays“ přesvědčit.

V duchu jsem se musela smutně usmát, neboť za prvé toto vše, co jsem měla možnost vidět (a zdaleka to nebylo vše), bylo naprosto otřesného charakteru a za druhé byla zjevné, že „grays“ nemají ani zdaleka představu o skutečném potenciálu plazích forem inteligence.

Když jsme ukončili toto podivné podzemní turné, byla jsem vyvedena ven z komplexu. Jak jsem již někde v průběhu líčení naznačila. Po celou dobu jsem měla pod kontrolou své emoce i city. Jinak to prostě nešlo.

Na druhou stranu jsem ale viděla dost a věděla jsem, že toto je pouze onou pověstnou špičkou hrozivého ledovce. Již nyní mi bylo také jasné, že maximum ze zjištěných skutečností se musí co nejkratší cestou dostat k nic netušícímu lidskému společenství. Výsledek je pochmurný, ale pravdivý.

Bytosti „grays“ dosáhly téměř úplné kontroly nad lidstvem.

Vrátila jsem se do New Yorku. Věděla jsem, že potřebuji čas k tomu, abych všechny skutečnosti co nejlépe vyhodnotila a mohla tak svému lidu předložit co nejefektivnější návrhy v rámci řešení nastálé situace. Zároveň jsem si velmi dobře uvědomovala, že prakticky všechna naše aktivita v prostředí planety Země bude muset podléhat souhlasu lidské bytosti.

A tak již z tohoto důvodu bylo zjevné, že lidské společenství musí být informováno rychle, kvalitně a pokud možno co nejobjektivnějším způsobem, jelikož se od toho všeho budou odvíjet rozhodovací aktivity člověka, až přijde čas situaci řešit. Začala jsem o tom všem přemýšlet z různých možných úhlů pohledu. Nechtěla jsem být přitom rušená nějakou vnější pozorností, a tak jsem se učinila neviditelnou.

Chodila jsem po ulicích, jezdila metrem, sedávala na autobusových zastávkách, navštívila jsem množství různých muzeí, obchody, kanceláře, nemocnice, domovy důchodců, školy a mnoho dalších institucí. To vše mi pomáhalo lépe přemýšlet o lidské bytosti. A díky tomu jsem také zjistila, „grays“ jsou prakticky všude.

Nejenže infiltrovali armády světových mocností a dalších mnoha států, ale zároveň jsem je potkávala v kancelářích důležitých institucí, v restauracích, fungovali jako zdravotní sestry či lékaři, dokonce i jako učitelé nebo úředníci. Bylo to skutečně jen stěží uvěřitelné zjištění.

Jak jsem již v tomto povídání naznačila, nebylo pro mne složité sledovat „grays“ i skrze jejich chameleonní mimkry, které velmi účinným způsobem platily na lidskou bytost. Já jsem však díky smyslům zděděným po genetické linii Anunnaki byla proti těmto „grays“ výstřelkům imunní. Během svého poměrně dlouhého života jsem viděla poměrně velké množství hybridů, necitelných a manipulativních. Bytosti „grays“ však byly na samé špičce této pyramidy. Po několika dnech jsem se pustila znovu do práce.

Pomocí stejného zařízení, prostřednictvím kterého jsem získala telefonní čísla členů NSA, jsem strávila několik hodin času kontaktováním a vyjednáváním se stovkami dalších důležitých a vlivných osob vaší společnosti z řad vlád mnohých dalších zemí. Navštívila jsem také množství dalších laboratoří, základen a jiných silně utajovaných pracovišť. Snad při každém jednání jsem narážela na jeden a ten samý blok, v podstatě každá vláda měla obrovskou hrůzu z „grays“.

Zjistila jsem, že „grays“ tak silně zastrašili všechny vlivné důležité lidské osobnosti a skupiny, že ti byli doslova paralyzovaní strachy cokoliv učinit, co by bylo proti zájmům těchto potměšilých cizích bytostí. Jenomže to nebylo to nejhorší. Velkému množství lidských jedinců, tedy těm, kteří se nacházejí na výborně placených vládních, vědeckých, kulturních nebo církevních postech, to všechno bylo naprosto jedno.

Jediné, co chtěli a po čem toužili, bylo udržet si svou moc a kontrolu nad svou pozicí a vlastně i nad svým vlastním obyvatelstvem. Bylo mi z tohoto pohledu nesmírně smutno, ale byla to realita, se kterou jsem se musela vyrovnat a věrohodným způsobem jí zadokumentovat tak, abych jí v pořádku mohla předložit naší Nejvyšší Radě. Za tímto účelem jsem v roce 2007 odcestovala ze Země.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly