OBYDLENÉ EXPOPLANETY, ZDROJ PODIVNÝCH SIGNÁLŮ Z VESMÍRU, ZÁHADNÁ STRUKTURA NAŠÍ PLANETY - NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY (11)

Koncem dubna 2019 korejský vědec Dr. Young-Hai Chi z Orientálního institutu Oxfordské univerzity v Anglii prohlásil, že mimozemšťané se již křížili s moderními lidmi, aby vytvořili nový hybridní druh a zachránili tak naši planetu před úplným vyhynutím všeho živého v důsledku klimatických změn a dalších katastrof, které by nás mohly v blízké budoucnosti potkat. Dr. Chi toto tvrzení uvádí na svých přednáškách od roku 2012 a nyní na toto téma vydal i knihu, protože podle něj existuje řada důkazů o tom, že únosy mimozemšťany a budoucí vývoj lidstva, stejně jako radikální klimatické změny, které v současnosti na naší planetě probíhají, spolu souvisejí.

Zmíněná kniha doktora Chi vyšla prozatím pouze v Koreji a v překladu se jmenuje "Návštěvy mimozemšťanů a konec lidstva". Dr. Chi v knize identifikuje čtyři druhy inteligentních a vyspělých mimozemských návštěvníků, kteří údajně unášejí lidi, aby je geneticky modifikovali: Podle badatele se jedná o malé Šedé, velké bílé a lidem podobné Huma- noidy, hmyzoidní bytosti a nakonec reptiloidy se šupinami a hadíma očima. Doktor Chi dále vysvětluje, že podle jeho názoru jsou za genetické experimenty zodpovědné především hmyzoidní bytosti, které dávají příkazy ostatním mimozemským bytostem.

Vědci Dr. David Jacobs, Dr. Young-Hai a Budd Hopkins
se věnovali fenoménu únosů mimozemskými bytostmi

Dr. Young-Hai Chi má podezření, že část těchto mimozemských návštěvníků se může díky své vyspělé technologii podívat do budoucnosti nebo sama podniká ve svých UFO cesty časem a snaží se zabránit velké pozemské katastrofě zde v naší současnosti, aby si zajistila vlastní přežití, které je zřejmě úzce spjato s naším osudem a slouží také k zachování vzácné planetární biosféry. Oxfordský profesor ve své knize cituje různé americké badatele, kteří se fenoménem únosů do UFO zabývali. Ti se domnívají, že jedním z hlavních cílů únosů mimozemšťany je kolonizace naší planety nově vytvořenými hybridy. Tuto skutečnost dnes uznává stále více odborníků, protože je docela dobře možné, že moderní lidé typu "Homo sapiens" byli původně také stvořeni jako hybridní druh - před mnoha tisíci lety! Opakovaně jsem na to upozorňoval ve svých knihách. Je možné, že se jedná o pokračující projekt prováděný různými mimozemskými druhy, které již tisíce let navštěvují Zemi a provádějí ex perimenty s pozemskými formami života a zejména s lidmi, kteří zde žijí.

Podle doktora Chiho tito mimozemšťané existují ve svých vlastních biosystémech a úrovních, které my lidé většinou nedokážeme vnímat, protože naše vnímání je omezeno na pět biologických smyslů lidského těla. Tyto popsané mimozemské bytosti jsou však vysoce inteligentní a Dr. Chi je přesvědčen, že na Zemi provádějí genetické experimenty a snaží se vytvořit hybridní druh člověka a mimozemšťana, protože v budoucnosti Země vidí pro lidstvo velké problémy - například klimatické změny, nové velké vymírání druhů a nakonec zhroucení globálního ekosystému. Nový lidský hybridní druh vytvořený mimozemšťany má být schopen tyto katastrofy přežít, aby lidstvo mělo budoucnost. Dr. Chi také varuje před nebezpečím jaderných zbraní a domnívá se, že i zde existuje souvislost s fenoménem únosů. Tyto zprávy se objevily také v novinách Oxfordské univerzity "Oxford Student". Podle uznávaného akademika by se tedy scénář dal shrnout následovně: Hybridní projekt je reakcí mimozemšťanů na úpadek lidské civilizace, který může skutečně brzy skončit v důsledku rozsáhlých katastrof. Chi má několik teorií, proč mimozemšťané vytvářejí hybridy:

"Jednou z možností je, že naši DNA považují za cennou pro své zásoby. Druhou možností je, že vytvářejí druh, který dokáže přežít budoucí klimatické podmínky. Za třetí, některé oběti únosů uvádějí, že tito hybridi mají velmi vysokou inteligenci, takže takové hybridy vytvářejí jako kvazilidi řešící problémy nebo budoucí vůdce. Primárním účelem únosů je produkce hybridů a sekundárním účelem je kolonizace Země. "

Dr. Chi zde odkazuje na to, co nazývá "kolonizační teorií", kterou poprvé představil výzkumník UFO Dr. David Jacobs. Dr. Jacobs na základě svých výzkumů a pozorování odvodil, že Zemi nyní osídluje druhá generace hybridů. Podle ní mimozemšťané nevytvořili pouze své hybridy s lidmi, ale také hybridy s lidmi - a to jsou hybridy druhé generace. Podle jeho pozorování jsou navenek k nerozeznání od běžných lidí, jakmile se již ponořili do lidské společnosti. Francouzská výzkumná organizace Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) dokonce hovoří o možnosti, že planeta Země může být ve skutečnosti mimozemšťany vytvořenou in-tergalaktickou zoologickou zahradou, a akademici by neměli existenci inteligentních mimozemšťanů navštěvujících Zemi lehkovážně odmítat. Věda hledá známky mimozemského života a rádiové signály mimozemských civilizací teprve asi sedmdesát let, zatímco vesmír existuje již 13 miliard let. V tomto poměru je 70 let velmi krátká doba.

Podle různých prohlášení a proroctví stojíme nyní před přechodem do nového věku, přičemž mnoho starověkých kultur a domorodých národů hovoří o vzniku nového světa. V období přechodu z jednoho světa do druhého se podle starověkých tradic pravidelně objevují "nebeští bohové" nebo mimozemští návštěvníci, protože ve fázích těchto přechodů vždy dochází k významným problémům a závažným globálním změnám na Zemi - například ke klimatickým změnám nebo možným jaderným válkám. Dr. Chi má tedy podezření, že hybridní projekt mimozemšťanů slouží zachování biosféry, o kterou se tito strážci tolik starají. Kdyby znovu a znovu nezasahovali, lidská civilizace by byla pravděpodobně opět zničena, jak se to zřejmě již několikrát stalo v dávné minulosti. Z tohoto důvodu mají mimozemští návštěvníci také velké obavy z vývoje jaderných zbraní, a jak je známo, po prvních amerických jaderných testech v roce 1945 vznikl v průběhu slavného Roswellského incidentu s UFO v Novém Mexiku v roce 1947 moderní fenomén UFO.

Nyní se k tomu vyjadřuje renomovaný akademik Dr. David Jacobs, který v roce 2013 poskytl informativní rozhovor časopisu Skeptico. Dr. Jacobs je známý americký historik, který v roce 2011 odešel do důchodu jako profesor na Temple University ve Filadelfii v Pensylvánii a od té doby se více věnuje ufologii a zejména četným nevyřešeným případům únosů. Na toto téma napsal celkem pět knih. Jeho výzkum zahrnuje hypnotické regrese obětí únosů a speciální metody výslechu s cílem přenést je zpět do období, kdy byly během únosů pohřešovány. Z výpovědí obětí dokázal doktor Jacobs odvodit, že se jednalo o gigantický tajný program infiltrace lidské společnosti, pravděpodobně s cílem zcela ovládnout planetu Zemi. Někteří z nich podle vlastních výpovědí učili své děti v podobě hybridů, jak splynout s lidskou společností tak, aby je již nebylo možné odlišit od běžných lidí - a tento postup podle jeho zjištěných informací probíhá po celém světě.

Druhým velmi známým badatelem tohoto fenoménu únosů byl Budd Hopkins (1931-2011), který byl rovněž činný jako autor a ufolog. Hopkins jako dítě zažil světoznámé rozhlasové vysílání Orsona Wellese z 30. října 1938 s názvem: "Válka světů!". Tuto hru režíroval Orson Welles podle románu H. G. Wellse z roku 1898. Jde o invazi Marťanů na Zemi. V té době tento přenos vyvolal u části amerického obyvatelstva paniku, protože se domnívali, že k imaginární invazi skutečně dochází! Hopkins později vysvětlil, že ho tento zážitek ovlivnil na celý život a zanechal v něm stopu, přestože šlo o divadelní mystifikaci. Z tohoto důvodu se později začal zajímat o pozorování UFO a o zprávy prvních kontaktérů s UFO z 50. a 60. let 20. století, a to již od 60. let. V 80. letech 20. století byl průkopníkem systematického výzkumu zpráv o únosech obyvateli UFO. Budd Hopkins i Dr. David Jacobs pracovali se stovkami různých obětí únosů a díky svému výzkumu zjistili určité shodné vzorce, čímž založili moderní studium tohoto fenoménu.

Jejich cílem bylo vždy vyvinout objektivní a vědecké metody výzkumu, a tím systematicky shromažďovat údaje a fyzické důkazy o těchto únosech. Tato práce vyvrcholila, jak již bylo zmíněno, v několika knihách a společném videodokumentu z roku 2006 s názvem Transgenetické bytosti. V tomto dokumentu předložili své důkazy o tom, že hybridi skutečně představují rostoucí přítomnost v lidské společnosti a že mezi námi žijí již dlouhou dobu. Takové zprávy se objevují již od 50. let 20. století, kdy plně lidsky vypadající mimozemšťané začali komunikovat s tehdejšími kontaktéry UFO, a nyní předložené důkazy dokazují, že fenomén únosů a hybridů je ve společnosti realitou. Oba badatelé chtějí umožnit seriózní debatu ve vědecké komunitě, která dříve nebyla možná.

Budd Hopkins prohlásil, že tyto mimozemské bytosti nás navštěvují, aby s námi zacházely jako s gigantickým experimentem, protože samy mají zřejmě problémy s reprodukcí. Celý fenomén také považoval za apokalyptický a domníval se, že tato setkání mohou mít hrozivé následky, protože unesení často popisují své zážitky jako noční můry. Určitá forma mimozemské eugeniky se prý používala speciálně na ženách a podle Hopkinse to vše bylo součástí high-tech plánu genetické kolonizace. Oběti byly obvykle unášeny do vesmírných lodí a oplodněny mimozemšťany, a když se dítě vyvinulo, došlo k dalšímu únosu, plod byl vyjmut a předán mimozemskému rodiči. Jako fyzické důkazy pro tato tvrzení mohly téměř všechny oběti ukázat jasně viditelné a identické kulaté jizvy a také kovové implantáty. Tyto implantáty umožňují mimozemšťanům sledovat vybrané cíle a kdykoli je najít. Mimozemské kosmické lodě po sobě navíc často zanechávaly otisky přistání a pasažéry bylo možné také vyfotografovat. Hopkins a Jacobs zdůrazňují, že jimi shromážděné údaje jsou založeny na solidních důkazech, které jsou v souhrnu zdrcující a mohou přesvědčit ostatní badatele a skeptiky.

Dvě knihy z roku 1987, "Návštěvníci" od Whitleyho Striebera a "Vetřelci" od Budda Hopkinse, měly velký vliv na rozšíření tohoto tématu mezi veřejností a staly se bestsellery. Významní skeptici, jako například astrofyzik Carl Sagan, tyto důkazy nápadně odmítali a tvrdili, že mnoho unesených osob tyto knihy dříve četlo a že to v nich vyvolalo falešné vzpomínky. Dr. David Jacobs, který po léta vedl organizaci ICAR (International Center for Abduction Research), rovněž po mnoho let shromažďoval důvěryhodné informace o únosech do UFO. Podle jím shromážděných informací, které pocházejí i z tisíců hypnotických sezení různých obětí únosů, se ukázalo, že v dnešní době již nepozorovaně obývá Zemi mnoho kříženců člověka s mimozemšťanem druhé generace a ve společnosti působí jako téměř zcela normální lidé. Mimozemští návštěvníci zřejmě již velmi dlouho provádějí na naší biosféře na Zemi nejrůznější genetické experimenty a podle různých informátorů ji možná dokonce před velmi dlouhou dobou vůbec vytvořili - proto mohla planeta Země fungovat jako gigantická laboratoř, kde mimozemšťané prováděli své experimenty. Tuto hypotézu potvrzují vojenští whistlebloweři i někteří vědci jako takzvanou "zoologickou hypotézu"!

Dr. David Jacobs proto také tvrdí, že zkoumání těchto mimozemských kontaktů přísluší akademické obci, a Jacobs skutečně dokázal přesvědčit některé své kolegy z různých oborů výzkumu, aby se ufologii věnovali. Ti se od té doby snaží prezentovat ufologii jako seriózní téma pro vědce. Od té doby se na toto téma objevily různé akademické studie, které shromažďují informace pomocí vědeckých standardů. Někteří badatelé se také domnívají, že analytici vojenské rozvědky již dospěli ke správným závěrům a že mnoho výbušných objevů týkajících se fenoménu UFO učinila americká armáda a Pentagon již v 50. a 60. letech 20. století. Tyto kruhy pak prý byly částečně zodpovědné za nárůst skepse veřejnosti. Dr. Jacobs a jeho kolegové chtějí, aby vědecká komunita konečně začala brát zprávy o neidentifikovaných létajících objektech a unesených lidech vážně a aby akademici získali v ufologii oporu pro budoucí výzkum. Bylo prokázáno, že tisíce lidí byly uneseny, a byl zahájen rozsáhlý chovný program, přesto se mnozí skeptici odmítají tomuto oboru věnovat, dokonce i fyzika mimozemských lodí nebo možná bio- logie mimozemských návštěvníků se jim zdá být podivně málo zajímavá!

Dokonce i v době řízeného odhalování UFO je jen velmi málo vědců ochotno obrátit svou pozornost k tomuto fenoménu. Z tohoto důvodu se UFOlogie nepropaguje. Přesto zájem o celý kontroverzní fenomén UFO v posledních letech velmi silně vzrostl. Následuje výňatek z rozhovoru novináře Alexe Tsaki- risa z časopisu "Skeptico" s Dr. Davidem Jacobsem z roku 2013 o jeho knize "UFO a únosy". Dr. Jacobs se v něm této kontroverzi věnuje podrobněji. Svému hostiteli vysvětlil, že akademická obec odmítá převzít odpovědnost za tento fenomén. Je třeba si uvědomit, že jak fenomén UFO, tak fenomén únosů jsou globální povahy a unesení lidé pocházejí z nejrůznějších společenských vrstev. Je mezi nimi také mnoho lékařů a lékařek, psychiatrů a psychologů. Je zvláštní, že všichni tito lidé uvádějí naprosto stejné věci, přesto o ně není žádný větší vědecký zájem. Lidé, kteří se vracejí z únosů, mají na těle viditelné jizvy, které jsou po návratu již zcela zahojené. Doktor Jacobs si to mohl osobně ověřit a potvrdit, že takové jizvy den předtím nebyly. Ve výše zmíněném rozhovoru se píše:

Alex Tsakiris: "To, co zde říkáte, je skutečnou výzvou pro akademickou obec, protože buď lze takové zprávy přijmout, nebo odmítnout, protože by mohly být klasifikovány jako hlubší neurologický nebo psychologický problém. V obou případech je však nutné tyto případy vyřešit."

Dr. David Jacobs: "Ano, ale to se týká pouze jednotlivých lidí. To, o čem mluvím, se týká skupin, a jakmile zmíníte, že máte na mysli celé skupiny lidí, najednou všechny psychologické pokusy o vysvětlení selhávají. Ale to je součást toho jevu, nic takového se v celé známé historii nestalo."

Dr. Jacobs dále vysvětluje, že v současné době existují uznávané výzkumné organizace v oblasti ufologie a patří mezi ně například Mutual UFO Network (MUFON), Ariel Phenomena Research Organization, American National Investigations Committee on UFO Phenomena a další. Tyto skupiny publikují studie a zprávy, skládají se z akademiků, vědců i odborníků a tito lidé za ně ručí celým svým jménem - a můžete jim také klást otázky. David Jacobs řekl svému hostiteli Alexi Tsakirisovi, že před mnoha lety mohl jmenovat asi 1 200 akademiků, kteří se zajímali o fenomén UFO, ale v současné době se podle jeho pozorování zdá, že akademický svět zcela ztratil zájem. Naopak má pocit, že vůči UFO panuje téměř nepřátelský postoj! Ne že by se tito badatelé o UFO nezajímali, ne, oni jsou k celému fenoménu zcela nepřátelští a zcela ho odmítají.

Alex Tsakiris: "Dobrá, takže se tato věc změnila ve vyhlášenou válku".

Dr. David Jacobs: "Správně. A je to poprvé od počátku tohoto fenoménu. V moderních dějinách UF O nikdy nebylo období, kdy byste mohli najít takovou míru nepřátelství, snad s výjimkou let 1947 až 1949. I tehdy byla větší zvědavost. Nyní je to nepřátelství, a to je opravdu úžasné."

Akademici také odmítají věřit ve vládní spiknutí - jedna věc je tvrdit, že UFO je skutečné a pochází z vesmíru, druhá věc je tvrdit, že vláda o všem přesně ví, informace tají a možná dokonce několik UFO vlastní. Jakmile se o něčem takovém začne mluvit, akademici prostě zmlknou, zejména společenskovědní pracovníci. Podle doktora Jacobse je to pro ně prostě nepředstavitelné, protože to odporuje všem jejich znalostem o vládě a jejím fungování. Alex Tsakiris zde zasahuje a vytahuje mnoho autentických, odtajněných dokumentů o UFO od americké vlády, protože tyto dokumenty dokazují velký zájem vládních zpravodajských agentur o toto téma, a to vše je skvěle zdokumentováno a vyvrací odmítavý postoj skeptiků. Ostatní badatelé odmítají tento fenomén zkoumat, protože se domnívají, že by jim tato práce narušila kariéru, a proto se jí vyhýbají.

Dr. David Jacobs: "Přesně tak. Nezáleží na tom, zda s vládním utajováním souhlasí, nebo ne. Pro akademickou obec je to celé nesmysl, už jen z toho důvodu, že mimozemšťané přicházejí z vesmíru, i když všichni víme, že odtamtud nemohou, protože by to trvalo příliš dlouho i při rychlosti světla a tak dále, a teď mají unášet lidi, aby zjistili, co nás dělá takovými? Takže ne."

-pokračování-

Další díly