OBYDLENÉ EXPOPLANETY, ZDROJ PODIVNÝCH SIGNÁLŮ Z VESMÍRU, ZÁHADNÁ STRUKTURA NAŠÍ PLANETY - NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY (1)

Následující informace jsou plně ověřitelné a představují tak důležitý zdroj autentických údajů a faktů, z nichž některé byly publikovány akademiky v nejnovějších studiích a které nemohou být skeptiky tak snadno odmítnuty. Další část pochází z aktuálních článků v předních a nejprestižnějších světových denících, které již dva roky také začínají seriózně hodnotit celý fenomén UFO a v omezeném rámci o něm otevřeně a bez předsudků informovat. Tato skutečnost je podle mého názoru naprosto ohromující; ještě před několika lety byla téměř nepředstavitelná, protože v akademických kruzích a v kontrolovaných masmédiích panovala a stále panuje v této věci obrovská blokáda. V následující kapitole se k tomu vyjádří odborníci a vysvětlí, proč tomu tak stále je. Většina těchto zpráv pochází z anglicky psaných zpravodajských médií a mezinárodních studií. Nevědomost však není řešením a pouze zdržuje proces hledání pravdy.

Nejdříve shrneme nejdůležitější novinky týkající se vědeckého pátrání po mimozemském životě v naší sluneční soustavě a po obyvatelných exoplanetách, jakož i podivné objevy, které v posledních letech oficiálně učinily nejdůležitější kosmické agentury. Skutečnost mimozemských návštěvníků a inteligentního mimozemského života ve Vesmíru je až doposud masmédii a hlavními vědeckými institucemi popírána, přestože pro ni existuje dostatek důkazů. V roce 2019 však byl zahájen proces, v němž bylo připraveno vše pro široké rozšíření těchto otázek. Například vědecký časopis "Popular Mechanics" nedávno zveřejnil důležitý článek, v němž objasnil, že je těžké uvěřit, že v našem rozsáhlém Vesmíru neexistují žádné jiné inteligentní formy života. Je známo, že život se vyskytuje i v zónách s pravděpodobně nejtěžšími podmínkami prostředí na Zemi, takže je možné, že meziplanetární formy života se přizpůsobily i životu ve Vesmíru, jako například malí pozemští tardigrádi, kteří mohou dlouho existovat ve kosmickém vakuu. Mnohá pozorování a teorie největších vědeckých kapacit naznačují, že ve Vesmíru existuje něco většího. Proto je také velmi pravděpodobné, že máme inteligentní kosmické sousedy.

Připomeňme si například záhadný mezihvězdný objekt Oumuamua, o němž se někteří astronomové domnívají, že byl inteligentně řízenou sondou nebo kosmickou lodí z blízké sluneční soustavy. Toto těleso vstoupilo do naší soustavy, přiblížilo se ke Slunci, proletělo kolem hvězdy pod strmým úhlem, silně zrychlilo a poté vysokou rychlostí opět opustilo naši sluneční soustavu. V posledních měsících se také neustále objevují zprávy o obyvatelných exoplanetách, takže je velmi pravděpodobné, že naše galaxie je již obydlena nesčetnými mimozemskými formami života. NASA potvrdila, že existují tisíce exoplanet a že technologie k jejich návštěvě bude brzy k dispozici! Kdo může říci, zda mnoho exoplanet v naší blízkosti již není obydleno inteligentními mimozemskými bytostmi? Čína například oznámila, že v roce 2019 plánuje postavit největší radioteleskop na světě o průměru 500 metrů, který bude hledat obyvatelné planety mimo naši sluneční soustavu a zjišťovat, zda mají magnetické pole.

Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise "Research in Astronomy and Astrophysics". Nový teleskop se bude jmenovat FAST a mezi jeho úkoly bude patřit studium pulsarů a záhadných mezihvězdných rádiových signálů - rychlých rádiových záblesků, které dokonce přicházejí z jiných galaxií a jsou vysílány přímo na Zemi z neznámého zdroje! Mnozí vědci se nyní domnívají, že tyto signály pocházejí od hypotetických mimozemšťanů. Studie čínských a francouzských vědců také prozrazuje, že tento teleskop plánují využít k výzkumu exoplanet, které se nacházejí v okruhu 100 světelných let kolem naší sluneční soustavy, aby zjistili, zda mají vlastní magnetické pole, a zda je tedy na nich možná existence života. Magnetické pole je důležité pro ochranu života na planetě před nebezpečným zářením z Vesmíru. Jakmile bude možné detekovat magnetické pole na exoplanetách, bude možné také zjistit, zda jsou obyvatelné, či nikoli.

Podle další nové studie mohou mít jiné planety lepší podmínky pro život než naše Země. Podle této studie existuje v naší galaxii a v celém Vesmíru nespočet exoplanet, na kterých může existovat život. Vědci chtějí pomocí nových teleskopů zjistit, jaké atmosférické podmínky tam panují a zda je možné, že by na nich mohlo být více života než na naší malé planetě, protože asi 35 % všech exoplanet je větších než Země a pravděpodobně mají stejně vody! NASA hledá planety v obyvatelných zónách slunečních soustav, kde by tyto světy mohly mít potenciál pro život s oceány s kapalnou vodou. Časopis "Scientific American" se nyní ptá, kolik inteligentních civilizací již mohlo vzniknout v naší galaxii a zda jsou inteligentnější a vyspělejší než ta naše.

Lidé vysílají ze Země do Vesmíru rádiové signálysto let a nikdy si nedělali starosti s tím, kdo je zachytí a zda nemáme v blízkosti kosmické sousedy. Pokud takové civilizace existují, může být otázkou naší interpretace jejich signálů nebo fragmentů jejich technologie, které mohly zanechat v naší sluneční soustavě, abychom potvrdili jejich existenci. Vzhledem k tomu, že náš vlastní technologický pokrok se prudce zrychlil teprve v posledních několika stech letech, je těžké říci, jak vyspělé mohou být jiné technologické civilizace ve Vesmíru, které jsou možná miliony let před námi. Podivný mezihvězdný objekt Oumuamua je dost možná technologickým dědictvím mimozemské civilizace, což potvrdilo několik informátorů z prostředí "Tajných kosmických programů".

Přesto mnoho předních vědců stále odmítá připustit možnost, že v naší sluneční soustavě skutečně existují důkazy o existenci mimozemské inteligence. Tento nelogický přístup tak brání skutečnému vědeckému pokroku, protože namísto uznání nových, nečekaných objevů pěstuje zpátečnický vědecký rozhled, který neustále opakuje to, co již víme, a zjevně nechce rozšířit stávající znalosti o nové poznatky! Naše představivost tak zůstává omezena na to, co už známe! V budoucnu by tomu tak však nemělo zůstat. Abychom zjistili, kdo jsou naši kosmičtí sousedé, můžeme nyní použít naše nejlepší dalekohledy a hledat neobvyklé rádiové záblesky, elektromagnetické záblesky, průmyslové znečištění planetárních atmosfér na exoplanetách, umělé zdroje světla, teplo nebo dokonce umělé vesmírné objekty. Pokud bude toto pátrání úspěšné, nakonec zjistíme, zda skutečně máme kosmické sousedy a zda nás pozorují déle než my je!

Přední vědci NASA jsou mezitím přesvědčeni, že se brzy setkáme s inteligentním životem i v naší sluneční soustavě - například na Marsu. V současné době existuje stále více důkazů o tom, že rudá planeta byla kdysi dávno obydlena a byla mnohem podobnější Zemi než dnes. Velké měsíce Jupiteru a Saturnu (Titan, Europa, Ganymedes, Enceladus) by také mohly skrývat život ve svých oceánech. Od roku 2025 budou planeta Mars i tyto měsíce podrobněji zkoumány. Podle astronomů by důkazy o mimozemském životě měly být k dispozici do roku 2025, nejpozději však za 20 až 30 let! Pátrání pomocí kosmických teleskopů, jako je Keplerův kosmický teleskop, již odhalilo, že téměř kolem každé hvězdy na naší noční obloze obíhají pevné kamenné planety a že mnohé z těchto světů jsou nepochybně obyvatelné. Zdá se, že kamenné planety jako Země nebo Mars jsou mnohem častější než plynní obři jako Jupiter a Saturn.

Jiná nedávná studie naznačuje, že mimozemské civilizace mohly zkoumat galaxii již dávno a navštívit při tom Zemi. Z tohoto důvodu by Mléčná dráha mohla být plná mezihvězdných civilizací. Nic o nich však nevíme, protože mohli Zemi navštívit před miliony let, dávno předtím, než se vyvinulo moderní lidstvo. Dotyčná studie byla publikována v roce 2019 v časopise "The Astronomical Journal". Znovu zmiňuje takzvanou "zoologickou hypotézu", která předpokládá, že vyspělé mimozemské civilizace se rozhodly nás oficiálně nekontaktovat, aby si zachovaly svou kulturu, stejně jako to děláme my s chráněnými přírodními rezervacemi, kde žijí domorodé kmeny, které ani dnes naše globální civilizace nekontaktovala. V roce 2013 žilo na celém světě ještě asi 100 nekontaktovaných kmenů a národů, z nichž přibližně polovina žije v Amazonii.

Jiná studie z Oxfordské univerzity uvádí, že existuje jen malá šance, že jsme v naší galaxii sami, a ještě menší šance, že jsme jedinými inteligentními bytostmi v celém Vesmíru, takže Mléčná dráha může být plná obydlených hvězdných systémů. Přestože bylo mimo naši sluneční soustavu objeveno již asi 4000 exoplanet, jen v naší galaxii existuje pravděpodobně 100 miliard hvězdných systémů s jednou nebo více planetami podobnými Zemi! Asi 10 miliard těchto planet by dokonce mohlo být obyvatelných! V nadcházejících letech by mělo dojít k průzkumu dalších exoplanet a hvězdných systémů, stejně jako mezihvězdných objektů a sond, jako je Oumuamua v kontextu se spuštěním nových kosmických teleskopy, jako je teleskop NASA James Webb.

To nás přivádí zpět k hypotéze o zoologické zahradě, která říká, že planeta Země by měla být pro tyto vyspělé civilizace jakousi galaktickou zoologickou zahradou. To navrhli i někteří evropští vědci na nedávné konferenci o mimozemském životě. Domnívají se, že mimozemšťané pozorují naši planetu a umístili ji do karantény, aby zabránili panice mezi obyvateli Země, kteří ještě nejsou připraveni na první kontakt s vyspělými mimozemskými civilizacemi. Z tohoto důvodu vlády a vědecké instituce zajistily, že doposud nebyl oficiálně nalezen ani uznán žádný důkaz inteligentního mimozemského života! Proto mají výzkumníci METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence International) podezření, že některé mimozemské civilizace o existenci Země a lidstva vědí již dlouho, ale chtějí před námi svou přítomnost skrýt, protože se domnívají, že na kontakt a na skutečnost jejich existence ještě nejsme připraveni, protože by to mělo příliš velký dopad na naši kulturu a společnost.

Proto se k planetě Zemi chovají jako k zoologické zahradě a sledují lidi stejně jako my zvířata v chráněných rezervacích. Každé dva roky pořádá METI v Paříži konferenci, na které se zjišťuje, proč podle takzvaného Fermiho paradoxu vědci z Vesmíru stále oficiálně nenašli v naší galaxii žádný mimozemský život. Ale tento skrytý život nás mohl najít! Tito mimozemští pozorovatelé se před námi mohli dlouho skrývat, aniž bychom si jejich přítomnosti všimli. Nejlepší oficiální vojenské záběry UFO bylo možné pořídit pouze pomocí vojenské infračervené technologie, protože tyto neidentifikované létající objekty jsou většinou pouhým okem neviditelné, jako například na videu mexického letectva zveřejněném v roce 2004 a na videu chilského námořnictva zveřejněném v roce 2017.

Několik vědců tentokrát vysvětlilo, že mimozemšťané nás chtějí udržet v nevědomosti o své existenci co nejdéle a uvalili na Zemi jakousi galaktickou karanténu. Tyto mimozemské bytosti by nám mohly být navenek velmi podobné, protože život na obyvatelných exoplanetách by se měl vyvíjet podobným způsobem jako na Zemi, ale mohly by být ještě vyspělejší, a tedy mít mnohem vyšší inteligenci než my - proto bychom my a naše civilizace byli ve srovnání s nimi stále velmi primitivní. Teprve na určitém stupni vývoje se tito "chovatelé v zoo" mohli rozhodnout, že nyní je čas se otevřeně prezentovat. Je však možné, že tito mimozemšťané vytvořili život na Zemi, a tedy i moderního člověka, především prostřednictvím genetických experimentů, což si začínáme uvědomovat až nyní. Jak ale můžeme tyto strážce přimět, aby se nám odhalili?

Bývalý astronaut programu Apollo Buzz Aldrin zveřejnil v roce 2019 pro deník "Washington Post" článek, v němž vyzval Spojené státy ke kolonizaci Marsu a prohlásil, že migrace lidstva na Mars je národní prioritou USA! Aldrin vítá rozhodnutí Trumpovy administrativy plánovat další mise na Měsíc a Mars, ale tvrdí, že tyto operace jsou pouze prvním krokem ke kolonizaci Marsu. Podle Aldrinovy knihy "Mise na Mars" by první základny na Marsu mohly vzniknout až v roce 2035. V současné době plánuje cestu na Měsíc mnoho zemí, které mají vlastní kosmické programy, například Čína, Rusko, Indie, Evropa a Blízký východ. Buzz Aldrin si myslí, že je to dobře a že USA by měly hrát vedoucí roli v průzkumu všech aspektů Měsíce. Poté se priorita přesune na Mars, který čeká na to, až ho objevíme my - případně další marsovská vozítka a roboti. Přesto je prý právě nyní podle Aldrina "čas, kdy by se oči Spojených států měly v naší době zaměřit na otevření dveří, jimiž má začít velká migrace lidstva na Mars". Plány na tuto neobvyklou migraci prý budou brzy na stole.

To by pak byl další krok v budoucnosti lidstva, protože naše civilizace je v procesu ničení planety Země a jejích ekosystémů, které jsou nezbytné pro přežití. Proto by tato migrace mohla znamenat spásu lidstva. Plány na vybudování stálých základen na Měsíci již existují a připravuje se také kolonizace Marsu. Tyto plány budou pravděpodobně realizovány v nadcházejících desetiletích, aby podle Buzze Aldrina umožnily "konečné přežití našeho druhu"! Dále vysvětlil, že stálé základny na Marsu umožní lidskému druhu existovat na dvou planetách. Nedávno Buzz Aldrin v rozhovorech také prozradil, že bezprostředně po prvním přistání mise Apollo 11 na Měsíci provedl tajný rituál! Přinesl si s sebou chléb, víno a stříbrný pohár a podle vlastního vyjádření vykonal náboženský rituál sám v lunárním modulu během radiové přestávky. Během ní a pak podruhé na konci misie četl verše ze Starého zákona. Aldrin řekl, že tento rituál symbolizuje, že Bůh se zjevuje i na Měsíci, protože lidstvo expanduje do Vesmíru, a že kosmické programy jsou součástí "věčného Božího plánu pro lidstvo".

Rozruch vyvolal také vzkaz Buzze Aldrina na Twitteru z prosince 2016, který napsal po cestě do Antarktidy krátce předtím: "Všichni jsme v nebezpečí - Je to samo zlo." Pod tuto zprávu připojil fotografii zasněžené hory ve tvaru pyramidy v Antarktidě. Krátce poté se jeho zdravotní stav zhoršil a musel být letecky přepraven z Nového Zélandu do USA. Co se dozvěděl na americké základně McMurdo v Antarktidě? Skeptici tvrdí, že zde pouze narážel na nebezpečné změny klimatu a oteplování v Antarktidě, ale proč mluvil o samotném zlu? Avízovaná pyramida se nachází poblíž jižního pólu u belgické stanici princezny Alžběty pro polární výzkum v Zemi královny Maud. Buzz Aldrin hovořil o tom, že na Antarktidu cestoval v rámci diplomatické mise, a Antarktidu ve stejné době navštívilo i mnoho dalších významných politiků a osobností. Někteří lidé mají podezření, že tyto návštěvy mají něco společného se záhadnou gravitační anomálií, kterou poprvé objevily kosmické družice v roce 2006.

Některá média o tom informovala až v roce 2017. Tuto anomálii o průměru 500 kilometrů vědci považují za kráter po meteoritu s maximální hloubkou 850 metrů. V jejím středu se nachází záhadný neznámý objekt, který byl od té doby nazván "Wilkeslandskou anomálií". Mohlo by se jednat o pozůstatky masivního meteoritu. Britský deník "The Sun" zveřejnil článek na toto téma, v němž se zabývá konspiračními teoriemi, které v současnosti kolují o Antarktidě. Podle článku se zastánci konspiračních teorií domnívají, že se v místě anomálie nachází gigantická základna UFO a vstupy do tajemného podsvětí. Vědci dodnes nevědí, co se pod silnou vrstvou ledu skrývá, a někteří dokonce tvrdí, že jde o tajnou nacistickou základnu vytvořenou za II. světové války a určenou pro létající talíře neboli Reichsflugscheiben. Nadšenci do UFO jsou jistě přesvědčeni, že v posledních letech zveřejněné fotografie velkých vchodů a otvorů ve vysokých nezaledněných svazích Antarktidy by skutečně mohly být využívány UFO a létajícími disky. Existují také vojenští informátoři, kteří uvádějí, že v této oblasti skutečně mohli pozorovat létající disky během dopravních letů a že se zde má nacházet základna pod ledem.

V článku je také zmínka o nechvalně proslulé operaci "Highjump", při níž americké námořnictvo údajně plánovalo najít tajné vstupy do skrytého světa pod zemským povrchem. Zprávy o takových podzemních civilizacích a mimozemských základnách kolují již velmi dlouho a v posledních letech se objevily další dokumenty, které rovněž hovoří o přístupu do "Dutého světa". Plány na ekonomický rozvoj Měsíce oznámily v roce 2019 některé z nejvýznamnějších a nejbohatších osobností světa, jako jsou Elon Musk, Richard Branson nebo Jeff Bezos, protože tito miliardáři pracují na svých soukromých kosmických programech, které chtějí brzy dosáhnout Měsíce a mohly by se dostat i dále do sluneční soustavy. NASA také plánuje brzký návrat na Měsíc a zřízení stálých lunárních základen. Jedním z nejdůležitějších hráčů v této soutěži je miliardář Robert Bigelow, zakladatel a majitel společností "Bigelow Aerospace" a "Bigelow Space Operations". Sám Robert Bigelow v několika rozhovorech uvedl, že se o problematiku UFO velmi silně zajímá již několik desetiletí, od doby, kdy o ní získal informace od amerického Ministerstva obrany. V americkém televizním pořadu "60 minut" jasně řekl, že lidstvo nemusí hledat mimozemšťany ve Vesmíru, ale že je může najít už tady na Zemi!

-pokračování-

Další díly