OBŘÍ KORONÁLNÍ DÍRY NA SLUNCI A ZÁHADNÉ ANOMÁLIE JIŽNÍHO ATLANTIKU

V posledních dnech a týdnech se objevila řada zpráv o nevysvětlitelných procesech spojených s magnetickým polem Země. Vědci například zjistili, že vnitřní jádro Země se nyní přestalo otáčet. Důvody tohoto jevu nejsou známy a geologové předpokládají, že jádro by mohlo brzy změnit směr své rotace. Tento předpoklad je odvozen z údajů v počítačovém modelu, který vyhodnocuje seismické vlny ze silných zemětřesení. Co se skutečně děje uvnitř Země, nemohou vědci pozorovat, a proto se spoléhají na měření seismických vln. V posledních letech však bylo zjištěno, že vnitřek naší planety vykazuje některé pozoruhodné anomálie, které nelze sladit se standardními modely stavby naší planety. Seismologové například zjistili, že kolem zemského jádra existuje "starobylá struktura", jejíž povahu nelze vysvětlit.

Výsledky této nové studie jsou také kontroverzní, protože z jakého důvodu by hypotetické zemské jádro přestalo rotovat? Podle studie je pravděpodobné, že každých 70 let mění směr své rotace. Podle současného učení se zemské jádro skládá z pevné kovové koule, která má být velká asi jako Měsíc. Toto pevné jádro je údajně obklopeno hmotou tekutého materiálu z vnějšího jádra Země. To samozřejmě nelze dokázat, ale tyto předpoklady jsou teorie, které se vypočítávají pomocí počítačových modelů. Zatím se podařilo navrtat zemskou kůru pouze do hloubky několika kilometrů.

Během výzkumného programu Sovětského svazu se podařilo v letech 1970-1992 vyvrtat nejhlubší otvor do zemské kůry a po mnoha pokusech bylo dosaženo hloubky 12 262 metrů. Jedná se o slavný vrt Kola. Při analýze vzorků z vrtu geologové zjistili řadu anomálií. Za prvé, teplota v této hluboké zóně byla téměř dvakrát vyšší, než se očekávalo, a to 180 stupňů Celsia. Některé hypotetické přechodové zóny, například mezi žulou a čedičem, se nepodařilo potvrdit, a nakonec byl materiál příliš hustý na to, aby bylo možné vrtat hlouběji. Dalším překvapivým objevem byla přítomnost tekuté vody v hloubce několika kilometrů. Dříve se p

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.