OBNOVENÍ VÝROBY A DISTRIBUCE "TITANOVÉ PYRAMIDY" PRO ROK 2017 - POSLEDNÍ VÝZVA !!! PŘÍJEM OBJEDNÁVEK TITANOVÉ PYRAMIDY PRO LETOŠNÍ ROK BUDOU UKONČENY V NEDĚLI 12.3.2017 O PŮLNOCI !!!

 Redakce

Redakce

autor

11.03.2017 Titanová pyramida

Úvod

Vážení přátelé a příznivci internetového magazínu „Matrix-2001“. Oznamujeme, že jsme pro rok 2017 obnovili výrobu a distribuci titánové pyramidy. Toto naše rozhodnutí plyne především ze situace, kdy jsme opakovaně dostávali žádosti s tím, zda existuje nějaká možnost, nebo alternativa umožňující realizovat objednávku titánové pyramidy.

Z tohoto důvodu, je velmi důležité, abyste si detailně přečetli tento článek, ve kterém máte k dispozici aktualizované náležitosti, které jsou samozřejmě důležité pro realizaci objednávky z vaší strany. Poté si v klidu prostudujte nosný a hlavní materiál k titánové pyramidě a jejímu užívání.

Tento materiál najdete v sekci „Titánová pyramida“ v pravém sloupci „Magazínu“, anebo přímo na této adrese: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7054-pribehy-titanove-pyramidy-1-titanova-pyramida-jako-unikatni-alternativni-prostredek-21-stoleti-aktualizovane-informace/

Dále pro držitele a majitele našeho produktu realizujeme pravidelná víkendová školení v rámci, kterých se pod odborným dohledem naučíte nejefektivnější způsoby aktivace, užívání a ošetřování titánové pyramidy. Jakmile bude naplněna celková objednávka titánových pyramid o počtu 72 ks, budou mailem automaticky noví držitelé tohoto produktu osloveni ohledně možnosti absolvovat příslušný seminář.

Producenti titánové pyramidy mají úlohy rozděleny takto:

Jaroslav Chvátal (chvatal@matrix-2001.cz) - výzkum účinků titánové pyramidy a školení/kurzy (s dotazy ohledně zaškolení do práce s titánovou pyramidou kontaktujte pana Jaroslava Chvátala)

Zbyšek a Barbara Sikorovy (barunkasikora@seznam.cz) - výroba a distribuce titánové pyramidy (s dotazy týkající se výroby a distribuce, se obracejte na manžele Sikorovy)

Souběžně je k dispozici facebookový profil, který je určen především jako diskuzní fórum pro stávající majitele titanových pyramid - . https://www.facebook.com/Titanov%C3%A1-pyramida-572318956267451/?fref=ts

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že naše rozhodnutí týkající se obnovení výroby titánové pyramidy, bude pro všechny potenciálně nové majitele tohoto produktu zajímavým a přínosným počinkem.

Podívejte se tedy i na následující důležité informace technického a organizačního charakteru.

 

Technické a organizační informace

Titanová pyramida byla jako cílový produkt pro klienta navržena ve dvou variantách a definována proporcemi a úhly posvátné geometrie s následujícími parametry:

Varianta.:1

Hmotnost: cca 956 g (při měrné hmotnosti 4,506 kg/dm3)

 

Varianta.:2

Hmotnost cca 207 g (při měrné hmotnosti 4,506 kg/dm3)

Ostatní parametry pyramid:

Drsnost povrchu boku pyramidy: 1,6 mikronů (leštění)

Rozměrová tolerance ± 0,5 mm

Čistota chemického složení dle ASTM:Grade 2

 

Postup pro objednání titanové pyramidy

Vážný zájemce písemně oznámí na E-mail: barunkasikora@seznam.cz

upřesněné objednací množství pyramid 100x100 mm nebo 60x60 mm,

poštovní adresu odběratele,

kontaktní telefon

E-mailovou adresu pro komunikaci.

Upozorňujeme zájemce na to, aby při zasílání závazné objednávky uvedli všechny požadované údaje. V minulosti totiž vznikly situace, kdy klient formuloval nepřesné, nebo chybné údaje, což způsobovalo dodavateli následné komplikace s dodatečným upřesňováním a realizací zakázky.

Sběr požadavků na novou výrobní sérii bude ukončen k 12.3. 2017. (Zatím jsou stále ještě volné kapacity objednávky. Jakmile bude kapacita naplněna, bude sběr požadavků ukončen). Po naplnění minimálního rentabilního množství pyramid v počtu 72 ks dle jednotlivých rozměrů (menší množství prodražuje výrobu) a ověření aktuální ceny titanu  obdrží zájemce informaci o konečné ceně pyramid, výši zálohy a způsobu platby. Po obdržení úhrady zálohy bude objednateli závazně potvrzena dodávka a informace o výši doplatku na dobírku.

 

Cena a platební podmínky

Orientační celková prodejní cena titanové pyramidy 100x100 mm včetně balného a poštovného je 5 100,- Kč, cena pyramidy 60x60 mm včetně balného a poštovného je 2 500,- Kč. Pro zájemce ze Slovenska je cena 193 EUR a 95 EUR (při kurzu 27.-Kč/EUR). Taktéž bude možno zasílat platbu na účet vedený u slovenské banky.V případě objednání většího množství bude zájemci optimalizován způsob balení v zájmu snížení celkových nákladů za poštovné.

Cena produktu je však závislá na aktuální ceně titanu na světovém trhu, kurzu EUR oproti Kč a USD vůči EUR. Proto si dodavatel vyhrazuje právo na změnu ceny produktu do okamžiku jeho potvrzení v případě, kdy dojde ke změně nákupních podmínek titánu, popř. změny kurzu EUR vůči Kč v okamžiku plnění dodávky pyramid o více jak 5%.

 

Způsob úhrady

Pro pyramidu 100x100 mm:

Záloha předem 3000.- Kč (100 EUR), doplatek při odebraní zboží na dobírku.

Pro pyramidu 60x60 mm:

Záloha předem 1500.- Kč (50 EUR), doplatek při odebraní zboží na dobírku.

 Důvod úhrady zálohy v požadované výši je bohužel zapříčiněn stejnými nároky platby předem ze strany výrobce polotovaru.

 

Termín dodání

V termínu plnění byl zohledněn nabízený termín dodávky polotovarů, lhůta pro opracování, balení a expedice. Předpokládaný termín dodávky kupujícímu je cca 15 týdnů od okamžiku obdržení požadované platby a potvrzení dodávky, tj. do 30.6. 2017.