O roku 2012 ještě trochu jinak (3) - Galaktické uspořádání 21. prosince 2012

Eden Martin

Eden Martin

autor

06.06.2007 Paradigma "2012"

       Naše sluneční soustava je součástí obrovské kumulace hvězd a planet, která má tvar disku a říká se jí Mléčná dráha. My se nacházíme někde na okraji disku, lépe řečeno na vršku úzkého disku. Avšak velice brzy se přestěhujeme do spodní části disku. Tato změna, shora dolů, začíná 21.prosince 2012. Ano, přesně tak. V tentýž den, kdy se naše Slunce ocitne na svém solárním maximu, se stane něco, co se ještě nikdy předtím nestalo - ekliptika naší sluneční soustavy se protne s Galaktickou rovinou, nazvanou "Galaktický Rovník" Mléčné dráhy! (viz.obr.dole)

 

 

       Když si naši sluneční soustavu představíte jako hromadu hrášku na talíři s obrovskou masovou kuličkou uprostřed, myslete si, že Mléčná dráha je pizza velká jako město s "Rekordní masovou kuličkou z Guinessovy knihy rekordů" uprostřed!

      Před prosincem 2012 se vyskytujeme na povrchu pizzy, přičemž nikdy nejsme schopni dohlédnout na její spodek. Talíř a pizza nejsou rovnoběžné. Pohybují se pod různými úhly. Kloužeme dolů, dolů, dolů... a 21.prosince 2012 budeme přesně na úrovni kůrky - vytvoří se "x" na Galaktickém Rovníku, kde je galaktická gravitace nejsilnější. Po roce 2012, jestliže zde stále ještě budeme, budeme procházet spodní částí a pozorovat pizzu Mléčné dráhy z jihu.

      Ano, a je toho ještě mnohem víc!

 

      Nějakou úžasnou shodou okolností protneme nejenom Galaktický Rovník, ale učiníme tak přesně v pozici zarovnané se středem Galaxie, kde se nachází maximum hmoty! Více hmoty znamená více přitažlivosti.

       Více přitažlivosti znamená větší vliv z těchto barycenter v našem Slunci. Což znamená exponenciální nárůst slunečních trhlin - to vše se odehrává v jeden a tentýž den! Páni!

 


Nahromadění galaxií zvané Hercules. Tato skupina galaxií je udržována pohromadě gravitační přitažlivostí nebo tahem každé jednotlivé galaxie vůči ost

 

Omluva a poděkování

      Ok. Toto byla "odlehčená" forma popisu toho, co se stane. Vše bylo zjednodušeno až na stupeň, kdy by někteří učenci a vědci mohli mé prezentaci oponovat. Ale hlavní fakta jsou zachována a jsou pravdivá. Datum 21.prosince 2012 je zvláštní den. Představuje maximální možné seskupení vlivů podporujících sluneční erupce, jaké může vesmír vůbec poskytnout. Není pochyb o tom, že Mayové nebo civilizace, která je ovlivnila, se nějakým způsobem o těchto skutečnostech dověděli.

      Za poslední desetiletí jsem napsal množství příběhů o takových věcech jako jsou podzemní města nebo vládní akce, které by dávaly smysl pouze za předpokladu, že neexistuje žádná budoucnost. Nemůžu si pomoct a musím si myslet, že Oni, stejně jako Mayové, o těchto skutečnostech vědí. Velmi rád bych čtenářům navrhl, aby se znovu podívali na příběh podzemního komplexu v Yamantau, který budují Rusové. (Viz. tato pokračující exkluzivní reportáž na Matrixu)!!

  • Mohlo by to být útočiště, kde by se dal přežít sluneční výbuch?
  • A co předešlé události?
  • Odešli Hopi do podzemí, aby přežili podobnou událost o tisíce let dříve?
  • Měli bychom také odejít do podzemí?

      Je důležité upozornit také na to, že 21.prosinec 2012 je pouze "slunečním maximem", ale že gravitační účinky Galaxie již začaly uplatňovat svůj vliv na Slunce. Posun směrem k zarovnání s galaktickým rovníkem je relativně pomalý a ve skutečnosti už začal. Nicméně, přesné vyvrcholení tohoto, plus přiřazení Jupiteru a Saturnu vytvoří silné datum 12/21/12.

      Rád bych poděkoval zejména Dr. Rollinu Gillespie, muži, se kterým jsem si 10 let dopisoval a který jako první rozvinul myšlenku, že planetární mnohočetné soustavy by mohly být ve hře, pokud jde o zapříčinění erupcí na Slunci. Více o jeho práci se můžete dočíst  na zvláštní stránce na Viewzone.

      Prosím, projevme náš zájem a zkoumejme nadále tuto důležitou událost z dalších zdrojů, které jsou k dispozici. Jsme od ní vzdáleni pouhých 5 let. A kdoví, možná vlivy těchto erupcí dají o sobě vědět mnohem dříve, ještě před tím, než bude dosaženo slunečního a galaktického maxima. Možná nám zase tolik času nezbývá.

 

Magnetická salta - aneb další možnosti na 21.prosince 2012

       V prvním čtvrtletí roku 2001 došlo u Slunce k přehození magnetických pólů. To se děje každých jedenáct let. Než se tak stalo, severní magnetický pól Slunce byl na severu rotačního pólu. Nyní se severní magnetický pól Slunce nachází na jeho jižním pólu. Vzhledem k tomu, že opačné póly se přitahují, jsou nyní magnetické póly Země a Slunce nejstabilnější.

       Právě v době zimního slunovratu  roku 2012 se sluneční póly přehodí zpět. Během tohoto přehození bude existovat tendence magnetického pole Slunce táhnout pole Země s sebou.

       Jestliže dojde k přehození magnetických pólů Země, vznikl by tlak na naši planetu zhoršující výskyt zemětřesení a sopečných výbuchů, nemluvě o zničení distribuční sítě elektrické energie. A, jestli dojde k přehození dostatečně rychle, nepočítejte s tím, že vám bude ještě někdy fungovat počítač. Ale jestli máte starou obrazovku, schovejte si ji. Ta by měla přežít vcelku dobře. Bude fungovat v případě, že dokážete nalézt nějaký zdroj elektrické energie.

- závěr -


(c)2007 Translation: Alhambra

Další díly