"Nulový Bod", tajemství Jednoty, levé a pravé mozkové hemisféry. Jill Bolte Taylor - osobní příběh neurologa - 2x video (české titulky)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

30.03.2009 Esoterika

          Vědomosti a znalosti o Nulovém Bodu jsou naprosto klíčovým faktorem a východiskem z dualitní báze života a manipulačních metod Matrixu. Ten, kdo je schopen obsáhnout, pochopit a přijmout vědu Nulového Bodu na teoretické úrovni, na praktické úrovni je ve svém životě schopen aplikovat základní styčné nástroje, je chopen velmi silným způsobem transformovat sebe sama směrem nahoru, vymanit se z vlivu dualitní  podstaty světa a Matrixu a plout do nového typu evoluce vyššího řádu - evoluce v jednotě (kámen mudrců).  V lidském životě nám první Nulový Bod reprezentuje zrození, druhý smrt - kolem nich je nevíce mystiky, vědomostí a znalostí posvátné povahy, velmi mnoho rituálů. V těchto bodech života se zažívají naprosto neuvěřitelné, nesdělitelné a specifické zkušenosti - zkušenost duše během zrození a zkušenost duše během smrti. Charakteristické však je, že veškerá zkušenost zažitá uvnitř Nulového Bodu je nesdělitelná a nepřenosná. Existuje dětská platforma, kterým se říká Strážci Nulového Bodu - jsou to jedinci, kteří se vždycky rodí do života v ohromném počtu v oblasti tzv. aury (energetického záření) Nulového Bodu. Brána Nulového Bodu r. 2012 bude otevřena s největší pravděpodobností 12 let - unikátních zasvěceneckých let. Jsou to navigátoři kteří navigují ostatní (ale pouze ty, kteří Ví) jak pracovat a nebo jak projít skrze Nulový Bod. Dostali jsme neuvěřitelný DAR - můžeme žít fyzické životy v tomto období - můžeme osobně zažít tento Nulový Bod (je mnoho povolaných ale málo vyvolených).

 

       V energetickém poli Nulového Bodu dochází také k zakřivování událostí:

-      zakřivování subjektivního vnímání času (čas na subjektivní úrovni jakoby plynul rychleji) - z tohoto úhlu pohledu se Nulový Bod chová jako černá díra

-     dramatizují se polaritní stavy věci (všemi vnímána politika, sociální otázky)

-     dochází k rychlejším reakcím na naše akce (negativní myšlenky mají okamžitý zpětný efekt)-rychlost na úrovni pohybové i událostní.

-     odkrývají se pokladnice a studnice vědomostí, vědomí o Nulovém Bodu, o tom jak využít jeho energii, jak transformovat a také o mnoha dalších věcech, které s Nulovým Bodem souvisí

 

         Unikátní alegorií Nulového Bodu je seriál o Hvězdné bráně, kdy je ohromnou snahou informovat a zasvětit co největší počet obyvatelstva, lidí kteří jsou schopni přijímat tyto informace. Kdokoliv, kdo žije v této době je připraven - ale může nebo nemusí, je to svobodná volba.

 

       Vnitřní Nulový Bod

-     rozhraní mezi spánkem a bděním

-     zrození a smrt v rámci algoritmu našeho života

 

       Vnější Nulový Bod

-     jarní a podzimní rovnodennost v rámci algoritmu jednoho roku

-     svítání a soumrak v algoritmu dne

-     rok 2012 v rámci velmi dlouhé amplitudy galaktického nádechu a výdechu

 

         Je zjištěno, že energetickým východiskem z odvěkého traumatu dualitního rozštěpení, je schopnost praktickým způsobem sjednotit hemisférické oblasti obou polarit a toho jsme schopni dosáhnout pouze skrze Nulový Bod našeho Vědomí. V praxi to však znamená, že nejfantastičtější možností je praktické zákrytné postavení vnitřního Nulového Bodu směrem ke vnějšímu Nulovému Bodu. Znamená to, že každá lidská bytost může významným způsobem těžit z existence vnějšího Nulového Bodu, nebo vědomě nastaveného vnitřního Nulového Bodu. Zcela unikátní kompozice však vzniká, když jsme schopni  tyto dva faktory vzájemně propojit.

        Nulový Bod jsme schopni si kdykoliv vyvolat řízeným způsobem (na základě vědomostí, znalostí a praktiky) a jestliže jsme schopni toto učinit při působení vnějšího Nulového Bodu, prostoupit jimi vzájemně do sebe, vzniká tím v grafické podobě tzv. potencovaná Vesica Pisces a celý proces je intenzivnější povahy.

        Výzkumem se zjistilo, že Africké kmeny kreslí člověka západního typu civilizace jako čárku (čárka-jangová energie a levá hemisféra) a říkají jim lidé čárky. Jedince východní civilizace kreslí v podobě kružnice (kruh-jinová energie a pravá hemisféra) a říkají jim lidé kruhu. Jedním z nejuctívanějších předmětů a zároveň nástrojů, který pomáhá uvést člověka do vnitřního Nulového Bodu, je buben. Dotyk jangového tvaru do jinového tvaru vytvoří zvuk a když jej uvedeme do určitého algoritmu, dostáváme mocný nástroj, který analogicky synchronizuje levou a pravou hemisféru a vytváří nulový stav vědomí uvnitř lidské bytosti, která je pod jeho vlivem.

       Existuje ikonografická struktura, které se říká Aeskulapova hůl, která má dvě verze -  s jedním háďátkem a se dvěma háďátky obepínající středovou osu (háďátko-sinusové vlnění).

       V souvislosti  s navozením vnitřního Nulového Stavu vědomí hraje důležitou roli energetický páteřní systém, který  je složen ze tří velmi důležitých komponencí:

1. Dráha Červeného Draka - je tvořena epifýzou, levou hemisférou a linií Pinghala-barva červená.

2. Dráha Bílé Labutě/Volavky  - je tvořena hypofýzou, pravou hemisférou a linií Ida-sněhově bílá barva.

3. Dráha Černého Hada -  je tvořena energetickým uzlem kterému říkáme Duše, Hypothalamem a páteřní dráhou zvanou Šušumna - uhlově černá barva nebo královská modrá.

 

        Barvy jednotlivých linií - červená, bílá a černá - mají hlubokou podstatu a vychází z nějaké formy rezonance, která je s příslušnou polaritou svázána a provázána.

       Červená a bílá barva hraje (v signatuře různých erbů a vlajek národů) velkou roli. I jistá zasvěcenecká společenstva, která erbovně a nebo na bázi signatur projevu byla reprezentována červenobílou kombinací, jako např. Esejští, kteří byli úzce spojeni s gnosí. Uroboros se poprvé (jakoby v "modernějších" dějinách) objevuje v období 1600 let př.n.l. v Egyptě, ale dnes se ví, že Uroboros je velmi pevným způsobem propojen s potencemi a filozofiemi Atlantidy. V originálu je Uroboros zobrazen v červenobílé barvě - polovina kruhu je červená a polovina bílá - a jazyk má modrý. Další jsou např. Templáři - charakteristické je zde bílé roucho s červeným křížem.

      Signatura červené a bílé, dokonce i na bázi přírodních procesů a biochemie lidského těla, opět souvisí s mužským a ženským principem a s plusovou a minusovou periodou na platformě onoho "hada života" (sinusoida).

      Zero Point - Nulový Bod je aspekt plození = bílé sperma a červené lůžko dělohy (menstruační krev) = křížové pravidlo: levá hemisféra (červená) ovlivňuje pravou část těla, pravá hemisféra (bílá) ovlivňuje levou část těla X bílá (sperma) je v rámci aktu plození spojena s mužem (jang), červená (lůžko dělohy/menstruační krev) spojeno se ženou (jin).

       V pojetí ikonografie byly možná tato vědomosti prvotním východiskem pro typ kříže, zvaného kříž sv. Ondřeje. Tato signatura souvisí o nepaměti s příkazem "stop", "zákaz", "závora"? = jestliže souvisí s věděním o křížovém působení vlivů Nulového Bodu, tak pro jakéhokoliv nezúčastněného člověka to byla "zakázaná půda". 

        Tak jak existuje Caduceus (okřídlená tyč se sluncem a omotaná dvěma hady), existoval ještě dříve než ve Starém Egyptě (v Babylonu a Sumeru) symbol, který byl svým tvarem a strukturou velice podobný.

        Jsou zde zastoupeny všechny důležité aspekty vědění o Nulovém Bodu - Pinghala, Ida, Šušumna, Hypothalamus (epifýza), křídla znázorňují mozkové hemisféry a uprostřed je ikona Slunce, znázorňující aktivní Zero Point - Nulový Bod.

       Stejnou ikonou je indiánský totem - obtočený lýkem, s tváří s korunou a křídly. V hrubém pojetí dostáváme analogický Caduceus - ale jsme v jiném čase a v jiné kultuře. Ve středověku si rytíři-zasvěcenci nechávali na své meče gravírovat  hady, obtáčející se okolo čepele. Rukojeť znázorňovala křídla a symbol Slunce doplňoval do rukojeti vsazený drahokam.

 

       Čakrová ohniska a Nulový Bod energie

       Ida a Pinghala se protínají uvnitř středové báze Šušumny, protože Šušumna je zástupcem nulové (neutrální) energie. Tato neutrální energie vzniká syntézou (protnutím) plusové energie Pinghala s minusovou energií Ida. V místech tohoto protnutí energetických linií vznikají ohniska, kterým říkáme čakry.

       Těchto ohnisek je v páteřním kanálu celkem sedm. Číslo 7 zastupuje určitou frekvenci, která je součástí přírodního principu, který definuje budování konstrukce makrokosmu a mikrokosmu. Proto stalo posvátným a pohádkovým číslem. Je to vlastně program, pomocí kterého fungují jiné nástroje v přírodě a budují strukturu Vesmíru - náš Vesmír je vždy strukturován sedmičetným způsobem: 7 smyslů, 7 božských úrovní, 7 duchovních těl, 7 barev duhy, 7 etap lidského života, 7 základních biologických systémů těla?..

       Z pohledu vnějšího pozorovatele (i sebe sama) zjistíme, že každá čakra je zřídlo nulové (neutrální) energie.

       Z vnitřního úhlu pohledu čakry vzájemně k sobě zaujímají polaritní báze: liché čakry (1-3-5-7) reprezentují aktivní mužský potenciál energie - plusový - levá hemisféra - Červený Drak - epifýza, sudé čakry (2-4-6) reprezentují jinový ženský potenciál energie - mínusový - pravá hemisféra - Bílá Volavka/Labuť - hypofýza.

        Pracovat s čakrami lze na různých úrovních. Jestliže však do čaker vstupujeme s polaritním-rozštěpeným stavem vědomí, nejsme schopni jejich vyladění a harmonizace - silová mentální složka není sladěna do Zero Point.

        Před prací s čakrami je důležité co nejlépe uvést do harmonického Nulového Stavu své vlastní Vědomí skrze synchronizaci vibrací levé a pravé hemisféry.

       "Nechat zaznít Hlasu Ticha (Nulový Bod), abychom se za jeho hlasu mohli ponořit do studny stříbrného měsíčního světla (čakry").

       Níže uvádím dvě velmi poučná videa, která svým obsahem poměrně úzce souvisí s výše uvedeným materiálem. Jde o přednášku lékařky - neuroložky, která utrpěla mozkovou příhodu přičemž jí přestala částečně fungovat levá mozková hemosféra. Ve svém vystoupení poměrně hodně detailně popisuje unikátní stavy svého vědomí, které prožívá čistě pod vlivem pravé mozkové hemisféry. Materiál je o to zajímavý, že je přednášen přímo odborníkem v dané oblasti. J.Ch.


 

 

       


Doplňující informace:

- Hrbol mezimozkový (Thalamus) - vývojově nejstarší část mozku - nervové vzruchy centrální nervové soustavy předávání a přebírání všech nervových záchvěvů v mozkové kůře - sebevědomí ducha ve hmotné existenci těla.

-  Podhrbolí (Hypothalamus) - centrum vegetativních funkcí - srdce, cévy, činnost trávícího traktu, výchozí oživující funkce, podmiňující existenci tělesného aparátu. Nejsilnější spojení s duchovním jádrem člověka, napojeném na nervovou síť SYMPATIKU a PARASYMPATIKU.

-  Podvěsek mozkový - Hypofýza (Hypophysis) - ovlivňuje tělesné pochody. Přední lalok ovlivňuje činnost štítné žlázy a nadledvinek. Zadní lalok ve spolupráci s Hypothalamem ovlivňuje tělesnou teplotu a vodní režim v těle - oživuje krev pro tělesné přejímání vyzařování ducha. Prostřední lalok - ovlivňuje rozmnožovací procesy v těle.

-  Šišinka mozková (Epiphysa) - jemné vnímání nadhmotných záchvěvů ve Stvoření, tzv. orgán šestého smyslu člověka. Silné kotviště, přijímající inspirace a obrazy z úrovní nad hmotou. Šišinka je nesmírně důležitý orgán Malého mozku, umožňující vyvažovat přemýšlení Velkého mozku - (tzv. napojování se na myšlenkové centrály) - inspirativním přijímáním z vyšších úrovní Stvoření.


(c)2009 Jaroslav Chvátal