Novodobé celosvětové otroctví, aneb kdo zavraždil Abrahama Lincolna a Johna Fitzgeralda Kennedyho?

         Je to již více než 40 let, co byl zavražděn prezident Spojených států John Fitgerald Kennedy a většina Američanů dodnes věří tomu, že za tímto atentátem bylo spiknutí.  Abrahám Lincoln a stejně tak John Fitgerald Kennedy, byli zavražděni v době, kdy zastávali funkci prezidenta Spojených států. Oba prezidenti se rozhodli, že přetvoří stávající peněžní systém. Jaká je to podivná shoda okolností.

 

        Abraham Lincoln

        Proč byli oba úkladně zavražděni? Proč je vše drženo v tajnosti? Co má zůstat utajeno americkému lidu? Fakta promluví sama za sebe.

 


Abraham Lincoln

        Během občanské války v letech 1861- 1865, potřeboval Abrahám Lincoln finanční prostředky, aby mohl financovat válku na straně severu. Obrátil se na bankéře, kteří mu byli ochotni půjčit, ale úroková sazba byla 24 - 36 %. Lincoln se toho zděsil a byl zklamaný a rozhodně nechtěl, jako zásadový člověk, uvrhnout zemi do dluhů, které nebude možné splatit. Nakonec Lincoln přiměl kongres k schválení zákona, který umožnil státu tisknout vlastní peníze k financování válečného programu. Lincoln rozpoznal obrovské výhody této záležitosti. A jeden z bodů, které k tomu napsal:

        ''Dali jsme lidem této země největší požehnání, aby měli své peníze na zaplacení svých dluhů.''

        Byly tištěny zeleným inkoustem a lidé jim začali říkat '''zelené bankovky''. Lincoln nechal vytisknou bankovky za více než 400 milionů dolarů. Na tyto peníze se nevztahoval žádný úrok a použili se zvláště k financování války.

       Přesná částka byla 449 338 902 dolarů. Toto platidlo bylo použito pro všechny dluhy, ať veřejné a nebo soukromé. Platilo se z nich vojsko, civilisté a nakupovali zásoby, pro vedení války.

       Krátce nato se objevil v London Times, tento článek:

       Pokud by se tato škodlivá finanční politika, která vznikla v Americe, měla stala běžnou. Stát který bude vydávat své vlastní, úrokem nezatížené peníze, potom splatí všechny dluhy. Bude pak vlastnit veškeré peníze k provozování svých obchodů. Stane se tak nejvíce prosperující vládou na světě v celých dějinách lidstva. To způsobí odliv inteligence a majetku do Ameriky. Tato vláda musí být zničena, nebo sama zničí každou mocnost na této planetě.

       Bankéři to velice dobře chápou. Největší hrozbou pro ně je, když stát vytiskne bezúročné a dluhem nezatížené bankovky. Oni velice dobře vědí, že toto by zlomilo moc mezinárodních bank.

       Po zveřejnění tohoto článku v London Times, britská vláda ovládaná Londýnskými bankéři i bankéři v jiných Evropských zemích, začala podporovat státy Konfederace jihu a věřilo se tomu, že státy Unie severu budou poraženy a jejich vláda odstraněna.

        V cestě jim ale stály dvě věci. První věc byla že, Lincoln znal britské lidi a věděl že, nesouhlasí s otroctvím a vydal provolání, že otroctví ve Spojených státech bude zrušeno. Proto bankéři nemohli otevřeně podporovat Konfederaci jihu, protože britský lid by jednoduše nevolil nikoho, kdo podporuje otroctví.

        Druhá věc byla, že ruský car poslal část svého loďstva, aby podpořil Unii a jeho admirál podléhal přímo velení Abrahama Lincolna. Tyto lodě se potom staly hrozbou pro lodě britského námořnictva, pokud by chtěli prolomit blokádu a pomáhat Jihu.

        Sever válku vyhrál a Spojené státy zůstaly zachovány jako jeden národ.

        Bankéři se ale nechtěli vzdát tak snadno a chtěli skoncovat s Lincolnem a jeho bezúročnými bankovkami. Lincoln byl zavražděn, nájemným vrahem bankéřů, krátce po skončení války.

        Potom Kongres zrušil zákon o Zelených bankovkách a nahradil ho zákonem o státních bankách. Státní banky byly v soukromém vlastnictví a opět vydávaly peníze na úrok. Zelené bankovky byly postupně staženy s oběhu.

        V roce 1972 bylo Ministerstvo financí USA pověřeno, aby spočítalo částku, která byla zbytečně zaplacena na úrocích, když se 400 milionů dolarů zapůjčilo na úrok místo toho, aby se použily peníze, které vydal Abraham Lincoln. Ministerstvo financí USA dělalo několik týdnů tento výpočet a potom oznámilo, že mohlo být na úrocích ušetřeno 400 bilionů dolarů, pokud by se použily peníze, které vydal Abraham Lincoln. Sami si můžete udělat představu, jak obrovské množství peněz zbytečně platíme, když si vláda vypůjčuje na úrok.

 

        Zákon o Federální rezervě.

        Po dalších padesát let od smrti Lincolna, docházelo k mnoha změnám v peněžním systému a bankovnictví. Nakonec v roce 1913 byl kongresem schválen zákon o vytvoření Federální rezervy a tímto zákonem byl nahrazen zákon o Národní bance, kterým byl dříve nahrazen zákon o Zelených bankovkách. Kdyby vše fungovalo, jak chtěl Abraham Lincoln, Amerika by se stala nejvíce prosperujícím státem na světě. Schválením tohoto zákona o Federální rezervě v kongresu, přišel stát o možnost vydat své vlastní peníze a odevzdal tak svojí moc do rukou soukromých bankéřů. Bankéři tak konečně dosáhli svého cíle, když nyní ovládají Spojené státy, prostřednictvím soukromé banky. Nyní když ovládají celý stát prostřednictvím tvorby peněz, tak už jim nic nebrání směřovat stát s ohledem na své vlastní zájmy.

 


Amschel Mayer Rothschild

        Amschel Mayer Rothschild (l773-1855), který v roce 1838 řekl: "Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony."

 

        John Fitzgerald Kennedy

        Žádný s prezidentů, který nastoupil do funkce po Abrahamu Lincolnovi, se neodvážil jít proti systému a vytvořit pro stát vlastní peníze. Mnoho těchto prezidentů bylo jen nástroji a loutkami v rukou bankéřů. Bylo tomu až do doby, než John Fitzgeralt Kennedy, nastoupil do svého úřadu.

 


John Fitzgerald Kennedy

        Prezident Kennedy měl velké obavy a velice dobře rozuměl tomu, jak tento zlodějský systém pustoší Spojené státy. A protože byl čestný muž, nemohl tolerovat systém, který je špatný od začátku až do konce. Samozřejmě dobře věděl o bankovkách, které nechal vyrobit Abraham Lincoln, když byl ve svém úřadě.

        Prezident Kennedy dne 4. června 1963, podepsal vládní nařízení 11110, kterým byl zbaveno platnosti předešlé nařízení 10289 z 19. září 1951. Využil tak svojí zákonnou možnost, legálně vytvořit své vlastní peníze a sledovat tak zájem lidí a zbavení státu dluhů. Ignoroval zákon o federální rezervě z roku 1913 a zájmy mezinárodních bankéřů. Také je dobré vědět, že vážně uvažoval o zrušení CIA, usiloval o dohodu se Sovětským svazem a rázné ukončení Studené války. Co je pro bankéře lepší obchod než válka?

        Podle záznamů Kennedy nechal vydat celkem 4 292 893 dolarů. Bylo zřejmé že Federální systém rezerv bude postupně vyloučen ze hry.

        Od vydání zákona uplynulo  pouze 5 měsíců, když svět obdržel šokující zprávu, že prezident Kennedy byl zavražděn. Nikdo jiný než lidé v pozadí financí, neměl tak pádný důvod dopustit se tak hanebného činu. K vraždě došlo poměrně brzy od přijetí pro ně zničujícího zákona. Mezinárodní bankéři by v USA přišli o svojí moc a bezdlužné peníze by se staly dobrem pro celý národ.

       Pouhé dvě hodiny po atentátu na J. F. Kennedyho složil na palubě prezidentského letadla Air Force One cestou z Dallasu do Washingtonu prezidentský slib Lyndon Johnson.

        Je velice důležité si také všimnout toho, že hned druhý den po vraždě prezidenta, se započalo se stahováním vydaných bankovek z oběhu. Proč ten spěch?

 

        Lyndon Baynes Johnson

 


Lyndon Baynes Johnson

        Bylo to na příkaz nastupujícího prezidenta Lyndona Johnsona. Měl nastupující prezident strach z bankéřů a nebo byl jejich nástrojem? V každém případě všechny peníze vytvořené Kennedym, byly zničeny, aniž by se o tom cokoliv řeklo americkému lidu. Krátce po nástupu Lyndona Johnson do funkce, také vypukla v plné síle uměle vyvolaná válka ve Vietnamu, která trvala až do roku 1975 a byla pro mezinárodní bankéře vynikajícím obchodem.

 

       Robert Francis Kennedy

 


Robert Francis Kennedy

       Za Americkou politikou je něco více než prezidenti, ale zájmy vysokých zbrojních podniků, kteří pro svůj zisk udělají cokoliv. Třeba zničí výbušninou dva mrakodrapy v New Yorku, rozpoutají válku, vyvolají konflikty.

       Tyto mocnosti dlouho skrývané  v pozadí, které jsou mocnější než vláda se nezastavili ani před vraždou jeho bratra Roberta Kennedyho, který kandidoval na prezidenta. Měl  dobré vyhlídky stát se prezidentem. Robert Kennedy byl rozhodným odpůrcem rasové diskriminace a kritikem vietnamské politiky prezidenta Lyndona B. Johnsona. I on znal pozadí špinavé finanční politiky. Opět musel zemřít, protože představoval stejně jako jeho bratr nebezpečí, že zmaří lidem jako jsou dnes Bush a jiní plány, které mají jako záměr destabilizovat vlády světa pro svůj zisk. Bez těchto lidí by byl svět skutečně o mnoho lepší.

       Do celé poměrně prostinké puzzle pak přesně zapadá i  další spáchaný atentát. Nejzajímavější kandidát demokratů pro prezidentské volby právě zvítězil v Kalifornii ve významných primárkách a jeho cesta do Bílého domu byla fakticky otevřená, již proto, že se může pyšnit v USA tehdy nejpopulárnější značkou, symbolem Kennedy.

       Tou osobou není nikdo jiný než Robert Francis Kennedy, bratr JFK jako někdejší ministr spravedlnosti. A pokud se JFK stal obětí spiknutí, kdo jiný než RFK mohl lépe znát vrahy i pozadí zločinu. Představa, že by se RFK stal prezidentem USA, musela mít pro tyto ctihodné zločince účinky děsivé noční můry. Není těžké uhodnout jak by byl Robert Kennedy jako prezident nebezpečný, se svým právnickým vzděláním a s vědomím toho, kdo stojí za smrtí jeho bratra.

       Není proto divu, že krátce po půlnoci na 5. června 1968 se i on stává obětí atentátu a kompetentní úřady svatosvatě slibují zločin vyšetřit rozhodně věrohodněji než smrt jeho bratra!

       Sebejistota úředníků vystupujících v této tragikomedii jistě nebyla náhodná. V roce 1970 se newyorský kongresman Allard Lowenstein marně pokoušel případ otevřít. Jeho touhu po pravdě ukončil další střelec-samotář, který Lowensteina zastřelil v jeho právní kanceláři. Byl jím údajný paranoik Dennis Sweeney, který se sám udal policii. Po Lowensteinovi to už nikdo další raději nezkusil a tak se "úřední pravda" o atentátu na RFK konečně prostřílela do pozice oficiálního názoru USA.

       Podívejme se také na slova muže, který o bankovnictví věděl mnoho a který žil o několik let dříve. 

 

        Louse T. McFadden

 


Louse T. McFadden

       Republikán Louis T. McFadden řekl dne 10. června 1932 v projevu v Kongresu:

       "V této zemi máme jednu z nejprohnilejších institucí, jakou svět kdy poznal. Mám na mysli Radu Federální rezervy a Banky Federální rezervy. Někteří lidé si myslí, že Banky Federální rezervy jsou institucemi vlády Spojených států. Ne! Jsou to soukromé úvěrové monopoly, vysávající lid Spojených států ve svůj  prospěch. Banky Federální rezervy jsou agenturami zahraničních centrálních bank...

        V této sebrance finančních pirátů jsou ti, kteří by člověku klidně podřízli hrdlo pro pár dolarů. Rada Federální rezervy vyvinula obrovské úsilí, aby uchvátila tuto moc a pravdou je, že FED (Federální rezerva) uchvátila vládu. Kontroluje zde (v Kongresu) všechno a kontroluje veškeré zahraniční vztahy. Tvoří a rozbíjí vlády podle své libovůle. Když byl FED přijat, lid Spojených států si nevšiml, že zde byl založen nový světový systém. Je to superstát bez hranic, kontrolovaný mezinárodními bankéři a mezinárodními průmyslníky, kteří jednají společně, aby zotročili svět pro své potěšení!"

        McFadden byl známý jako antisemita. Tvrdil že celosvětové ekonomice vládnou židé, pomocí svých propojených bank na celém světě (o těchto věcech věděl velice mnoho i průmyslník Henry Ford, známý výrobce vozu Ford T a své myšlenky zachytil ve své knize Mezinárodní Žid a je možné jí dohledat na Internetu i v češtině). Bankovní domy řídí ekonomicky celé státy a určují míru jejich prosperity. Vzestup a nebo krizi, to záleží na momentální potřebě. Politici již nemají žádnou moc a vše směřuje k vybudování celosvětového superstátu, pod centrálním vedením.

        McFadden se snažil prosadit trestní zodpovědnost centrální banky za ekonomickou krizi v té době. V roce 1936 ještě než se mu to povedlo, byl otráven na jednom banketu v New Yorku. Opět stejný scénář, jako v případě prezidentů.

        Nyní se můžeme podívat na výsledky této špinavé peněžní politiky. USA jsou neuvěřitelně zadluženy. Velikost státního dluhu USA můžeme sledovat na U.S. National Debt clock (Stránka nonstop aktualizující propad stavu amerických financí).

        Naše republika a ostatní státy mají stejné tendence a jejich grafy jsou podobné. Nic hezkého.

 

        Náklady na státní dluh ČR, tedy úroky a další související výdaje na rok 2008 se předpokládají ve výši 44,2 miliardy korun. Tato částka se zbytečně platí lichvářům, každý rok za to že půjčují peníze státu. Kdyby stát měl vlastní peníze, mohl by uvedenou částku investovat do všeobecně prospěšných věcí a do projektů pro své obyvatele. Není pochyb že by se takto investované peníze rychle vraceli. Takto se nevrátí.

        Je to daň za hloupost, která se projevuje na životní úrovni všech obyvatel státu a v budoucnu bude mít katastrofální dopad. Do dluhů se dostává ten kdo má větší náklady než zisky a grafy státních dluhů i ekonomický dopad na životní úroveň obyvatelstva mluví za vše. Jednou se dostane stát do situace, kdy už nebude schopný splácet ani on a ani jeho obyvatelé. Co se stane potom, není těžké domyslet.

       Všimněte si také jedné věci a to součinnosti sdělovacích prostředků a zájmů mezinárodních bankéřů. Ono je to tím že pokud jde o pozadí, tak to patří pod stejnou firmu a pod stejné zájmy. Každý den jsou nám v novinách a televizi předkládány přihlouplé scénáře o neschopnosti politiků a o tom jak se kdo obohatil na náš účet a nic se jim nestalo, ale je to jen proto, aby se odvedla pozornost od věcí, které jsou klíčově důležité.

       Tito lidé, kteří jsou vydáváni za vládce státu, ve skutečnosti nemají vůbec žádnou moc a jsou to jen komparsisté, hrající podle předem připraveného scénáře někoho jiného. Na jejich zničení v případě že budou nepohodlní, stačí použít sdělovací prostředky a úspěch je jistý. Jsou to jen úplatní šašci bez moci.

       Celý svět je pod rouškou spiknutí směřovaný k jedné světové centrální vládě a k totalitě která nemá v dějinách obdobu. Z nás se stávají novodobí otroci, kteří nebudou mít žádná práva. Je dobré to vědět, protože se to dotýká každého z nás a podstatnou měrou to ovlivní naše životy.

       Změňme to, dokud je ještě čas!


(c)2007 Zbyněk Frauenterka (exkluzivně pro Matrix-2001.cz)