Nová odhalení v problematice Filadelfského experimentu - Část 1.

Wilcock dr. David

Wilcock dr. David

autor

04.06.2009 Exkluzivně

Přestože na Teslu existuje celá řada skvělých odkazů, tento je obzvláště užitečný – mimo jiné i proto, že popisuje obsah 4. kapitoly stejné knihy, jejíž 7. kapitolou se zde budeme zabývat my. Jde o kapitolu týkající se Filadelfského experimentu. Z tohoto článku můžeme čerpat v budoucnu při psaní některých dalších článku.
 


   Thomas Brown                           Nikola Tesla


JEŠTĚ ÚŽASNĚJŠÍ NOVÉ INFORMACE

Dr. Townsend T. Brown objevil, že silná elektromagnetická pole vytvářejí antigravitační efekt. Časem si jeho práce získala pozornost. No obrázku níže je k vidění jeden z jeho starších prototypů válcovitého tvaru.

Jak jsem již na Divine Cosmos uvedl, pokud vytvoříte dostatečně silný tok proudu mezi záporným a kladným pólem, objeví se antigravitační „tah“, který začne vaše zařízení hnát směrem, kterým ukazuje jeho kladný pól. Zde je náčrt toho, jak to celé funguje z pohledu „plynutí“ „přediva“ časoprostoru, jak by to nazval Einstein.

Ve skutečnosti jde o velice jednoduchý fyzikální zákon, který odkrývá skrytou jednotu gravitace a elektromagnetismu. Vše, co je potřeba, je vysoké napětí – vyšší než běžně používáme pro domácí spotřebiče.



 

Podle Brownových návrhů je záporný pól mnohem větší než kladný. Pokud byste chtěli vyrobit UFO na tomto principu, pak by celý spodek lodi musel být tvořen katodou a malá koule na samotném vršku lodi by byla anodou. Loď byste mohli řídit tak, že byste katodu rozdělili na několik trojúhelníkovitých sekcí a do každé z nich pouštěli jiný proud.
 

Na setkání s názvem Projekt Disclosure v květnu 2001 jsem se setkal s Markem McCandlishem, který mi tvrdil, že obrázek výše je přesným ztvárněním „Repliky mimozemského stroje“ či „Proudové lodi“, kterou již v současnosti používají některé tajné vládní složky a síly.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.