NOVÁ AKTA "X": RUMUNSKO - MIMOZEMSKÁ ZÁKLADNA UVNITŘ POHOŘÍ BUCEGI --- ROLE "SKUPINY BIDELRBERG" --- TAJEMSTVÍ PENTAGONU (5)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

22.08.2014 Akta X

Tajemné amfory

Za ovládacím panelem se nacházel čtvercový podstavec, který byl vysoký asi tři metry. Při levé a pravé straně se nacházel předmět, který nejvíce připomínal "amforu". Hned od začátku bylo evidentní, že pan Massíni věděl o její existenci, přičemž pro něho a jeho zednářskou elitu šlo jednoznačně o nejdůležitější objev.

Amfory obsahovaly velmi jemný bílý prášek. Později byli výzkumníci naprosto zděšeni, neboť zjistili, že tento bílý prášek, je ve skutečnosti extrémně čistý produkt "monoatomického zlata", který byl smíchán s ještě další neznámou látkou, jež vykazovala krystalickou strukturu. I když to zatím není ještě oficiálně známé, jisté instituce a tajné organizace našeho světa velmi dobře vědí, že "monoatomické zlato" ve své čisté podobě výrazným způsobem stimuluje určité frekvence a podporuje energetickou revitalizaci na buněčné a nervové úrovni.

To samozřejmě způsobuje poměrně rychlý a velmi účinný proces buňkové revitalizace. I když to může znít fantasticky, některé stále přísně utajované vědecké závěry hovoří o tom, že při pravidelné konzumaci speciálně upraveného "monoatomického zlata" o přesném dávkování by bylo teoreticky možné prodloužit fyzickou inkarnaci člověka až na několik tisíc let. To by samozřejmě do určité míry vysvětlovalo neúměrně vysoký věk mnoha prehistorických postav, ale i současných elit vládnoucího systému (Jacob Rotschild, Rockeferell, anglická královna George Bush st. a další).


Prezentace reálné historie naší planety

Před ovládacím panelem, na kterém se nacházela uvedená amfora, byla patrná obrovská kupole, která do prostoru kolem sebe promítala holografické obrazy. V podstatě šlo o nejdůležitější události a mezníky té nejstarší lidské historie od samého počátku lidské existence na této planetě. Později byly tyto holografické dokumenty podrobeny detailní analýze, ze které vyplynulo, že až 90% z oficiálně interpretované historie lidstva se nezakládá na pravdě. Samozřejmě že i tak známá Darwinova evoluční teorie je též nesprávná.

Skutečný původ lidstva byl zde znázorněn ve zkrácené holografické podobě. Ovšem nejvíce šokující zjištění odhalilo, že to co je v současné době považováno za reálnou historii a prehistorii, se nikdy nestalo, ovšem všeobecně podceňované obsahy dochovaných mýtů přírodních národů nebo předvěkých civilizací se z interpretačního hlediska skutečné realitě blíží nejvíce. Ukázalo se, že i většina klasických archeologických teorií je falešného charakteru.

Například podle zmíněné holografické projekce dinosauři nevymřeli před 65 miliony lety a pravěké kontinenty Lemurie a Atlantida skutečně existovaly. Pro správné datování byla na pozadí všech holografických projekcí promítána mapa hvězdné oblohy s uvedením místa pohledu na zemském povrchu. Současné počítačové systémy nemají problém na základě těchto údajů velmi rychle spočítat příslušné časové období. Holografická projekce se sekvenčně neustále opakovala, přičemž jeden kompletní blok trval něco málo přes 14 hodin.

Tento holografický blok zahrnoval období několika desítek milionů let směrem do historie, přičemž speciálním způsobem zvýrazňoval dílčí cykly trvající 25 920 let, které v současné době známe pod názvem "Platonův rok". Pozdější časovou analýzou bylo zjištěno, že rumunské pohoří Bucegi vzniklo před 50 000 - 55 000 lety.


Šokující odhalení

Cezar měl možnost spatřit, co se stalo během takzvané "velké potopy", měl také možnost seznámit se s tím, kdy a za jakých okolností přišla lidská bytost na tuto planetu. Již z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že člověk svým původem nepochází ze Země, ale přišel do této sluneční soustavy z jiných míst Vesmíru, což je opět přesně v souladu se starověkými mýty. Cezara ovšem v pozdějších fázích výzkumu šokoval přístup vládních a vojenských organizací, které do současné doby na oficiální úrovni udržují tajemství pohoří "Bucegi" pod pokličkou.

Stále opakující se výmluvy na to, že lidstvo není připraveno na sdílení takových informací, se pozoruhodným způsobem doplňovaly s faktem, že to samé lidstvo bylo po tisíce let manipulováno falešnými informacemi o svém původu a historii jednak kosmického charakteru, a stejně tak i o historii spojené s touto planetou. Z pozice mocenských sil jde o neuvěřitelně arogantní a sobecký přístup. Další znepokojující fakta byla spojena s údajným ukřižováním Ježíše. Z holografické produkce jasně vyplynulo, že tomuto aktu byli přítomní i svědci z jiných historických období. Měli na sobě stejný druh oblečení jako zbytek přihlížejícího davu, ale rysy obličeje byly jiné, proto si také neustále tuto část těla zakrývali.

Součástí holografického záznamu byly ukázky ze života civilizací tak historicky vzdálených, že o nich v současné době nemáme žádné zmínky a nedochovali se ani žádné artefaktální ostatky či ostatky jiného druhu. Kulturní, sociální, ale i fyziognomická rozdílnost byla v tomto ohledu naprosto dramatického charakteru.


Tři tajemné tunely

Jak již byla řeč v předchozím textu, výprava objevila v podzemních prostorách pohoří Bucegi tři tunely. Každý tunel byl  dlouhý tisíce kilometrů s tím, že vedly ke třem různým oblastem naší planety. Jeden z těchto tunelů by měl vést k doposud neobjevené platformě kdesi v Egyptě. Druhý tunel vedl do podobné podzemní uměle vybudované platformy v oblasti Himálajského pohoří (proslýchá se, že by měl vést snad přímo pod horu Kailás).

Z druhého tunelu se pak ve zcela konkrétních místech nachází ústí tří menších tunelů. Tunel 2A vede do podzemních prostor, které byly lokalizovány pod rumunským městem Buzar v předhůří Karpat. Tunel 2B vede do již zmíněné podzemní základny na území Iráku. Zatímco tunel 2C vede do sítě podzemních umělých instalací, které se nachází pod pouští Gobi v Mongolsku.


Třetí tunel a tajemný svět

Poslední třetí tunel byl zjevně pro pana Massiniho a americkou vládu nejdůležitějším. Jeho výzkum je do současné doby vůbec tím neutajovanějším ze všech objevů, které byly v pohoří Bucegi učiněny. Z útržkovitých informací, jež jsou k dispozici, se ukazuje, že sestupuje do extrémních hloubek naší planety a ústí do rozsáhlého "podzemního světa". S největší pravděpodobností by měla být tato oblast totožná s mýtinou "Aghartou".

---------------------------------------------------------------------------

Zde tento materiál končí. Čtenáře bych však chtěl upozornit na to, že se mi podařilo navázat velmi zajímavé kontakty přímo do Rumunska na osoby, které jsou touto problematikou dlouhodobě zainteresováni. Od těchto lidí jsem obdržel první část nesmírně zajímavého materiálu, který skutečnosti kolem objevů v rumunském pohoří Bucegi rozvíjí do podstatně větší hloubky. Jakmile se mi podaří tento materiál zpracovat, stane se obsahem nového seriálu, který bude na zde prezentované téma navazovat.

Dole pod článkem máte k dispozici kompletní záznam pořadu, který byl v rumunské televizi "Antena 1" vysílán v přímém přenosu a který byl věnován tématice, jež tvoří obsah této právě dokončené série. Bohužel se nepodařilo zajistit překlad z rumunského jazyka do češtiny, ale i tak si myslím, že jde o velmi podnětné informace.

Svým způsobem i proto, že reportér jmenovaného dokumentu, na který se asi za chvíli podíváte, obdržel záhy po jeho odvysílání tento telefonát:

Reportér: Dobrý den.

Anonym: Toto berte jako varování. Buďte velmi opatrný! Přestaňte hovořit o pohoří Bucegi!


Reportér: Kdo jste?

Anonym: Veškeré informace týkající objevů uvnitř pohoří Bucegi podléhají nejvyššímu stupni utajení a nesmí být v žádné případě, a to ani ve smyslu domněnek či hypotéz prezentovány! Rozehrál jste nebezpečnou hru. Jste mladá a máte rodinu...


Reportér: Pane, kdo jste?

Anonym: To je vše, co jsem vám měl sdělit.

-konec-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.