Nikola Tesla a odhalení skrytých souvislostí. Dozvíme se někdy pravdu o utajovaných okolnostech jeho výzkumu a výzkumu jeho následovníků? (1)

          Všichni víme jak dopadl Detektor. Tvorci tohoto pořadu mne původně oslovili, zda bych se nechtěl zhostit funkce hlavního scénáristy tohoto seriálu. Připravil jsem podklady pro několik původních dílů tohoto pořadu, ale nakonec stejně vše dopadlo, jak to často v životě bývá, jinak. Zúčastnil jsem se natáčení prvního dílu, který byl věnován Nikolovi Teslovi. Později jsem od spolupráce odstoupil a to z mnoha důvodů. Nicméně jsem tvůrcům tohoto projektu nesmírně fandil a osobně jsem přesvědčen, že i když to všechno nepadlo podle původních očekávání, učinil Detektor jednu ohromnou věc. Odhalil síly existující v naší společnosti, které v tomto případě ukázaly svou pravou tvář. Odhalil také zcela tristní rovinu uvažování soudobé společnosti a neuvěřitelně manipulativní schopnosti systému. Několik následujících reportáží by mělo být určitou satisfakcí směrem k pravdivým faktům ohledně Tesly a jeho skutečnému životního příběhu, který je stále překrucován a deformován neb vědecká mocenská elita úzce spolupracující s politicko - ekonomickým vládnoucím systémem si nepřeje, aby prostá lidská společnost věděla a znala jistá zcela zásadní fakta, která by zákonitě dříve či později nabourala vládu světových energetických korporací.

 


 

         Okolo Nikola Tesly se točí ohromné množství různých otazníků a bílých míst v jeho životě. V současné době je mnoho výzkumníků přesvědčeno o tom, že Tesla nezemřel přirozenou smrtí, nýbrž že byl zavražděn. V jeho věku by konec konců přirozené úmrtí nebylo nic výjimečného. Jenže když půjdeme do hloubky všech okolností a fakt, odhalíme celou řadu skrytých souvislostí, zjistíme, že přirozená smrt již nebude zdaleka tak jednoznačná jak se oficiálně prezentuje. Já jsem ve svém bádání k tomuto přesvědčení dospěl před několika lety, ale těžké na toto téma s kýmkoliv komunikovat. Oficiální verze je přece jasně dána a věc tedy nemůže být jinak?? Jenže jakmile se člověk seznámí s jistými konkrétními fakty s tímto závěrem souhlasit. A já se budu snažit případnému čtenáři naznačit proč tomu tak je.

       O Teslovi toho bylo skutečně velmi mnoho napsáno a proto když povím, že tento člověk byl skutečně neobyčejným zjevem na poli vědy 20.stol., naplněný neuvěřitelným charismatem, skvělým způsobem využívající své vize, intuici a tvořivého génia. Mezi několika stovkami jeho vynálezů a patentů je třeba zmínit objev střídavého proudu anebo rádia (které je často neprávem přisuzováno Marconimu). Myslím, že zcela po zásluze mnozí současní autoři o něm hovoří jako o "otci fyziky".

        Jenže těmito oficiálními objevy životní příběh tohoto génia zdaleka nekončí. V zákulisí se velmi dobře ví, jak intenzivně pracoval na objevu tzv. "volné" resp. "nulové energie", kterou byl schopen přenášet doslova vzduchem bez hmotného média. V souvislosti s tímto výzkumem je vhodné poznamenat, že byl také autorem velkého množství elektrických a elektronických zařízení, která ve své době podléhala zvláštnímu zájmu americké armády a zpravodajských služeb. Nikola Tesla byl autorem zhruba 300 různých patentů, které byly licencovány v 25 státech světa.

        Je všeobecně známo, že chráněncem Nikola Tesly byl Otis T. Carr, který pracoval tehdy s mladým Ralphem Ringem, se kterým byl v roce 2006 v rámci projektu Camelot učiněn velmi zajímavý rozhovor. Carr nebyl zavražděn, ale jeho laboratoř byla násilným způsobem uzavřena agenty FBI poté, co s malou skupinou jiných úspěšně otestoval disk o průměru 40 palců, který fungoval na základě kombinace elektromagnetických a esoterických principů. (Součásti tohoto seriálu bude i přepis výše avízovaného původního rozhovoru s Ralphem Ringem).

        Velmi zajímavé informace ohledně pravděpodobné vraždy Nikola Tesly jsou uvedené v rozhovoru na stránkách Grega Syzmanskeho, který byl učiněn s Ericem Bermenem - http://arcticbeacon.com/audio/2006/2006-RBN/01-2006-RBN/0117-2006-RBN-Hr2.mp3 .

        V tomto rozhovoru se Eric Bermen zmiňuje o tom, jak zjistil, že jeho bývalá přítelkyně byla dcerou bývalého nacistického důstojníka SS Otto Skorzeného, který žil mnoho let v USA pod novou identitou kterou mu poskytla po II. světové válce CIA.

        Bermen (který někdy vystupuje také pod pseudonymem Eric Orion) od Skorzeného na sklonku jeho života slyšel jeho plné doznání a dokonce obdržel krabici od bot, ve které se nacházelo přes sto fotografií potvrzující jeho informace. Mezi množstvím jiných velmi významných odhalení se Bermen od Skorzeného dozvěděl, že dne 6. ledna 1943 osobně udusil Nikola Teslu. Pomoci mu měl jeho nacistický kolega Reinhard Gehlen. Teslovi bylo v této době 86 let.

       Podle Skorzeného, on a Gehlen předchozí den zmanipulovali tak, že jim odhalil mnoho podrobností u většiny jeho důležitých objevů. Po vraždě vykradli obsah Teslových bezpečnostních schránek. Ten byl nakonec doručen Hitlerovi. Na konci II. světové války americká armáda samozřejmě v rámci Projektu Paperclipe zcela repatriovala tento informační poklad zpět do USA.

        Všechny tyto skutečnosti velmi detailním způsobem popisuje ve své knize, která obsahuje velké množství fotografií Otty Skorzeného a další důležité skutečnosti. My se v sérii následujících reportáži budeme této problematice také detailně věnovat a společně odhalíme neuvěřitelné souvislosti týkající se Teslova výzkumu a výzkumu jeho následovníků. Vrátíme se také k smrti tohoto génia, která je stále zahalena mnoha otazníky.

-pokračování-


(c)2008 Jaroslav Chvátal

(c)2008 Project Camelot