NETLAČTE NA TO, PŘITÁHNETĚ SI TO: VYTVÁŘENÍ PENĚZ, VZTAHY A POZORNOST

Dodson Frederick

Dodson Frederick

autor

11.02.2019 Esoterika

Uchýlení se k síle je známkou slabosti. Pravá síla nemusí přinucovat, pronásledovat, manipulovat, přesvědčovat nebo nadměrně prosazovat, přitahuje ji krása a pravda. Lidé se snaží vynutit si peníze, vztahy, sex, pozornost, informace, ale vynaložili by mnohem méně energie, kdyby se stali přitažlivými pro to, co chtějí. Dobrým příkladem ze života jsou pastevci, kteří volají svá zvířata zpěvem. Video zachycující švédskou ženou, která používá nebeský hlas, aby přilákala své krávy, se stalo na internetu velmi populárním. Najdete je zde: (www. youtube.com/watch?v=KvtT3UyhibQ). Žena nepotřebuje žádné psy, hole a křik, aby hnala krávy.  Z toho plyne následující lekce: Chcete-li dosáhnout věcí ve svém životě, studujte přitahování, přitažlivá pole a přitažlivost.

Screenshot z videa představující švédskou ženu Jonnu Jinton,
která zpívá starodávné pastýřské volání, aby přilákala krávy.

Tomuto principu se také říká "zákon přitažlivosti", ale často je to špatně chápáno, jako nějaká forma nové magie, že dostanete "něco za nic". Nedostanete "něco za nic", vy se musíte stát přitažlivými pro to, čeho chcete dosáhnout a přivábit to k sobě. Každou jednotlivou věc, kterou v životě chcete, něco přitahuje. Jako kouče na úspěch se mě mnozí ptají na to, jak si "přilákat peníze". Peníze se od krav na videu nijak neliší. Co přitahuje krávy? A co přitahuje peníze? Mohli byste namítnout: "No, krávy jsou živé bytosti, které mohou na přitažlivost reagovat. Peníze samy o sobě jsou bez života." Ale bez života nic není, všechno je energie. Pokud budete studovat trhy dostatečně dlouho, uvědomíte si, že peníze rádi tíhnou k určitým lidem, místům a věcem a jiným se vyhýbají. Získáte své peníze od živých bytostí, které vaše produkty nebo služby buď odpuzují, nebo přitahují. Co je přitažlivé pro ty, co vám dávají peníze? Co pro ně přitažlivé není?

Jakmile to zjistíte, tak už nikdy nebudete mít nedostatek peněz. A vše, co k tomu, abyste zjistili, kam jsou peníze magicky přitahovány, musíte udělat, je, sledovat tok peněz ve světě. Kam tečou vaše peníze? A proč? Druhý den jsem měl u sebe opraváře. V autě měl dvě nejroztomilejší štěňata, co jsem kdy viděl a která koukala oknem ven. Jejich podivuhodná přítomnost mi zvedla náladu a vykouzlila mi na tváři úsměv. V jednu chvíli jsem byl ve všedním stavu, chvíli na to jsem byl šťastný. Zmínil jsem se o jeho štěňatech a opravář mi řekl, že je bere s sebou do práce proto, aby to vytvářelo pozitivní energii (to je termín, který použil). Řekl, že štěňata bere také do hospiců a domovů důchodců, aby tam lidem pomáhali. Vyptával jsem se dál a dozvěděl jsem se, že býval duchovním učitelem.

Vlastnil duchovní centrum, ale vzdal se ho, protože to nepomáhalo potřebným. Přitahovalo lidi, kteří jeho pomoc nepotřebovali. Znal jsem ten paradox z vlastní zkušenosti. Přitahujeme ty věci, které už uvnitř sebe máme a věci, které požadujeme. Tvrdil, že má větší úspěch s uzdravováním lidí pomocí roztomilých štěňat než jako duchovní učitel během několika desetiletí. To setkání mě přimělo přemýšlet o roztomilosti. Byla to pravda. Když vidím roztomilou kočku, štěně, ptáka nebo dítě, cítím se najednou v klidu. Jak obdivujeme roztomilost, tak se mysl zastaví a spočívá v kráse daného okamžiku. Roztomilost je zřejmým důkazem dobroty vesmíru. Pokud je roztomilosti příliš, cítíme nutkání obejmout nebo stisknout. Někteří lidé jsou tím tak nadšení, že s nadšením volají: "To je tak rooooztooooomilé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!". A když jsme v obzvláště špatné náladě, tak nás jejich nadšený obdiv otravuje.

Co je to roztomilost?, přemýšlel jsem. Zdá se, že roztomilost je nevinnost, vyjádřená určitým vzezřením. Děti a zvířata mají v sobě jednoduchost a čistotu, kterou možná mnoho dospělých ztratilo. Roztomilost se často pojí s jasnýma, velkýma očima a u zvířat někdy zahrnuje i hebkost. Někteří dospělí, kteří si zachovali vnitřní nevinnost ve smyslu toho, že neotupěli, nejsou roztrpčení, dokáží být uznalí a vděční a mít optimistický postoj (někdo by řekl i naivní), by mohli vypadat roztomile. Jejich přítomnost nám připomíná vlastní, snad zapomenutou, nevinnost a optimismus, takže se cítíme lépe, když jsou kolem.

Je to už dávno, co jsem hovořil o léčivé síle ocenění/uznání/vděčnosti a věřím, že to je to, o co tu jde, když bere opravář svá štěňátka do hospice. Je obtížné zůstat cynický, nerudný, unavený, rozhořčený a stěžovat si v přítomnosti roztomilosti. Odpor se rozpouští a nahrazuje ho láska a smích. A když se rozpustí vnitřní odpor, tak to má obrovské hojivé účinky. Jsem si jistý, že pokud by se provedly studie ohledně účinků roztomilosti na nemocniční pacienty oproti těm, kteří trpí nedostatkem krásy, tak by léčivé účinky roztomilosti mohly být bez stínu pochybností prokázány. Je něco přitažlivějšího než výše uvedené chlupaté štěně?

Tento princi se týká i marketingu, a to v tom směru, že přitažlivost je lepší než reklama. Inzerenti jako první začali využívat věci, které jsou neodmyslitelně spjaté s přitažlivostí, jako jsou roztomilá štěňátka nebo krásky v bikinách, které lidi vábí. Ale věci, které k tomu, aby přežily, vyžadují nadměrné množství marketingu, takovou váhu nemají. Vyžadují umělou injekci důležitosti, aby pozornost přitáhly. Pokud je něco neodmyslitelně spjaté s podstatou nebo je to už od podstaty významné, tak se to šíří samo od sebe. Je to podstatné samo o sobě a dostává to samo od sebe spád.

Znám paní, která začala vyrábět vlastní nábytek. Začala tím, že vyrobila stůl s poměrně malými náklady. Pak ten vyrobený stůl vyvěsila na Ebay, aby viděla, jestli ho někdo koupí. Ale nikdo to neudělal. To byla jistá informace, že by se neměla pouštět do hromadné výroby. Jí se stůl líbil, ale ostatním ne. Než do toho zainvestuje víc peněz, tak by to měla změnit. Ale spíše než do toho investovat víc peněz, což je běžná chyba, když to nejde dobře, se stále snažila vytvořit něco krásného z velmi mála materiálů. Dřevo na svůj další stůl získala zdarma ze sběrného dvora. Namísto mramoru použitého na předchozím stole použila tapetu, která jako mramor vypadala. Za kovové obložení stolu utratila 80 dolarů a nařezala ho vlastními nástroji. Konečným výsledkem byl stůl, který vypadal jako stůl za 800 dolarů. Dřevo jí nestálo nic, za kovové obložení zaplatila 80 dolarů a za tapetu 40 dolarů.

Stůl jí stál 120 dolarů, ale okamžitě ho prodala za 300 dolarů. Samozřejmě jí to také stálo čas, protože musela najít efektivnější výrobní prostředky. Brzy pak těchto stolů prodávala tucty a pak i stovky. A postupně se sama vypracovala na úspěšného prodejce nábytku. A to bylo tehdy, kdy mohla konečně uvažovat o větších investicích a marketingu. Zpočátku však potřebovala pouze jeden přitažlivý produkt, který se prodával sám a lidé si u ní podávali dveře, aby jeden z jejích krásných stolů dostali. Zajímavé je, že se pokusila vyrobit druhý typ stolu, ale ten se již tak dobře neprodával. Prodával se jen díky síle prvního stolu. A tato paní i přesto šla do masové výroby a zapomněla na životně důležitý obchodní princip, který zní "otestovat, než budete investovat." Neudělala to, protože byla opitá úspěchem svého prvního stolu. Principy úspěchu se však nikdy nemění, a to bez ohledu na to, v jaké fázi se nacházíte.

Motýly buď můžete lovit síťkou, nebo najít vůni, která je přitáhne. Lidé mi říkají, že mají potíž najít toho pravého muže, ženu nebo vztah. No dobře, ale co je to, co by toho pravého muže nebo ženu přitáhlo? Štěně je přitažlivé od přírody. Není potřeba mnoho přemlouvání, marketingu nebo přesvědčování, aby se dáma usmála. Jakou píseň máte zpívat, abyste přitáhli toho správného partnera? Pokud ho nepřitahujete, je to proto, že nejste přitažliví pro osobu, kterou chcete. A to se netýká pouze vzhledu. Týká se to vaší vlastní energie, chování a emocí. Chcete-li přitáhnout tu správnou osobu, musíte nejdříve určit, kdo bude ten správný/pravý člověk. Pokud by pasačka krav nedokázala určit, které krávy jsou její, nemohla by je začít lákat/přitahovat.

Zjevná odpověď na to, jak být pro něj/pro ní atraktivní, je cítit se dostatečně hodnotným. Pokud máte pocit, že jste na "úrovni 4" a váš ideální partner se cítí na "úroveň 7", tak neexistuje žádný způsob, jak byste někdy tuto osobu přitáhli. Stejně tak, když se jako šéf cítíte na "úrovni 5", tak si nebudete přitahovat zaměstnance na „úrovni 9“. A pasačka krav by nemohla své krávy přilákat, pokud by se necítila silná a pro ně přitažlivá. V takovém případě by musela použít sílu na úkor své energie. Pokud chcete snadno přitáhnout "úroveň 7", pak zabydlete své vědomí na "úrovni 8". Všechno vede ke zlepšení sama sebe. Lidé, kteří říkají, že "zákon přitažlivosti" nefunguje, to obvykle říkají proto, že měli tvrdý život, kde si vše museli vynutit silou. Ale to není šťastný a hlavně efektivní  život.

Vynucování si vztahu se podobá znásilnění. Jinak řečeno: Pokud nevěříte v zákon přitažlivosti, pak věříte ve znásilnění. Zní to extrémně, že? Ale pokud budete tento směr myšlení sledovat až do konce, tak to je to, k čemu dojdete. Pokud nevěříte, že můžete přilákat peníze prostřednictvím přitažlivých nabídek, pak věříte v krádež. Toto jsou opravdu jediné dva způsoby, jak se dostat k penězům: někdo vám je dá dobrovolně, nebo si je od nich vezmete silou nebo podvodem. Takže věříte v znásilnění, krádež a vydírání, nebo věříte v zákon přitažlivosti?

Protože zákon přitažlivosti je univerzální, tak ho lze rozšířit na jakýkoli předmět. Vezměme si například krásu: Někteří se pokoušejí vynutit si krásu tím, že podstupují operace rtů, nosu nebo prsou, což jsou nákladné a často bolestivé snahy a výsledky jsou často nevalné. Přesto je společnost přesvědčena, že síla je nejlepší cesta ke kráse. Ve skutečnosti by lepší vnější krása mohla být dosažena lepší vnitřní krásou, nebo emocionálně. Vnější síla se používá pouze k zakrytí nebo vyrovnání nedostatku vnitřní síly. Pokud cítíte, že nemáte vnitřní sílu přitahovat přirozenou krásu, začnete se snažit vynutit si ji zásahy jako třeba "vyhazovat za problém peníze." "Vyhazujeme peníze" za mnoho společenských nemocí a doufáme, že je externí injekce finančních prostředků opraví. Ale oprava z vnějšku funguje pouze tehdy, pokud byly věci již opraveny uvnitř.

Před deseti lety jsem se dozvěděl o člověku, který navštívil vesnici v zoufale chudé části světa. Lidé tam museli denně ujít 10 mil, aby do své vesnice přinesli vodu. Ten muž tam vesničanům postavil vodovod. Myslel si, že dělá dobře. O několik let později vodovodní potrubí prasklo a nikdo je neopravil. Vesničané opět trpěli žízní. A navíc byl problém s žízní ještě horší, protože si zvykli získávat vodu bez toho, že by pro ni chodili daleko a někteří už nebyli ochotni pro vodu chodit. Co zde chybělo? Vůle lidu zlepšit svou situaci.

Ten muž se vrátil do vesnice a hledal někoho, kdo by byl ochoten zajistit, že se situace s vodnou zlepší. Našel jednoho člověka, který byl ochotný se naučit opravovat a udržovat vodovodní potrubí a který byl ochotný to naučit i ostatní vesničany. A tak se naučili, že trocha úsilí vynaloženého na správnou věc vede ke snížení celkového dlouhodobého úsilí. Jak vidíte, tak ten, kdo jim pomáhal, je nemohl donutit situaci s vodou zlepšit. Vesničané museli být ochotni vytvořit si vlastní motivaci. A kdyby ji neměli, tak by vůbec nezáleželo na tom, kolikrát by jim přišel vodovod opravit.

Použití síly působí pouze dočasně. Dříve nebo později je potřeba změnit základní motivy a intence. Pokud nedojde k žádné změně vědomí, tak se historie jen opakuje. I když může síla fungovat, tak její rozsah je vždy omezen v čase nebo prostoru. Mohu nuceně "zaměstnávat" pracovníky, ale dříve nebo později mi buď utečou, nebo mě přivedou ke krachu. Mnohem lepším přístupem je přilákat lidi, kteří chtějí pro mou společnost pracovat a kteří milují pro mě pracovat. Pasačka krav by mohla krávy přinutit, aby k ní přišly, ale zabralo by jí to více času a energie a krávy by byly méně šťastné. Ať už chcete v životě cokoliv, tak najděte to, co to přitahuje. Ve vesmíru je vše k něčemu přitahováno.