NEPŘEHLÉDNUTELNÁ ZNAMENÍ PŘED NOVĚ SE RODÍCÍ TRANSFORMAČNÍ DOBOU

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

01.10.2011 Paradigma "2012"

Celosvětová hospodářská krize, nezadržitelné bankroty jednotlivých států (Řecko,Portugalsko?), morální úpadek společnosti, hladomory v Africe, občanské války, terorismus, měnící se klima naší planety, ztráta politického i ekonomického vlivu Ameriky či Evropy, všechny tyto popisované problémy dneška jsou více jak patrné. Současný stav, tak jak jej nyní vnímáme, je již dlouhou dobu naprosto neudržitelný, a to i navzdory tomu, že celosvětové společenství tento fakt očividně opomíjí. Pouliční nepokoje v Paříži z roku 2007 a letošní rabování centra Londýna, tyto mentální projevy velice výstižně dokreslují. V pozadí těchto změn nezaostali za námi nikterak ani arabské země, kde dlouholeté a stabilní ikony moci, jako dnes již bývalí tuniský prezident, Zín Abidín bin Alí či egyptský prezident Husní Mubarak, padli na úkor těmto novým myšlenkovým posunům probíhajících též i v těchto končinách.

Jiné muslimské země už jen následovaly tento politický směr, který vyvrcholil svrhnutím Libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Tento započatý duchovní skok v myšlení lidí je již pozorovatelný i u nás v ČR, neboť to co se nyní odehrává ve Šluknovském výběžku, je pouhý začátek toho, co má teprve nastat! Protesty a nepokoje pobouřené většiny s nepřizpůsobivým obyvatelstvem, nejsou ve skutečnosti přímo namířené proti minoritnímu etniku, jakožto spíše proti neschopné či zkorumpované domácí politické scéně, která tak díky tomu ztrácí nevědomky onu důležitou kontrolu nad vším podstatným.

Očekávaná přání všech nespokojených národů po celém světě s nově se to rodícím estabilišmentem, žel nikdy vyslyšena nebudou, neboť umírající systém stále ještě nestačil pochopit, že dospěl ke svému spravedlivému konci. Přichází onen čas zúčtování, kdy stará proroctví k nám promlouvají, víc než kdykoliv předtím! Co se bude dít a co bude následovat?! Nepochopitelně stejná sdělení do budoucna, jak starých Mayů, tak i jiných starobylých kultur dávnověku, včetně slavných Nostradamových výjevů, naznačují tyhle proměny dnes námi prožívané. To co bylo kdysi zvěstováno se právě v této době naplňuje, vnímáme však tuhle skutečnost plných proměn? Nepřehlédnutelná znamení pro nadcházející novou dobu jsou již tady! A o jaká symbolická znamení, že se to má prý vlastně jednat?

Kdo hledá ten najde, stačí jednoduše každému na tuto otázku odpovědět, ovšem takhle snadno to nelze interpretovat. Objasnit totiž ta prastará poselství zvěstovaná nám do budoucna, musíme nejdříve sami dobře pochopit, a teprve poté lze učinit nějaké závěry. Ten pouhý střípek dochovaných informací, co se podařilo naštěstí zachránit, nedovede dešifrovat nejdůležitější sdělení či poselství, která by nám právě nyní měla poodhalit tu opravdovou podstatu naší dosud přetrvávající nevědomosti. I kvůli těmto zmiňovaným aspektům, nelze nikdy přesně předpovědět, kdy přijdou ty důležité proměny jenž se mají vyplnit. Jedno je však zcela jisté, chvíle velkých zvratů v tomto současném systému stoprocentně přijde. Nesmíme ale před tímto stresujícím, evolučním i duchovním skokem zavírat své oči, zůstaňme jen ve střehu. Kruhy v obilí jsou zrovna těmi symboly, jenž k nám promlouvají neznámým hlasem tam odnikud.

Piktogramy, nebo složité fraktály jsou oním znamením, kterému máme vnitřně naslouchat. Existují, ale i jiná znamení před dobou očekávaných transformačních změn. Sem patří různé nevysvětlitelné fenomény jako je pocit „déjà vu“neidentifikovatelné létající objekty (UFO) „klinická smrt“ atd. Vůbec tím nejzáhadnějším znamením doby na které bych tady chtěl upozornit je nevysvětlitelný jev, nazývaný též jako „Taoský hum“.

Něco málo z historie této záhady. Začalo to téměř před padesáti lety v americkém městě Taos v Novém Mexiku, kde podivné hučení vycházející z nitra země, nepříjemně rušilo obyvatele tohoto postiženého města. Místní lidé popisovali, že záhadné hučení bylo slyšet, vždy když padla tma, a spíše uvnitř budov než venku. Zdroj vycházejícího zvuku se nepodařilo nikdy identifikovat. Tajemné hučení připomínající dieselový motor se stalo opravdovou noční můrou města Taos. Kolísavý a pro někoho až nesnesitelný hluk, někdy podobný přerušované morseovce, způsoboval místním obyvatelům nemalé psychické problémy. Zvukové vibrace byly tak silné, že nepomáhaly ani ucpávky do uší. Nahrát mikrofonem tento úkaz nebylo vůbec snadné, tajemný odnikud nevycházející šum nešlo mikrofonem nikterak detekovat. První zvukové nahrávky zachycující toto hučení, nejsou bohužel zaznamenány v příliš dobré kvalitě!

A od té doby co se tento nevysvětlitelný jev v šedesátých letech prvně objevil ve městě Taos, tak se toto hučení (Hum) začalo nepochopitelně šířit do celého světa. U nás v Evropě se tento nevysvětlitelný pazvuk objevil z počátku v severní části našeho kontinentu, ale nyní je už dokonce pozorován i v České republice. Mnozí lidé aniž by vůbec tušili o co jde, zažívají ve svých domovech nepopsatelné peklo, které přičítají tinnitusu „pískání v uších“ a navštěvují zbytečně své lékaře, v domnění že obdrží spásnou pilulku a tato zdravotní potíž odejde jednou a provždy pryč. Není tomu tak! Připomenu, že velká část obyvatel z města Taos, raději odsud prchla, než aby zde museli neustále snášet tento nepříjemný zvuk. Další nemalou podivností, dokazující velkou míru závažnosti této záhady je i ten fakt, že někteří lidé tento pazvuk nedetekují, čili nevnímají. Proto i v některých případech, může i takto postižená osoba skončit až v psychiatrické léčebně.

Pokud některý člen ve své domácnosti vnímá ono záhadné hučení, a jiní příslušníci rodiny nikoliv, pak se logicky vychází z toho, že jde o nějakou duševní nemoc, nebo oslabenou psychiku. Změnou místa pobytu, třeba v nemocnici, s využitím antidepresivních léků, se tato nepříznivá prognóza postiženého člověka ''pacienta'' rychle zlepšuje, což se hned vysvětluje úspěšnou léčebnou terapií. Takový pacient je náhle vyléčen, potíže s hučením totiž z ničeho nic odešly, a takto šťastný jedinec se může s radostí vrátit zpět domů. Jenomže v momentě, kdy opustíte bránu nemocničního areálu, navrátíte se zpět do svého domova, tak ony známé komplikace s hučením (pískání) uší přijdou nečekaně zpět. Potom se již toto strašné martyrium znovu opakuje, podle jednoho a toho samého scénáře, pobytem v psychiatrické léčebně nebo v nemocnici. Taoský šum, tak náhle představuje ještě větší záhadu, než by se mohlo na první pohled každému zdát! Záhadologové nazvali tento podivný úkaz jako (hum) hučení.

Toto nízkofrekvenční šumění či bzučení se nám z neznámých důvodů objevuje na různých místech naší planety a šíří se nadzvukovou rychlostí. A jak na tento úkaz pohlížejí ostatní vědci? Skutečně se v některých případech podařilo odborníkům tyto rušivé vlivy jednoznačně vysvětlit. Někdy toto bzučení u postižených lidí způsobovalo, elektrické vedení v blízkosti jejich domu, jindy šlo zase o různé kompresory či elektrárny v nedalekém dosahu postiženého místa. Jiní pragmatičtí odborníci zas přicházejí s teoriemi o různých přírodních příčinách: to jsou mořské vlny, které do sebe narážejí, vulkanická činnost či silná zemětřesení uvolňující tento zvuk. Skeptici však tvrdí, že se jedná o druh masové halucinace, případně že zatím vším stojí již zmiňovaný tinnus. Kde hledat pravdu?

Tajná vojenská technika by na první pohled mohla stát za tímto fenoménem, a to už i z toho důvodu, že tento záhadný šum se prvně objevil v USA. Největší výskyt je i nakonec zaznamenán právě v Americe. Spojené státy jsou přeci tou nejvýraznější zbrojařskou velmocí na světě, a tak se skutečně nedá ani vyloučit, vojenský program či výzkum, "HAARP" a tomu podobné projekty, které jsou před veřejností takhle dokonale utajené. Jenomže, tento armádní výzkum by se musel zřejmě provádět po celém světě, neboť Taoský zvuk se již vyskytuje na všech místech naší planety, a z technického hlediska je téměř neuskutečnitelné, aby tento zvukový vjem byl vnímán jenom někým! Po celou dobu historie lidstva, žili mezi námi lidé jenž vynikali nepochopitelnými schopnostmi, které se nedaly ničím či nikým vysvětlit. Již v minulosti, ten kdo dokázal vyslechnout Boha, byl vždy těmi druhými co něco podobného nedokázali, označen za blázna nebo podvodníka.

Vzpomeňme na biblický příběh potopy, Noé vyslyšel Pánův hlas, mluvil se samotným Hospodinem! Všichni lidé jej v jeho blízkém okolí považovali za pomatence, když neustále kázal ty své nesmysli o blížící se potopě, ke které nemohlo přeci v době úmorného sucha nikdy dojít. A přesto se tak stalo, přišla potopa všech potop! Dnes by Noé zajistě skončil v blázinci, protože si stavěl koráb a komunikoval se samotným Stvořitelem, což není z dnešního pohledu exaktní vědy, vůbec přípustné! Samozřejmě, že existuje mnohem více takových podobných případů, kdy někdo z lidí dokázal hovořit s bohy či s Bohem. Staré prameny většinou uvádějí, že ten kdo promlouvá s božstvem, slyší tento Boží hlas výhradně jen on sám. Proto se domnívám, že pokaždé šlo o telepatickou komunikaci.

Bohužel se mi nepodařilo nikde dohledat, zdali nám někdo takový dobře známí z historie, jenž dokázal takhle hovořit s božstvem, neměl též náhodou ještě před samotným vnuknutím božího hlasu, rovněž ono známé hučení v uších připomínající ten dnešní Taoský zvuk (šum)! Jsem však přesvědčen, že každý nejprve zaslechl toto nepochopitelné hučení a teprve pak následovalo telepatické spojení, jenž přicházelo v podobě hlasu k vyvolenému příjemci. Noé, Mojžíš, ale i sám Ježíš Kristus, všechny tyto nejvýznamnější persony biblického věku rovněž hovořily s Nejvyšším, hlas nadpřirozena vnímali výhradně jen oni sami, ostatní lidé kolem nich a v jejich blízkém okolí, ničeho neobvyklého nikdy nevyslyšeli, neboť nedokázali to samé, vnitřně přijmout utajený telepatický přenos!

Co ale tohle má společného se samotným Taoským šumem!? Na předchozích příkladech jsem se snažil upozornit na to, že i když někdo mluví pravidelně s Bohem, tak to nemusí nutně znamenat, že se jedná o duševně nemocného či narušeného jedince. Mnoho lidí po celém světě slyší něco nesrozumitelného, co nedokáží ani sami příjemci tohoto jevu pochopit, natož potom jiní odborníci vědecky vysvětlit. A přesto k tomu prokazatelně dochází! Jde o nepříjemné prokletí, nebo se snad jedná o poctu výjimečnosti?! Na samém počátku tohoto článku jsem se zmiňoval o projevech změněného chování současné společnosti, tato změna je mnohými dosti silně vnímaná, u některých jedinců dokonce ještě výrazněji. Ano, Taoský zvuk mohou do určité míry vnímat právě lidé se skrytými nadpřirozenými vlastnostmi, o kterých oni sami nic netuší! Jestliže dáme za pravdu všem těm možným skeptikům, tak tohle hučení je způsobeno výdobytky naší doby, nebo se dokonce jedná o masové halucinace!

Tomuhle podobná tvrzení, by mohla vážně obstát jen v tom případě, že by se Taoský šum vyskytoval pouze na místech, kde jsou továrny, či jiné průmyslové zdroje civilizačního hluku. Tajemné bzučení odhalili již někteří lidé i na absolutně odlehlých koutech naší planety, třeba v neobydlené poušti! V jednom ze svých článků, jsem popisoval „Chemtrails“ jako možný (Ochranný štít) proti hvězdným bohům, kteří se podle mnohých písemností, mají navrátit k nám na Zem! Když budeme věřit nezávislým zdrojům, že při sprejování oblohy prostřednictvím „Chemtrails“ se používá aluminia jako základní komponenty, pak se oprávněně ptám! Nemá náhodou dopadající hliníkový prach na zemský povrch, zabránit onomu přicházejícímu vesmírnému hlasu? Je prokazatelné, že hliník jako takový likviduje mozkové a nervové buňky.

Tento kov tedy zcela prokazatelně otupuje náš mozek, snižuje soustředění i vnímání, potlačuje naše doposud neprobádané schopnosti. K těmto nepoznaným schopnostem bezesporu patří i telepatická komunikace, která za přispění zmiňovaného aluminia, může být i takto omezena. Taoský neidentifikovatelný zvuk šířící se po celém světě, může do jisté míry představovat telepatický kontakt zaslaný dávnými bohy, kteří hodlají navštívit své kdysi opuštěné děti. Aby tato návštěva proběhla bez paniky, strachu i zděšení, byla zvolena tato nenásilná forma neviditelné komunikace. Chcete-li odstranit rádiový šum z vašeho rádia, musíte si nejprve svůj přijímač řádně naladit, teprve pak lze poslouchat třeba kvalitní hudbu nebo vámi požadované zprávy. Zrovna tak je to i s Taoským šumem, který není naladěn na ten správný telepatický kanál, jenž všem těm co jej vnímají, má umožnit mimo smyslovou komunikační výměnu.

Proto i ty síly, jenž chtějí této konverzaci za každou cenu zabránit, používají k tomuto účelu prachových částic aluminia. Vzpomeňme na bývalí komunistický režim v Československu, ten bránil poslechu "Hlasu Amerika či Svobodné Evropě" svými rušičkami, které dokonale znemožňovaly poslech těchto svobodných stanic. Tato opatření v konečném důsledku, nemohou nikdy zabránit tomuto kontaktu i návratu hvězdných bohů sem na Zem, poněvadž technická vyspělost příchozí mimozemské civilizace je proti té naší dnešní, nesrovnatelná! Jednoho krásného dne se toto nepříjemné hučení vyladí v jasně srozumitelný hlas, co prozradí všem těm vyvoleným příjemcům, kdo to k nim po celou tu dlouhou dobu vlastně hovořil či pořád hovoří?! A možná to nebude ani zanedlouho, snad příští rok 21. prosince!

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.