Nejvyšší tajemství (28)

Icke David

Icke David

autor

02.08.2007 Exkluzivně

         Různá období a kultury dávaly různá jména stále stejným konceptům a tak se v Evangeliích stal Horus Ježíšem a Isis se proměnila v Marii, matku pannu Ježíšovu, tedy Slunce. Marie je neustále zobrazována, jak drží děťátko Ježíše, ale je to pouhým opakováním všech egyptských portrétů Isis, jak drží děťátko Hóra viz.obr. Tito lidé ve skutečnosti neexistovali, jsou to symboly. Isis byla spojována s astrologickým znamením Panny, stejně jako Marie. Tituly přidělené Isis - 'Hvězda Moře' a 'Královna Nebes' - byly také udělovány Marii a oba pocházejí od Královny Semiramis, která byla nazývána Královnou Nebes v Babylonu. Křesťanství a judaismus jsou obě náboženstvími Babylonu. Po celém světě najdete stejná Sluneční náboženství a rituály - v Sumeru, Babylonu, Asýrii, Egyptě, Británii, Řecku, Evropě, Mexiku a Střední Americe, Austrálii... všude. Bylo to univerzální náboženství inspirované jedním a tím samým, definitivně mimozemským, zdrojem tisíce let před křesťanstvím. Uctívání Slunce a ohně bylo ústředním bodem náboženství v Indii, kde slavnosti vyznačovaly sluneční cykly v průběhu celého roku, a v Ježíšově příběhu naleznete neustálé symbolické odkazy k tomuto a k astrologii a symbolice škol mystérií.

 

          Trnová koruna je symbolem slunečních paprsků, přesně jako koruna s hroty na hlavě Sochy Svobody. Kříž je také sluneční a astrologickou symbolikou, jak jste viděli dříve u kříže a kruhu. Leonardo da Vinci, Velký Mistr Převorství Sion (Slunce), používal tentýž symbolismus na své slavné malbě Poslední večeře viz.obr.

 


Marie a Ježíš? Nikoli, tímto způsobem Egypťané zobrazovali Isis a Hóra. Kdybyste žili ve starém Babylonu, byla by toto královna Semiramis a Tammuz

 


Poslední večeře, Leonardo da Vinci. Podívejte se, jak symbolizuje Ježíše jako Slunce a rozděluje dvanáct učedníků do čtyř sad po třech - znamení zodi

 

        Rozděluje 12 učedníků do čtyř skupin po třech s Ježíšem, 'Sluncem', v jejich středu. Toto je opět astrologickou symbolikou, namalovanou vysokým zasvěcencem tajných společností a škol mystérií, který znal pravdu. Je dost dobře možné, že da Vinci vyobrazil jednoho z učedníků jako ženu, aby symbolizovala Isis, Barati, Semiramis, božstvo. Toto začalo být symbolizováno jako písmeno 'M' pro jméno Marie nebo Madonna (Semiramis).

        Ježíš se údajně narodil 25.prosince, což je datum, které křesťané převzali od slunečních náboženství Sol Invictus (Neporažené Slunce), z důvodů, které jsem vysvětlil. Dále se praví, že zemřel na Velikonoce na kříži. To je opět opakováním téhož prastarého příběhu.  Egypťané znázorňovali v astrologické symbolice Osirida nataženého na kříži. Podle starých civilizací trvalo Slunci tři dny zotavit se ze 'smrti' 21./22.prosince. A v Evangeliích, kolik dní je mezi Ježíšovým 'umíráním' a 'zmrtvýchvstání'? Tři! Takto Lukášovo evangelium popisuje, co se stalo, když Ježíš (Slunce) zemřel na kříži:

        "A bylo to kolem šesté hodiny, nad celou Zemí vládla temnota až do deváté hodiny. A Slunce potemnělo..."

        Lukáš 23-44,45

       Syn (son) / Slunce (Sun) zemřelo a tak byla tma. A podívejte se, kolik hodin to trvalo: tři. Tentýž příběh temnoty v době jejich smrti byl vyprávěn Indy o Krišnovi, buddhisty o Buddhovi, Řeky o Herkulovi, Mexičany o Quetzalcoatlovi, ad infinitum, dlouho před Ježíšem. Když zemřel, Ježíš 'sestoupil do pekel', stejně jako dříve Krišna, Zoroaster, Osiris, Horus, Adonis/Tammuz, Bacchus, Hercules, Merkur a další. A poté vstal z mrtvých jako před ním Krišna, Buddha, Zoroaster, Adonis/Tammuz, Osiris, Mithra, Hercules a Baldur.

         Ježíš byl symbolicky ukřižován na Velikonoce, neboť je to na jarní rovnodennost, kdy Slunce (Ježíš) vstupuje do astrologického znamení Skopce, Berana či... beránka. Beránek v Knize Zjevení je stejným symbolem. Asi v roce 2200 před Kristem začala skupina známá jako Kněžství Melchizedek vyrábět své zástěry z beránčí vlny, symbol dodnes udržovaný moderním projevem Bratrstva, Svobodnými Zednáři. Je to na Velikonoce, rovnodennost, kdy Ježíš (Slunce) vítězí nad temnotou - čas v roce, kdy máme více světla než tmy každý den.

        Svět je vzkříšen mocí Slunce v čase znovuzrození a jarní rovnodennost byla jednou z nejposvátnějších egyptských událostí. Královna Isis byla často zobrazována s beraními hlavami symbolizujícími, že čas Skopce, jaro, bylo obdobím hojné tvořivosti přírody. Slavnosti Velikonoc byly pro rané křesťany stejně důležité jako 25.prosinec. Legenda o Mithrovi praví, že byl ukřižován a vzkříšen 25.března. datum Velikonoc již není fixován na první den Skopce, ale symbolika zůstává. Křesťanským náboženským dnem je... neděle/angl. SUNday.

        Křesťanské kostely jsou postaveny ve směru východ/západ, přičemž oltář je na východ. Z toho vyplývá, že církevní shromáždění je čelem k východu - ve směru vycházejícího Slunce. Dokonce ani velikonoční vajíčka, stejně jako mazance s křížem, nejsou křesťanskou tradicí. Obarvená vajíčka byla, mezi jinými zeměmi, posvátnou velikonoční obětí v Egyptě a Persii. Jak ironické, že autority ve Westminster Abbey se dohadovaly, zda by měly mít vánoční stromeček, protože je to pohanský symbol. Celé to zatracené náboženství je pohanské!

         Spolu se sluneční symbolikou zahrnuje příběh Ježíše a bezpočtu jeho předchůdců také symboliku iniciace ze škol mystérií. Kříž může být nalezen jako náboženský symbol u každé kultury, od amerických Indiánů po Číňany, Indii, Japonsko, Egypt, Sumer, prastaré národy Evropy a střední/jižní Ameriku.

         Buddhistické Kolo Života je tvořeno dvěma přes sebe přeloženými kříži a ptáky s křídly roztaženými jako symbol kříže a takto jsou používány na nekonečném množství emblémů, erbů a znaků. Jedním z nejstarších tvarů kříže je Tau či Tav kříž, který připomíná písmeno T. Toto byl kříž, na němž byli Římany věšeni političtí oponenti. Byl to symbol Druidského boha Hu a je dodnes používán zednáři v jejich symbolu příložníku ve tvaru T. Egyptský Crux Ansata, 'kříž života', přidal navíc na vrchol okrouhlou smyčku.

       Crux Ansata a kříž Tau byly nalezeny na sochách a dalších uměleckých dílech po celé staré Střední Americe. Byl spojován s vodou a Babyloňané používali kříž jako emblém vodních bohů, kteří jim podle nich přinesli jejich civilizaci. Mimochodem, Nagas, reptilo-lidští bohové Východu, údajně také žili ve vodě. Pojem postavy boha spasitele umírajícího za lidstvo patří mezi velmi staré. Nábožentsví Indie měla tradici ukřižovaného spasitele staletí před křesťanstvím a tato pocházela od Árijců z Kavkazu.

       Indická postava 'Krista', Krišna, se na některých portrétech objevuje jako přibitý ke kříži v klasickém stylu Ježíše. Quetzalcoatl údajně vyšel z moře s křížem a bývá zobrazován jako přibitý ke kříži.

       V symbolice škol mystérií:

  • Kříž ze zlata = osvícení
  • Kříž ze stříbra = čištění, očista
  • Kříž z obecných kovů = pokoření, ponížení, potupa
  • Kříž ze dřeva =  usilování, touha, aspirace

       Posledně jmenovaný se vztahuje k neměnné symbolice stromu a boha spasitele umírajícího na stromech nebo dřevěných křížích.

- pokračování- -


(c)1998 David Icke

(c)2007 Translation: Adriana Křížová