Nejvyšší tajemství (20)

Icke David

Icke David

autor

28.05.2007 Exkluzivně

        L. A. Waddell řekl, že na kamenech ve Stonehenge nalezl sumerské značky.31 Profesor Alexander Thom, emeritní profesor na Oxfordské Univerzitě v letech 1945 až 1961, zase zjistil, že prastará civilizace, která vybudovala Stonehenge znala 'Pythagorovy' geometrické a matematické principy tisíce let předtím, než se Pythagoras narodil. Thom ve své knize Megalithic Sites In Britain/Megalitická naleziště v Británii z roku 1967 vysvětlil, že kameny tvořily geometrické útvary nejenom  uvnitř a okolo kruhu, nýbrž byly také v souladu s krajinnými prvky okolní scenérie a s pozicemi Slunce, Měsíce a významných hvězd v určitých časech, obzvláště pokud se Slunce objevovalo nebo mizelo při rovnodennosti či slunovratu a také když byl Měsíc v krajních pozicích svého cyklu. Byly to gigantické astronomické hodiny, řekl profesor. Ale je to mnohem více než toto. Je to přijímač a vysílač energie. Magnetická mřížka, nebo mřížky, Země sestává/sestávají z linií magnetické energie, známých jako meridiány či dračí linie u Číňanů. Tam, kde se tyto linie přetínají, se energie točí ve spirálách do vortexu čili víru, a tam, kde se kříží velké množství linií, vzniká masivní energetický vortex/vír.

 

       Toto jsou velmi silná místa, posvátná místa prastarých civilizací, které znaly tento systém. Vortex nebo spirála je konstantou celého Vesmíru. Naše galaxie je spirála, voda se točí ve spirálách směrem dolů, vlasy rostou ve spirále na temeni hlavy, molekula DNA, která nese náš genetický kód, je dvojitou spirálou.

       Brian Desborough, můj přítel a vědecký pracovník z Kalifornie, mi prozradil, že na jedné z mřížek na naší planetě, tzv. Hartmannově mřížce, je místo, kde se setkává dvanáct těchto silových čar a vstupují do nitra Země. "Kde to je?", zeptal jsem se. "Na jednom místě v Anglii zvaném Avebury", odpověděl.

        Přesně na místě, kde se vyspělí Féničané-Sumerové rozhodli postavit své kamenné kruhy, nejméně před pěti tisíci let, spolu s řadou dalších staveb v jejich okolí, včetně Silbury Hill, což je největší člověkem vytvořený kopec či vyvýšenina v Evropě, a jsou také další jako West Kennet Long Barrow. Tyto stavby tvoří jakýsi druh 'desky s plošnými spoji' v samém srdci energetické mřížky, což zásadně ovlivňuje charakter magnetického pole Země. Žil jsem dva roky poblíž Avebury a je to neuvěřitelně silné místo, v případě, že jste citliví na energii. Je to také oblast, kde se objevila většina 'kruhů v obilí', či přesněji útvarů nebo formací v obilí, zejména těch nejsložitějších.

       Ještě zajímavější je zjevné spojení mezi Avebury a Marsem. Nejznámějším průzkumníkem stavby zvané 'Maska či Obličej na Marsu', která je také uměle vytvořena, a také další oblasti této planety známé jako Cydonia, je Američan Richard D. Hoagland - vědecký novinář, ředitel planetárií ve West Hartford a v New Yorku, poradce v NASA Goddardově Vesmírném Institutu. Hoagland ve své knize Monumenty na Marsu předložil důkazy o tom, že domnělý 'obličej' a pyramidy jsou součástí obrovské oblasti vybudované v souladu s východem slunce při Marťanském letním slunovratu před 500 000 lety - 50 000 let před odhadovaným příchodem Anunnaki na Zemi. Nemám téměř žádných pochyb o tom, že tatáž rasa, která postavila stavby v Cydonii, včetně pyramid, vybudovala také Stonehenge a Avebury.

       Ve skutečnosti existují důkazy o tom, že Avebury by mohlo být zrcadlovým obrazem komplexu v Cydonii. Když si vezmete topografické mapy s odpovídajícím měřítkem a přiložíte je přes sebe, vzájemný vztah objektů a vzdáleností mezi nimi je neskutečně podobný - jak zjistili členové Hoaglandova týmu.

      Také zjistil, že toto 'Město na Marsu' bylo vybudováno podle stejných zákonů, užitých k vytvoření podobných komplexů na Zemi. Stejná matematika, uspořádání a posvátná geometrie mohou být nalezeny v Cydonii na Marsu a u obrovských staveb starého světa, jako u Stonehenge, u pyramid v egyptské Gíze, v Teotihuacánu v Mexiku a v Zimbabwe. Tyto výpočty jsou v souladu s posvátnou geometrií 'Zlatého Středu' tak, jak ji zobrazil italský malíř Leonardo da Vinci (1452-1519) na svém vyobrazení muže uvnitř kruhu. Da Vinci, jak uvidíme, byl předním zasvěcencem sítě tajných společností a to je vysvětlení záhady, jak mohl být schopen předpovídat příchod telefonu, vzhled létajících strojů a byciklů v 15. a 16. století, v zásadě v jejich dnešní moderní podobě.

       Další konstantou je zeměpisná šířka 19,5 stupně. Toto je šířka, na níž byly postaveny pyramidy, mnoho prastarých chrámových komplexů a dalších posvátných staveb. Také zde naleznete sopky na Havaji, Schild vulkány na Venuši, masiv vulkánu Olympus Mons na Marsu, tmavou skvrnu na Neptunu, rudou skvrnu na Jupiteru a hlavní zónu aktivity slunečních skvrn - na severu i jihu Slunce.

       Toto vše do sebe skvěle zapadá, neboť skvrny na Slunci jsou vyzařováním neuvěřitelně silné elektromagnetické energie ze Slunce a vulkány jsou evidentně vyzařováním energie z planet. Není tedy překvapením, že 19,5 stupně je bodem energetické výměny mezi rotujícími planetami a elita prastarých civilizací si tohoto byla vědoma. Sumerové například věděli o obíhání rotujícího tělesa zvaném precese. Díky tomuto účinku se Země pomalu pohybuje po své ose a čelí různým hvězdným soustavám či prochází astrologickými 'dómy' po mnoho tisíc let.

       Jak ukazují jejich záznamy, Sumerové věděli, že Zemi trvá 2 160 let projít každým 'dómem' a 25 920 let trvá završit celý cyklus - tatáž doba, za kterou také sluneční soustava propluje svou cestou okolo svého galaktického centra. My právě jeden z těchto cyklů dokončujeme, odtud tedy enormní změna, kterou procházíme. Prastaré chrámy po celém světě odrážejí tyto precesní okruhy ve své geometrii a matematice. Není to úžasné, co dokáží 'primitivní' lidé? Elita Féničanů-Árijců disponovala nesmírnými znalostmi o energetické mřížce Země a jejím potenciálu ovlivnit lidské vědomí. Přece jen, žijeme uvnitř magnetického pole planety.

       Když se změní, i my se změníme. Jestliže žijete ve vodě a voda se změní, jste zásadně ovlivněni a stejné je to s 'oceánem' energie, který obýváme. Máme tedy pohyb planet ovlivňující magnetické pole Země a, skrze něj, ovlivňuje i nás. Bratrstvo samozřejmě nechce, abychom tyto věci znali a tak jeho členové použili svá náboženství, jako křesťanství, aby odsoudili astrologii jako ďábelskou činnost a využili také svou 'vědu', aby ji zavrhli jako slátaninu.

       'Tajemné' kamenné kruhy a stavby jsou podstatně méně tajemné, pokud k hledání odpovědí přistupujete s otevřenou myslí. Důkazy silně ukazují na to, že byly postaveny Féničany-Árijci, kteří sem přišli ze Středního a Blízkého východu. Stejné je to se 'záhadnými' bílými koni, vyrytými do křídových svahů v Británii. Těsně předtím, než jsem napsal tuto kapitolu, jsem navštívil nejstaršího bílého koně v Británii u Uffingtonu ve Wiltshire, nedaleko Avebury.

      Na informační desce stálo, že se datuje asi do doby 3 000 před Kristem - přesně do období, kdy Féničané dorazili na Britské ostrovy. Proč by Féničané vyrývali bílé koně do britských svahů? Opět, odpověď je jednoduchá. Jejich náboženství bylo zaměřeno na Slunce a bílý kůň byl fénickým symbolem Slunce. Velké kamenné kruhy a stavby po celé Británii, jako Stonehenge a Avebury, byly vybudovány díky znalostem drženým vládnoucími a kněžskými třídami Féničanů a Babylonského Bratrstva, které infiltrovalo a nakonec ovládlo Árijské vedení.

       Toto vědění zahrnovalo schopnost používat zvukové a další techniky k navození magnetického pole okolo masivního kamene a vyčlenit jej tak ze zákonů přitažlivosti. Ten se pak stane beztížným. Toto období, okolo 3 000 před Kristem, je velmi významné. Zatímco Féničané byli v tomto období aktivní v Británii a jinde, pyramidy v Gíze se, podle nejnovějších uhlíkových metod, datují také do doby přibližně 3 000 před Kristem. Tato zjištění byla uskutečněna na základě nalezených stop po dřevěném uhlí.

       Árijci z Blízkého a Středního východu měli mnoho jmen - Hittité, Féničané, Gothové etc. Můžete sledovat slova a jména těchto zdánlivě rozdílných kultur a ta vám ukáží, že vzešly ze stejného zdroje. Některé z kamenných kruhů se někdy nazývají Hare-Kameny, což se podle bádání L.A. Waddella vyvinulo z Harri nebo Heria, titulu vládnoucích Gothů a z Hittitského titulu Harri, Arri čili Árijský: Hare kameny jsou Árijské kameny. Tak jako Han Krišna znamená Árijský Krišna, což je velmi příznačné, vezmeme-li do úvahy, že hinduistické náboženství bylo aktivitou Árijců. Kamenný kruh Castlerigg je také blízko Keswicku v Cumberlandu.

       Slovo 'rig' bylo titulem pro Góthské krále a prince a vše Góthské přišlo od Árijců. Dávná vyobrazení Árijských králů v Cilicii ukazují tyto v Góthském stylu oblékání. Jméno Keswick znamená 'Bydliště rodu Kes' - Cassi nebo Khatti klan Hittitů - a hrabství Cumberland se vyvinulo přes jména jako Cymry a Cumbers z jejich původu, Sumeru. Termín Árijský pochází z fénického slova Arri s významem 'vznešený'. Tak se dostáváme ke jménům Sum-ARIAN (sum-árijský) a ARIAN-stock-racy (aristokracie).

- pokračování -


(c)1998 David Icke

(c)2007 Translation: Adriana Křížová