NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ VŠECH DOB (4)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

23.06.2013 Exkluzivně

Australští domorodci vždy věřili, že život na Zemi byl přinesen z Vesmíru kosmickou entitou, kterou nazývali "Duhovým Hadem" (povšimněte si shody s duhovým hadem zvaným Boa, kterého uctívají pro změnu jihoameričtí domorodci, tato shodnost není zcela jistě jen náhodného charakteru). Dle víry australských domorodců je síla tohoto kosmického "Duhového hada" symbolizována krystaly křišťálu. Tento aspekt má hluboký význam, který bych rád podrobněji rozebral později. Mnoho výzkumníků si povšimlo, že i když australské domordce a šamanské kulty v Amazonii dělí tisíce a tisíce kilometrů, jejich kosmologická symbolika je prakticky shodná.

Francis Huxley svého času shromáždil fotografický materiál této symboliky. Unikátní jsou především ty snímky, na kterých je vyobrazen "Duhový Had" ve spojení s vyobrazením množiny párových symbolů v podobě podkov (viz obr. níže). Když tyto obrazy viděli biologové, byli ohromeni, jelikož v nich okamžitě spatřili nezaměnitelnou podobnost chromozomů v tzv. "anafázi" (jedna z buněčných fází duplikace).


Objev těchto sklaních a nástěnných vyobrazení je ve skutečnosti ohromujícím objevem, neboť se tím potvrzuje velmi zvláštní fakt - negramotní australští domorodci bez jakýchkoliv technologických prostředků, stejně jako jejich kolegové z Amazonie, mají naprosto přesnou povědomost o vztahu chromozomální báze lidké buňky a lidské DNA.

V knize Josepha Campbella, která se nazývá "Mytologie Západu" (vyšla i v českém jazyce), autor uvádí obraz, který pochází ze staré Mezopotámie, jehož stáří se odhaduje na 4 400 let. Toto vyobrazení obdrželo název "Serpent Lord Enthroned" a ukazuje božstvo v lidské podobě, v jehož prostředí se zřetelně zrcadlí dvoušrobovice DNA (viz obr. níže). Jak můžete sami vidět, podobnosti těchto symbolů, které se nachází v různých částech světa, je nemožné jen tak ignorovat.

Sám dr. Campbell k přítomnosti této dominující hadí symboliky ve starověké kosmologii říká toto:

"Prakticky po celém světě jsem se během svého celoživotního výzkumu setkával s mýty, obřady či obrazovými záznamy s pozoruhodným konzistentním smyslem pro určitý druh symboliky. Tam, kde je příroda uctívána v podobě pohybu, tak vše přirozeně božské je uctíváno symbolem hada, symbolem božského života."

"Slovník symbolů" k hadí ikonografii říká toto:

"I zde mnohdy hraje roli pohlaví ve formě opozitních protikladů spojení ženského a mužského. Platí to i pro mnoho důležitých bohů, kteří jsou vždy ve svém prvotním vyjádření "kosmickými hady". To znamená, že "viditelný had" se jeví jako dílčí inkarnační aspekt "Velkého neviditelného hada", který je kauzální a nadčasové povahy a který je mistrem všech přírodních sil. Primárně se jedná o velmi staré božstvo, které vzešlo na počátku "kosmogeneze".

Přesně v tomto duchu se projevuje egyptská kosmologie, která prezentuje dvouhlavého hada jako kosmického nositele všech atributů, který se na fyzické úrovni našeho světa formuje do dvojité vitální síly v symbolické podobě "knotu krouceného lnu" ve tvaru dvojité spirály či šroubovice. Je zajímavé, že se staroegyptskou symbolikou "hada" poměrně úzce souvisí i symbol egyptského kříže zvaný "Ankh" (viz obr. níže).

Tento kříž (pokud byl vyroben podle naprosto přesných parametrů a ze správného materiálu) emitoval velmi specifické vibrační pole, které tranformativním způsobem působilo na bunečný a potažmo i genetický sektor fyziologického těla adepta. Zdá se, že podpůrné rezonanční účinky "Ankhu" byly velmi důležitým faktorem pro úspěšné dosažení vibrační tranformace energetických těl zasvěcovaného adepta.

Hinduistická mytologie vypráví o hadovi nezměrné velikosti, který se nazýval "Sesha" a který disponoval tisíci hlavami plavajícími v kosmickém oceánu (viz obr. níže). Tento had závity svého těla obepíná tvůrce všech živých bytostí, duální bohy Višnu a Lakšmi. V "Knize Genesis" najdeme symbolické prvky, které jsou běžné v mnoha světových mýtech o stvoření, kde se objevuje "Had" jako tvůrce, anebo hraje roli "darebáka" (viz souběžně publikovaný velmi zajímavý rozhovor se Scottem Alanem Robertsem). Hospodin zde nahrazuje onoho prvotního "Hada" jako Stvořitel a sráží ho do "kosmického moře".

V řecké mytologii je zase bůh Zeus původně líčen jako "Had". Později v revidovaném podání mu zajišťuje panování mezi ostatními bohy Olympu jeho vítězství nad "Typhonem" - obludným hadem tak velkým, že jeho hlava zastírala všechny hvězdy na obloze a jeho tělo se rozprostíralo od východu na západ. Tento had byl podle pověstí tak příšerný, že ostatní bohové raději uprchli do Egypta, takže Zeus musel proti Typhonovi bojovat sám. Souboj nějdříve prohrál, teprve díky pomoci Herma (který obnovil jeho síly) a bohyně Athény byl Typhon svržen do pasti pod sopkou Etnou.

Připoměňme si, že kosmický had je často líčen, jak obepíná celou Zemi, přičemž si požírá svůj vlastní ocas (viz symbol zvaný Uroboros). Francis Crick, nositel Nobelovy ceny za objev struktury DNA, ve své knize: "Life Itself: Its Origin and Nature" stál v rámci jejího prvního vydání za velmi zvláštním designem přebalu této publikce (viz obr. vpravo). Sami můžete vidět, že na obalu je znázorněna Země viděná z Vesmíru. Kolem planety je zřetelně patrná dráha "ČEHOSI", co po orbitální dráze nejdříve planetu obletí, a pak přistane, nebo dokonce havaruje na jejím povrchu.

Věděl Crick cosi více, než mohl oficiálně sdělit, takže se nám to snažil říci v této zašifrované terminologii? Zní to samozřejmě neuvěřitelně, ale Crick k nám promlouvá v naprosté shodě s amazonskými šamanskými kulty, australskými domorodci a starověkými kulturami. Poukazuje na to, že život na Zemi přišel z Vesmíru. Když se velmi pozorně ještě jednou podíváte na obrázek přebalu jeho knihy, uvidíte část afrického kontinentu a část Saudské Arábie. Místo dopadu by pak dle jeho zobrazení odpovídalo oblasti Střední Asie, případně Himálaje, ale to jsou přesně ta místa, na která se jako na kolébku inteligentního života na naší planetě odkazují mnohé významné světové mytologie, mýty o Stvoření, a dokonce i esoterické, případně gnostické prameny.

Faktem je, že Crick byl iniciátorem teorie, která později vešla ve známost jako "Teorie Panspermie", která říká, že život na naší planetě má mimozemský původ. Crick je skutečně legendární postavou naší vědecké historie. Vždy odmítal klasické darwinistické pojetí evoluce a vývoje života a vždy se spíše přikláněl k tzv. "kreacionistickému modelu vývoje života" (stejně tak jako autor tohoto materiálu). Crick nesouhlasil s teorií, že molekula DNA byla vytvořena z nějaké "prvotní břečky" v důsledku náhodných a zmatených srážek molekul.

-pokračování-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.