NEJENOM O "PROJEKTU ODHALENÍ"

Název "odhalení" těm, co jsou v konspiračních teoriích jako ryba ve vodě, jistě nemusím nikterak vysvětlovat. Horší to bude v případě, pokud nevíte, která bije. A je jedno, zda z čirého skepticizmu, který vyvrací jakoukoli možnost existence jevů, jako je třeba volná energie, gravitační pohony, cestování vesmírem (ne jen na dvorku kolem planety Země a pár kroků za jejími humny) a nebo jen z čirého nezájmu. Zjednodušeně řečeno, jde o odhalování eventuální pravdy, která je nám - lidstvu - údajně tajena již velmi, velmi dlouhou dobu.

Pravdy o tom - a odteď vše v textu budu mínit opravdu "údajně" (čímž nepopírám, ale ani nepotvrzuji, to je na každém zvlášť) - že existují technologie, které by člověka osvobodily z otroctví plynoucího z nastavení Systému, technologie na zázračná uzdravení z téměř jakékoli nemoci i zranění, technologie na prodlužování života, technologie umožňující materializaci základních věcí jako potraviny, oblečení apod. A nejen pravdu o existenci těchto technologií, ale i o pozměněné a znehodnocené historii lidstva i naší planety. Pravdu o existenci mimozemského inteligentního života, včetně jeho působení zde na Zemi, a to jak v pradávné historii, ale i v naší současnosti. Pravdu o tajných a supertajných uskupeních řídících chod lidských dějin ve svůj prospěch tím, že znevýhodní celý zbytek populace. A mohl bych pokračovat.

Toto Odhalení má již nějakou dobu probíhat formou sci-fi filmů, knih, údajně "nechtěných" úniků informací, zpovědí bývalých zaměstnanců NASA, NSA a dalších agentur, bezejmenných insiderů, ale i známých osobností. Vedou se o něm v nejvyšších lidstvu utajených kruzích vášnivé debaty. Snad prý i střílečky. Každý, kdo o tento projekt někdy zavadil, ví, že se řeší, zda má odhalení proběhnout náhle a se vší parádou - odhalit vše najednou, nebo zda má k němu docházet postupně, jak je tomu dnes, jen s přibývajícími grády. Jedni jsou přesvědčeni, že by to lidstvo ustálo a osvobodilo, druzí naopak - že by nastal naprostý chaos a zkáza lidské civilizace, jak ji známe. Ještě donedávna jsem patřil do první skupiny. Věřil jsem, že člověk by byl schopný ustát kompletní Odhalení. Samozřejmě jsem vycházel z úvah nad tím, jak bych se s tím popasoval já sám. V podstatě jsem žádná významnější negativa neshledal.

Z pochopitelných důvodů tedy existují dvě skupiny: té první o Odhalení skutečně jde, jsou to zjednodušeně klaďasové, zatímco druhá by vše nejraději i nadále držela pod pokličkou a tím si zajistila svoji nadvládu nad lidstvem.

Jenže člověk není to samé co lidská společnost. Nedávno mi teprve došlo, že o tom, jak a kdy k Odhalení dojde, vůbec nerozhoduje ani jedna z obou skupin - byť se to na první, druhý, možná i třetí pohled jeví jako nelogické. Rozhodujeme o tom totiž my všichni, každý zvlášť. A je zcela jedno, zda o něčem takovém víme, zda nás to zajímá nebo jsme posledním křovákem v bohem zapomenuté pustině, který marně dumá, jaké božstvo to zrovna nad jeho hlavou dělá bílou čáru na nebi a proč.

Je to kolektivní vědomí lidstva, co rozhodne o tom, kdy, jak a zda vůbec k něčemu takovému dojde. Kolektivní vědomí lidstva, obdoba tzv. PSI pole, o kterém tu již bylo několik článků, je souhrnem vědomí všech lidí na Zemi. Takže jsem to já, jsi to ty, vážený čtenáři, je to každý člověk, kdo rozhoduje, zda ony výše zmíněné pravdy vyplují na povrch, nebo nikoli. Kolektivní vědomí má moc danou vesmírnými zákony, moc, které nemůže konkurovat ani odporovat nikdo a nic zde na Zemi. Tyto zákony mohou za "náhody" i jasné následky řady příčin majících na svědomí prosakování informací na veřejnost. Že jsou ale snahy právě toto kolektivní vědomí modulovat skrze nás? Ano. Ale jsme to my, kdo to dovolí. A je úplně buřt, zda o tom víme, nebo ne. Platí, že neznalost zákona neomlouvá.

To, že jsme (údajně) pod nadvládou skryté hrstky, že je nám zatajována pravda téměř o všem podstatném, je "jen" odrazem stavu lidské společnosti. Pokud by kolektivní vědomí lidstva bylo na dostatečné úrovni - a to by bylo jen v případě, že dostatečný počet lidí by byl patřičně daleko ve svém vývoji - tak by k podobné nadvládě vůbec nemohlo dojít. A stejně se to má s oním Odhalením. Pokud dostatečný počet jednotlivých lidí zapracuje sám na sobě do té míry, aby pozitivně ovlivnil lidské kolektivní vědomí a posunul ho na vyšší level, nebude ve vesmíru síly, jež by tomu mohla donekonečna bránit.

Pak by mohl přijít na pomyslnou scénu nějaký Neo (parafrázuji film Matrix), nebo raději hned několik takových, kteří by opravdu dokázali lidstvo osvobodit a dát mu celou pravdu. Ale ve skutečnosti by to nebyli oni, kdo by se o to zasloužil. Zásluhu by nesl každý, kdo pozitivně přispěl do kolektivního vědomí lidstva, protože právě ono by toto umožnilo skrze nepsané vesmírné zákony. A díky zpětnovazebnímu působení by k tomu automaticky došlo ve chvíli, kdy by na to lidstvo bylo připravené.

Možná někoho z vás napadlo, jak je možné, že údajně kdysi dávno lidská společnost byla ve svém vývoji dál, než jsme dnes my, a přesto bylo umožněno člověka zotročit. Můj názor je, že stejně jak je důležitý stupeň vývoje, level chcete-li, tak neméně důležitý - a dost možná úplně nejvíce - je neustálý posun kupředu. Stagnace, byť na vysokém stupni, je opakem vývoje stejně jako úpadek. Podle mne onehdy došlo ke stagnaci vývoje kolektivního vědomí lidstva nebo k jeho posunu špatným směrem. Proto vesmírné zákony zafungovaly tak, jak zafungovaly. Nikoli jako trest nebo snad upozornění, ale jako stimul, šťouchanec potřebný k tomu, abychom zabrali.

Ale že nám to trvalo, co?

Je myslím potěšující vnímat, jak s postupem času vylézají kousíčky pravdy na povrch v čím dál vyšší frekvenci a intenzitě. Pro mě je to důkazem, že kolektivní vědomí lidstva se posunuje kupředu. Důkazem, že kupředu jde ve svém vývoji velké množství lidí. A proto se i já snažím přispět svojí důležitou kapkou do mlýna.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.