Nejen Patomský kráter, ale nyní již i podzemní pyramidy na Krymu!!! Exkluzivní reportáž z vědecké expedice (2) + video

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

23.08.2010 Zajímavosti

Podle posledních výzkumů vědecké skupiny akademika Vselenského bylo zjištěno, že pyramidální pole funguje jako obří transkonvertor s unikátními synergickými kvalitami, které emitují velmi specifické torzní pole, jež dále působí na individuální i kolektivní bázi lidského vědomí stejně tak jako na systém 22 bioenergetických tělesných torzních polí, jejichž existence byla nedávno objevena.

Díky tomuto unikátnímu propojení může podzemní pyramidální pole aktivovat léčivé procesy na energo-informační úrovni orgánů, stejně tak může působit jako velmi silný zdroj entropické energie působící v biopoli kterékoliv formy organického života v případě, že se pyramidální systém cítí ohrožen.

Vědci se shodli na tom, že sofistikovanost tohoto pyramidálního pole nemá na naší planetě obdoby a představuje cosi naprosto unikátního, co se vymyká i těm našim nejlepším znalostem. Informace hovoří o tom, že analogickým způsobem toto pyramidální pole komunikuje s environmentálním pozadím naší planety.


Obr.1: Schéma energetické provázanosti pyramid na zemské jádro a interakce s některými hvězdnými komplexy. Toto schéma navrhla skupina vědců pod vedením profesora V. Gocha.

Kromě toho se zjistilo, že krymské pyramidy připomínají typické buněčné struktury. Na jejich hranách se nachází v pravidelných intervalech a v přísném pořadí energetické kapsle, které jsou ve vnitřní dutině naplněné stlačeným oxidem uhličitým (CO2) (viz obr. v předcházející části), takže se celá struktura podobá krystalické mřížce.

Detailní analýza prokázala, že materiál, ze kterého jsou tyto struktury složeny, poukazuje na obří polovodičové tranzistory, z nichž každá kapsle je v podstatě silný vyzařovací prvek. V tomto ohledu se přišlo na to, že pyramida jako celek funguje jako extrémně složitý čip o neuvěřitelné velikosti. Během svého vlastního výzkumu se vědecká skupina akademika Vselenského obrátila i na skupinu jasnovidců, která tak zahájila výzkum po vlastní ose. Jejich zjištění jsou neméně zajímavá.

Jejich výzkum prokázal, že všech sedm pyramid tvořících sedm energetických polí ve skutečnosti tvoří jednotný systém, který je ovšem schopen mnohonásobně zvýšit svou energii. Díky úsilí skupiny jasnovidců se podařilo pro potřeby měření geofyziků zvýšit energii tohoto pyramidálního pole až desetinásobně. Bylo také zjištěno, že krymské pyramidy jsou vzájemně propojeny tunelovým systémem.

Uvnitř krystalických struktur na povrchu každé z pyramid se nacházejí generátory produkující pro nás fyzikálně neměřitelný typ energie, který ale zachytila přizvaná skupina jasnovidců. Tato spirituální energie různé kvality je distribuována do globální energetické sítě obklopující celou naší planetu. Také se podařilo prokázat, že tvar energetického pole jednotlivých pyramid se velmi nápadně podobá octahedronu.


Obr.2: Schéma nejdůležitějších pyramidálních polí na naší planetě a následné energetické vztahy s hvězdami Vega, Canopus a Capella. Schéma bylo navrženo skupinou vědců pod vedením profesora V. Gocha.

Je neuvěřitelné, že podobný design měly i speciální radiostetické baterie akademika A.E. Akimova, které disponují dvěma vrcholy prakticky totožného charakteru jako výše uvedené pyramidy. Akademik Akimov je přesvědčen, že podobná zařízení byla používána v Egyptě a Atlantidě jako zdroje k aktivaci mocného směrového torzního záření. Před několika lety prováděl akademik Akimov se souhlasem z  „nejvyšších míst“ sérii testů a experimentů na vzorcích sušených organických látek, kde byly přítomné živé i mrtvé buňky.

Pokud počet aktivních prvků uvnitř baterie přesahoval číslo čtyři, emitované pole se stalo nebezpečným pro zdraví. Rychle naplnilo místnost a přetrvávalo v ní i několik dní. Když se baterie skládala pouze ze čtyř aktivních prvků, získalo se pro lidské buňky torzní záření vhodné k léčbě se stabilizujícím účinkem.

Všimněte si, že pagody - čínské a japonské náboženské chrámy - jsou analogií jisté formy radiostetických baterií určených pro akumulaci a energetickou emisi. Podle odborníků ze střediska „Terra“ tvoří pyramidy vztažný článek mezi Zemí a Vesmírem. Uvnitř pyramid se prý nachází rozsáhlé výukové programy, které zde zanechali představitelé vyšších forem civilizací. Například v jedné z krymských pyramid byl detekován program, který by měl stimulovat rozvoj energie vědomí na planisféře naší planety na dalších 2,16 tisíců let. Již samo o sobě je toto zjištění fascinující.

Zjistilo se také, že se krymské pyramidy podílí na stabilizačním faktoru energetické bilance Země s přímým dopadem na stav kontinentálních desek naší planety. Pyramidy kontrolují energetickou fůzi, ke které dochází mezi vnějším energetickým prostředím kosmu a zemským jádrem. Tento proces je koordinován prostřednictvím spektra velmi subtilních forem energie. Ve vnějším plášti jádra naší planety se nachází obrovské diamantové krystaly, ve kterých se usazuje vysokofrekvenční energie o výkonu mnoha miliard těch nejvýkonnějších laserů.

Pyramidy samy o sobě jsou buňkami energetického rezonančního systému, který bychom mohli přirovnat k modernímu radaru, který přenáší unikátní frekvenční signály do našeho planetárního jádra. Pyramidové systémy budou plně funkční, až vědomí lidstva bude moci přijmout toto vědění. Díky speciálnímu emitujícímu energetickému poli nebyl Krym zničen i přes aktivitu mnoha katastrof.

Vitalij Goch představil velmi propracovanou teorii existence kosmických vibračních pulsů, které spojují pyramidová pole všech kontinentů do jednoho unikátního komplexu. Podle Gocha jsou všechna planetární pyramidální pole spojena se třemi hvězdami: Capellou, Vegou a Canopusem. Himálajské pyramidy v Tibetu, bermudské pyramidální pole a pyramidy v jihozápadní a jihovýchodní Africe energeticky spojují zemské jádro s energetickým polem hvězdy Capella.

Mexické pyramidy, britská, australská pyramidální pole a pyramidy v severozápadní Africe jsou spojené s energetickým polem hvězdy Vega. Egyptské pyramidy, krymské pyramidy a pyramidy, jež se nacházejí v Brazílii a v Polynésii jsou energeticky spojené s energetickým polem hvězdy Canopus.

Podle dr. Gocha výše uvedená spojení trvají minimálně stovky milionů let. Pravidelné posuny zemských pólů pak mají v tomto velmi zvláštním propojeném systému svou vlastní důležitost. Dr. Goch a jeho spolupracovníci jsou přesvědčeni o tom, že dalším výzkumem krymských pyramid budeme schopni v dohledné době nalézt celou řadu dalších podobných a veskrze unikátních pyramidových lokalit pod zemským povrchem.

-konec-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.