"NEBEZPEČÍ PŘICHÁZÍ ZE SYSTÉMU SÍRIA": KŘÍŽ V HENDAY A MRAZIVÉ POSELSTVÍ Z PROPASTI ČASU (4)

Tajemství kamenného oltáře 

To sice jednoznačně nedokazuje, že Hewittovy mystické sklony byly podpořeny kontaktem s hermetickým bratrstvem z Luxoru, ale jak uvidíme později, souvislost je velmi sugestivní. Problematičtější je však původ tajemného oltáře lingam, který Hewitt popisuje. Ten je jeho klíčovým fyzickým důkazem, a jak jsme viděli výše, je, alespoň podle Hewittovy interpretace, souhrnem kosmických os a center stejným způsobem jako Matrimandir Matky. Jak však naše bádání na toto téma postupovalo hlouběji, objevila se velmi zvláštní záhada. Pierre du Chatellier, v jehož domě Hewitt tento kámenný lingam zkoumal, byl ve skutečnosti předním archeologem megalitické Británie s mnoha publikovanými pracemi na kontě. V roce 1894 vykopal neolitický tumulus neboli mohylu na konci mnohem starší řady stojících kamenů a našel tam značkovací kámen podobný omfalosu. V roce 1896 své výsledky publikoval a v jeho vydané monografii se dozvídáme, že marker postrádal jakékoliv rytiny. Chatellier nevykopal žádné další tumuly, které by odpovídaly Hewittovu popisu, a nikde ve svých monografiích nepopisuje žádný kámen s rytinami, které zmiňuje Hewitt. Ve skutečnosti jsou neolitické kameny s jakýmikoliv rytinami podobnými těm, které popisuje Hewitt, tak vzácné, že neexistují. Přinejmenším žádný nebyl doposud nalezen. Rytiny, jaké popisuje Hewitt, patří do mnohem pozdější doby, snad dokonce až do historického období, nikoli do neolitu nebo megalitu.

Pokud však nejsme ochotni tvrdit, že si to Hewitt prostě vymyslel, musel na zámku Kernuz něco vidět. Hewitt tam byl zřejmě po roce 1896, kdy vyšel Chatellierův článek, a před rokem 1900, kdy kniha odešla do nakladatelství. Mohl tam být jiný kámen, který Pierre du Chatellier nevykopal a který Hewitt zkoumal a interpretoval? A pokud ano, odkud pocházel? Sledování základních vzorů, které Hewitt popisuje, nás přivádí zpět do Baskicka. Značkovací kameny, podobné Hewittově lingamu, jsou běžné v celém Baskicku, doplněné kříži a slunečními k

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.