NÁSTUP DRUHU "HOMO TECHNICUS", TVOŘENÍ GENŮ METODOU "CRISPR", DĚTI NA OBJEDNÁVKU A PLÁNY ELIT PRO LIDSTVO (2)

Lothian Brett

Lothian Brett

autor

22.09.2018 Společnost

Postupné genetické změny v přírodě

Genetická manipulace není ničím novým a ve skutečnosti se v přírodě děje neustále, prostřednictvím náhodných mutací a přizpůsobováním se měnícím se přírodním podmínkám. Do tohoto procesu jsme zapojeni od doby, co jsme začali účelově chovat zvířata pro domestikaci a pěstovat rostliny kvůli potravě.  S technologiemi jako je "CRISPR", se změnila snadnost a rychlost, s jakou to dokážeme dělat. Umožnilo nám to dělat to, co příroda a co selektivní chov a pěstitelství nedokážou a to, pracovat s geny od sebe vzdálených druhů a zavádět dokonce zcela nové geny, které jsme sami vynalezli.

V přírodě takový proces zabere miliony let.  Takový vývoj na základě selekce potřebuje generace, aby vznikl nový druh, kdy přirozený výběr i zásah člověka odstraní nežádoucí geny. Dnes to vše lze udělat v laboratoři. Podobně jako všechny technologie, má to potenciál být využito pro dobro, když se odstraní genetické vady a dědičné choroby. Ale také to má potenciál být zneužito, jako když jsou vytvářeny nové biologické zbraně a nechtěné genetické poruchy. V přírodě někdy výhodná genetická adaptace vytvoří nevýhodnou genetickou poruchu, jako je tomu v případě srpkovité anémie, což je mutace v genu, vytvářejícím červené krvinky.7 Tato mutace, pokud ji zdědíme pouze od jednoho z rodičů, chrání proti malárii, ale když je zděděna od obou rodičů, je příčinou vzniku srpkovité anémie, což je choroba, kdy se nevytváří dostatek červených krvinek, které roznášejí po těle kyslík

V přírodě mají špatné mutace tendenci zmizet, protože lidé, které je mají, nežijí dostatečně dlouho na to, aby je předali další generaci a o tom přirozený výběr je. Obecně vzato, v selektivním výběru nejsou špatné mutace vybrány a jsou z genetické zásoby odstraněny. I když, jak je doloženo v selektivním chovatelství u psů, jsou například špatné geny často přenášeny a zhoršovány vzájemným křížením, což vede k mnoha genetickým problémům. V této nové epoše rychlé genetické manipulace jed

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.