NAGALASE - SPOUŠTĚČ RAKOVINY

Frederics Greg

Frederics Greg

autor

15.05.2019 Zdraví

Nagalase vyvolávalo mnoho reakcí, včetně kontroverze, stigmatizace a skepse. Mělo být novým patologickým indikátorem, ale nyní je spíše odsuzované a zavrhují se jakékoli jeho zásluhy.

------------------------------------------------------------

 

Období Nagalase?

Konspirace holistických lékařů, týkající se úmrtí, přetrvávají od roku 2015, ačkoli mnoho z nich bylo skeptiky „odhaleno“. Nejvýznamnější z nich jsou dr. James Jeffrey Bradstreet a Dr. Nicholas Gonzales, kteří záhadně zemřeli v červenci a září 2015. Oba byli obhájci výzkumu Nobuto Yamamota a jeho kolegů, kteří věřili, že nagalase/GcMAF má potenciální přínos pro léčbu autismu, rakoviny a HIV. Nagalase (alfa-NAcetylgalaktosaminidáza) je mimobuněčný enzym vylučovaný různými rakovinovými buňkami při invazi tumoru. Má schopnost deglykosylovat protein DBP, který váže vitamin D3 (lidská složka proteinu Gc). Gc protein je prekurzorem hlavního faktoru, který aktivuje makrofágy (MAF) a má také důležitou fyziologickou funkci při odklízení mimobuněčného G-aktinu, který zvyšuje chemotaxi neutrofilů. MAF dohromady s Gc je aktivátorem fagocytózy makrofágů, přítomnost antigenu je prvním krokem v kaskádě imunitní reakce. Tento mechanismus vykazoval zvláštní protinádorové účinky u lidských buněk nádoru prsu (MCF-7). Ztráta prekurzorové aktivity vede k potlačení imunitního systému a proliferaci onemocnění. (pozn. překladatele: omezení obranných látek proti rakovině).

Nagalase

Současná ortodoxní imunoterapie používá vakcínu Bacillus-Calmette-Guérin (BCG), jiné agonisty TLR a vakcíny dendritických buněk. Tyto vakcíny mají specifickou funkci tlumit angiogenezi (proliferaci rakoviny) a navodit apoptózu (smrt rakovinných buněk). Přírodní potravinový produkt GcMAF má údajně devětkrát vyšší účinnost k aktivaci T buněk a NK buněk, než farmaceutická vakcína. Nešťastným vedlejším účinkem BCG imunoterapie je uvolňování metabolitů buněčných membrán, jako je lysofosfatidylcholin (lyso-PC), způsobené zánětlivými úč

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.