NA POVRCH VYPLÝVAJÍ DALŠÍ INFORMACE O TOM, JAK VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ PODCENILA ÚROVEŇ RADIOAKTIVITY VE DNECH NÁSLEDUJÍCÍCH PO HAVÁRII V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ FUKUSHIMA

Velmi zajímavou zprávu obdržela naše redakce ze Spojených států. Podle ní hned v březnu roku 2011 vydala „Pacific Northwest National Laboratory“ dvě zprávy, které dokumentují, že občany USA zasáhla vysoce nebezpečná úroveň radiace. Ovšem americká vláda tyto skutečnosti ignorovala a před veřejností zamlčela.

Ve zprávách se rovněž hovoří o tom, že v amerických městech Richland (stát Washington) a Melbourne (stát Florida) byla naměřena nejvyšší expozice polétavého záření mimo Japonsko a to od března 2011, kdy došlo k destrukci atomové elektrárny Fukushima. Jedna ze zpráv navíc poměrně přesvědčivým způsobem dokazuje, že „Ministerstvo energeticky Spojených států– DOE“ vědělo, že lidé v těchto oblastech jsou vystaveni kritické dávce radiace.

V případě, že by americké úřady obyvatelstvo reálně varovaly, mohla by se veřejnost chránit adekvátními způsoby, které v takových případech přicházejí do úvahy. Místo toho byla podle všeho veřejnost ponechána na pospas vlastnímu osudu. Bývalý ministr energeticky Steven Chu z Kalifornie (viz obr. vlevo) měl dle titulu své funkce na starosti postupy vedoucí k potřebné informovanosti obyvatelstva. Lze říci, že právě tato osoba je osobně zodpovědná za nedostatek informací v prostředí široké veřejnosti.


Mnozí by se mohli ptát, jak problematická situace, ke které došlo, byla? Když se podíváte na graf níže, zjistíte, že intenzita emise radioaktivního xenonu, která byla detekována ve městě Richland, byla až 450 000x vyšší, než je úroveň detekce. Podle jedné ze zpráv „Pacific Northwest National Laboratory“ vykazovaly některé laboratorní vzorky až jeden tisíc becquerelů na kubický metr vzduchu (1kBq/m3) a tzv. „horké částice“ obsažené ve vzduchu ukázaly až dvacet milionů becquerelů (20 MBq) záření.Co to pro prostého člověka znamená? Počty jsou poměrně jednoduché. Průměrný dospělý člověk za normálních okolností nadýchá asi 8 litrů vzduchu za jednu minutu. To znamená zhruba asi 960 litrů (téměř 1 metr krychlový vzduchu) každé dvě hodiny. Zároveň je potřeba si uvědomit, že jaderný průmysl používá celou škálu různých jednotek pro měření radioaktivního záření. To může být samozřejmě pro prostého člověka velmi matoucí.

Zjistili jsme, že snad pouze jedna vláda na světě – Irsko vytvořila metody jednoduchých převodních postupů mezi těmito jednotkami, které pak prezentuje ve srozumitelných termínech. Národní referenční úroveň plynu – radon (jedná se o relativně neškodnou úroveň tohoto plynu, jež se vyskytuje v domácnostech) je stanovena na 200 Bq na metr krychlový.

Vyjdeme-li z těchto hodnot, pak člověk, který se v inkriminovanou dobu volně pohyboval venku v oblasti Richlandu, dostal během dvou hodin do svých plic 5x vyšší dávku záření, než povoluje vláda irské republiky. Z tohoto úhlu pohledu by bylo zajímavé sledovat případný nárůst rakoviny plic v tomto regionu Spojených států.

Na jiném místě, konkrétně v Melbourne (stát Filadelfie), byla naměřena hodnota jódu-131 vyšší než kdekoliv jinde ve světě. Tento typ jódu má sice poločas rozpadu 8,5 dní, ale poměrně intenzivním způsobem působí na štítnou žlázu a zvláště je nebezpečný pro kojence, děti a těhotné ženy. Inhibitorem jódu-131 v organické hmotě (štítná žláza) je pak známý jodid draselný, který potlačuje vstřebávání jódu-131 a zabraňuje tak poškození tohoto orgánu.

Na obrázku výše je patrný graf, na kterém je zřetelně patrný prudký nárůst hodnot xenonu (Xe-133), jódu (I-131) a cesia (Cs-137) v následujících dnech od 19. března 2011 v oblasti města Melbourne, Filadelfie. Je skutečně pozoruhodné, že i v tomto případě zaujala vláda USA pozici „mrtvého brouka“ a veřejnost o zjištěném stavu neinformovala. Myslím, že bude ještě hodně zajímavé sledovat, jaké další informace postupem času vyplynou na povrch.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.