MORINGA - ZÁZRAČNÝ STROM INDIE

Původem indický strom, Moringa oleifera roste v tropických a subtropických částech světa. Je známý jako "paličkový strom", "křenový strom" nebo "zázračný strom". Moringa dokáže čelit jak suchu, tak mírnému mrazu, a proto je rozšířen po celém světě. Pro vysoké výživové hodnoty každé části stromu je vhodná jako potrava nebo pro komerční účely. Listy jsou bohaté na minerály, vitamíny a další esenciální sloučeniny. Výtažky z listů se používají k léčbě podvýživy a zvýšení produkce mateřského mléka u laktujících matek. Používá se jako potenciální antioxidantprotirakovinnými, protizánětlivými, antidiabetickými a antimikrobiálními účinkySemena jako přírodní koagulant se široce používají při úpravě vody. Moringa oleifera, patřící do rodu Moringaceae, je účinným prostředkem proti podvýživě díky množství esenciálních látek přítomných v listech a semenech. Ve skutečnosti moringa obsahuje sedmkrát více vitamínu C než pomeranče, 10-krát více vitamínu A než mrkev, 17-krát více vápníku než mléko, 9-krát více bílkovin než jogurt, 15-krát více draslíku než banány a 25-krát více železa než špenát1. Šest lžiček prášku z listů v průběhu těhotenství pokryje celodenní potřebu železa a vápníku.

 

Nutriční vlastnosti

Každá část M. oleifera je plná důležitých nutričních látek. Listy M. oleifera obsahují vápník, draslík, zinek, hořčík, železo a měď2, beta-karoten (provitamin A), vitamín B, kyselinu listovou, pyridoxin,  kyselinu nikotinovou, vitamín C, D a E8. Dále obsahují fytochemikálie jako taniny, steroly, terpenoidy, flavonoidy, saponiny, antrachinony, alkaloidy, látky redukující cukr spolu s protirakovinnými látkami  jako jsou glukosinoláty, isothiokyanáty, glykosidové sloučeniny a glycerol-1-9-oktadekanoát9. Listy Moringy s nízkou energetickou hodnotou mohou být použity v redukčních dietách. Vláknité lusky jsou cenné pro léčbu zažívacích potíží a potlačení rakoviny tlustého střeva10,62. Výzkum ukazuje, že nezralé lusky obsahují 46,78 procent vlákniny a přibližně 20,66 procent bílkovin.

Zralé lusky obsahují 30 procent aminokyselin, listy 44 procent a květy 31 procent. Nezralé lusky a květy vykazovaly podobné množství kyseliny palmitové, linolenové, linolové a kyseliny olejové11. Moringa má mnoho minerálů nezbytných pro růst a vývoj. Zatímco 100 gramů mléka může poskytnout 300-400 mg vápníku, listy moringy mohou poskytnout 1000 mg a prášek z nich více než 4000 mg. Prášek může být použit jako náhrada za tablety železa při anémii. Hovězí maso má pouze 2 mg železa, zatímco prášek z listů moringy obsahuje 28 mg železa. Moringa obsahuje více železa než špenát12. Zinek je nezbytný pro správný růst buněk spermatu a pro syntézu DNA a RNA. Listy M. oleifera obsahují přibližně 25,5-31,03 mg zinku/kg, což je denní dávka13. Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) kyselina linolová, kyselina linolenová a kyselina olejová dokáží kontrolovat hladinu cholesterolu. Olej z moringy obsahuje asi 76% PUFA, což je ideální náhrada za olivový olej14. Je nutné poznamenat, že složení živin se mění v závislosti na lokalitě a klimatu12. Hodnota provitamínu A je vyšší v teplém období, vitaminu C a železachladném a suchém období15,16.

Zpracování Moringy

Většina rostlin ztrácí při zpracování účinnost. Srovnáním nutričního obsahu prášku ze surových, naklíčených a fermentovaných semen moringy bylo zjištěno, že množství fytochemikálií bylo vyšší u surových, obsah aminokyselin ve fermentovaných a naklíčených17,59. To může být důsledkem biochemických aktivit během klíčení a mikrobiální aktivity během fermentace. Nicméně, studie přezkoumala účinek po tepelném zpracování a zajímavě bylo vaření nejúčinnější ze všech technik, protože snižovalo obsah kyanidu, oxalátu a fytátu výrazněji než další metody. Přítomnost fytátu a jiných antimetabolitů může omezit biologickou dostupnost určitých živin a zpracováním lze maximálně využít potřebné živiny ze semen a listů18,63. Yanget15 uvádí, že varem se zvyšuje dostupnost obsahu železa a antioxidantů. Zpracovaná mouka z Moringy může být použita k léčbě problémů s podvýživou.

 

Konzervační metody

Moringa může být uchována po dlouhou dobu bez ztráty živin. Listy lze konzervovat sušením nebo mrazením. Podle zprávy Yang a kol.15  si listy při sušení za nízkých teplot uchovají více živin než lyofilizované listy, s výjimkou vitamínu C. Sušením v úsporných zařízení pro domácnost lze zajistit trvalou zásobu listů bez změny nutriční hodnoty. Předávkování moringou může způsobit vysoký obsah železa se zažívacími potížemi a hemochromatózou. Z tohoto důvodu se doporučuje denní dávka 70 g21.

Léčivé účinky

M. oleifera se pro přítomnost fytochemikálií často označuje jako všelék a lze použít k léčení více než 300 nemocí. Moringa je používána v bylinné medicíně indiánů a afričanů. Zkoumá se účinek moringy na onemocnění, jako je diabetes a rakovina.

 

Antidiabetické účinky

Ukázalo se, že přípravek Moringa léčí jak diabetes typu 1, tak i typ 2. Při diabetu 1. typu se netvoří inzulín, což je hormon, který udržuje hladinu glukózy v krvi. Diabetes 2. typu je spojen s inzulínovou rezistencí. Diabetes typu 2 může být také způsoben dysfunkcí beta buněk, které špatnou detekcí hladiny glukózy ovlivňují tvorbu inzulínu, což vede k výkyvům glykémie22. Několik studií ukázalo, že moringa může působit jako antidiabetikum. Vodné extrakty ovlivňují cukrovku typu 1 indukovanou streptozotocinem a diabetes typu 2 (inzulinová rezistence) u krys23. V jiné studii se krysy s diabetem 1 krmily práškem ze semen Moringy a hladina glukózy jim v krvi poklesla50. U krys krmených asi 500 mg prášku ze semen moringy na 1 kg tělesné váhy se zvýšilo množství antioxidačních enzymů v krvi. To ukazuje, že antioxidanty přítomné v morinze dokáží snížit množství reaktivních forem kyslíku (ROS) v beta-buňkách způsobené indukcí streptozotocinu8.

Streptozotocin způsobuje defosforylační reakce ATP a pomáhá xantin oxidáze při tvorbě superoxidů a reaktivních druhů kyslíku (ROS) v beta buňkách24. U pacientů s hyperglykemií se beta buňky zničily. Vysoká hladina glukózy ovlivňuje jejich mitochondrie a uvolňuje reaktivní druhy kyslíku. Vzhledem k tomu, že beta-buňky mají nízký počet antioxidantů, dochází k apoptóze beta buněk25.26. To snižuje tvorbu inzulínu, což vede k hyperglykémii a následně k cukrovce typu 2. Flavonoidy, jako je quercetin a fenolické látky, jsou antioxidanty, které zachycují ROS. Předpokládá se, že flavonoidy u moringy odstraňují ROS uvolněný z mitochondrií, čímž chrání beta buňky a udržují hyperglykémii pod kontrolou27,50.

 

Protinádorové účinky

Léčba rakoviny chirurgicky, chemoterapií a ozařováním jsou nákladné a mají vedlejší účinky. Moringu lze použít jako přirozenou, spolehlivou a ve stanovených koncentracích bezpečnou antiproliferativní látku, čímž se zpomalí a zabrání růstu nádorových buněk. Vodné extrakty z listů se osvědčily jako účinné protirakovinné látky, které dokáží indukovat reaktivní oxygeny v rakovinných buňkách. Výzkum ukazuje, že reaktivní druhy kyslíku indukované v buňkách vedou k apoptóze, což je prokázáno zvýšením regulace kaspázy-3 a kaspázy-9, které jsou součástí apoptické dráhy30,31,64. Kromě toho produkce ROS v morinze je specifická a zaměřuje se pouze na rakovinné buňky, což z ní činí ideální lék pro rakovinu. Tiloke a kol.30 také uvádí, že extrakty zvyšují expresi glutathion-transferázy, která inhibuje expresi antioxidantů.

Jiné nemoci

Moringa může být použita jako silný neuroprotektant. Cévní ischémie způsobena omezením průtoku krve do mozku vede k reperfuzi a peroxidaci lipidů, která zase vede k reaktivním druhům kyslíku. Moringa se svými antioxidanty může snížit množství aktivních kyslíkových látek, čímž chrání mozek36, 37. M. Oleifera se používá k léčbě demence, neboť má zlepšovat prostorovou paměť. Léčivé extrakty snižují aktivitu acetylcholinesterázy, čímž zlepšují cholinergní funkci a paměť38.

Adeyemi a kol.39 ukázaly, že použití moringy v potravě krys může zvýšit obsah bílkovin a snížit hladinu močoviny a a kreatininu v krvi, což zabraňuje správné funkci ledvin. Moringa snížila kyselost u žaludečních vředů o 86 a 85 procent při dávkách 500 mg a 350 mg. Proto může být použita jako protiulcerní látka40. Moringa se doporučuje pro pacienty s AIDS s cílem posílit imunitní systém HIV pozitivních jedinců. Pro ověření účinků antiretrovirové látky41 je zapotřebí další výzkum. Hydroalkoholický extrakt z květů moringy snížil hladiny revmatoidních faktorů TNF-alfa a IL-1 u artritických potkanů. To dokazuje, že moringa může být účinnou terapií artritidy42. M. oleifera byla prokázána jako účinná antimikrobiální látka66. Studie Viera a kol.43 ukázala, že extrakty M. oleifera mohou působit proti bakteriím jako Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus a Vibrio cholera. Antibakteriální účinky semen jsou způsobeny pterygosperminem, moringinem a benzyisothiokyanátem67.

Závěr a budoucí vyhlídky

Výzkum M. oleifera je významný nejen pro Indii. Je nezbytné, aby látky tohoto zázračného stromu byly využívány pro různé účely. Moringa má silné antidiabetické a protirakovinné účinky. Nicméně, další i dvojitě zaslepené studie jsou nezbytné pro potvrzení primárních mechanismů moringy a jejích extraktů. Studie rakovinných buněk prokázaly, že moringou ovlivněný ROS (reaktivní kyslík) vede k jejich apoptóze, nebo nekróze, vodné extrakty však mají antioxidanty přítomné i v nich. Další analýzu vyžaduje vliv environmentálních faktorů na složení listů a výzkumy k izolaci endofytních hub a identifikaci enzymů nebo proteinů z M. oleifera k rozvoji nových léčebných sloučenin. Je nutné zhodnocení komerčního využití M. oleifera jako bio-koagulantu - životaschopné alternativě pro čištění vody. Obrovský potenciál se tu nabízí k vymýcení podvýživy. Strom se může stát velkým zdrojem příjmu pro Indii, pokud výživový potenciál pro potravinářský průmysl potvrdí dřívější studie.

Poznámka: Vzhledem k omezenému prostoru nelze uvést úplný seznam článků. Přehled článků: https://tinyurl.com/y9nj2uhf