Modrá krev - Pravá krev (4)

          Pokud se zabýváte historií této planety, měli byste se vědět, že mnohé z toho co jste se kdy učili na toto téma je kompletní lež. V podstatě celá historie včetně mnoha vědeckých materiálů je přizpůsobena programu kontrolorů této planety. V mnoha případech jde o velmi falešné filozofie. Bohužel na druhé straně i mnoho materiálů z oblasti tzv. "New Age" jsou produktem jedné té samé dílny. Situace je o to závažnější, že průměrný jedinec jen těžko rozpozná rozdíly. Dezinformace je nekontrolovatelnou všudypřítomnou silou. I mé informace, které vychází z mnoha zdrojů a rozhovorů s vědci, kteří byli zapojeni do programu Illuminátů byste měli přijímat s vrcholnou obezřetností. V této chvíli nejsem schopen nabídnout žádný konkrétní fyzický důkaz o těchto věcech, ale jsem pevně přesvědčen, že se tato situace v brzké době změní. I když kompletní faktor existence je vázán pouze na "bod přítomnosti", čas a prostor, jsou iluzemi fyzické reality, budu v mém sdělení pro větší jednoduchost prezentovat větší část historie v klasickém lineárním pohledu. Abychom pochopili celou řadu důležitých okolností, budeme muset porozumět tomu, jakým způsobem přišli Illumináti k moci, budeme muset pochopit "kým ve skutečnosti jsou" a jakým způsobem započal inteligentní život na této planetě svou evoluční cestu. Mé osobní zkušenosti mne naučily nevěřit žádnému náboženství, neb ony jsou velmi mocným nástrojem mentální kontroly společnosti. Bohužel stále drtivá většina lidí není ochotna přijmout fakta, která mají tak blízko realitě jak cokoliv jiného. Následující informace mohou být pro mnohé přemýšlivé čtenáře zajímavou inspirací a nástrojem posunu v chápání skrytých souvislostí naší reality.       Aby bylo možné dosáhnout nového druhu těla, bylo nutné ukončit status dosavadního plazího hermafroditního těla a rozdělit genetiku na mužský a ženský komponent. Jistou alegorii k tomuto aktu můžeme vnímat v biblickém příběhu o Adamovi, který byl stvořen z "žebra". Toto je příčinou proč všichni lidé na této planetě mají reptiloidní formu DNA s plazími vlastnostmi. To je také důvod proč lidské zárodky prochází nejdříve plazí formou těla v lůně ženy, aby se teprve poté toto tělo zformovalo do humanoidní podoby.

       Během několika tisíciletí bylo vyzkoušeno mnoho prototypů lidské bytosti. Pod dohledem "Hatona Rady" byly rasy vytvořené a pak zničené pakliže byla taková bytost nepřijatelná pro všechny strany. Tento fakt vysvětluje náhlé objevení a zase zmizení lidských kultur v archeologických vrstvách naší planety.

     Dvanáct humanoidních skupin a jedna plazí poskytly svou DNA za tímto účelem. Současný typ člověka byl vyvinut v oblasti dnešního Iránu a Iráku stejně tak, jako na několika místech Afriky. Zbytky původních forem člověka můžeme dodnes registrovat v podobě stvoření zvané "Bigfoot" nebo "Yeti" v Severní Americe a Asii. Do skupiny původních forem člověka patří také aboriginci v Austrálii, pygmejové a Watusi v Africe.

     V souvislosti s těmito experimenty nemůžeme pominout cizí inteligenci známou jako Anunnaki podle označení charakteristické pro sumerský národ.

       (Pakliže by některé čtenáře tato problematika více zajímala, určitě by stálo se soustředit na prehistorický kultovní rod Anu. S ním souvisí i jeho pokrevní linie tvořená dvěma ústředními, jež známe po označením Enki/Enlil (Lucifer/Michael - Adon/Jahve atd.). V prostředí této problematiky odvedl vynikající práci dr. Sitchin, jehož práce je dodnes více méně jeho vědeckými kolegy zesměšňována. Ale jak víme, nic nového pod Sluncem.

      Přesto díky posledním poměrně převratným zjištěním se jeho "teorie zlata" zdá již překonaná a více či méně pochybná. Anunnaki měli těžit na mnoha místech naší planety zlato, které v určité podobě nutně potřebovali pro opravu atmosféry jejich planety známé jako Nibiru. Dodnes přinejmenším na dvou místech světa lze od místních přírodních národů získat velmi podrobné informace o problematice Anunnaki - např. v Austrálii. Druhým místem je jižní Afrika a perfektní vědomosti legendárního Zuulského šamana Creda Mutwy. Budete-li podrobně studovat jeho vyprávění, třeba zjistíte, že v zuulské řeči se hora "Kilimanjaro řekne "Enkiho Hora).


        Reptiliáni velmi brzy zjistili, že poslední typ člověka, který byl stvořen, je skrze svou DNA navždy propojen s plazí frekvencí a to z toho důvodu, že plazí DNA byla ve své podstatě dominantní. To v praxi znamenalo, že takový člověk mohl být snadno mentálně kontrolovaný. Ve chvíli, kdy tato skutečnost byla zjištěna i jinými mimozemskými frakcemi, došlo k ostrému vzájemnému střetu. Tento střet kulminoval konfliktem mezi Atlantidou a Lemurií což nakonec vedlo ke katastrofálnímu konci obou oblastí.

       Zbytky plazí inteligence se poté přeskupily do oblasti severní Indie a do oblasti Střední a Jižní Ameriky. V těchto oblastech sestoupili pod zem, kde po určité době vytvořili poměrně silnou kolonii. V tomto ohledu je skutečně zajímavé, že nejintenzivněji rozšířené legendy a pověsti o plazích tvorech jsou koncentrované právě do výše uvedených lokalit.

       Mnoho badatelů se v poslední době zcela vážně zabývá myšlenkou, že naše planeta může být v tom nejglobálnějším slova smyslu protkána sítem rozsáhlých podzemních prostor a tunelů.  I když by to mohlo vypadat velmi zvláštně, existují velmi reálné podněty k tomu, abychom se mohli domnívat, že v prostředí severního a jižního pólu se nachází poměrně rozsáhlé průchody do nitra země. Někteří výzkumníci se dokonce domnívají, že toto je ten pravý důvod proč letouny nemají dovoleno létat přes tyto oblasti. Nejde tu o magnetické poruchy, jak se oficiálně prezentuje.

       Dosavadní poznatky hovoří jasnou řečí. Další četné průchody do nitra naší planety se nachází např. ve Skalistých horách, Sierra Nevada, Apalačských horách, Alpách, Himalájích, Andách i v oblasti Pacifiku. Je zřejmé, že analogické průchody existují i na dně oceánů a moří. Všechny tyto oblasti jsou velmi přísně střežené místními tajnými organizacemi spadající pod světové elitní plány NWO. Uměle vytvořené vstupy existují pod letištěm v Denveru, plošinou v Gize, Indii anebo v Číně. Mám k dispozici dokumenty, které naznačují, že jeden z hlavních vstupů v Číně se nachází pod pyramidou Shensi v západní části této země.

       Reptiloidní bytosti postupně založili mnoho podzemních kolonií. Vytvořili také zcela nové křížence na zemi i pod vodou. Jeden takový hybrid mezi savčí pozemskou formou člověka a savčí podmořskou formou života se nazýval "Merfolk". V mnoha prastarých bájích je zmínka o tomto zvláštním inteligentním tvorovi. (Domnívám se, že na svých cestách po Tibetu a Indii se s obrazy a informacemi o tomto druhu setkal i lékař a spisovatel Ernst Muldašev).

-pokračování-


(c)2006 Steward A. Swerdlow

(c)2008 Translation: Alhambra