Modrá krev - Pravá krev (3)

           Pokud se zabýváte historií této planety, měli byste se vědět, že mnohé z toho co jste se kdy učili na toto téma je kompletní lež. V podstatě celá historie včetně mnoha vědeckých materiálů je přizpůsobena programu kontrolorů této planety. V mnoha případech jde o velmi falešné filozofie. Bohužel na druhé straně i mnoho materiálů z oblasti tzv. "New Age" jsou produktem jedné té samé dílny. Situace je o to závažnější, že průměrný jedinec jen těžko rozpozná rozdíly. Dezinformace je nekontrolovatelnou všudypřítomnou silou. I mé informace, které vychází z mnoha zdrojů a rozhovorů s vědci, kteří byli zapojeni do programu Illuminátů byste měli přijímat s vrcholnou obezřetností. V této chvíli nejsem schopen nabídnout žádný konkrétní fyzický důkaz o těchto věcech, ale jsem pevně přesvědčen, že se tato situace v brzké době změní. I když kompletní faktor existence je vázán pouze na "bod přítomnosti", čas a prostor, jsou iluzemi fyzické reality, budu v mém sdělení pro větší jednoduchost prezentovat větší část historie v klasickém lineárním pohledu. Abychom pochopili celou řadu důležitých okolností, budeme muset porozumět tomu, jakým způsobem přišli Illumináti k moci, budeme muset pochopit "kým ve skutečnosti jsou" a jakým způsobem započal inteligentní život na této planetě svou evoluční cestu. Mé osobní zkušenosti mne naučily nevěřit žádnému náboženství, neb ony jsou velmi mocným nástrojem mentální kontroly společnosti. Bohužel stále drtivá většina lidí není ochotna přijmout fakta, která mají tak blízko realitě jak cokoliv jiného. Následující informace mohou být pro mnohé přemýšlivé čtenáře zajímavou inspirací a nástrojem posunu v chápání skrytých souvislostí naší reality.

 

           Další zajímavou informací je fakt, že rasa reptiliánů nastavila na orbitu kolem Země velký samostatný objekt, který je nám v současné době znám jako Měsíc. Tradiční věda je přesvědčena o tom, že přítomnost Měsíce vedle Země je zcela přirozená. Přesto je Měsíc snad jediný známý objekt, který nerotuje kolem své osy. Jedna jeho strana je vždy ve stejné pozici k naší planetě a druhé je neustále odvrácená, takže jí člověk klasickým způsobem není schopen vidět.

           Sonická rezonance, která vzniká po dopadu meteoritu anebo v důsledku specifického scaningu vytváří velmi charakteristickou rezonanci pro duté těleso. I když se o tom zatím moc nehovoří, v současné době začíná převažovat názor, že Měsíc je duté těleso. Kolonizační proces reptiloidů započal.

           Reptiliáni si vybrali velkou kontinentální zemskou masu, kterou postupně osídlili. V současné době je toto prostředí známé jako "Lemurie" anebo "Země Mu". Šlo o obrovskou plochu země, která se nacházela v místech kde je dnes tzv. "Pacifická mísa", která sahá od Japonska k Austrálii a od pobřeží Kalifornie k Peru. Havajské ostrovy se nachází ve středu tohoto bývalého kontinentu.

           Tady se tato hermafroditní plazí kultura vyvíjela. Sebou si přinesli genetické báze celé řady zvířat, které se dokázali asimilovat v prostředí naší planety. I když to bude vypadat velmi exoticky, ale mezi nimi zaujímali velmi důležité místo saurodiní formy života. Tak jak lidé rezonují se savci, tak reptiloidi rezonují s touto formou životů. Savci a plazí formy existence nejsou nastavené k vzájemnému soužití na stejné planetě.

          Charakter myšlení reptiloidních forem života se značně liší od procesu myšlení u člověka. Reptiloidní bytosti se vyvíjeli a vyvíjejí velmi pomalu a z evolučního hlediska zůstávají prakticky neměnné. Reptiliánská základna na Zemi byla velmi vzdálená od ústředních oblastí rozlehlé drakoniánské říše.

           Mezitím Martináci přežívali pod zemí s jejich nepřátelsky naladěnými Maldekiánskými hosty. Muselo se něco velmi rychle stát, aby nedošlo k vzájemnému sebezničení. Takže se Martiánci po několika neúspěšných pokusech spojili s Galaktickou Federací, kterou požádali, aby přetransportovali Maldekiánce na jinou planetu. Ve stejné době obdržela Galaktická Federace petici od Rady Plejádských civilizací s žádostí od přemístění civilizace Atlans z jejich hvězdného shluku.

          Federace po velkých vnitřních rozporech nakonec rozhodla, že humanoidní civilizace Atlans bude vysazena jako protiváha na Zemi. Pakliže by Atlans přežili, byli by na Zem vysláni i Maldekiánci. Na tomto místě by bylo dobré si uvědomit k jak hroznému činu ze strany Lyřanských potomků došlo. V podstatě své soukmenovce předhodili svým nejúhlavnějším nepřátelům a kolonistům Země. Federace se tak zbavila své nežádoucí populace a upoutala pozornost reptiloidní formy inteligence. Získala tak cenný čas vybudovat účinné síly proti plazí rase.

           Když Atlans přišli na Zemi, kolonizovali oblast, která je známá jako Atlantis. V současné době jde oblast, která je charakterizována především tzv. "karibskou mísou"  táhnoucí se k Azorským ostrovům a Kanárským ostrovů. Obě dvě civilizace velmi prosperovaly a rozrůstaly se. Brzy však započaly vzájemné konflikty. Záhy byli na Zemi vysazeni i Maldekiánci. Vytvořili velkou kolonii v oblasti, kde se nyní nachází poušť Gobi, severní Indie a střední Asie.

        Později Maldekiánci zaútočili na měsíční povrch v oblasti, kde Reptiliánci hlídali svou základnu od dob invaze na Zemi. Maldekiánci také pomocí paprskových zbraní bombardovali oblasti Atlantidy a Lemurie. Tento útok byl synchronizován s aktivitami Martiánců, kteří napadli reptiloidní frakci z kosmického prostoru.

 

       Konflikt a stvoření

       Zastavit boje a udělat Zemi mírovou kolonií bylo hlavním tématem civilizačního uskupení galaxie Andromedy. Jednání probíhalo na planetě, která vešla ve známost pod názvem Hatona. Toto jednání prý probíhalo mimo rámec naší galaxie a postupně se jí zúčastnili zástupci těch nejvyspělejších ras z naší galaxie. (V tomto ohledu doporučuji pozorně prostudovat materiály od Alexe Colliera - "Dopisy z Andromedy", pozn. J.CH.).

        Rada Hatony jednala poměrně dlouhou dobu a během tohoto jednání i nadále probíhaly poměrně kruté boje uvnitř naší Sluneční soustavy. Nakonec se na planetě Zemi přece jen podařilo uzavřít smír mezi humanoidy a reptiloidní frakcí. Tato dohoda měla poměrně bizarní charakter. Obsahovala totiž jednu zásadní a důležitou klauzuli. Bylo rozhodnuto, že se na planetě Zemi vytvoří zcela nová rasa, která bude obsahovat DNA všech zainteresovaných stran.

        Na Zemi bylo pro tento účel vyčleněno speciální teritorium. Reptiliáni s touto smírnou dohodou nakonec také souhlasili, ale pod tou podmínkou, že základem pro toto nové Bytí bude plazí tělo.

-pokračování-


(c)2006 Steward A. Swerdlow

(c)2008 Translation: Alhambra

Další díly