Modrá krev - Pravá krev (2)

          Pokud se zabýváte historií této planety, měli byste se vědět, že mnohé z toho co jste se kdy učili na toto téma je kompletní lež. V podstatě celá historie včetně mnoha vědeckých materiálů je přizpůsobena programu kontrolorů této planety. V mnoha případech jde o velmi falešné filozofie. Bohužel na druhé straně i mnoho materiálů z oblasti tzv. "New Age" jsou produktem jedné té samé dílny. Situace je o to závažnější, že průměrný jedinec jen těžko rozpozná rozdíly. Dezinformace je nekontrolovatelnou všudypřítomnou silou. I mé informace, které vychází z mnoha zdrojů a rozhovorů s vědci, kteří byli zapojeni do programu Illuminátů byste měli přijímat s vrcholnou obezřetností. V této chvíli nejsem schopen nabídnout žádný konkrétní fyzický důkaz o těchto věcech, ale jsem pevně přesvědčen, že se tato situace v brzké době změní. I když kompletní faktor existence je vázán pouze na "bod přítomnosti", čas a prostor, jsou iluzemi fyzické reality budu v mém sdělení pro větší jednoduchost prezentovat větší část historie v klasickém lineárním pohledu. Abychom pochopili celou řadu důležitých okolností budeme muset porozumět tomu, jakým způsobem přišli Illumináti k moci, budeme muset pochopit "kým ve skutečnosti jsou" a jakým způsobem započal inteligentní život na této planetě svou evoluční cestu. Mé osobní zkušenosti mne naučily nevěřit žádnému náboženství, neb ony jsou velmi mocným nástrojem mentální kontroly společnosti. Bohužel stále drtivá většina lidí není ochotna přijmout fakta, která mají tak blízko realitě jak cokoliv jiného. Následující informace mohou být pro mnohé přemýšlivé čtenáře zajímavou inspirací a nástrojem posunu v chápání skrytých souvislostí naší reality.

 

         Existuje tzv. "plazí program" strategického a taktického působení cizích entit v prostředí planety Země či nikoliv. Jde o jednoznačný nesmysl anebo o skutečnou realitu, kterou nejsme schopni vidět, ale která neuvěřitelně intenzivně ovlivňuje běh událostí na naší planetě? To jsou pouze některé z mnoha otázek, které se v souvislosti s touto problematikou nabízejí. Velmi zajímavým způsobem se k této věci vyjádřil velmi známý vědec nového paradigmatu a výzkumník alternativních disciplín Dan Winter:

         "Kdo jsou Oni Ophanim, Seraphim, Cherubim a nebo Ciakar? Odkud se vzaly tyto bytosti v našem galaktickém sektoru? Musela být přítomnost těchto agresivních parazitů nutná k tomu, aby se spustila akcelerace evoluce lidské bytosti? Jakou roli tato stvoření hrají v osudu člověka? Z mnoha soudobých bádání, ale i historických pramenů víme, že tato stvoření velmi významným způsobem zasahovala do událostí na naší planetě. Víme také, že jejich existenční podstata v prostředí našeho světa je vázána na biochemii lidské krve. Ve hře je především tzv. "RH faktor (-).

         Druh plazí čili dračí krve (EN-KI) (RA-abRAham) se spojil s opičím krevním základem "cro-magnonského" typu člověka proto, aby v ní byl potlačen onen "RH-faktor". Badatel Swerdlow ve shodě s Laurence Gardnerem naznačují, že právě chybějící "RH-faktor (-)" může stát za nedostatkem soucitu a energie lásky obecně. Jedna z nejsilnějších linií tzv. "dračího krevního potenciálu" je často zmiňovaná a to především v historických pramenech pod kódem "Elizabeth" (E-liz(lizard)-a beth)."

        Zbytek přeživších Lyřanů jenž kolonizoval jiné planety vytvořil speciální alianci, jejíž existence byla zaměřena proti konstantním plazím útokům. Toto seskupení vešlo ve známost jako "Galaktická Federace" s tím, že obsahovala svazek asi 110 různých kolonií. Federaci se poté dařilo poměrně uspokojivým způsobem odrážet útoky plazí inteligence.

        Existovaly tři skupiny, které se k Federaci nepřipojily. Tyto tři skupiny byly považované za extrémistické resp. nacionalisticky idealistické a snažily se obnovit slávu staré Lyřanské civilizace. Jedna z těchto skupin se nazývala "Atlans" a nalezla své útočiště na jedné z planet v systému Plejád. Informace pravěkých kronik hovoří v tom smyslu, že hvězdokupa Plejád je složená celkem ze sedmi energeticky nejsilnějších Sluncí (jsou to nejjasnější objekty v systému). Skupinu těchto hvězd staré prameny tak trochu mysticky nazývají "Sedm Sester". Okolo těchto sedmi hvězd obíhá celkem 32 planet. V čase o kterém hovoříme, se v systému Plejád nacházelo celkem 16 různých Lyřanských kolonií. Tito kolonisté se snažili různými prostředky vyhnat svého odpadlíka civilizaci "Atlans" a to z toho důvodu, že fungovala čistě sama za sebe a nebyla schopná svým blízkým pomoci, když bylo potřeba.

        Další dvě skupiny, Martianů a Maldekiánů byly podstatně více oslabené. Z tohoto důvodu Reptiliáni obrátili svou pozornost k naší Sluneční soustavě a jeho dvěma lidskými koloniemi. Pro ně nebylo těžké si tyto dvě civilizace podrobit. Reptiliáni velmi rádi používají komety a asteroidy jako zbraně anebo dokonce i jako jisté cestovní prostředky. Tyto prostředky jsou schopné použít i jako zbraně. Všechny technologie byly získány od bytostí ze systému Síria A.

         (Siriánci byli ve válce s civilizačním uskupením v oblasti Orionu. Toto nepřátelství existuje v podstatě dodnes. Zajímavé na této věci je fakt, že v oblasti Orionu existuje rovněž frakce reptiloidních forem inteligence. Ta má ale podstatně odlišný evoluční rámec než to uskupení, se kterým Siriánci obchodovali, resp. obchodují. Velmi složitá situace).

         Reptiliáni tedy pomocí získané technologie v podstatě vrhli obrovskou ledovou kometu na Mars a Maldek. Reptiliáni, ale v tuto dobu nebyli nijak zvlášť technicky zdatní, takže špatně vypočítali trajektorii tělesa. Gravitační tah největší planety naší Sluneční soustavy (Jupiter) však vychýlil kometu z kursu. Díky této okolnosti nyní kometa mířila přímo na planetu Maldek. Občané této planety žádali Martiánce o pomoc.

         Ti nakonec umožnili některým Maldekiáncům se přestěhovat na Mars do speciálních funkčních podzemních bloků. Kometa prošla velmi blízko Maldeku takže se v jisté chvíli tato planeta dostala do extrémně silného gravitačního působení Marsu, komety a Jupiteru. Tato situace nakonec způsobila roztržení planety, která se doslova rozpadla na mnoho set ne-li tisíců kousků. Pás asteroidů mezi dnešním Marsem a Jupiterem je již jen neblahým mementem této události.

          (Kometa také způsobila velké problémy planetě Uran. Tyto problémy se odrazila v radikálním zvratu v rotační mechanice tohoto tělesa).

         Exploze Maldeku v jednu chvíli vychýlila kometu do větší blízkosti k Marsu, ale to již samo o sobě způsobila výrazné tektonické změny na jejím povrchu včetně "vycucnutí" podstatné části atmosféry. Navíc došlo k podstatnému přenesení Marsu na jinou oběžnou dráhu.

         Po těchto dramatických událostech pokračovala kometa směrem k Zemi. Teplo které se začalo tvořit díky vzájemnému gravitačnímu obou těles. Následné změny v pozemské atmosféře způsobily, že došlo z komety k přetažení obrovských mas ledu, které byly v souladu s logickými principy fyziky přitažené především do obou polárních oblastí Země. V důsledku této události došlo k významné změně klimatu.

         Poté se kometa ustálila na druhé oběžné dráze kolem Slunce. Dnes jí známe pod názvem Venuše. V tomto ohledů je velmi zajímavé, že Venuše má jako jediná planeta systému opačně orientovanou rotaci kolem své vlastní osy. Zbylé, ale stále ještě velké masy ledu se vypařily a vytvořily masivní oblačnou přikrývku nad povrchem planety. Planeta Země byla odstavena na třetí orbitu kolem Slunce, kde se nachází dodnes. Šlo o orbitu, na které se původně nacházela planeta Mars. Země se tak dostala do zóny, která byla velmi příhodná pro kolonizaci. Reptiliáni na povrchu bývalé komety vybudovali celkem sedm velmi zvláštních klenutých měst. Vzhledem k tomu, že tato forma inteligence na sociální úrovni upřednostňuje kastovní hierarchický způsob fungování, každé město sloužilo pro jednu ze sedmi sociálních hierarchických skupin.

          V tomto ohledu by nám neměla ujít další velmi zajímavá okolnost. V polovině osmdesátých let 20. stol. jeden z newyorských deníků, Newsday, oznámil, že když jedna z tehdejších sovětských družic prorazila masivní vrstvu mraků, vyfotografovala v řadě vedle sebe sedm malých sídlišť, která byla tvořena sněhobílými objekty velmi zvláštní konstrukce.

-pokračování-


(c)2006 Steward A. Swerdlow

(c)2008 Translation: Alhambra

Další díly