Modrá krev - Pravá krev (1)

          Pokud se zabýváte historií této planety, měli byste se vědět, že mnohé z toho co jste se kdy učili na toto téma je kompletní lež. V podstatě celá historie včetně mnoha vědeckých materiálů je přizpůsobena programu kontrolorů této planety. V mnoha případech jde o velmi falešné filozofie. Bohužel na druhé straně i mnoho materiálů z oblasti tzv. "New Age" jsou produktem jedné té samé dílny. Situace je o to závažnější, že průměrný jedinec jen těžko rozpozná rozdíly. Dezinformace je nekontrolovatelnou všudypřítomnou silou. I mé informace, které vychází z mnoha zdrojů a rozhovorů s vědci, kteří byli zapojeni do programu Illuminátů byste měli přijímat s vrcholnou obezřetností. V této chvíli nejsem schopen nabídnout žádný konkrétní fyzický důkaz o těchto věcech, ale jsem pevně přesvědčen, že se tato situace v brzké době změní. I když kompletní faktor existence je vázán pouze na "bod přítomnosti", čas a prostor, jsou iluzemi fyzické reality budu v mém sdělení pro větší jednoduchost prezentovat větší část historie v klasickém lineárním pohledu. Abychom pochopili celou řadu důležitých okolností budeme muset porozumět tomu, jakým způsobem přišli Illumináti k moci, budeme muset pochopit "kým ve skutečnosti jsou" a jakým způsobem započal inteligentní život na této planetě svou evoluční cestu. Mé osobní zkušenosti mne naučily nevěřit žádnému náboženství, neb ony jsou velmi mocným nástrojem mentální kontroly společnosti. Bohužel stále drtivá většina lidí není ochotna přijmout fakta, která mají tak blízko realitě jak cokoliv jiného. Následující informace mohou být pro mnohé přemýšlivé čtenáře zajímavou inspirací a nástrojem posunu v chápání skrytých souvislostí naší reality.

 

        Když jsem pracoval uvnitř projektu Montauk opakovaně jsem se setkal s cizí inteligencí, která je v populární literatuře nazývána reptiliáni. Tito tvorové používají nejnižší úrovně tzv."4. dimenze" jako vstupní referenční body do naší fyzické reality. Tato skutečnost položila v prostředí nevědomé lidské společnosti základ různorodým legendám o tzv. "astrálních démonech". Od svých nadřízených v Projektu Montauk jsem se dozvěděl, že reptiliánská inteligence se kterou jsem měl osobní zkušenost pochází ze systému hvězdy alfa souhvězdí Draco. Existuje prý ještě jedna frakce pocházející z prostředí některých hvězd v systému Orionu. Pak jsem obdržel další informace na základě kterých, jsem pochopil, že velmi málo lidí zná skutečný původ těchto bytostí.

        Můj kontakt s reptiloidní inteligencí probíhal vždy telepatickým způsobem. Takto jsem se dozvěděl, že Tvůrci této rasy ve skutečnosti pocházeli z velmi vzdálené budoucnosti - z doby kdy lidská rasa již neexistovala. Z mnoha důvodů (které mi nebyly sdělené) tito Tvůrci cestovali časem do jejich dávné minulosti, kde vytvořili rasu, kterou nazýváme reptiliáni. Se vznikem této cizí inteligenci jsou prý nějakým způsobem spojené inteligentní rasy z prostředí hvězdy, kterou nazýváme Sirius.

       Proto, aby reptiliáni mohli fungovat v prostředí 3. dimenze, potřebovali speciálně uzpůsobenou genetiku. Jejich Tvůrci (jsou popisované jako zářící, ale průhledné bytosti) použili genetický materiál enklávy tzv. Lyřanské inteligence a tuto spojili s čistým reptiloidním potenciálem. Lyřanský genom i v mutačních formách velmi významně koresponduje s blond,a nebo rezavými vlasy, modrýma, a nebo zelenýma očima. Toto je jeden z významných důvodů proč reptiloidní frakce je energeticky svázána především na tento typ lidských bytostí.

       Na tomto místě bych chtěl upozornit, řeptiloidní vývojový faktor je evolučně spojen se 4. Dimenzí resp. tzv. astrální úrovní a není schopen dlouhodobě přežívat v našem fyzickém prostředí 3. dimenze. K pohybu v našem prostředí potřebují poměrně velké dávky energie, které získávají prostřednictvím jistých typizovaných skupin lidských jedinců. Mentálně jsou tyto bytosti naprogramovány tak, aby postupně absorbovali jakoukoliv jinou inteligentní formu života.

        Popisuji to velmi jednoduchým až primitivním způsobem. Ve skutečnosti jde o velmi komplikovanou záležitost. Účel tohoto procesu spočívá ve faktoru totální druhové dominance reptiloidní rasy. Ovšem jak jsem již naznačil před několika řádky, nemají schopnost tohoto stavu dosáhnout v prostředí 3. dimenze. Toto je samozřejmě velmi důležitým zjištěním.

       Reptiloidní koncepce jejich DNA je naprogramovaná takovým způsobem, že tyto bytosti jsou bezmezně přesvědčeni o tom, že jedinou dominantní rasou ve Vesmíru. Zcela postrádají citově emoční faktor, ale naopak mají extrémním způsobem posílený mentální projev, který je v poměru k lidské bytosti doslova gigantické kvality.

       Reptiliáni jsou hermafroditního charakteru. To znamená, že jsou bezpohlavní. Samčí a samičí reprodukční orgány mají umístěné v jednom těle. To do určité míry odpovídá fyzické koncepci velmi vyspělých inteligenčních forem. Z tohoto důvodu věří, že díky své androgynitě mají podstatně blíže k Bohu jak jakákoliv lidská bytost. (Tato skutečnost je samozřejmě ve skutečnosti velmi zavádějícího charakteru). Tento druh se vyznačuje radikálně formovaným kolektivním typem vědomí (na rozdíl od lidské bytosti, která v této fázi evoluce inklinuje k individualizaci). Při podrobnější analýze ale zjistíme, že jsou rozděleni do sedmi jakýchsi typologických podskupin s jasně profilovanou specifickou aktivitou v jejich komunitě. Jen pro zajímavost bych chtěl připomenout, že hindský komunitní systém je v mnohém jasnou replikou plazí hierarchie.

       Mírumilovné andělské rasy Lyřanů neměli k dispozici, žádný dostatečně dobře funkční obranný systém byli poměrně lehkým cílem pro záměry reptiloidní inteligence. Zbytky Lyřanské civilizace byly rozprášené snad do všech koutů naší galaxie. Zbytky Drakoniánského útoku v oblasti Lyry jsou dodnes viděné astronomy.

       Bytosti z Lyry se tak dostali do zcela nových oblastí (Tau Ceti, Plejády, Procyon, Antares, Alfa Centauri, Barnardova hvězda, Arcturus atd.). V naší sluneční soustavě tito uprchlíci kolonizovali planety, kterou nyní známe pod názvem Mars a Maldek. V těchto dobách byl Mars třetí a Maldek čtvrtou planetou našeho systému.

        Lyřané byli charakterističtí velmi vysokou postavou a světlými vlasy. Jejich oči ve velké většině disponovaly modrou duhovkou. V Lyřanské populaci existovala jistá minoritní genetická frakce rusovlasé charakteristiky. Tito jedinci disponovali velmi silnými extrasenzorickými schopnostmi pomocí kterých byli schopni se propojit na duchovní prostředí vyšších dimenzí. Tito rusovlasí Lyřané byli velmi vzácní z genetického rozmnožovacího hlediska, jelikož byli schopni tyto schopnosti přenést do další populační vlny.

       Z tohoto důvodu byli rusovlasí drženi zvlášť od zbytku populace, a jak jsem již před chvíli naznačil, měli vlastní subkulturu. Bohužel v mnoha velmi kritických situacích (pro své unikátní vlastnosti) byli rusovlasí jedinci nabízeni reptiloidům v podobě mnoha obětí se snahou, alespoň na chvíli uspokojit jejich potřeby. Jsem přesvědčen o tom, že tato praxe postupně degenerovala ve velmi rozšířený rituál "obětí za účelem uspokojení démonů".

       V těchto dobách byla Země vodním světem s minimem pevné půdy. Nacházela se na druhé orbitě od Slunce. Její vysoce inteligentní obyvatelé byli obojživelnou rasou bez jakékoliv technologie využívající čistých přírodních zdrojů netechnokratického charakteru. Planeta Země v těchto časech nebyla zcela jistě schopná ve svém prostředí udržet soudobou formu lidského života.

       Lyřané tak na obou planetách naší soustavy po poměrně velmi dlouhé časové období v klidu rozvíjeli svou kulturu. Mars i Maldek měli velmi podobné fyzikální podmínky jako je tomu v současné době na naší planetě. Disponovali poměrně mírným klimatem a na kyslík velmi bohatou atmosférou. Gravitace byla na Maldeku o něco větší jak na Marsu. Takže se zde postupem času vyvinuli jedinci s více subtilní postavou a více agresivní mentalitou.

       Bohužel se nakonec izolované potyčky mezi těmito společenstvími rozvinuly ve válku. Mars byl velmi bohatý na suroviny a Lyřané z Maldeku tyto suroviny potřebovali pro své přežití. V raných fázích tohoto konfliktu Lyřané z Marsu požádali bytosti ze systému Siria (planeta Khoom) zda by jim neposkytli účinnou obranou technologii. Potřebovali ochránit svou planetu nejen před reptiloidy, ale bohužel i před svými pokrevními sousedy. Siriánci byli známí jako obchodníci s technologiemi. Nakonec došlo k dohodě a Siriánci vybudovali gigantický obranný mechanismus, který byl umístěn hluboko pod povrchem Marsu.

      Mars je z větší části dutou planetou stejně tak jako Země a Jupiter. Když docházelo k ochlazování naší planety, díky působení odstředivé síly se tekutý vnitřek začal tlačit k vnitřním stranám tělesa a začal vytvářet pevnou slupku Země. Tekuté jádro a plyny zachycené mezi vnitřkem dutiny a tektonickými deskami jsou základem sopečné činnosti.

       U takového typu planety je nejaktivnější energetické pásmo vázáno na 19 stupeň severní a jižní šířky. Na Zemi je to evidentní prostřednictvím extrémně aktivních havajských sopek, které se nachází v pásmu na 19 stupni severní šířky. Stejně tak je tomu v případě planety Mars (sopečné pásmo s nejvyšší sopkou sluneční soustavy Mount Olympus). V případě Jupiteru se tento faktor uplatňuje prostřednictvím "velké rudé skvrny" s epicentrem na 19 stupni jižní šířky této planety.

      Siriánci a Lyřané tyto faktory velmi dobře znaly a proto je v systému geometrie pravěkých artefaktu na planetě Mars tak často používán index 19 stupňů, stejně jako je tomu v případě pyramidálního pole v Gize.

-  pokračování -


(c)2006 Stewart A. Swerdlow

(c)2008 Translation: Alhambra

Další díly