Meziplanetární "Den poté" (1)

         (Před několika dny jedna z televizních stanic uvedla známý film režiséra Ronalda Emmericha "Den Poté". Děj filmu je v podstatě velkým varováním člověka před následky klimatických změn, které může necitlivý přístup lidské bytosti vyvolat. Následující krátký seriál je příspěvkem nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz k dané problematice. Velmi bych si přál aby se při čtení následujících odstavců čtenář hluboce zamyslel nad některými tak často přehlíženými skutečnostmi a vlastním individuálním příkladem přispěl k tomu, aby "Den Poté" nemusel v důsledku negativního vlivu lidské civilizace nikdy nastat. J.CH.). Celá Sluneční soustava (ne pouze naše malá planeta) podstupuje zkoušku velké metamorfózy. Následující informace jsou výtahem vědecké dokumentace a příkladů, které dokladují opodstatněnost výše uvedeného tvrzení. Dotkneme se také nového modelu fyziky, který je schopen do určité míry tyto rozsáhlé meziplanetární změny vysvětlit.

 

       Na začátek tedy několik zcela objektivních zjištění:

      SLUNCE: Od roku 1940 vyzařuje toto těleso více energie jak za posledních 1150 let

     MERKUR: Zjištěna přítomnost polárního ledu s překvapivě silným magnetickým polem - nejde tedy o mrtvou planetu

     VENUŠE: V důsledku silných atmosférických změn za posledních 30 let se zvýšil o 2500% jas planety

     ZEMĚ: Aktivují se rozsáhlé geofyzikální procesy globálních klimatických změn

     MARS: Probíhá proces globálního oteplování planety včetně stále častějších silných bouří

     JUPITER: Došlo k zvýšení jasnosti planetární plasmy o 200%

     SATURN: V oblasti rovníku narůstá rentgenové záření, za posledních 20 let se významně snížilo proudění atmosféry

     URAN: Velké změny v jasnosti planety, nárůst globální oblačnosti

     NEPTUN: Za posledních několik vzrostla o 40 % atmosférická jasnost

     PLUTO: I když již není považováno toto těleso za planetu patří do našeho seznamu. Za posledních několik let vzrostl o 300 % tlak vzduchu. Nikdo nezná příčinu??..  

 

       Žádná informace z této krátké statistiky není okrajového charakteru. Všechny jsou velmi, velmi skutečné. A jak se zdá jsou pouze vrcholem ohromného ledovce skrytých skutečností??

       Vědecké údaje z nichž výše uvedená data jsou pouze zlomkem celé zprávy jsou součástí spektra aktivity velmi důvěryhodných institucí jakou je např. NASA a další. Tyto informace jsou shromažďovány a analyzovány. Vyplývá z nich, že ne pouze naše planeta, ale celá Sluneční soustava čelí změně klimatu, která nemá obdoby. Tato změna se odráží v klimatografii jednotlivých těles naší Sluneční soustavy. Následující materiál je v podstatě veřejně dostupný, ale v mnohých případech vychází ze zdrojů, které jsou označené nálepkou "TOP SECRET".

 


 

       Dříve než se pustíme k detailním pohledům na problematiku, kterou naznačuji v úvodu, chtěl bych se věnovat jistým skutečnostem, které jsou v podstatě důvodem proč jsem se s kolegou Davidem Wilcockem pustil do sestavení této reportáže. Před několika lety proběhla velmi zajímavá mezinárodní televizní panelová diskuse, kterou vedl známý Art Bell společně s neméně známým publicistou a spisovatelem Whitleyem Strieberem.1

       Ten napsal doslova prorockou knihu, která se zaobírá globální katastrofickou změnou klimatu na Zemi. Kniha se jmenuje "Příchod globální superbouře. Jistě všem dobře známý filmový režisér Roland Emmerich (tvůrce filmů "Den nezávislosti" a nebo "Hvězdná brána")na motivy této publikace natočil film "Den poté". 2, 3.

       Jmenovaný filmový snímek je zaplněn pokročilými technickými vizuálními efekty. Tyto efekty se snaží umocnit realismus globálních změn na planetě Zemi. I když je možná na první pohled tento film podobný snímkům typu "Hluboký dopad" a nebo "Armagedon", přesto se od nich velmi výrazně odlišuje. Hlavní odlišnost spočívá především v tom, že snímek "Den poté" ukazuje divákovi příběh, jež je až neuvěřitelně pravděpodobný. Centrální idea filmu se opírá o globální vliv tzv. "Golfského proudu", který vhání zahřáté vody z tropické oblasti z oblasti Karibiku na sever do Atlantského oceánu. Dochází k situaci, že se tento Golfský proud prostě zhroutí. Současné vědecké poznatky nás informují o tom, že síla Golfského proudu je nyní pouze čtvrtinová - nachází se na nějakých 25% původní síly. Tato kataklyzmatická změna, jež je nosnou ideou filmu uvrhne celou severní polokouli planety do nové doby ledové.

 


 

       V roce 2000, těsně po vydání jmenované knihy byl Whitley Strieber hostem v televizním show Matta Lauera. Zde byl vystaven zcela odpornému zesměšnění z řad odborné, ale i laické veřejnosti. A to byl pouze jeden z mnoha podobných příkladů tvrdé kritiky, které se autorovi dostalo v dobách po vydání knihy. 4

       Jenže v průběhu následujících čtyřech let pod tlakem tvrdé reality existence skutečných byť postupných globálních klimatických změn se situace radikálně změnila. Veřejnost se již nesměje a veřejnost k problematice, kterou Strieber nastínil přistupuje podstatně zodpovědněji.

      V článku "The Independent", který napsal expert na změny klimatu Michael Molitor, jenž byl také odborným konzultantem Ronalda Emmericha v průběhu natáčení filmu "Den poté" sestavil poměrně velké množství indicií, které se objevily v posledních dvaceti letech a které objektivně naznačují změnu klimatu na naší planetě. Dnes s odstupem času lze konstatovat, že film "Den poté" přitáhl ohromný zájem médií, ale také, a to je důležité i vědeckého světa. Film rozpoutal doslova až komickou smršť různých vědeckých disputací. A to bylo pochopitelně jen a jen dobře. 5

      Ve výše uvedeném článku zdůrazňuje Molitor pozitivní dopad filmu, který na nosném příběhu jež se pochopitelně neobejde bez komerčních scén vysvětluje prostému divákovi populární formou důležité fyzikální principy, které tvoří podstatu různých klimatických jevů a jejich možných účinků v geografických podmínkách naší planety. Se zajímavým zjištěním přišly noviny "New York Times", když sdělily, že klimatologové pracující v NASA, ale i v dalších důležitých institucích jakou je např. americká sekce "NOAA" dostali přímo z Bílého Domu důrazný apel NEVYJADŘOVAT SE k příslušnému filmovému snímku proto, aby nebyla zavdána příčina všeobecné panice. Na tomto místě by bylo dobré zdůraznit pověstný chronický skepticizmus Bílého Domu co se týče problematiky změn klimatu.

 


 

       Pakliže časová linie klimatické katastrofy ve filmu je velmi rychlá (prakticky pět dní), pak by to měly být právě takové instituce jako NASA, Pentagon a Bílý Dům, aby sérií odborných referencí uvedly věci na správnou míru. Proč se tak nestalo? Pentagon totiž ukrývá před veřejností jedno velké tajemství. Jaké?

       Ve chvíli kdy vznikal snímek "Den poté" vydal Pentagon pro pláštíkem TOP SECRET velmi znepokojující zprávu. Zprávu, která definuje aktuální a do budoucna předpokládaný průběh klimatických změn. Zkonfrontujeme-li obsah této "tajné" zprávy s průběhem událostí ve filmu dojdeme k neuvěřitelné shodě dat. Jak je to možné?

       Tak například jak u Striberova filmu tak ve vědecké zprávě Pentagonu je příčinou globálních radikálních klimatických změn zhroucení Golfského proudu. Ve filmu jsou události definovány časovou stopou pěti dní, ve vědecké zprávě to je patnáct let či méně. Podle růžovějšího scénáře bude v Británii okolo roku 2020 sibiřské klima, hrozí nukleární konflikt, sucha hladomor, občanské vzpoury po celém světě. To všechno jsou ale fakta, která ve snímku "Den poté" jasně zaznívají. Jenže Pentagon jak se zdá utajuje další závažné skutečnosti??.

 

- pokračování -


Prameny:


1  Bell, Art and Strieber, Whitley. The Coming Global Superstorm. Pocket Books (Simon & Schuster, Inc.) New York, 2000. ISBN 0-671-04190-8. 255 PP. Hardcover, $23.95.


2  URL: http://www.thedayaftertomorrow.com

3  URL: http://www.foxhome.com/id4dvd/index_frames.html

4  "There is only one possible explanation for the editors of Pocket Books accepting and publishing this sorry piece of pseudoscientific propaganda: Profit with a capital "P.""

Baker, Robert A. Book Review: The Coming Global Superstorm, By Art Bell and Whitley Strieber. The Skeptical Inquirer, Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. 2000. URL:
http://www.findarticles.com/cf_dls/m2843/5_24/67691844/p1/article.jhtml

5  Connor, Steve. The Movie that Claims to be a Vision of the Future. The Independent - UK, Independent Digital (UK) Ltd., May 8, 2004. URL: http://news.independent.co.uk/world/environment/story.jsp?story=519236(c)2004 Richard Hoagland, David Wilcock

Další díly