MANDELŮV EFEKT, SLUČOVÁNÍ ČASOVÝCH LINIÍ A STARODÁVNÉ MIMOZEMSKÉ ENTITY Z BUDOUCNOSTI (1)

Good Corey

Good Corey

autor

05.09.2017 Exkluzivně

Úvod

Zpráva pro lidstvo je, že – a to je princip mnoha náboženství – že se potřebujeme stát více milujícími, více odpouštějícími sami sobě i ostatním, aby se tím zastavilo kolo karmy.

Potřebujeme se na denní bázi více zaměřit na službu ostatním a na zvyšování vibrací našeho vědomí.

 

Prezentace:

Samozřejmě, že hovoříme o Mandelově efektu a optimální časové realitě nebo optimální časové linii.

Co je Mandelův efekt?

Co je Mandelův efekt? Zvedněte ruce, kdo to nevíte. Jsem si jistý, že každý tady … spousta z vás to ví. OK.

V roce 2013 vyšlo oznámení, že zemřel Neslon Mandela a tisíce a tisíce lidí po celé zemi bylo pěkně zmateno. A já jsem byl jedním z nich, protože si pamatuji, že bylo zveřejněno, že Nelson Mandela zemřel ve vězení už o mnoho let dříve.

Pamatuje si na to někdo z vás? OK, pár lidí, OK.

A zvedněte ruce, pokud si pamatujete, že Nelson Mandela ve skutečnosti zemřel v roce 2013 a nepamatujete si, že jste slyšeli, že zemřel ve vězení. Zajímavé. OK.

Tento fenomén hlásily miliony lidí a já sám jsem ho také zaznamenal.

Jaké jsou teorie?

Jaké jsou různé teorie o tom, co se odehrává?

Zakoušíme alternativní reality? Existuje zde něco jako CERN, který rozděluje časoprostor nebo způsobuje podivné slučování jiných realit?

A máme falešné vzpomínky?

Psychologové a psychiatři použili Occamovu břitvu, o které stále slyšíme a prohlásili, že nejpravděpodobnější scénář je, že lidé mají falešné vzpomínky, což je… potřebují vysvětlit, proč jistá část populace má přesně stejné falešné vzpomínky.

Jsou následkem cestování v čase?

A teď, všichni jsme myslím slyšeli o různých programech, kde lidé cestovali v čase tam a zpět. To se odehrávalo po nějakou dobu, (úsměv) ale pak si uvědomili, že tím rozbíjejí časoprostor a současnou časovou linii.

Takže se začali vracet zpět a pokoušeli se tyto problémy opravit, čímž způsobovali ještě větší problémy.

A nakonec nás navštívili nepozemské skupiny a řekli nám, že se máme přestat vrtat v časových liniích a vracet se zpět, protože čas je pružný a stejně jako prostor, se zase scvakne zpátky dohromady.

 A to by mohlo vysvětlovat některé věci, které vidíme v Mandelově efektu.

A psychologové samozřejmě říkají, že se jedná o konfabulaci, což je klinický termín pro paměťové defekty.

Vybrali jsme pár příkladů. Na internetu existovalo online stovky příkladů. Vybral jsem pár, které jsem skutečně zažil.

Zvedněte ruku, kdo si pamatujete, že to byl „Oscar Meyer“ s „e“. OK. To je to, co si pamatuju já. A teď je to „Oscar Mayer“.

Provedli jsme výzkum a zjistili jsme, že došlo ke změnám v marketingu a u takovéhoto druhu věcí, ale když se podíváte zpátky na staré reklamy, žádné reklamy nebo inzeráty ve „starém“ formátu nenajdete.

Samozřejmě si pamatuji na „Sex ve městě“. Myslím tu show, která dlouhou dobu běžela. Pamatuji si to.

Zvedněte ruku, pokud si to pamatujete jako „Sex a město“.  Chci tím říct, že mne to ohromilo.

Mám na mysli maličkosti. Pamatujete si, že měl monokl? Ano?

Pokud si nepamatujete, že měl monokl, zvedněte ruku. OK.

A každý samozřejmě mluví o “The Berenstain Bears”. Ano. Já si to pamatuju jako “The Berenstein Bears” a nyní to jsou “Berenstain Bears”.

A tyčinka Kit-Kat. Kolik z vás si pamatuje na pomlčku uprostřed Kit-Kat? Ano.

Kolik z vás si nepamatuje, že by tam kdy byla? Myslím tím, že lidé vedle vás, co zvedli ruku, když vy ne, jsou z jiné časové linie? Víte, že jste z jiné časové osy?

Nebo má každý druhý z vás vadu paměti?

S tímto jsem měl největší problém, když jsem se na to teď díval, protože si pamatuji “Luke, I am your father”. Pamatuji si, jak to používali komici. Já si pamatuji, že to bylo “Luke, I am your father”.

Když jsem to sledoval znovu a zaznělo “No, I am your father”, tak jsem byl velmi zmatený.

Nikdo si nepamatuje, že to bylo “Luke, I am your father”? OK, tak to je obecně divné.

A samozřejmě “Field of Dreams” s jeho “If you build it, HE will come”. Hodně se to používalo v komediální rutině – opakovalo se to v sitkomech. Teď, když ten film sledujete, tak je tam “If you build it, THEY will come”.

Někteří lidé to zkoumali a mluvili s původními scénáristy a lidmi, kteří na filmu pracovali a ti byli zmateni a říkali: „Ne, vždy tam bylo 'they will come'“.

 

Jak Ra Tier Eir tento efekt vysvětlil?

Jak Ra Teir Eir tento efekt vysvětlil? Jak jsem již zmínil v Odhaleném vesmíru, ukázali mi nějaký druh závěsu … vypadal téměř jako by byl z prutů krystalů, které byly svisle vyskládané do řady a které se trochu točily. A jak se otáčely, tak jsem viděl různé scény, které se rozostřovaly/rozmazávaly, až se staly krystalicky průzračnými – zvláštní věci jako atomové bomby vybuchující ve velkém městě ve Spojených Státech, vybuchující špinavé bomby, meteor dopadající do oceánu. 

Ptal jsem se, na co se to dívám a Tier Eir mi řekl, že je to spojování časových linií.

To vzniká řadou různých věcí, energetických změn, které se v naší sluneční soustavě odehrávají. Tyto změny provádí kolektivní vědomí a vskutku to má také onen téměř elastický/pružný vliv na časoprostor, který začíná přivádět časové reality ke kolapsu/zhroucení zpět na/do sebe.

Podle všeho jsme byli v jednom bodě zděšeni pohledem na atomovou bombu vybuchující ve městě ve Spojených Státech, ale v Mandelově efektu se objevilo něco, co si nikdo z nás nepamatuje nebo to nezažil.

Takže mluvíme-li o různých reklamách a výrobcích, hovoříme jen o velmi malé škále Madelova efektu

Ten se uskutečňuje také ve velkém měřítku a mnoho lidí nemá na různé časové linie vůbec žádné vzpomínky.

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly