Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (48)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

07.10.2010 Exkluzivně

Holografický koncept reality

[Poznámka editora: Tento mezníkový článek byl poprvé prezentován na Prvním mezinárodním kongresu psychotroniků v Praze v r. 1973 a poprvé byl publikován v časopise Journal of the Psychoenergetic Systems v r. 1975.]


Vzor organizace kteréhokoliv biologického systému je dán komplexním elektrodynamickým polem, které je zčásti určeno svými atomárními fyzikálně-chemickými komponenty a zčásti určuje chování a orientaci těchto komponent. Toto pole je ve fyzikálním smyslu elektrické a svými vlastnostmi spojuje entity biologického systému do charakteristického vzoru a samo je zčásti výsledkem existence těchto entit.

Určuje a je určováno komponenty. Spíše než sestavit vzor, musí vzor udržovat uprostřed fyzikálně-chemického proudění; musí tudíž regulovat a řídit živé věci. Musí být tím mechanismem, jehož výsledkem činnosti je ucelenost, organizace a kontinuita. Elektrodynamické pole je pak porovnatelné s Drieschovou entelechií, Spehmannovým embryonálním polem a biologickým polem Weissovým.“

- Burr a Northrop, 1935

Od počátku věků zde byla dvě protichůdná vysvětlení povahy a konstrukce světa, ve kterém žijeme. Nejjednodušeji je lze vyjádřit jako pole a částice. Tyto dvě konfliktní myšlenky se objevují v Řecku, kdy Démokritos klade důraz na pole a Hérakleitos na částici. Dnes se na pole klade důraz v relativistické fyzice, zatímco částice jsou zdůrazňovány v kvantové mechanice.

V historii bylo mnoho pokusů o sloučení teorií pole a částice. V současné fyzice jsou tyto pokusy nazývány pojmem geometrodynamika (Wheeler, 1959). V tomto článku je naším záměrem ukázat, jak vzájemné sloučení teorií částice a pole vnese nové světlo do objasnění procesů života.

Teorii pole lze proplést s teorií částice v pokusu lépe pochopit biologické procesy. Tento účinek nám dovolí přiblížit se k pochopení života, protože můžeme konceptualizovat všechny struktury a funkce, všechny úrovně od elektronové až po supermolekulární jako jednu jedinou jedno

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.