Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (45)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

21.08.2010 Exkluzivně

Toto je skutečně vzrušující doba být naživu. Jako druh, soudě podle našeho „postmoderního“ umění a „subkvantové“ vědy, se učíme, jak kompletně vytváříme naši vlastní realitu. Nejdůležitější pro tuto evoluci lidského vědomí je rostoucí ocenění mnoha způsobů, kterými (kolektivně a individuálně) sami sebe tvoříme. Doslova. DNA je abeceda, kterou my, božsky nadané biologické bytosti, používáme k tvoření naší existence.

Nový revoluční výzkum „vlnové genetiky“ odhaluje, že DNA lze aktivovat - neinvazivně - rádiovými a světelnými vlnami naladěnými na frekvence lidského jazyka. Studie biologů zabývajícími se buňkami dále dokazují, že genetický kód může být stimulovaný pomocí lidského vědomí - především jednotného vědomí spojeného s bezvýhradnou láskou - aby léčil ne jen mysl a duši, ale i tělo. Přínosy aktivace DNA mohou sahat od zmírnění alergie a zvýšení energie až po lepší vztahy a dokonce obnovený účel života. Protože DNA reguluje veškeré fyzické, mentální, emocionální a duševní aspekty naší bytosti, jsou možnosti nekonečné!

Slovy nejlépe prodávaného autora a předního výzkumníka zdraví Dr. Leonarda Horowitze představuje DNA „se svou ohromující schopností fungovat jako přijímač a vysílač "Božské kosmické písně" daleko víc než statickou genetickou informaci (blueprint) pro budování těla.“ DNA, kterou Horowitz nazývá „Posvátnou spirálou“ je „ideálním supravodičem a mikro-anténou pro fyzické znovu-zduchovnění navrženou k dokonalosti mimo dosah nejdivočejších představ“. DNA představuje „ústřední stanici pro zpracování lidské elektřiny a evolučního osudu. Jestliže je ‚vědění síla“, je odhalování tajemství DNA klíčem k osobnímu posilnění, duchovní evoluci a dokonce i planetární spáse.“

Takovýto průkopnický, relativně neznámý a často potlačovaný genetický výzkum odhaluje neuvěřitelné bohatství potenciálu: „resetovat“ bioenergetické systémy poškozené traumatem a toxicitou, stimulovat bioenergii a kreativitu a dokonce „zapnout“ nevyužité schopnosti v lidském mozku jako kroky k jednotnému vědomí a jeho odpovídající vyvinuté biologii. Díky holistické technice aktivace DNA, kterou my ve Phoenix Center nazýváme metoda regenetiky (Regenetics Method), je nyní k dispozici dostupný efektivní způsob „potenciace“ celé bytosti.

Potenciační elektromagnetické přenastavení, ústřední téma této knihy, je první ze tří integrovaných aktivací DNA, které tvoří metodu regenetiky. Regenetika je unikátní syntézou myšlenek v činnosti, hmatatelné a křehké, navržené ke zlepšení života mnohými způsoby. Mým záměrem je, aby se váš život zlepšoval i při tom, když jen zvažujete koncepty zde prezentované. Na internetu jsou dostupné i další informace o druhé a třetí fázi metody regentiky, Návaznost bioenergetického zlepšení a Objasnění trojjediné aktivace.

Tento text je rozdělen do dvou základních částí. První část odráží „mikro“ aspekt regenetiky a druhá poskytuje „makro“ pohled na tuto metodu v souvislosti s lidským vývojem. V první části „Textual Healing with Potentiation Electromagnetic Repatterning: Introducing the Art & Science of the Regenetics Method“ (Doslovná léčba potenciačním elektromagnetickým přenastavením: úvod do umění a vědy metody regenetiky) se dělím o svůj příběh téměř osmileté chronické nemoci s důrazem na vývoj potenciace a toho, jak jsem použil tuto aktivaci DNA k tomu, abych se sám vyléčil.

Část II, „Sacred Cosmology, Sacred Biology: The Regenetics Method & the Evolution of Consciousness“ (Posvátná kosmologie, posvátná biologie: metoda regenetiky a evoluce vědomí) doplňuje část I makrokosmickou prezentací regenetiky v širším kontextu evoluce vědomí. Zde čerpám z díla mnohých vynikajících různě zaměřených myslitelů, kteří sdílí víru v účel a směr lidského života - že jako druh se vyvíjíme daným způsobem v předem dané časové ose. Mým záměrem je, aby část II stimulovala vaši zvědavost o lidskou evoluci všeobecně, zatímco by vás inspirovala k prozkoumávání cest jakými je například metoda regenetiky, abyste plně aktualizovali svůj vlastní jedinečný potenciál.

Kromě části I a II jsem do knihy zahrnul jako studijní materiál i tři podstatné přílohy. Příloha A poskytuje rozsáhlá svědectví od jedinců, kteří potenciaci zažili. Příloha B obsahuje podrobné odpovědi na často pokládané otázky o potenciaci a metodě regenetiky. Příloha C je charakteristickým elektromagnetickým schématem první z dvanácti „elektromagnetických skupin“, na které jsme narazili během vývoje metody regenetiky popsaného v kapitole 4.

Navíc jsem poskytl rozsáhlý abecední seznam i ucelený slovníček pojmů odvozených z různých oborů, které mohou být pro čtenáře něčím novým, nebo které používám speciálním způsobem. Nabádám vás, abyste tento slovníček používali jako referenci a také si jej celý přečetli jako „cestu ve vědomí“. Nakonec je součástí knihy i kompletní bibliografie, aby pomohla těm, kteří chtějí hlouběji prozkoumávat vědu a filozofii na pozadí regenetiky.

Mnohé koncepty za potenciačním elektromagnetickým přenastavením a metodou regenetiky, které jsou v této knize nastíněny, mohou připadat čtenáři „průlomové“. Zatímco v dnešní době a věku tak zajisté mohou vypadat, většina z nich je také paradoxně velmi stará. Vychází z dobou prověřených praktik zakořeněných v léčivé síle motlitby, šamanské medicíně a zejména ve vyváženém používání zvuku a v intencích léčit způsoby, které se mohou mnohým obyvatelům západní civilizace zdát zázračné. Podělím se o fascinující vědecký výzkum, který tyto fenomény dokazuje. Ale než budu pokračovat, dovolte mi upozornit vás na staré pořekadlo o tom, jak se obvykle akceptuje nová pravda.

„Všechna pravda prochází třemi stadii“, napsal Arthur Schopenhauer. „Nejprve je zesměšňována. Ve druhém stádiu se jí intenzivně oponuje. A ve třetím je akceptována jako samozřejmá.“ V podobném duchu Albert Einstein jednou řekl: „Pokud je nejprve myšlenka absurdní, pak má naději.“ Řekl bych, že metoda regenetiky (a metody založené na podobných principech) představují jednu takovou „absurdně hlubokou“ pravdu, která se stane nakonec samozřejmou. Děkuji vám za váš zájem o tuto práci a za ochotu snad rozšířit svůj pohled na to, kdo jste a co je lidsky možné.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.