Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí !! Zdá se, že nám skutečný potenciál této molekuly byl úmyslně zatajen. Pravda nebo fikce? (33)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

25.04.2010 Exkluzivně

Naším největším pokladem není majetek nebo peníze, ale to, co je skryto hluboko v našem podvědomí: tma, naše vlastní nevyužitá část, která je ve skutečnosti světlem, jež si není samo sebe vědomo.

"Tma je nevědomé světlo." Když jsem poprvé toto tvrzení četl v jedné z knih Karla Junga, zdálo se mi být okamžitě pravdivé, vzpomněl jsem si na Davidovo prohlášení v Žalmech: "Učiň mě podle sebe, který pohlíží na světlo a tmu rovnocenně." Neexistuje žádné oddělení mezi světlem a tmou. Světlo je ta část, která již byla osvícena, ale stále ještě v naší tmě zůstávají místa, která musí být objevena. Zbavujeme se našeho strachu, abychom se mohli ponořit do hlubokých vod vědomí. Je zajímavé, že Kniha Jóbova se zmiňuje o "pokladech temnoty."

Kdysi jsem četl, že po stovky let vědci zírali na tmu, jež obklopovala jadérko (nukleolus) buněčného jádra (nukleus), nikdo ho ale nikdy nezkoumal, protože se předpokládalo, že tam nic není. Nikdo nechtěl jít do této malé, tmavé tečky uprostřed buňky. Pro západní mysl znamená tma nicotu. My na západě jsme se vždy zaobírali "něčím", tedy světlem.

Pokud jste světlem, nepotřebujete ke světlu jít. Povaha světla je vždy taková, že zkoumá svou vlastní temnotu, neznámo, tajemství. Jsem jedním z mnoha, kteří se v současné době snaží vnořit do mystérií a tajemství života. "Metafyzický" je slovo často používané pro popis těch, kteří hledají duchovní význam za slovy a symboly, kteří se snaží objevit vnitřní kódování, jež bylo drženo v tajnosti (jako mystérium) před masy.Tajemství skončilo

Často cituji verš z Bible "Tajemství skončí a již více nebude času." Po mnoho let tento verš moje ego interpretovalo v tom smyslu, že Bůh je tajemný a chce si s námi hrát na schovávanou. Nakonec jsem otevřel Strongovu Concordance a vyhledal jsem slovo tajemství, jak je použito v kontextu tohoto textu v jeho původním překladu z řečtiny, a zjistil jsem jeho význam "tajemství nebo utajení je míněno jako mlčenlivost při zasvěcení do náboženských pravd."

Bůh tedy není sám o sobě tajemný. Pravda je taková, že člověkem vytvořená náboženství držela věci v tajnosti před davy, aby se o nich nedozvěděli lidé a nezískali moc. Tady se jedná o systém ega neboli nižší aspekt mysli, který vytvořil po celém světě hierarchická a patriarchální náboženství.

Tyto systémy víry umístily Boha daleko mimo nás, nedosažitelného a zcela mimo naše chápání. Poznání Boha bylo vyhrazeno pouze pro učence a lidi sečtělé. Osvobodíme se od této lži, když zjistíme, že my všichni máme přístup do nejposvátnějšího z posvátných míst: příbytku buněčného jádra v našem těle.Pátý element: Fysis

Fyzika pokročila do nového stupně spirituality, nové "fysis", slovo, které Aristoteles používal, aby dokázal, že Platónova domněnka o tom, že všechno je voda, oheň, země a vzduch, nebyla pravdivá. Aristoteles tvrdil "Ne, existuje pátý element, quinessence", který nazýval fysis. To bylo jeho označení pro ducha. Proto kořeny fyziky a fyzického jako takového odkazují na ducha.

Materiální a duchovní úroveň nejsou oddělené, ale zobrazují Planckovu konstantu "energie se rovná energie." Vše je energií. Dospěli jsme k pochopení, že už není "vnitřní" a "vnější", není ani "nahoře" ani "dole", ani "toto" ani "tamto".

Existuje pouze "pole", o kterém mluvili velcí filozofové před tisíci lety. Rumi řekl, "Za vším správným a špatným, za vším dobrým a zlým, je pole. Sejdeme se tam." Ježíš mluvil o pokladu v poli, perle obrovské ceny. Kvantová teorie říká, že existuje sjednocené pole. Moje reakce na to je tato: "Ano, a jsme u toho. Tajemství je vyřešeno. Ti, jež se snaží nahromadit moc, ji již neschovají v archívech muzeí nebo ve Vatikánu. Veškerá pravda konečně vychází ze své skrýše."Na počátku je vědomí

Příběh Adama a Evy je začátkem naší druhé éry, kterou je naše dospívání. Celé dětství člověka bylo z historie odstraněno. Byla to doba, kdy neexistovala nadvláda nad Zemí, a muž nevládl ženám, které byly přijímány jako stvořitelky fyzického života a uctívány jako bohyně ve spojení s Matkou Zemí.

Paleontologové i geologové nenašli nic, co by naznačovalo, že v této době docházelo k válkám či nějakému násilí. Kresby na stěnách jeskyní z té doby jsou většinou obrázky těhotných žen, které představují převládající víru, že spiritualita byla Otcem Nebes, který pršel na Matku Zemi, aby došlo ke vzniku života. Člověk si dokonce ani neuvědomoval, že on nese semeno života; když dospěl k tomuto poznání, všechno se změnilo.

Adolescentní věk hierarchie a patriarchátu, jenž v sobě zahrnoval mužskou dominanci nad ženami, planetou a jinými národy se nyní blíží ke konci. Doba dospívání se dá velmi těžko navigovat – jen se podívejte na naše teenageri – ale již jsme jí skoro prošli a jsme připraveni se stát dospělými.

Jak se vyvíjíme z našeho adolescentního stádia Homo sapiens do stádia Homo universalis (vesmírný člověk), změna v našem vědomí bude také tak radikální jako náš vývoj od náctiletých po dospělost. Lidstvo se stane tím, co Bible nazývá "novým stvořením člověka". To se stane, když se Boží sémě sjednotí s individuální božskou myslí a vytvoří nový plán, nový vzorec, který začne vytvářet nový druh lidské bytosti.Život v kvantovém věku

Během vývoje kvantové fyziky byla zjištěna velmi důležitá informace: elektron není vůbec částicí, když není pozorován, ale vlnou, která zaplňuje celé jádro ve formě oblaku pravděpodobnosti. Tento poznatek o síle pozorování dal vzniku Heisenbergovu principu neurčitosti, který je neustále předmětem mnoha empirických domněnek o povaze reality.

Kvantová říše pravděpodobnosti je tím tmavým mrakem, do kterého sám sebe Bůh schoval v podobě božského lidského vzorce. Prostřednictvím tvůrčího matrixu pravděpodobnosti si lidé vytvoří duchovní či božské tělo.

Podle Mayů, Hopiů a jiných domorodých proroctví někdy okolo roku 2012 nastane doba, kdy uvidíme tuto dokonalou a novou formu se ustálit na planetě Zemi. Naše přítomnost zde v tuto dobu není náhodná; rozhodli jsme se zde být, abychom pomohli propojit staré s novým. Prociťujte tuto informaci – nepřemýšlejte o ní. Potřebujeme se dostat z našich hlav a vnímat pravdu našeho božského účelu.

Koncept pravděpodobnosti nemění pouze naše vnímání světa, ale i svět samotný. Nacházíme se v kvantovém věku. V současné době se prozkoumává jemnější svět za subatomární úrovní. Za částicemi, za elektrony, za neutrony, protony a atomy, vítejte ve vesmíru biofotonů.

Konečně odcházíme ze světa následků a vstupujeme do světa příčin. Biofotony nejsou "věcmi", ale pouhými impulzy energie, které strukturují a přestavují molekuly. Prostřednictvím frekvence a vibrace můžeme získat přístup do receptorových oblastí našich molekul a tím získat zcela novou vibraci, která obnoví sekvence naší DNA do původního plánu (vzorce): v podstatě do podoby Boží DNA.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly