Leo Lyon Zagami: Neuvěřitelná zpověď vysokého Illumináta, člena skupiny "P-2" a Zednáře 33 stupně svěcení (2)

          Milí přátelé a příznivci nezávislého internetového magazínu Matrix-2001. Po aktuální reportáži týkající kontroverzní kauzy mise Apollo 20 ve které jste mimo jiné mohli shlédnout dva nové snímky bytosti ženského pohlaví zvané "Madona" přináším další lahůdku. Je to možná poprvé co se podařilo natočit a odvysílat živý rozhovor z bývalým velmi vlivným a vysoce postaveným členem globální sítě Illuminátů, který je zároveň zednářem 33. stupně svěcení. Tento velmi odvážný a řekl bych velmi ojedinělý počin se podařil novinářskému a badatelskému týmu v rámci projektu "Camelot". Kompletní rozhovor uvedu v nejbližších týdnech na stránkách Matrixu neb se v současné době překládá a redakčně zpracovává. Muž o kterém je řeč se jmenuje Leo Lyon Zagami a v příslušné reportáži nastínil extrémně závažné skutečnosti o kterých jsem přesvědčen, že vás budou nesmírně zajímat a to i z toho důvodu, že odhalují příčiny a okolnosti mnohých současných světových událostí a nejen to, jsou totiž propojené i se záležitostmi blízké budoucnosti ke které všichni nezadržitelně směřujeme. Leo Lyon Zagami je bývalým členem organizace "Comitato Esecutivo Massonico" - zednářského výkonného výboru "Montea Carla" a donedávna jak jsem již naznačil byl vysoce postaveným členem italských Illuminátů a nadřízeným neslavně proslulé italské organizace "P-2". V lůně těchto sil byl vychováván ve statutu "Prince" a měl v budoucnosti převzít řízení této organizace po jejím "Králi" Licio Gellim. Zagami se narodil v linii skotsko - italské illuminátské aristokratické pokrevní příbuznosti a tak byl pro své poslání připravován prakticky od dětství. Zcela otráven satanisticko - magickými rituály a v podstatě zděšen skutečným stavem věci v systému globální manipulace se rozhodl v jeho pozici k šílenému a nevěřitelně odvážnému činu - rozhodl se promluvit a sdělit příběh, který by měl znát každý obyvatel této planety. Zcela chápu, že tyto informace zní neuvěřitelně a možná i podezřele. Také proto jsem se rozhodl ještě před tím než přistoupíme k samotnému a stěžejnímu rozhovoru poodhalit širší pozadí této kauzy a to i díky vlastním zkušenostem členů týmu "Camelot".

 

        V předchozí části jsem na konci reportáže zmínil informaci o tom, že autoři "Projektu Camelot" obdrželi před nedávnem velmi zajímavý materiál od jednoho významného politika jehož identitu udržují z pochopitelných důvodů v utajení. Chtěl bych upozornit, že pokud je obsah předmětné zprávy skutečně pravdivý může jít o velmi důležité poselství. V následujících řádcích se tedy ve volném překladu pokusím nastínit její obsah, tak jak ho prezentují i autoři jmenovaného projektu:

        "Jsem norský politik a chtěl bych touto zprávou naznačit, že v období mezi roky 2008 až 2012 mohou nastat velmi složité věci. Norská vláda v současné době buduje několik velkých podzemních základen a říkají, že je to pro ochranu norských občanů. Když jsem se zeptal, kdy mají být tyto základny dokončené, bylo sděleno, že do roku 2011. (Chtěl bych připomenout poměrně známý fakt, že podobné základny se budují v Rusku, USA, ale i na jiných místech planety, pozn. J.CH.).

       Pro svá tvrzení mám podklady ve fotodokumentaci, kterou jsem obdržel a se mnou i ostatní kolegové ve vládě. Oni znají všechny podrobnosti této problematiky, ale nechtějí polekat veřejnost a nebo vyvolat paniku. V podstatě jde o kosmické těleso, které vešlo ve známost jako "Planeta X". Norsko již začalo s pečlivým uskladňováním potravinových produktů a semen v oblasti Svalbard a na arktickém severu a to za pomocí USA a EU. Plán je postaven především na ochraně tzv. "sociální elity" (doktoři, vědci atd.). (Faktem je, že již před několika měsících se dostala do oficiálních médií zpráva o vybudování a spuštění  velkého podzemního sila se semeny tisíců a tisíců druhů užitkových plodin. Tzv. "Archa" se má nacházet někdy na Špicberkách - tedy pokud mám správné informace, pozn. J.CH.).

      Pokud jde o mne, vím že ještě před rokem 2012 odejdu do oblasti Mosjoen, kde se nachází hluboké podzemní armádní zařízení. Je rozděleno na červený, modrý a zelený sektor. Již dnes se zde nachází zástupci armády. Nastíněn plán by měl poskytnout bezpečí asi 2 milionům Norů. Jednotlivé podzemní "archy" jsou propojené tunely a spojení by měly zabezpečovat podzemní vlaky.

      Pokud se týče Norska jsem přesvědčený o tom, že již od roku 1983 vláda lidem systematicky o určitých důležitých záležitostech lže a nebo mlčí. Jsem si jist, že se stejným tématem jsou obeznámené i mnohé jiné vlády různých zemí světa. Nečekejte od mocných tohoto světa, že vám řeknou pravdu. Veřejnost nebude vědět co se stane až do samého konce jelikož vlády nechtějí vyvolat masovou paniku. Všechno se stane tiše. Jen v jistou chvíli zmizí vlády?..".

S pozdravem a podpis

(kráceno)

 

        Členové "Projektu Camelot" pochopitelně na tento podivný dopis poměrně rychle reagovali a autora tohoto dopisu (norského anonymního politika) zahrnuli četnými upřesňujícími dotazy na které dostali zhruba tuto odpověď:

        "Osobně jsem několik takových obrovských podzemních základen navštívil. Od jedné k druhé jsme se pohybovali tunelovým systém jakousi podzemní dráhou, které nese název "NOAH - 12". Informace, které vám podávám opírám o své vlastní zdroje, kterým 100% věřím. Co se týče Norska, tak všichni významní politici jsou se situací podrobně obeznámeni, ale bojí se o této záležitosti veřejně diskutovat. Vědí totiž, že by v tomto případě byli okamžitě zbaveni funkce a byl by jim zamítnut přístup k těmto podzemním základnám. Podzemní dopravní systém "NOAH-12" je plně pod kontrolou norské armády. Na každé podzemní základně existuje specifický mechanismus značení tak např. vím, že "oranžový trojúhelník" nějak souvisí s energetickým napájením.

      V roce 2009 se k moci dostane "FRP" a Siv Jensen bude zvolen předsedou vlády. To už je nyní známo. Celému tomuto procesu je potřeba porozumět. Volby jsou v podstatě padělek. Stejné osoby a mocenská elita je volena v jakémsi vnitřně navrženém systému. Však se podívejte na přehled politické historie Norska a na lidi, kteří zemi vládnou v současné době".

Srdečný pozdrav a podpis

(kráceno)

 

       Po této druhé odpovědi tým "Projektu Camelot" opět zhodnotil přijaté informace a vytvořil druhou frontu doplňkových otázek. Ze strany norského politika se jim dostalo velmi zajímavé odpovědi v následující podobě:

        "Když jsem sloužil v armádě dostali jsme v jednom případě přepravit jakýsi materiál na jednu z podzemních základen. Zároveň nám bylo řečeno abych během této operace nekladli žádné otázky, ale pouze udělali svou práci.

        Když jsme se dostali k příslušné základně (jeli jsme kamiony) spatřil jsem na povrchu země vstup, který byl chráněn obrovskými kovovými vraty okolo kterých se pohybovalo velké množství vojáků. Nebo ti lidi alespoň vypadali jako vojáci. Ti lidé byli oblečeni do oranžových a černých obleků. Na oranžovém obleku byl parný zřetelný zlatý trojúhelník a na černém obleku zase zelený trojúhelník.

       Pokud si pamatuji byl tento trojúhelníkový symbol orientován špicí směrem dolů jako obrácená pyramida. U symbolu byl také nějaký druh znamení, které vypadalo je písmeno "E", ale linie nebyly spojené tak jak je tomu u tohoto písmene. Nevím jestli šlo o nějaký další symbol a nebo o písmeno v nějakém mne neznámém jazyce. Tyto symboly byly umístěné na levé straně v oblasti hrudníku. Nebyly nijak velké, ale přesto zřetelné.

       Když jsme prošly vstupními vraty zažíval jsem velmi nepříjemné pocity. Bylo to jako když procházíte do "pekla" a nebo jako z nějaké vědecko - fantastického filmu. V tu dobu to bylo poprvé co jsem takovou základnu navštívil. Po chvíli jsme přišli do zhruba 500 metrů dlouhého tunelu. Zde na nás čekali další ozbrojení vojáci. Byli jsme rozděleni do skupin. Ti vojáci byli složeni pouze z těch s černým oblekem a zeleným trojúhelníkem. Dostali jsme jakési masky, které jsme měli použít "pro naší vlastní ochranu". Nechápal jsem v tu chvíli pro jakou ochranu. Vždyť nás chránil již samotný komplex a velké množství ozbrojených vojáků všude kolem nás.

       Pak jsme se dostali k vozidlu na kolejích. Nebylo to velké zařízení a uvnitř se sedělo podobně jako v autě. Jak jsem pochopil byly poháněné nějakým druhém modré krystalické energie a nebo to přinejmenším tak vypadalo. Vepředu kde seděl operátor tohoto zařízení vyčnívalo ze země zařízení, které mělo malé okénko. A právě skrze ně jsem viděl něco co vypadalo jako hrozen nachově modrých krystalů, které vyzařovaly nachově modravé světlo, které neoslepovalo, ale naopak bylo nesmírně příjemné. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Pomyslel jsem si, že to musel být zdroj nějaké energie a pochopitelně jsem se zeptal jednoho ze stráže.

      "To nepotřebujete vědět", odpověděl mi.

       Později na základně jsem viděl, jak nějací lidé pracují na těchto nachově modrých krystalech. Byly větší než ty, které jsem viděl ve vláčku. Tyto byly velké zhruba jeden metr na délku a byly seřazené jeden za druhým v řadě. Přijímal skrze sebe jakési světlo a když toto světlo se dostalo dovnitř změnily barvu do ještě více temnějšího odstínu. Lidé měli na sobě bílé masky a ochranné brýle a když do krystalů vstupovalo bílé světlo poodešli výrazně stranou.  Stáli jsme od nich asi 20 metrů a když nám tito lidé řekli: "Teď sebou hněte", byli jsme rychle popohnáni dopředu mimo tuto oblast. Myslím si, že i energetická ochranná pole skrze která jsme procházeli při vstupu do podzemí byla napájena těmito krystaly jelikož jsem si tam všiml stejného druhu světla.

      Ještě bych se vrátil k onomu podzemnímu zařízení. V podstatě vypadalo jako metro, ale bylo o mnoho menší. Na délku toto zařízení měřilo nějakých 12 metrů přičemž operační prostor byl na jeho obou dvou koncích. Dovnitř se vešlo deset cestujících plus operátor tedy ten, který toto dopravní zařízení řídil. Objekt se pohyboval velmi rychle, ale nejsem schopen takto s časovým odstupem určit jakou rychlostí.

      Později, když jsem se stal politikem dozvěděl jsem se o těchto základnách mnohem, mnohem více. Pamatuji se, že když jsme se vrátili zpět na naší vojenskou stanici bylo nám všem po určitou dobu velmi špatně. Bylo nám řečeno, že se to poprvé stane každému. Pamatuji se ještě, že když jsme opouštěli základnu museli opět projít přes systém jakýchsi energetických polí.

      V tu chvíli jsem byl poměrně hodně vystrašený. V této oblasti jsem si všiml jedné velké obrazovky na které se pohybovaly symboly v jakémsi podivném cizím jazyce. V dolní části jsem uviděl několikrát za sebou opět ten samý symbol připomínající písmeno "E".  Bokem na zdi pak byla další obrazovka kde jsem viděl velké nápisy: "Člověk - Nečlověk - čistý - nečistý" (HUMAN - NOT HUMAN - PURE - NOT PURE). Když jsem to spatřil tak jsem si překvapený sám pro sebe kladl otázku: "Copak tu jsou nějací nelidi?"

      (Na tomto místě aktéři "Projektu Camelot" poznamenávají, že se snaží v současné době pro výše uvedený fakt nalézt nějaké rozumné vysvětlení, pozn. J.CH.).

     Mnohým věcem jsem tenkrát nerozuměl, ale dnes vím, že svět není takový jak vypadá. Existuje ohromné množství skutečností, které jsou skryté před veřejností. Je to smutné, velmi smutné. Později když jsem se dostal do politiky na spoustu otázek jsem obdržel odpovědi. V Norsku v současné době existuje celkem 18 takových základen, jsou určené pro vlády, vojsko a vybrané lidské jedince."

S pozdravem (podpis)

(kráceno)

 

       Členové "Projektu Camelot" zveřejnili, že na základě výše uvedených informací dostali obrovské množství e-mailových zpráv z celého světa s tím, že zdaleka na všechny tyto dotazy nebyli schopni odpovědět. Naznačili také, že po určité odmlce se jim opět anonymní norský politik ozval a vyzval členy "Projektu Camelot" k setkání na nějakém neutrálním území  důvodů předání nějakého dalšího materiálu. Slíbil prý také, že nakreslí všechny symboly v cizí řeči se kterými se setkal a které se do této doby ještě pamatuje.

       Aktéři "Projektu Camelot" se samozřejmě snažili všemi možnými cestami potvrdit a nebo vyvrátit věrohodnost získaných skutečností a proto rozjeli tak trochu i svoje vlastní pátrání. Na základě této aktivity se jim ozvalo poměrně velké množství korespondentů z Norska a Švédska s tím, že pro ně tyto informace nejsou nijak nové a potvrdili je na základě informací ze zcela jiných nezávislých zdrojů. Dokonce se jim ozvali i dva vědci, kteří potvrdili existenci podobných zařízení ve Švédsku a Švýcarsku. Snažili se také o získání kontaktu na anonymního norského politika.

      Jeden korespondent "Projektu Camelot" potvrdil velké množství detailů. Jeho zpráva ovšem velmi důležité jelikož jeho rodina získala přímou zkušenost se zařízením, které ve svých dopisech anonymní norský politik popisuje. Vzhledem k závažnosti jeho obsahu jej týmu Camelotu uvedl v plném znění (pouze z pochopitelných důvodů nezveřejnil osobní informace tohoto informátora. Nezávislý internetový deník Matrix-2001 vám v překladu tento materiál uvede v další části tohoto seriálu. (Možná si nyní říkáte jak tyto věci souvisí s Leo Lyonem Zagamim. V připravovaném překladu jeho rozhovoru zjistíte, že souvisí?).

- pokračování -


Poznámka:  Všechny informace podobného druhu jsou jen velmi těžko ověřitelné povahy a proto by měly být brány čtenářskou obcí s velkou dávkou rezervy. Jak mnozí víte osobně jsem svou filozofií velmi vzdálen nějakým budoucím katastrofický scénářům. Naopak snažím se o optimistický pohled směrem dopředu. Na druhé straně mám za to, že existuje celá řada velmi podivných indicií, které přinejmenším s obsahovou osou neznámého norského politika (pokud vůbec skutečně taková osoba existuje) koketují. Proto si myslím, že by i takový materiál neměl ujít pozornosti. Od čtenáře to ovšem v daném případě každopádně vyžaduje použití citu i rozumu.


(c)2008 Projekt Camelot

(c)2008 Jaroslav Chvátal