Leo Lyon Zagami: Neuvěřitelná zpověď vysokého Illumináta, člena skupiny "P-2" a Zednáře 33 stupně svěcení (1)

           Milí přátelé a příznivci nezávislého internetového magazínu Matrix-2001. Po aktuální reportáži týkající kontroverzní kauzy mise Apollo 20 ve které jste mimo jiné mohli shlédnout dva nové snímky bytosti ženského pohlaví zvané "Madona" přináším další lahůdku. Je to možná poprvé co se podařilo natočit a odvysílat živý rozhovor z bývalým velmi vlivným a vysoce postaveným členem globální sítě Illuminátů, který je zároveň zednářem 33. stupně svěcení. Tento velmi odvážný a řekl bych velmi ojedinělý počin se podařil novinářskému a badatelskému týmu v rámci projektu "Camelot". Kompletní rozhovor uvedu v nejbližších týdnech na stránkách Matrixu neb se v současné době překládá a redakčně zpracovává. Muž o kterém je řeč se jmenuje Leo Lyon Zagami a v příslušné reportáži nastínil extrémně závažné skutečnosti o kterých jsem přesvědčen, že vás budou nesmírně zajímat a to i z toho důvodu, že odhalují příčiny a okolnosti mnohých současných světových událostí a nejen to, jsou totiž propojené i se záležitostmi blízké budoucnosti ke které všichni nezadržitelně směřujeme. Leo Lyon Zagami je bývalým členem organizace "Comitato Esecutivo Massonico" - zednářského výkonného výboru v "Monte Carlu" a donedávna jak jsem již naznačil byl vysoce postaveným členem italských Illuminátů a nadřízeným neslavně proslulé italské organizace "P-2". V lůně těchto sil byl vychováván ve statutu "Prince" a měl v budoucnosti převzít řízení této organizace po jejím "Králi" Licio Gellim. Zagami se narodil v linii skotsko - italské illuminátské aristokratické pokrevní příbuznosti a tak byl pro své poslání připravován prakticky od dětství. Zcela otráven satanisticko - magickými rituály a v podstatě zděšen skutečným stavem věci v systému globální manipulace se rozhodl v jeho pozici k šílenému a nevěřitelně odvážnému činu - rozhodl se promluvit a sdělit příběh, který by měl znát každý obyvatel této planety. Zcela chápu, že tyto informace zní neuvěřitelně a možná i podezřele. Také proto jsem se rozhodl ještě před tím než přistoupíme k samotnému a stěžejnímu rozhovoru poodhalit širší pozadí této kauzy a to i díky vlastním zkušenostem členů týmu "Camelot".

 


        Leo Lyon Zagami je prý rychlý, vysoce inteligentní, příjemný a vášnivý muž obdařených ohromujícím množstvím informací. S těmito kvalitami také přivítal tým "Projektu Camelot" v Oslu v Norsku, kde momentální bydlí tak říkajíc "ve vyhnanství". Během dvouhodinového rozhovoru se podařilo zachytit pouze ty základní, ale nemírně důležité informace, které jsou doslova fatální povahy.

       Nicméně to vypadá tak, že tento rozhovor (a to velmi rychle) si vyžádal svou daň. Dalo se očekávat, že taková akce se neobejde bez následků. Několik dnů po tomto rozhovoru jej opustila jeho manželka Fatma Suslu (přehlasovaná "u") která je tureckého původu. Členové týmu "Camelot" byli obviněni (nepodařilo se mi však zjistit z čeho konkrétně). Bezprostředně po odjezdu novinářského týmu byl Zagami přechodně uvězněn a jeho telefony i počítače byly zabaveny policií. V současné době uvažuje opustit Norsko a uchýlit se na bezpečnější místo.

       Více informací k této kauze lze vysledovat ve dvou dopisech, které Zagami napsal. Byly odeslány dvou známým badatelům a novinářům - Gregovi Szymanskemu a Henry Makowi. Zároveň Leo Zagami tyto dopisy okopíroval a zaslal členům "Projektu Camelot". Oba dva dopisy ve volném překladu uvádím níže:

 

       Dopis ze dne 8 března 2008 adresovaný Gregovi Szymanskemu:

 

       Příteli Gregu,

       Po nedávných událostech se bohužel necítím příliš dobře. Prošel jsem si nejhorším zážitkem v mém životě. Nejprve mne 23. února opustila má manželka a vzala si sebou i mého jediného syna. Sdělila mi, že jsem se stal problémem pro mezinárodní dialog hnutí "Metuzalém Gulen" a nebyl jsem pro ní dobrý muslim. Pak mi sdělila, že má vysoce nebezpečná stanoviska směrovaná proti Vatikánu a Novému Světovému Pořádku poškozují možnost jejího návratu do politiky v Norsku. Poté co odešla mi přišla "sms" správa, že mohla pracovat Giorgiem Hugem Balestrieri a Ezio Giunchigliou v "P-2".

       Z rychlého vývoje událostí jsem zcela šokován, ale mé "poplašné zvony" měly zvonit již v květnu roku 2007 kdy do tohoto podivuhodného obrazce vstoupil jezuita jménem Thomas Michael SJ, který se podílel na přípravě akce zasvěcené sufijskému mystikovi "Rumi", přičemž se v této aktivitě angažoval také muslimský illuminát Kemaletin Suslu (přehlasovaná "u") což je jeden z bratrů mé manželky.

       Poté jsem začal kritizovat hnutí "Gulen" a jejich "NWO" přičemž souběžně s tím začala narůstat nelibost u mé manželky Fatmi Suslu (přehlasovaná "u"). Začala mě přesvědčovat o tom, že bych měl okamžitě změnit svůj tón jinak ode mne odejde. K tomu nakonec došlo 23. února 2008. Zpočátku jsem byl smutný, ale ona mi slíbila, že i brzy naše dítě ukáže. Ovšem následující pondělí mi volal můj právník s tím, že šla na policii a obvinila mne z domácího násilí a vůbec neuvažuje o tom, že by mi ukázala mého syna, který se jmenuje Isak Rumi Zagami.

      Na základě těchto událostí jsem si uvědomil, že má manželka byla doslova "přeprogramována" proti mně jezuitským hnutím "Gulen", které je také známé jako islámský "Opus Dei". Jejím záměrem bylo získat našeho syna, který by byl postupně manipulován jejich zvrácenou filozofií. Pochopil jsem, že mí dosavadní "přátelé" jsou zločinci v linii "NWO", které můj postoj proti systému vystrašil jelikož by mohl svým způsobem poškodit některé jejich zájmy.

      Když jsem ani po dvou týdnech neviděl svého syna pokoušel jsem se vyvíjet tlak na náboženské hnutí mé manželky a chtěl jí tak přimět k tomu, abych se mohl se svým synem setkat. Ovšem 4. března 2008 kolem 21.30 hod přišli do mého domu dva policisté a jedna policistka a zatkli mě. Poté jsem strávil zhruba 12 hodin v chladné vězeňské cele a několik hodin u výslechu. Propustili mně  půl druhé odpoledne.

       Druhý den kolem desáté hodiny dopoledne jsem zašel za knězem kterému jsem se vyznal z mého násilného přenosu na islám proto abych potěšil rodinu mé manželky. Ano, manželka mne "prodala" mému nejhoršímu nepříteli - norským Zednářům. Jak mám respektovat rodinu mé manželky, když oni jsou zrádci a zločinci svého vlastního náboženství, pracující pro mafii "NWO"?

       Moje manželka Fatma Suslu (přehlasovaná "u") byla můj nejlepší přítel a také jediná láska. Její zrada je nejhorší zkušeností mého života. Fatma měla v poslední době nějaké důležité schůzky s některými norskými politiky s ohledem na možnost zřízení kulturního centra (které by bylo zřejmě v rukách norských zednářů). Znamená to, že byla koupena nepřáteli, ale já doufám, že můj syn Isak bude jednoho dne číst tento materiál a uvědomí si ono zlovolné spojení jistých sil.

       Nyní očekávám odpověď od mého právníka zda Fatma pokračuje s falešnými obviněními proti mně. Policie zabavila mé dva počítače (Macintosh a PC) a dva mobilní telefony. Toto zneužití moci je typické pro policejní stát. Došlo také k uzavření mých internetových stránek provozovaných zde v Norsku. Mé druhé internetové stránky, které jsou umístěné v Itálii zatím fungují.

      Myslím si, že hnutí Gulen nějak ovlivnilo policii v Norsku a zabavení mých počítačů má souvislost s jejich strachem, že bych mohl použít některé fotografie, kdy jsem v kontaktu s jejich vůdci a nebo materiály pořízené během tajných setkání. Chtějí se vyhnout skandálu ve kterém by mohlo vyjít na jevo jejich spojení s jezuitskými manipulátory.

     (V dopise pak následující věty na rozloučenou, závěrečné formality a podpis).

 

 

     Následuje překlad dopisu, který byl Zagamim dne 13. března adresován Henry Makowi:

 

      Příteli Henry,

      Chtěl bych Vám poděkovat za vaší nepřetržitou podporu a prosím aby jste mi odpustil, že jsem se nemohl ozvat dříve, ale jak již víte byly mi zabaveny všechny mé počítače a mobilní telefony. Chvíli trvalo než jsem se po této stránce zkonsolidoval.

       Za pár dní budu stav věci podrobněji konzultovat se svým právníkem a dojde také na falešná obvinění, která proti mně má manželka použila. Dnes mi však můj právník sdělil, že to vypadá tak, že nemá proti mně k dispozici nějaký silný argument. Nemá k dispozici žádného svědka, který mohl její tvrzení podpořit. Je mi ovšem jasné, že se tato situace může velmi rychle změnit pokud by se našel nějaký falešný svědek.

       Mé svědomí je čisté milí příteli. Svou manželku jsem miloval stejně tak jako své děti (o dětech hovořím v množném čísle, jelikož Fatma měla dítě z prvního manželství - Zaccariu, ke kterému jsem se choval jako ke svému vlastnímu).

       Norské Království a norská policie s ovšem každopádně ke mne chovala protizákonným způsobem a zneužila svou moc. Nechci aby můj syn byl převychován hnutím Gulen a jejich chorobnou ideologií "NWO". Velmi si přeji aby Isak Rumi Zagami byl svobodný a čestný člověk. Nechci aby se z mého syna stal muslimský fundamentalista, který mne bude nenávidět a právě proto se budu snažit o to, abych mohl mít se svým synem pravidelný kontakt.

       Před několika dny jsem dostal zajímavý e-mail od politika, který pracoval ve stejné straně jako má manželka Fatma (jde o norskou socialistickou stranu). Tento člověk mi napsal, že má manželka již dlouhou dobu pracovala pro vládu v rámci různých projektů a chtěl mě varovat již dříve o jejích nekalých úmyslech ke mně, ale měl za to, že by to v danou dobu bylo příliš nebezpečné.

      V této chvíli nevím zda tomuto politikovi mohu věřit, ale vypadá čestně a nedávno se dokonce spojil s mými přáteli, kteří jsou aktivní v rámci "Projektu Camelot" ve Spojených Státech. Je m známo, že manželka se před nedávnem zabývala vládním projektem týkající se založení kulturního centra, které by vlastnili norští Zednáři. Toto centrum plánovalo výzkum budoucích událostí a mělo se zabývat tzv. ekologickými aktivitami.

      K tomuto projektu se dostala díky pravému křídlu anglické zednářské větve, kterou zastupoval Jonathan Boutler. Ten se mnou spolupracoval v Monte Carlu uvnitř organizace "P-2". Varoval jsem manželku, aby s ním nespolupracovala jelikož nejde o dobré lidi, ale neposlechla mne.

      Je to všechno velmi tvrdé a zažívám skutečně těžké chvíle. Je mi jasné, že v této zemi již nemohu dle setrvat a proto zvažuji opustit Evropu a úzkým způsobem spolupracovat s institucemi kteří volí program v duchu anti - "NWO".

      Leo Lyon Zagami

     (kráceno)

 

        Aktivisté "Projektu Camelot" dále zveřejnili, že obdrželi od jistého vlivného norského politika (na jiném místě se  něm zmiňuje ve svém dopise i Zagami) velmi zásadní zprávu zcela fatálního obsahuje to společně s fotografiemi kde je tento politik společně s premiérem Norska a na jiných s Benazir Bhuttovou. Jméno politika je z pochopitelných důvodů utajeno. Kompletní přepis zprávy bude uveden v následující části této reportáže.

- pokračování -


Zdroje:

http://projectcamelot.org/zagami_szymanski.html

 


http://projectcamelot.org/zagami_makow.html

Další díly