LÉK, CO NIC NESTOJÍ

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

14.11.2016 Zdraví

Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá! Věřím, že se níže tomuto vtipu pořádně zasmějete...

 

Co je to smích?

Smíchem se vyjadřuje veselí, radost a nadšení. Je to jedna z mnoha mimických vlastností, kterými se člověk projevuje. Typickou známkou smíchu jsou charakteristické zvuky, které vyvolávají mozkové vlny, jež se šíří mozkovou kůrou. Smích je většinou spojován s reakcí na nějaký radostný podnět, tím může být třeba obyčejné lechtání, anebo psychologický impuls vyvolaný nepředvídanou komickou situací. 

 

Jak se musí na hesla:

Vyberte heslo...

 

myška

Heslo je moc krátké.

 

bílá myška

Heslo nesmí obsahovat mezery.

 

blbábílámyška

Heslo nesmí obsahovat interpunkci.

 

debilnibilamys

Heslo musí obsahovat velká písmena.

 

ZASRANAbilamys

Heslo nesmí obsahovat skupiny velkých písmen jdoucích po sobě.

 

DoRite,UzMiToPovolBilaMys

Heslo musí obsahovat číslice.

 

TedUzJsemSeAleFaktNasral,PovolMiToDebilniHesloPitomaBilaMys23

Heslo nesmí obsahovat interpunkci.

 

JaUzNaToSeruPitomaBilaMysZabijuTeTyKrame23

Heslo je již používané. 

 

Co bychom měli vědět o smíchu?

Pokud máte slabší srdce a postihne vás záchvat smíchu, můžete být podle názoru neurologů ohroženi na životě. Extrémní okamžiky ve volné přírodě mnohdy rozhodují o tom, jestli utíkat nebo bojovat o záchranu vlastního života. Bylo zjištěno, že vypjaté situace uvolňují u velkých živočichů adrenalin, ten v nadměrném množství působí na některé orgány těla toxicky. Nekontrolovatelný nápor smíchu za jistých okolností může vyvolat obdobné symptomy. Nicméně, pokud vašemu tělu nic nechybí a cítíte se alespoň trochu zdravě, tak vám smích podle britských lékařů nemůže v žádném případě ublížit. Ve skutečnosti je tomu naopak, smích totiž prospívá organismu víc, než si kdo dokáže představit.

Rodí se v našich myšlenkách, proto je žádoucí tyto energetické kmity uvnitř sama sebe rozvíjet či mentálně zesilovat, neboť myšlenky působí komplexně na zdravost celého těla. Z určitého pohledu lze na smích nazírat, jako na způsob léčivé meditace, která spontánně odbourává v člověku nahromaděnou zlost, ta je tímto meditujícím projevem z mysli plné napětí vypuzena. Smích je uzdravující silou vibračního vlnění, jehož frekvence zahánějí chmury a poskytují chuť do života, zvlášť když se smějeme přiměřeně a s láskou.

 

Utajovaný lék z přírodního zdroje 

V jednoduchosti je skrytá síla, to už věděli naši prapředci, bohužel současná civilizace na tuto moudrost vědomě či nevědomě stále zapomíná! Lidská bytost vypadá na první pohled nedokonale, zejména když se rozhlédneme kolem sebe, a to především ve smyslu civilizačního pokroku, který jménem evolučního vzestupu usmrcuje kolébku našeho zrodu, tedy přírodu. Ovšem všechno je jinak, jak se zanedlouho dozvíte.

Kdyby bylo lidské stvoření vyšší formou inteligentního života, nejspíš bychom neznali tato slova – VÁLKA, UTRPENÍ, BEZPRÁVÍ, HLAD, atd. Je očividné, že člověk z pohledu svého uceleného vývoje, vykazuje známky určité nevyzrálosti, která se projevuje nedokonalostí, proto v tomto lidském společenství převládá strach a bída, o beznaději raději ani mluvit nebudu.

Na druhou stranu, takový růst (dospívání) dokazuje, že jsme nepovstali z náhody ani chaosu, když za vším stojí evidentní promyšlenost. Z toho lze usoudit, že nejspíš nejsme primitivní rasou, nehledě na naše destruktivní chování, které v mysli člověka neustále přetrvává, neboť v tomto zdokonalování můžeme spatřit zahalenou inteligenci, jež má mnoho názvů a jmen, tj. ARCHITEKT, BŮH, STVOŘITEL apod.

Jestliže nás stvořila dokonalost, potom není jiné cesty, než ji následovat. Z takového závěru plyne jednoznačný rezultát o tom; kdo zpochybňuje sám sebe, jako by popíral samotného Stvořitele (!), z Jehož vůle jsme se ocitli na tomto světě v postavení nadřazených bytostí. Samozřejmě, že v tomto směru nejde ve skutečnosti o dominanci, ale spíše o odpovědnost, protože jsme zodpovědní za vše, co se na této životem kypící planetě odehrává.

Divím se tomu, proč si máme pořád myslet, že svět bez člověka a jeho vynálezů nemůže existovat, když je opak pravdou! Potřebují snad přírodní kmeny, tedy Křováci nebo Aboriginci ke svému životu dopravní prostředky, výpočetní techniku, anebo robotická zařízení?

Nesmyslně je nám podsouváno, že příroda si nedokáže pomoci sama, proto musíme například na Šumavě bojovat s kůrovcovou kalamitou, a to nešetrným kácením smrků, aby se z národního parku nestala náhodou nehostinná poušť.

Jenže takzvaní „zachránci“ Šumavy, si neuvědomují nebo také nechtějí uvědomit, že dřevokazní škůdci tu působili dávno před člověkem. K tomu lze dodat pouze tolik, pokud bychom nepodléhali vlastnímu egu, pak bychom o Lýkožroutu smrkovém věděli, že to není ledajaký zabiják smrkových porostů, nýbrž přírodou stvořený selektor udržující rovnováhu v lesním prostředí.

Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že nejvíce lesům i samotné přírodě, škodí myšlenky sobeckého rázu, neboť vše výše uvedené ukazuje na to, že lidé nejsou omylem přírody, jelikož jsou součástí evolučního dospívání, což je ušlechtilý plán na jehož konci definitivně odhalíme to, co celou dobu niterně již tušíme. To je nepřetržitě popíraná pravda o tom, že nejsme ani náhodou dílem chaosu!

Jakmile se v duchu přeneseme do vzdálené budoucnosti, teď mám na mysli tu dobu, ve které už nebude existovat HOMO SAPIENS, protože současný druh bude nahrazen jiným humanoidním rodem, budou se v tomto požehnaném věku po nás nacházet, zubem času neponičené artefakty, které se stanou nevídanou abnormalitou v této budoucí době. Těmto střepům z uplynulých časů nebude totiž nikdo rozumět, tak jako my nyní nerozumíme pyramidám a jiným pozoruhodným pamětihodnostem starého Egypta.

 

Životu se můžeme jen zasmát

O tom, že se kdysi zde na zemi odehrál jaderný Armageddon, jenž pohřbil starý svět do propadlišť dějin, nebude mít v novém věku nikdo o tom ani ponětí, jelikož po naší civilizaci zůstanou jen nesrozumitelné odpadky. Ale abychom o sobě nikterak nepochybovali, že jsme zmetkem přírody, je zapotřebí si neustále připomínat, že jsme byli obdařeni božskými vlastnostmi, které kolují v krvi člověka, a to nám umožňuje překonat mnohdy beznadějné životní situace.

Je pravdou, že se člověk v průběhu historie vypořádal s leckterými nástrahami, musel čelit hladomorům, nepříznivému počasí, epidemiím a tak dále, které mohly celou lidskou rasu vyhladit z povrchu zemského. To se však nestalo! Možná i díky tomu, že lidské stvoření dokáže žít bez jídla a vody, navzdory tomu, že čtenář může nabýt dojmu, že obdobná tvrzení patří do kompetence docenta Chocholouška.

Na Internetu se lze docela snadno dostat k rozsáhlým informacím o pránickém způsobu vyživování, a to, jak doufám, dokáže vyvrátit veškerá podezření o duševní poruše autora tohoto článku. Tyto nadpřirozené schopnosti pocházejí z nebeských sfér, jinak ani nelze tyto nevysvětlitelné záležitosti s pránickou stravou vysvětlit?

K těmto nepochopeným psychickým schopnostem patří třeba nástroj na Sebeuzdravování. Tak jako my se snažíme docílit toho, aby vesmírné sondy v případě nečekaného poškození, byly schopny se automaticky opravit, funguje na podobném principu organické tělo člověka,které se v okamžiku náhlého zranění (poškození), dokáže samo uzdravit. Aby bylo možné v případě nutnosti, spustit tento popisovaný mechanismus seberegenerace, musíme s nadsázkou zmáčknout to správné tlačítko, které na pokyn zahájí potřebnou obnovu, proces uzdravování.

K těmto pomyslným tlačítkům přísluší tzv. zvuk či mantra OM, to je velice účinný prostředek, jež na bázi meditace zahájí požadované opravné úkony. O léčivé mantře OM, se můžete více dozvědět v tomto souvisejícím článku: V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA-VŠELÉK ZE STAROVĚKU JE TOHO DŮKAZEM


Dalším hypotetickým tlačítkem, které se chová obdobně jako mantra OM, je kupodivu smích. Těžko tomu uvěřit, nicméně obyčejný lidský smích je lékárničkou lidského ducha. Z tohoto úhlu pohledu, můžeme smích považovat za opomíjenou léčebnou metodu, která v případě nečekaných (zdravotních) potíží, pomáhá řešit (léčit) celou řadu chorob a nemocí.

Proč se domnívám, že je smích na veřejnosti nedostatečně známou léčebnou metodou? O důvodech se dozvíte níže v článku, nicméně již teď naznačím zjevné příčiny záměrného podceňování smíchu z pohledu terapeutického využití.

Představte si, kdyby se k vám z televizní obrazovky donesla povzbuzující zpráva o tom, že pět minut bezelstného smíchu, má tu sílu a schopnost, úspěšně léčit civilizační nemoci, které teď největší měrou zužují naši společnost. Co by to znamenalo pro zdravotní systém, jenž je postaven na miliardovém byznysu, není třeba domýšlet dál.

Možná jste si toho ještě nevšimli, ale v době normalizace (totality), bylo ve společnosti zastoupeno mnohem více humoru, tedy i smíchu, než je tomu dnes! Lidé se přestávají z nějakého důvodu smát, možná i kvůli tomu je současná společnost churavější, budeme-li o smíchu tímto způsobem uvažovat. Albert Einstein prohlásil: „Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“ Já bych to doplnil ještě o smích, neboť tento projev radosti je pro lidstvo univerzálním lékem, nadějí a povzbuzením, což jsou potřebná kritéria k spokojenému životu.

 

Jak prosté, ale jak účinné!

Většina lidí se domnívá, že smích není nic jiného, než výrazem pouhé mimiky. Jenomže podle nejnovějších lékařských poznatků dochází při smíchu k uvolnění ztuhlého svalstva, čímž se snižuje bolestivost namožených svalů a končetin. Díky tomuto účinku se uvolňuje nejen svalovina na rukou a nohou, ale i na jiných částech těla. Kupříkladu šíjové svaly jsou namáhané z častého sezení u počítače nebo v kanceláři, a za pomoci smíchu mohou být snadno zrelaxované do té míry, že bolesti se zády odezní tak rychle, jak přišly, aniž by postižený musel používat analgetika.

Když se smějeme, pak jsme nuceni zaklánět hlavu dozadu, a tento pohyb uvolňuje ztuhlý krk, jenž vyvolává bolesti hlavy. Smích je rozhodně účinnou prevencí a zároveň lékem proti migrénám, což je další důvod proč se smát. Podle mnohých odborníků jedna minuta zasmání, vykazuje stejných účinků, jako 45 minut relaxačního tréninku - a to je neocenitelná ochrana, jak se vyhnout stresu a únavě. Stres je dnes příčinou mnohých nemocí a zdravotních komplikací, o kterých nemáme sebemenšího ponětí!

Uveďme si alespoň některé z nich:

Zrychlený tep

Bolesti hlavy

Bušení srdce

Bolest na hrudi

Nepravidelný tep

Bolesti páteře

Lapání po dechu

Bolesti žaludku

Nervozita v žaludku

Potíže se spánkem

Nechutenství

Potíže s močením

Přejídání se

Červenání se

Zácpa

Únava a malátnost

Průjem

Pocení se

Pocity na zvracení

Potíže s polykáním

Zvracení

Sucho v ústech

Závratě

Časté infekce

Omdlívání

Mravenčení prstů

Slabost v nohách

Třes

Dalším negativním faktorem, který lze přičíst na vrub nekontrolovanému stresu, tj. potíže s vysokým krevním tlakem, kvůli němuž mnoho hypertoniků, končí zbytečně na pravidelném užívání pilulek s nežádoucími účinky. Zejména proto je vhodné se smát na celé kolo! Obezita dnes trápí kdekoho, kromě různých vad na kráse, je však příčinou zdravotních problémů postihujících zejména cévní systém.

Ze všech stran jsme vybízeni k tomu, abychom drželi různé diety a aktivně sportovali, sice tím lze dosáhnout štíhlé linie, leč ani to mnohdy nestačí (!), zvlášť když nejsme z psychického hlediska v pohodě. A představte si, že smích posiluje svaly bránice, to urychluje spalování tuků, takže pokud se stokrát zasmějete, docílíte tím stejného výsledku, jako při 15 minutové jízdě na kole.

Smích působí na tělo tak, že vytváří aerobní pohyb, to zvyšuje přísun kyslíku, a v důsledku toho nastává celkový pocit uvolnění. Pokud se cítíte spokojeně, i díky smíchu, máte jistotu, že budete hubnout bez diet a cvičení. Při zasmání vylučuje mozek endorfiny, to jsou hormony štěstí a dobré nálady. Tyto hormony poskytují úlevu při různých bolestech, v podstatě jsou to tišící prostředky vlastního těla.

To vysvětluje proč smějící se lidé, nepodléhají tak často bolestem, ba ani nemocem, na rozdíl od zapšklých jedinců bez úsměvu na tváři. Myslím si, že něco málo pravdy na tomto citátu asi bude: „Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.“

Jelikož uvolňuje napětí, stres a hněv, stává se smích podle lékařských studií nezpochybnitelnou prevencí proti závažným chorobám, jako jsou např. kardiovaskulární či onkologické nemoci. Je pozoruhodné, jak smích posiluje imunitní systém organismu a zvyšuje odolnost proti infekcím, dokáže čistit i plíce, což ocení zejména kuřáci. Čistější plíce, okysličují kvalitněji krev, to má pozitivní vliv na mozek a paměť.

V naší zemi žije přes 800 000 tisíc lidí s onemocněním diabetes mellitus - cukrovky. Léky snižující vysokou hladinu cukru v krvi, neřeší však příčinu poruchy metabolismu sacharidů a tuků, navíc mají, jako všechna léčiva, i své nežádoucí účinky.

O to víc, pacienti s cukrovkou by měli nyní zpozornět, protože se v tomto příspěvku dozví o alternativní a především podpůrné léčbě diabetu, která dokáže u cukrovkářů II. typu, snižovat jejich vysoké hladiny cukrů v krvi. Ideální hladina glukózy v krvi se pohybuje v tomto rozmezí - 4 až 5 mmol. Může to vyznít dost legračně, ale japonští vědci odhalili, že smích snižuje glukózu v krvi u pacientů s diabetem.

Bylo zjištěno, že když diabetici při jídle sledovali televizní komedie, byla jejich hladina cukrů v krvi výrazně nižší, než u pacientů, kterým nebyl tento lék v podobě komedií – čili smíchu, podáván. Není divu, že po tomto objevu vedoucí studie, dr. Keiko Hayashi, z University of Tsukuba uvedl: „Měli bychom se více smát.“ Ať už tomu věříte, nebo ne, SMÍCH znamená ZDRAVÍ!

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.