LÉČIVÁ SÍLA POSVÁTNÉ ŽENY

Page Dr. Christina

Page Dr. Christina

autor

13.06.2013 Esoterika

V našem hledání identity posvátného ženství se můžeme velmi mnoho naučit z vyzařování prastarých archetypů bohyň, mezi které patřily "Inanna", "Isis", "Hera", "Annapurna" nebo "Afrodité". Proč faraonové a starověcí bohové jako Šiva byli ochotni se sklonit v přítomnosti těchto bohyň a za velký dar považovali možnost být kojen z jejich prsů v posvátném přijímají "Božského nektaru"? Dozvídáme se, že bůh Šiva chtěl prožít osvícení, ale aby se mohl vydat na cestu, potřeboval druh výživy, který mu mohlo dopřát pouze ženské prso.

Jak může nám ženám, ale i mužům pomoci anatomie a fyziologie ženského prsu pochopit naše božské dědictví? To vše jsou velmi vážné otázky, na které je důležité získat tu správnou odpověď. Zde jsou některé klíčové body, které by nám měly pomoci ve správné orientaci:

  • Ňadra se nachází na viditelném místě umístěna kolem srdeční čakry, která vyzařuje bezpodmínečnou Lásku.

  • Nejsou schovaná jako ostatní ženské orgány, ale jsou jasně viditelná.

  • Ňadra jsou měkká a kulatá bez nepříjemného ohraničení, což naznačuje kvalitu důvěry a otevřenosti.

  • Prolaktin je hormon mateřství, který podporuje stavy psychické i mentální relaxace, milující ochranu a instinkt mateřství.

  • Oxytocin je hormon Lásky, který podporuje propojení na všech úrovních, posiluje důvěru a zahání strach i úzkost.

Nejčistší energie proudící skrze prsa je Láska v podobě, kdy je nositelkou hlubokého spojení do všech částí naší existence našeho věčného Já. Ženská ňadra se nachází kolem srdeční čakry také proto, aby mohla poskytnout bezpečné a uklidňující místo odpočinku, kam můžeme přesunout naše vědomí mezi říše Ducha a Hmoty. V těchto místech pijeme nektar Lásky, který vyzařuje ze srdeční čakry, stejně tak jako se v tom samém místě vzdáváme dominance starých paradigmat našeho života a s důvěrou necháme rozvíjet nové povědomí.

Je nemožné si představit lepší místo, ve kterém se můžeme odevzdat všemu, než měkké objetí prsů "Velké Matky", protože Láska je výživa, která nám umožňuje pohybovat se s lehkostí mezi duchem a hmotou, je to elixír nesmrtelnosti. Onen přechod mezi různými rozměry je podobný posunu mezi stavem spánku a bdění. Tak jak usínáme, vstupujeme do naší původní božské bezbrannosti, vzdáváme se příbytku fyzického světa a otevíráme se multi-dimenzionální zkušenosti, zatímco naše tělo odpočívá.

Když se probouzíme, opouštíme stav snění a stáváme se plně funkčními a koncentrovanými zde na Zemi. Čím bezpečněji se cítíme, tím snazší je usnout, protože ve chvíli spánku se s plnou důvěrou odevzdáváme ve své vlastní momentální bezbrannosti do péče andělských bytostí a božských sil, které nás nikdy ani na vteřinu neopouští. Spánek je proto tak osvěžující, jelikož v něm můžeme čerpat úžasnou energii od andělských bytostí, které o nás po celou dobu našeho spánku s Láskou a Laskavostí pečují.

Pokud bychom chtěli vidět tři tváře "Velké Matky", pak musíme pohlédnout do tajemného zákoutí vlastního narození, pak bychom měli pohlédnout do tváře své fyzické matky, a nakonec bychom měli objevit princip "Ženy" v sobě samém (platí pro ženy i muže). Archetyp "Matky" zároveň představuje transformační aspekt naší vlastní Duše, představuje životně důležité spojení mezi Královnou Nebe a Královnou Zemí. Bez fyzického zhmotnění mateřské Lásky, které je vyjádřeno právě prsy, by bylo pro naši Duši nemožné se inkarnovat zde na Zemi a přijímat duchovní výživu v průběhu celého našeho fyzického života.

Novorozenec, jehož Duše po dobu devíti měsíců žije ve zvláštní "Vodní Říši", se musí během této doby přizpůsobit životu ve fyzickém prostředí tohoto světa. A právě především prostřednictvím výživy, která je mu poskytována kojením a mazlením, se dítě počíná přizpůsobovat svému pozemskému okolí. Teprve tehdy, když je dítě považováno za připravené přijmout otevřenou náruč této planety, je odstaveno od prsu matky a je mu nabízená potrava z dlaně ruky sklizená v lůně matky Země. V další fázi se dítě učí stát na svých vlastních nohou, které reprezentují dva mocné pilíře jeho duchovního vědomí - "Odvahu" a "Vytrvalost". Pomocí těchto dvou "pilířů" činí první krůčky, navazuje nová přátelství s jinými bytostmi mimo energetický okruh matky a otce, rozvíjí zdravý smysl pro "Já" a metaforicky si počíná budovat svůj vlastní život.

Například na Havaji k tomuto emočnímu odstavení dochází tradičně ve věku kolem pěti let, kdy v mnoha jiných kulturách již dítě začíná se školní docházkou. Do té doby je výchova o dítě často rozdělena mezi ženy a muže v celé rodině nebo kmeni, takže se všichni v rámci daného rodu mohou podílet na přenosu Lásky, důvěry a bezpečí směrem k danému dítěti nebo dětem. Ale i v celém dalším období našeho života vznikají situace, kdy každý z nás v archetypu faraona prostřednictvím své vlastní Duše hledáme inspiraci a navrácení do éterické a prvotní formace "vod" "Velké Matky".

Existují jisté další situace, kdy dochází k posunu energie opačným směrem, než tomu je u novorozence, jde tedy o pohyb z prostředí našeho fyzického světa směrem k lidskému Duchu. Měli bychom trávit více času v přírodě obklopeni milujícími přáteli a rodinou, v srdečném spojení, důvěře a hřejivé ochraně. I když v pozdějším věku nemáme možnost jako novorozenec se přisát k fyzickému prsu, měli bychom si vychutnat blízkost objetí, které nám umožňuje být v kontaktu se srdeční čakrou milovaného člověka.

Pokud našemu fyzickému vědomí umožníme otevřít se Lásce, elixíru nesmrtelnosti, umožníme mu zároveň se odstěhovat z hutného materiálního světa ke světlejším a jemnějším frekvencím duchovní sféry, kde se našemu Vědomí dostává věčný a neomezený potenciál. V těchto spirituálních úrovních se společně se svým vlastním Vyšším Já čili Duchem budeme moci ponořit do čistých vod božské inspirace a připojit se k podstatě božského účelu skrze tvořivý proces své vlastní individuality.

Poté svěží a obnovená Duše počne znovu klesat zpět k Matce Zemi. Mezitím prochází sférou Srdce, kde se setká s hlubokými Pravdami, které jsou transformovány do snů, aby se nakonec projevila jako realita ve své přirozené fyzické podobě. Bez této schopnosti odvěké recyklace energetické podstaty svého vlastního Bytí bychom jen stěží mohli kráčet tajuplnou alejí své vlastní individuální evoluce uvnitř "Božské zahrady" nekonečných životních příležitostí a možností. Ono skutečné a velké odvěké tajemství Muže a ženy ještě doposud nebylo vyřčeno. Studnice poznání se však v této oblasti právě odemykají. A každý z nás může být součástí tohoto úžasného rituálu právě Teď a Tady.

-----------------------------------------------------------

Dr. Christine Page má více než třicetileté zkušenosti v oblasti péče o lidskou bytost z pozice lékařky, homeopatky a člověka, který "vidí". V posledních letech stále více zaměřuje svou pozornost na vzdělávání, sdílení intuitivních postřehů a hluboké moudrosti prostřednictvím vlastních seminářů a individuálních konzultací. Christina Page M.D. je autorkou sedmi knih. Z poslední její právě vydané publikace "Léčivá Síla Posvátné Ženy" je i tato krátká ukázka.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.