KVANTOVÁ DOTYKOVÁ TERAPIE - POZVÁNKA NA ODBORNÝ KURZ

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

16.11.2012 Esoterika

Kvantová dotyková terapie vychází z následujících hledisek:

Na prstech a dlaních rukou se nachází energetická centra, která produkují velmi důležité a prakticky potřebné druhy energií, které nejúčinnějším způsobem působí na buňky pokožky. Tato centra se nacházejí na prstech proto, že příroda funguje na principech torusů a každý jeden prst je formálním zviditeněním vnitřní vertikání dynamické energetické rotační struktury uvnitř samotného toru. Torus je prvek, který disponuje dvěma polaritními ohnsiky, mezi kterými cyklicky víří dynamické energetické pole, viz obr. níže.


Torus se nachází všude v přírodě, obsahuje dva energetické póly a energie je vyzařována z prostředí obou dvou pólů směrem ven, obtéká základní tělesnou strukturu a ve středové ose je tato energie přitahována do nitra systému a celý cyklus se dokola opakuje. V podstatě vše ve vesmíru je tvořeno těmito torusy, a to včetně mnoha rozmanitých bioenergetických systémů.

Energie z prstů vyvěrá do vzdálenosti až 12 centimetrů.

 

Souhra lidského vědomí a působení prstových energetických center.

Zjistilo se, že struktura buněk pokožky těla je velmi podobná nejrozšířenějšímu druhu buněk v našem mozku a že síla lidského vědomí umí naprosto úžasným způsobem řídit činnost energetických center na prstech rukou. Každý prst má tři energetická centra.

Vedle frekvence černé barvy existují čtyři zcela základní energetické frekvence, které v aplikaci barev reprezentují  – bílou, žlutou, červenou a modrou. Všechny barvy jsou obsažené v oblasti prstů a dlaní horních končetin. Černá barva není využívána pro jakýkoliv léčebný proces.


Zelená je kombinací žluté a modré, fialová pak kombimací modré a červené frekvence.Buňky pokožky těla reagují na tři základní podněty:

 • pocity a emoce,

 • energie prstových energetických center,

 • myšlenky.


Buňky pokožky těla mají obrovskou regenerativní schopnost v případě, že je podnícena nebo evokována energií prstových center. Když se pohybujeme v energetickém obalu buněk pomocí prstových energetických center, automaticky se tvoří tzv. iontový oblak. Buňky vyzařují speciální elektromagnetické pole, které dosahuje do vzdálenosti až 0,5 cm od pokožky. Všechny léčivé pohyby děláme v tomto elektromagnetickém poli, a tím vytváříme iontové pole. Účinek je ale až do 1 cm. Při doteku pokožky dochází k energetickému zkratu. Při práci je vhodné sundat veškeré kovové předměty nacházející se na pokožce, a to jak u respondenta, tak i u terapeuta.Bioenergetická anatomie pokožky a tajemství buňkového systému lidské kůže

Buňky pokožky jsou charakterizovány šestiúhelníkovým tvarem, vypadají jako šestiúhelníkové destičky a jsou velice podobné včelím plástvím. Existuje 18 vrstev těchto buněk, které jsou těsně na sobě a tvoří tak mnohovrstvý útvar. Každá buňka má své jádro, které zároveň funguje jako komunikační nástroj. Každá vrstva buněk funguje samostatně, v podstatě je nezávislá na jiných souběžných vrstvách, což znamená, že i když by došlo k poškození některých souběžných vrstev, jsou zbylé buňky schopny udržet celistvý energetický obrazec zabezpečující všechny základní a důležité funkce těla.

Z hlediska energetického plní buňky kůže několik důležitých funkcí:

 • 1. Jsou úložištěm informací z minulých životů. Charaktery těchto informací působí na činnost jednotlivých buněk pokožky, což v samotném důsledku může vytvářet různorodé mutace v podobě pih, bradavic, různorodých výrůstků a jiných útvarů. Podle toho, ve které části těla a co se zde nachází, je možné do určité míry zjistit karmickou historii daného člověka.

 • 2. Buňky pokožky jsou v neustálém energetickém a informačním kontaktu s okolním prostředím. Tzn., že tato část těla je nejcitlivější na vnější vlivy okolí. Pokožka každého člověka reaguje na frekvence a vibrace daného prostředí. V případě bouřlivé reakce na prostředí existují dvě možnosti co udělat – prostor opustit, nebo přistoupit ke speciální technice. Nejcitlivější je oblast obličeje, hlavy, krku a horních končetin. (Dolní končetiny člověka specificky komunikují s planetou, nohy tedy nejsou až tak vnímavé k prostředí. S okolním prostředím komunikují paže. Cvičení z pěti Tibeťanů – rozpažíme ruce a točíme se dokola, měníme strany. Tímto točením vytvoříme energii, kterou tělo okamžitě spotřebuje. Dochází i k pozitivním účinkům na pokožku.) 

 • 3. Buňky pokožky disponují jedním z nejrychlejších cyklů regenerace. Tzn., že parametr stimulovaného hojení může dosáhnout vysoce efektivních účinků. Prostřednictvím metody kvantové dotykové terapie jsme schopni buňky regenerovat, harmonizovat, čistit, motivovat do synergie s ostatními částmi těla a jsme schopni zlepšovat komunikační schopnosti buněk, a to směrem k našemu vědomí, směrem k vědomí planety Země a směrem k vědomí Slunce.Základní účinné látky, které vznikají během harmonické komunikace:

 • mezi buňkami pokožky lidského těla a vědomím Slunce se tvoří energoinformační pole důležité pro tvorbu vitamínu D,

 • mezi buňkami pokožky lidského těla a planetou Zemí vzniká energoinformační pole důležité pro tvorbu látky zvané elasticin,

 • mezi buňkami pokožky lidského těla a fyzickým vědomím člověka je pantetol.


Tyto tři účinné látky jsou nejen důležité pro samotné buňky pokožky, ale pro celý organismus. Prostřednictvím kvantové dotykové terapie jsme schopni mimo jiné účinným způsobem iniciovat pozitivní prostředí pro následnou tvorbu vitamínu D, elasticinu a pantetolu.Základní vztahy center s orgány

Všechny následující uvedené body mohou souviset s minulými životy. Současně mohou být potíže s více energetickými centry, a naopak může se projevovat pouze jeden prvek potíží daného energetického centra.Základní energetický trojúhelník

Zákaldní energetický trojúhelník je aktivní na pravé ruce (A1, A2, A3) a na levé ruce (A4, A5, A6). Jednotlivá energetická centra jsou propojena s dalšími organickými oblastmi lidského těla v souladu s celostním principem a dalšími zákonitostmi.

 • A1 - meridián ledvin, vylučovací schopnosti organismu, archetyp emočního hlediska: reaguje na potlačené pocity a emoce, opakované stavy úzkosti a vnitřní nejistoty.

 • A2 - oblast nosních a čelních dutin, archetyp emočního hlediska: potlačovaný smutek a emocionalita.

 • A3 - oblast horních cest dýchacích, krční páteře, archetyp emočního hlediska: vnitřní neschopnost zbavit se starostí, symptom těžké hlavy.

 • A4 - imunitní systém a virová nebo bakteriální ložiska v těle v různém stadiu aktivního projevu (např. záněty), archetyp emočního hlediska: dlouhodobá nespokojenost s kvalitou vlastního života.

 • A5 - meridián plic a dolních cest dýchací (průdušky, plíce, astma, destrukční choroba plic, specifické zánětlivé procesy vázané na dolní cesty dýchací), archetyp emočního hlediska: dlouhodobá frustrace z neschopnosti se dostatečně kvalitně realizovat.

 • A6 - souvisí s kardiovaskulárním systémem (cévy a srdce), jakékoliv disharmonie spojené s činností, anatomií srdce a stavem cévního systém (pružnost a průchodnost cév), archetyp emočního hlediska: opakovaný nebo dlouhodobý pocit smutku, hlavně opuštěnosti a osamění.Vážení přátelé, vzhledem k pozitivním ohlasům absolventů odborného kurzu "Kvantová dotyková terapie", který proběhl v letošním roce, rozhodli jsme se dát příležitost absolvovat tento kurz dalším případným zájemcům v roce 2013. Podrobné informace obsahového charakteru kurzu a organizačních hledisek si můžete prostudovat v sekci "Chrám Modrého Světla", nebo můžete kliknout na tuto upoutávku. Těšíme se na Vás.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.