Kruhy v obilí a hudba sfér - jsou kruhy v obilí vytvořeny zvukem?

Silva Freddy

Silva Freddy

autor

04.12.2009 Kruhy v obilí

Během prosincových dnů roku 1998 se v britském tisku objevily krátké články, které oznamovaly "Za kruhy v obilí stojí neznámé síly", tvrdí padělatel  Tento dramatický obrat Douga Bowera, který je členem neslavného dua Doug & Dave – kteří od roku 1991 zaplavovali svět nesmysly o své obratnosti v uhlazování obilí kusy dřeva – ukazuje, že ruka člověka se dotkla kruhů v obilí dlouho poté, co se tento pravdivý fenomén objevil.

Moderní padělatelé tvrdí, že v roce 1978 kruhy v obilí vytvořili za použití bot, přitom se kruhy v obilí sem tam ve světě objevovaly již od počátečních let 20. století a na základě svědectví tuctů očitých svědků bylo zaznamenáno, že již v roce 1890 se kruhy v obilí zformovaly během několika sekund. Několik popisů dokonce zdokumentoval Robert Plot v roce 1678, který byl v té době ředitelem muzea Ashmolean. Pokud jsou za ně zodpovědní padělatelé, pak také dosáhli mistrovství v umění cestování v čase a tím pádem by měli být vědecky prozkoumáni.

Do dnešního dne bylo celosvětově zaznamenáno 10,000 kruhů v obilí a jejich neobvyklé vlastnosti se stále nedaří zopakovat: stébla jsou ohnuta ve výšce palce nad půdou a zlehka leží v geometricky přesných vzorech bez jakékoliv fyzické známky poškození. Mají změněnou buněčnou strukturu a strukturu půdního složení, odchylky v půdním vyzařování, obsahují změny v elektromagnetickém poli, v místě došlo k obrovskému vyčerpání vodních zdrojů a proutky objevily energetické vzorce s dlouhou dobou trvání a to zde ani nezmiňuji změřitelné vlivy na lidské biologické pole. To všechno způsobili dva chlápci s kusem dřeva.

Ale díky virtuálnímu embargu na výzkumné informace v médiích se vytvořil populární mýtus o tom, že všechny kruhy v obilí nejsou nic jiného, než jen hrátky se dřevem.

V definici stojí, že padělání znamená falzifikování. Falzifikáty ale vycházejí z originálů, které slouží jako podklad k vytvoření kopie. Co je tato "neznámá síla", která vytváří pravé kruhy v obilí?


Hudba: Neznámá síla?

Ve všech světových tradicích a vírách se odráží skutečnost, že vesmír byl stvořen zvukem: "Na začátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha," nám připomíná svatý Jan. Když si naši předkové vybírali symbol, který jim zobrazoval děj tohoto fyzického Stvoření, vybrali si vyjádření na základě geometrie: Kruh jako zobrazení Boha, kterého následují dva překrývající se kruhy, které zobrazují rozdělení mezi myšlenkou a hmotou.

Z lůna tohoto symbolu — vesica piscis — se rodí veškeré geometrické tvary běžné v posvátné geometrii. Moderní věda ukázala, že tyto geometrické tvary jsou zakotveny jako centrální struktury atomu.

Když Andrew Gladzewski vedl výzkum ohledně vzorců atomů, rostlin, krystalů a harmonických kmitů v hudbě, přišel na to, že atomy jsou harmoničtí rezonátoři. Tím
dokázal, že fyzická realita je ve skutečnosti řízena geometrickými poli, která jsou založena na zvukových frekvencích.

Dokonce i původní indický zvuk OM, z kterého se odvodila naše moderní verze "hum," když se zpívá do tonoskopu, vytváří velmi geometrické tvary, které jsou považovány za "posvátné." Možná nejdůležitější z těchto tvarů je hexagon, na němž je založena egyptská matrice, která se nazývá Květ Života. Tato série zevně-rotujících částí kruhu v sobě ukládá části stavebních celků života - aminokyseliny.

Tento Květ Života se následovně manifestoval jako kruh v obilí. Geometrie slouží k vyjádření čísla v prostoru a je zcela jistě spjata s hudbou, protože geometrické zákony řídí matematické intervaly, které vytváří noty v západní hudební stupnici – diatonické stupnici. Proto starodávní Egypťané označovali geometrii za "zmrazenou hudbu."


Kruhy v obilí přináší nové matematické rovnice

V únoru 1992 edice magazínu Science News, Prof. Gerald Hawkins použil principy Euklidovy geometrie, aby dokázal, že čtyři rovnice mohou být odvozeny ze vztahů základních částí kruhu v obilí. Učinil ještě významnější objev a to páté rovnice, z které mohl odvodit předchozí čtyři.

Přestože se veřejné soutěže zúčastnilo půl miliónu soutěžících, nebyli schopní vytvořit takovou rovnici, kterou sám Euklid před 23 stoletími pouze naznačil v jeho třinácti knihách základů matematiky. Působilo docela překvapivě, když se její rovnostěnná verze objevila v podobě 160,000 čtverečních stop uhlazeného ječmene v Lichtfieldu, Hampshire, v roce 1995. (obr. vpravo).

Protože Hawkinsovo pojetí Euklidovských rovnic také vytváří diatonické stupnice, existuje spojení mezi kruhy v obilí a hudebními tóny, jež jsou vedlejším produktem harmonických zákonů zvukové frekvence.

Brzy začaly být kruhy v obilí spojovány se zvukem, který se začal objevovat. Jeden obsahoval pozoruhodné ozubené kolo, na jehož základě byl vytvořen hudební diagram, který byl datován zpět do Egyptské doby: Lambdoma. Je známa jako pythagorejská tabulka, která definuje přesné vztahy mezi hudebními harmonickými kmity a matematickými koeficienty.

V roce 1996 další kruh v obilí ukázal kombinaci dvou důležitých tvarů — trojúhelníku o stranách 3-4-5 a Zlatého Řezukterý vytváří geometrický diagram nutný pro vytvoření hudební stupnice.

Došlo také k přesvědčivému zformování kruhu v Goodwood Clatford - stébla byla ohnuta 6 palců pod vrcholem – což vedlo k jasnému uznání skutečnosti, že to zapříčinil zvuk, jelikož šlo o zobrazení cymatického vzoru, který byl otištěn do 5000 čtverečních stop ječmene.


Kruhy v obilí a věda o cymatické geometrii

Cymatická geometrie je věda o vibračních vlnových vzorech. Jeden z jejich prvních žáků byla Margaret Watts-Hughes, která v roce 1891 zachytila na film přesné geometrické vzory, když zpívala souvislé tóny do přístroje, který obsahoval prášek z výtrusů rostliny plavuně vidlačky (lycopodium).

Před 76 lety vydal švýcarský vědec Hans Jenny první ze svých pečlivých studií o přenosu zvuku přes fyzické médium, tentokrát ve tvaru monitorovaných elektronických frekvencí.

Vypozoroval, jak zvukové vibrace vytváří geometrické tvary — nízká frekvence vytváří jednoduchý kruh, který doprovází prstence, zatímco vyšší frekvence zvyšují počet ve soustředných kruhů, které se rozmisťují okolo centrálního kruhu. Jak se frekvence zvyšují, zvyšuje se složitost tvarů do chvíle, kdy rozeznáme tetrahedrony, mandaly a další posvátné tvary. Tak jako Margaret Watts-Hughes před ním, Hans Jenny umožnil lidstvu pozorovat "zmrazenou hudbu."

Jenny také poukázal na fyzickou spojitost s tvary kruhů v obilí, jelikož mnoho vibračních vzorců, které byly na jeho fotkách, jejich design napodobují. Některé jsou očividné imitace jako kruh, který je obklopen soustřednými kruhy, typický vzorec kruhů v obilí na začátku 80. let: tetrahedron na zámku v Barbury v roce 1991, pavoučí síťová mandala u Avebury v roce 1994 a dokonce vysoce strukturované hvězdné fraktály v roce 1997.

Další fotky ukazují stavební geometrii, která je do kostry kruhů v obilí zakódována.

Očividně existuje malá možnost popření spojitosti mezi vzorci v kruzích v obilí a cymatickou geometrií. Jaký ale máme důkaz, který svědčí o působení zvuku při tvorbě kruhů v obilí na fyzické úrovni?


Zvuky kruhů

Existuje mnoho zpráv o vysokém zvuku, který slyší lidé předtím, než jsou svědky vytváření kruhů v obilí. Zprávy popisují náhlou tichost ve vzduchu, ranní ptačí zpěv je přerušen vysokým tónem a hlavičky obilí o sebe narážejí, ale přitom nevane žádný vítr. Celá část obilí se pokládá do tvaru spirály – celý děj trvá méně než patnáct sekund.

Výzkumník kruhů Colin Andrews na vysoký zvuk sám narazil, když v mírné frustraci během svého hledání jakékoliv odpovědi byť na jedinou otázku ohledně tohoto fenoménu, poprosil nebe, "Bože, kéž bys mi mohl říct, jak jsou tyto věci vytvořeny." Odpověď, kterou dostal, byla zachycena na magnetofonovou pásku.

Následná analýza na Sussex University a v NASA laboratoři pro tryskový pohon usoudila, že šlo o bezděčný zvuk v přírodě a jeho kmitočet se pohyboval v rozmezí 5.0-5.2kHz. Zatímco BBC kameraman natáčel rozhovor vprostřed kruhu v obilí, slyšel stejný zvuk krátce předtím, než zvuk vyřadil z provozu TV kameru za £30,000.

Zajímavé je, že když se zvuk objevil během skupinového výzkumu uvnitř další formace, vykazoval vlastnosti nelineárního pohybu a někdy se choval v souladu s určitými požadavky na psychické úrovni.

Jelikož zvuk, který se vytváří v kruzích v obilí, má také schopnost přenášet rádiové frekvence a ovlivňovat elektronické zařízení, mohou být také jeho působením vyloučeni ptáci a hmyz z jeho dosahu. Ačkoli skeptikové rychle obviní výzkumníky z toho, že nahraný zvuk je ve skutečnosti rákosník zelený, stroboskopická analýza obou hlasových záznamů odhalí obrovské rozdíly mezi tímto ptákem a bizarním zvukem. Kromě toho se tito ptáci nachází spíše v mokřinách, ne na velkých otevřených polích s obilím.

Zajímavé je, že aboridžinci mají vztah k tomuto vysokému zvuku. Během jejich obřadů kontaktují – jejich vlastními slovy – Duchy Nebes speciálně tvarovaným kusem dřeva "bora", které je přivázáno na konci dlouhého provazu, kterým se točí a tím se vytváří zvuk prakticky identický bzučení v kruhu v obilí.

Člověk se diví, odkud pochází inspirace pro toto zařízení, kdo jsou tito duchové nebes, co na světě přimělo věčné aboridžince k nim připojit tento zvuk. To bylo do té doby, dokud nebylo objeveno nejenom, že se mnoho kruhů v obilích v Austrálii objevovalo během 60. let, ale jejich obrazce patřily do aboridžinské tradice a jejich vyobrazení bylo vidět na skalních kresbách.

V roce 1998 tři svědci slyšely a nahrály melodičtější zvuky uvnitř formace, jejíž tvar byl založen na základě sedmidílné geometrie, zobrazení intervalů v hudební diatonické stupnici.

Za několik měsíců později jsem narazil na obrazec, který se jmenuje Síť Atén, v kterém jsou spojené body heptagonu. I přes směsici čar se obrazec skládá ze třech délek čar a tím, že se aplikují na strunný nástroj, vytváří přesné tóny.


Zvukové "efekty"

Možná asi největší spojitost mezi zvukem a objevením kruhů v obilí spočívá v jejich největší anomálii: trvalém ohnutí rostlinných stébel. V Kanadě se během 60. let měřily v rámci laboratorních experimentů vliv hudby na rostliny tím, že byly vystavovány rozdílným melodickým tónům. Vystavení heavy metalové muzice způsobilo, že se rostliny naklonily opačným směrem, zatímco klasická hudba uchlácholila rostliny a ty se naklonily k reproduktorům. Ale v případě indické náboženské hudby – a především písní Raviho Shankara – se stébla ohnuly více jak 60 stupňů k horizontále – to je zatím nejbližší přiblížení člověka k dosažení pravého úhlu, který je obvyklý u pravých kruhů v obilí.

Při dalších experimentech na Univerzitě v Annamalai se používaly indické náboženské písně, které vytvářely další efekty: počet průduchů u rostlin, které se zúčastnily experimentů, byl o 66 procent vyšší, stěny epidermálních buněk byly tlustší a palisádové buňky byly delší a širší než kontrolní vzorky, někdy dokonce o 50 procent.

Je známé, že se bio-fyzické změny vyskytují u rostlin, které jsou sebrány z kruhů v obilí. Testy, které od roku 1989 provedl americký fyzik Dr. W. C. Levengood důsledně ukazují, jak energie, která vytváří kruhy v obilí, může ovlivnit zárodek semene a růst rostliny, prodlouží uzlové body rostliny, dokonce pozmění samotný vzorec chromozómů.

Účinky přesahují svým působením jenom ovlivňování rostlin. Zemědělský výzkumník George Smith zjistil, že vystavení obilí zvukovým frekvencím vytváří vyšší tepelný obsah v půdě a také způsobuje rostlinám lehké popálení. Efekt se shoduje se slabým "spálením", které je možné pozorovat u kruhů v obilí, kde se ovlivněná oblast zdá o dost sušší než zbytek pole i přes to, že v noci pršelo. To samé se týká "lehkého popálení" na dolním konci zasažených stébel.

Kupodivu Smith svého času spekuloval o tom, že zvuková energie také zvyšuje molekulární aktivitu v rostlinách – tři desetiletí předtím, než byl tento efekt nalezen v kruzích v obilí u Levengood. Protože je také známé náhlé a abnormální zvýšení růstu v ovlivněných rostlinách, předpokládalo se, že za vytvořením kruhů v obilí stály mikrovlny. Nicméně mikrovlny mají schopnost sterilizovat biologické systémy a určitá dávka může dokonce organismy zabít. Přesto jsou rostliny v kruzích v obilí živé a daří se jim dobře.

Po čtyřech letech experimentů s obyčejným obilím na University of Ottawa, Mary Measures a Pearl Weinberger zpozorovali zvýšení růstu v laboratorních vzorcích a předpokládali, že zvuková frekvence, kterou použili, vytvořila rezonanční efekt v rostlinných buňkách a tím ovlivnila jejich metabolismus. Frekvence, kterou Measures a Weinberger použili, byla identická s vysokým zvukem v kruzích v obilí.

Zvuk jako jediný energetický zdroj, se stává pro vytváření kruhů v obilí nejvhodnějším zdrojem. Jaký typ zvuku ale přiměje rostliny, aby se ohnuly a sklonily se dolů k zemi a přitom působí pevným a jemným tlakem, vytváří současně spletité a složité vzorce a z jemné úrovně to vše řídí?


Efekty ultrazvuku a infrazvuku

Zajímavé je, že ultrazvuk může ovlivňovat prvky na fyzické úrovni do neuvěřitelné hloubky. Může se zaměřit, soustředit a odrazit skoro jako světelný paprsek a specifické frekvence mohou být zaměřeny, aby způsobily vibrace určitých druhů molekul, zatímco ostatní zůstávají v jejich blízkosti nedotčeny. Během laboratorních experimentů došlo působením těchto frekvencí k uhašení plamene. Čím vyšší je frekvence ultrazvuku, tím se naskýtá větší možnost ovládání.

To vyžaduje frekvence ve vysokém rozsahu MHz, jako ty které byly v kruzích v obilí nalezeny Paulem Vigayem, který prováděl experimenty v měření odlišností elektromagnetické frekvence. Paulova empirická data ukazují, jak úroveň měřitelných údajů o prostředí náhle klesne, když překročíš hranici kruhu. Blíže ke středu se ukazované údaje pohybují v rozmezí 260-320 MHz.

Tak jako kruhy v obilí udělaly kvantový skok v matematické složitosti za poslední dva roky, měřitelné údaje vyskočily k 540 MHz. Tohle se neuvěřitelně shoduje s Jennyho experimenty, které ukazují, že existuje vztah mezi zvyšující se složitostí cymatické geometrie v poměru k zvyšování frekvence. Jinými slovy úroveň frekvence, ať v laboratoři nebo na poli, se shoduje se zvýšením složitosti tvarů.

Tyto extrémně vysoké frekvence se spojují s polem mysli a ukázalo se, že ovlivňují stav uvědomění a vědomí v lidech. Tyto zprávy se nashromáždily od stovek lidí, které kruhy navštívily, kde jsou dokonce ovlivněny tak jednoduché činnosti levé hemisféry, jako je počítání.

Když je ultrazvuk vyladěn na rozsah MHz, zabraňuje poraněním citlivých tkání, takže jeho léčebné vlastnosti jsou používány při léčení svalových onemocnění. Tyto okolnosti se podobají zprávám z kruhů v obilí. Účinky závisí na věku každého kruhu a na délce pobytu jednotlivce.

Pod 20-ti Hz se zvuk stává infrazvukový a tyto frekvence jsou přímo zahrnuty do biologických procesů. Když jsou infrazvukové frekvence kombinovány s vysokým tlakem, vytváří se stálé změny v materiálech, které je přijímají. Akustická síla, kterou vytváří infrazvuk, se pohybuje v řádu kilowatt (což vysvětluje, proč dlouhé vystavení určitému kruhu v obilí vytváří nepříjemné stavy, jakými jsou únava a nevolnost).

Ve vodě vytváří infrazvuk horko, které od sebe odděluje molekuly, a tím se vytváří pára. Co se týče rostlin, jejichž stébla jsou naplněna vodou, vypařování vytváří prázdno, které způsobí okamžité zhroucení oblasti, když je energie uvolněna. Tento děj, který se nazývá "kavitace párou," také vytváří lokální zvýšení teploty o stovky a tisíce stupňů za zlomek sekundy.

Uřízni zespodu stéblo rostliny z kruhu v obilí a zaznamenáš vůni jako po uvaření. Když toto spojíš s milióny galonů ztracené spodní vody a také s Levengoodovým objevem mikroskopických bublin v buňkách buněčných stěn (což poukazuje na rychlé vyvření vody uvnitř rostliny) začne vše dosedat na správné místo.

Tento proces vytváří také syčivý zvuk. Když máš takové štěstí, že navštívíš kruh v obilí během několika hodin po jeho vytvoření, syčivý zvuk bude všude okolo tebe, dokud neodejdeš.

Protože je infrazvuk schopen rozprášit molekuly vody a vytvořit jemnou mlhu, měla by zde být zmíněno, že v roce 1996 farmář venku při sklízení svého pole u Etchilhamptonu uviděl něco, co popsal jako "skupinu sloupů z mlhy, které se zdvihaly jako výstřely z děla ze sousedního pole." Mlha vypadala, že je úplně mimo, v poli v obilí odpoledne během suchého letního dne. Krátce po incidentu se skupina třinácti kruhů spojila vedle cesty, která je tři čtvrtiny dlouhá a na stejném poli se obevil Sanskrtský glyf.

Kavitace je nakonec doprovázena náhlým zábleskem světla, který se nazývá sonoluminiscence a jehož příčinou je vytvoření elektrických výbojů, jak je voda/pára ionizována. Čím nižší je výkonná frekvence, tím větší má účinek. V laboratoři bylo použito 18 Hz jako nejnižší bezpečná hranice, pod kterou tlak vytvořený infrazvukem, poškozuje chromozómy.

Každé léto jsou různé druhy rostlin z kruhů v obilí poslány naslepo dr. Levengoodovi a některé nevyhnutelně ukazují nezvratné poškození jejich chromozómů. Když mu pošleš vzorky, které jsou úmyslně vytvořeny padělateli, najde něco opravdu neobvyklého: dokonale normální rostliny.


Kruhy v obilí a Duše Světa

Hudební stupnice, která byla vytvořena na základě harmonických kmitů posvátné geometrie a nyní byla objevena v rámci výzkumu kruhů v obilí, zobrazuje matematickou strukturu Duše Světa, protože ztělesňuje podstatu Vesmíru. Není tudíž žádná náhoda, že velké procento kruhů v obilí může být spojováno s – a jejich smysl poznán – dávnými kulturami, kteří až do současné doby uctívají svoji tradici písněmi a hudbou, svými léčivými rituály, které provází zvuk a rytmus.

Vztah zvuku k posvátnu je dále rozšířen v budhistických mandalách, jejichž propracovaná geometrie je považována za zhmotnění zpěvů, které jsou používány pro změnu stavů vědomí.

Pravděpodobně to není náhoda, že tvary kruhů v obilí zobrazují tyto spletité vzorce a stejně tak nesou zvláštní podobnost s materializacemi zvuku, které vytvořil Jenny.
Pokud jsou zvukové vibrace zakódovány i vytvářeny kruhy v obilí, není možné, že také pozvedávají jednotlivce na duchovní úrovni? Konec konců je to hudba, která oslavuje celou lidskou zkušenost a přenáší ji z generace na generaci. Je velmi pravděpodobné, že z tohoto důvodu je lidské ucho – především hlemýžď vnitřního ucha (cochlea) – vytvarován do spirály podle zákonů harmonických kmitů tónů, tak jako je tvar spirály původním základem, z kterého vytryskne tisíce kruhů v obilí.

Hudba přináší sociální změnu. Předpokládá se, že účinky Handlovy hudby ovlivnily morální stav Viktoriánské Anglie, tak jako anarchistické zvuky punku dovedly mladé lidi, kteří ztratili iluze, k boji se stavem společnosti, který netoleroval ty jednotlivce, jež vystoupili ze systému.

Účinky na stavy uvědomění lidí, jež přijdou do kontaktu s kruhy v obilí, jsou taktéž zdokumentovány. V roce 1990 piktogram u Alton Barnes zobrazoval trojzubec Šivy ničitele. Je ironické, že milióny lidí z celého světa nechali na sebe tento kruh v obilí působit a v důsledku to vedlo k jejich proměně. Také dnes obrazy kruhů v obilí stále povznáší vědomí těch lidí, kteří s nimi přišli do kontaktu.

Monteverdi jednou poznamenal, "konec veškeré dobré hudby bude mít za následek ovlivnění duše." Pokud je zvuk jedním z tvořících principů, který stojí za kruhy v obilí, není překvapující, že ovlivňují psychiku těch lidí, jejichž antény jsou dlouhé a citlivé k vnímání jejich hudby.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.