Kruh se uzavírá.......

Z ruského dálného východu přichází velmi podivné informace. V oblasti Čukotky právě v těchto dnes zasedá největší konkláve šamanů a stařešinů sibiřského národa „Yupik“ a to poprvé od tajemné události dopadu tzv. „Tunguzského meteoritu“ v oblasti Sibiře došlo ze dne 30. června 1908.

Již v tehdejších dobách mudrcové tohoto arktického národa varovali svět, že tato událost s účinkem 1000x větším než byla síla atomové bomby svržená na Japonsko na konci II. světové války je varováním, že lidstvo ve své aroganci a zahleděnosti do sebe sešlo radikálním způsobem z předurčené cesty.

Tenkrát se podle dochovaných informací šamani tohoto národa sešli několik týdnů před dopadem Tunguzského meteoritu a to poté co domorodé národy se evakuovaly ze zasažené oblasti během dubna a května 1908. To znamená, že tyto národy museli být nějakým způsobem informováni a nastávající události stejně tak jako zvířata.
Nicméně je zajímavé sledovat co se děla v době těsně po dopadu „Tunguzského meteoritu“. Již v červenci 1908 probíhá revoluce v Turecku, která nakonec způsobila zánik „Osmanské říše“.

V měsíci říjnu 1908 následuje tzv. „bosenská krize“, která začala vyhlášením nezávislosti Bulharska a oznámením Rakousko-Uherska o anexi Bosny a Hercegoviny. V podstatě obě tyto události byly spouštěčem, který uvrhl svět do globálního konfliktu I. světové války ve kterém přišlo o život téměř 15 000 000 lidských bytostí.
Navíc samotným velmi těžkým mementem konce I. světové války byla tzv. „Versailleská dohoda“, která uvrhla Německo do hospodářského chaosu a připravila tak půdu pro II. světovou válku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi rada šamanů národa „Yupik“, kteří se právě v těchto dnech účastní tzv. „Velkého Konkláve“ vydala prohlášení, ve kterém varuje, že náš svět je nyní ještě ve větším nebezpečí než v roce 1908. Lidstvo se prý nedokázalo dostatečně poučit z těsně po sobě jdoucích gigantických válečných konfliktů.

Šamani národa „Yupik“ také oznámili, že jsou v kolektivním psychotronickém kontaktu se „strážci“ naší planety. Tímto strážcem je ryba, která se nazývá plejtvák obrovský. Podle sibiřských šamanů začaly tyto ryby právě v těchto dnech zpívat tzv. „Song Smrti“ (Song of Death), který je součástí oznámení pro všechny lidské bytosti, aby se v dostatečném předstihu připravili na události následující.

Osobně jsem přesvědčen, že bychom informace těchto nativních národů neměli vůbec brát na lehkou váhu. Jednak se již mnohokrát s odstupem času potvrdilo, že tito lidé byli schopni poměrně velmi přesně vnímat skutečnosti, ke kterým později opravdu došlo. A jednak jejich informace ohledně plejtváka obrovského potvrzují i samotní vědci.

Ti jsou zmateni z toho, že tato největší zvířata na naší planetě začala náhle záhadně měnit své „písně“. Podle dr. Johna Calombokidise, specialisty na kytovce z „Cascadia Research Collective“ sdělil, že se jedná o fascinující skutečnost, která nemá v celkové historii sledování projevu těchto živočichů obdoby, neboť ještě nikdy k něčemu takovému podobnému nedošlo.

Zatímco vědci jsou chováním plejtváka obrovského dokonale zmateni, mudrci národa Yupik již v roce 2002 během svého zasedání v „Yanrakynnot“ v Rusku oznámili, že během deseti následujících let dojde v prostředí naší planety k zásadním posunům v mnoha věcech týkající se naší planety s tím, že by se měli lidé na tyto skutečnosti náležitým způsobem připravit, tak jako to činí oni.

Na tomto místě bych měl upozornit na to, že v prohlášení šamanů národa „Yupik“ se nikde nehovoří o konci světa či o nějaké globální katastrofě, ale hovoří se o „smrti“ (viz. „Song Smrti) a tento pojem je potřeba umět dostatečně dobře interpretovat. U těchto nativních národů „smrt“ neznamená smrt v klasickém slova smyslu, ale UKONČENÍ NĚČEHO STARÉHO a to rychlým a radikálním způsobem.

Je zajímavé sledovat, jak jejich informace úžasně zapadají do odkazu starých Mayů v souvislosti s obdobím kolem roku 2012. Myslím, že nemusíme být zase až tak překvapeni, když zjistíme, že podle nejnovějšího výzkumu se zjistilo, že existuje jakési propojení mezi americkými Mayi a národem „Yupik“ prostřednictvím jazyka „Na – Dene“, který vykazuje obrovské množství společných znaků s původním jazykem Mayů.

Ačkoliv se mnozí vědci donedávna domnívali, že kořeny předvěkých obyvatel amerického kontinentu mají své kořeny právě na Sibiři, kdy se přes zaledněnou Beringovu úžinu se tito předci dostali do kontinentální Ameriky, v poslední době se zjišťuje, že tomu bylo zřejmě právě naopak. V době posledního posunu pólů původní obyvatelstvo amerického kontinentu prchalo do jiných částí našeho světa a mnohé z těchto migrujících skupin se dostaly do oblasti dnešní Sibiře.

Je zajímavé, že i když oficiálními zdroji je význam roku období kolem roku 2012 neustále bagatelizován chovají se mnohé vlády našeho světa zcela jinak. Velmi intenzivně se připravují na něco, o čem zřejmě široká veřejnost nesmí mít ani potuchy.

Tak například se zintenzivnily práce na skladování semen v rámci „Svalbard Global Seed Vault“, známý také jako (Doomsday Vault) na arktickém ostrově v oblasti Špicberk. Barack Obama nedávno prohlásil, že, že všechny americké vojenské síly v Iráku a Afghánistánu se musí vrátit domů v průběhu roku 2011.

Navíc se ke mne v poslední době od mých učitelů dostali dvě velmi potvrzující zajímavé informace. První se týká tzv. „Zákona Času“. V krátkosti. Lidstvo ve svém technokratickém pojetí života používá rytmus, který kodifikuje inkarnovanou lidskou Duši do vibračního algoritmu „12:60“ (12 hodin – 60 minut – 12 měsíců v roce atd.), ve skutečnosti je ovšem přirozený vibrační algoritmus inkarnované lidské Duše vázán na referenci „13 – 20“. Tu například ve svém sociálním prostředí dodržovali právě staří Mayové. Apel spočívá v nutnosti změnit časový algoritmus „12-60“ na „13-20“.

A druhou věcí je fakt, že rok 2012 svým posláním odpovídá dvanácté kartě Velké Arkány což je „Viselec“ (změna uhlu vidění podstaty obklopující reality). Všimněte si, že číslo 12 se nachází ve funkci „12-60“. Kdežto rok 2013 odpovídá třinácté kartě Velké Arkány, která se nazývá….. „Smrt“ (konec všeho starého a začátek nového). Všimněte si, že číslo 13 se nachází ve funkci „13-20“.

A tak se kruh uzavírá.

------------------------------------------------------------------------------------

(Poznámka: Všechny důležité a veřejně bohužel nedostupné skutečnosti týkající roku 2012 a 2013 a dalších souvisejících okolností budu v průběhu roku 2010 předávat svým studentům studijní aktivity Modré Světlo a to prostřednictvím „Učení Ulema“, národa Ulema.

Součástí tohoto učení je i sled zasvěcení do praktických činností v rámci svého Těla, Duše i Ducha. Národ Ulema plní v našem světě roli Průvodce do klíčového období 2012 – 2022.

Vzhledem k tomu, že se událostí zrychlují, rozhodl jsem se po poradě s vlastními Učiteli otevřít  novou třídu  Modrého Světla, tak aby příležitost dostalo co nejvíce potencionálních zájemců. Další podrobné informace se dozvíte v „Chrámu Modrého Světla“).

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.