KRITICKÝ DEN JE TU - 25. KVĚTNA 2006

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

25.05.2006 Exkluzivně

       Hned na úvod se omlouvám, že dávám tuto tolik očekávanou reportáž až v 10. 00 hodin, ale čekal jsem ještě na zpřesňující údaje v zátopových oblastech, které mi přišli teprve před chvíli. I v této reportáži se vracíme k problematice, která zaměstnává mysl nejednoho badatele i hledajícího a do větší hloubky uvažujícího člověka. Hned na úvod znovu předesílám, že nejsem zastáncem nějakého katastrofického scénáře a jsem přesvědčen, že k dopadu avízovaného tělesa nedojde přičemž tyto reportáže nemají za úlohu vytvářet energii strachu. Jaksi vnitřně cítím, že v této hře jde o něco vyššího a většího. Jde o jakousi informaci, která má být nám předána. Budeme ale schopni sled těchto zvláštních a jistě ojedinělých zpráv zaznamenat a přijmout? Jsme natolik citliví, že budeme schopni onen velmi zvláštní sled okolností, synchronicitních jevů a událostí dostatečně dobře interpretovat? Co jsme ale zcela jistě schopni učinit nyní je možnost zaznamenat a zakonzervovat všechny podstatné skutečnosti tak, aby v budoucnosti jsme se k nim mohli zpětně vracet, analyzovat je, poučit se z nich a budovat na nich. To je jeden z cílů mých reportáží. Měly by se také snažit o podnícení inspirace a hlubší formy syntetického způsobu myšlení. Jelikož i věci, situace a události zdánlivě spolu nesouvisející mohou být ve skutečnosti velmi významně propojené. Pokračujeme tedy v reportáži ze včerejšího dne. Dnes je tedy den "D", pokusme se společně následující hodiny zaznamenat svými smysly co nejpečlivěji. Budu velmi rád když pak na redakční e-mail své poznatky napíšete. Zároveň bych chtěl všem kterých se to týká poděkovat za podporu a velké množství velmi podnětných informací.

       V jednom ze svých zajímavých článků dr. Barry Warmkessel poměrně velmi podrobně rozebírá proroctví Matky Shipton. Tato podivuhodná žena se narodila na konci 15. století v Anglii. Pro nás jedním z nejzajímavějších pasáží je její 31 proroctví. Jde o jedno z nejtajemnějších proroctví vůbec a váže se ještě k mnohým dalším skutečnostem než je námi rozebíraná problematika komety "73P SW".  Nejmodernějšími metodami zkoumání bylo zjištěno, že se velmi přibližuje faktům, které jsou obsažené v Biblických Kodech, které byly objeveny zcela nedávno.

 


Dobová kresba Matky Shipton

      Pojďme si tedy porovnat některá vybraná fakta z 31 proroctví Matky Shipton se skutečnostmi, kterých jsme právě nyní svědky:

       Matka Shipton sdělila, že na počátku dalšího Milénia v jeho šestém roce se na obloze objeví kometa, kterou nazvala Posel Boží. Zvláštní pozornosti se jí prý dostane již v prvním měsíci tohoto roku. A to se také stalo. Nejvíce viditelná bude po dobu 7 dnů. Tato skutečnost také sedí. Matka Shipton pak hovoří velmi záhadně, ale lze z toho vydedukovat, že je na jakési "jiné" vůli zda na Zem v inkriminovaném dni dopadne úlomek tohoto tělesa. Pakliže se tak stane prý to bude do Atlantského oceánu. Tato informace je také v naprostém souladu s realitou, která byla zjištěna a teoreticky vypočítána. Matka Shipton také hovoří o takových jevech jako jsou vlny tsunami, ohromující hluk, probuzení sopek a velké stěhování národů.

      To všechno jsou jevy, které s dopadem fragmentu přímo souvisí. Nechtěl bych, ale aby byly přehlédnuty dva na první pohled nepatrné detaily. Matka Shipton se ve svém 31 proroctví několikrát dost důrazně zmiňuje o jakési "cizí vůli", přičemž je tento pojem definován v takových souvislostech, které jednoznačně vylučují záměnu např. za "Božskou vůli atp. O čí vůli tedy může jít? Druhým důležitým prvkem je její opakované zdůraznění toho, že k dopadu fragmentu nemusí dojít a přesto bude jakýsi vyšší účel naplněn.

       Komentáře od dr. Barryho Warmkessela jsou velmi explicitní povahy. Existuje ovšem celá řada dalších podivuhodných shod. Jde především o speciální hebrejský kalendář a rok 5766, který začíná 4. říjnem 2005 a končí 16. září 2006. Tento rok nás velmi zajímá jelikož jistým postupem může být vyložen jako "Číslo Bestie - 666". Je třeba si všimnout zvláštní šifry, která je tvořena čísly "5 a 7" na začátku uvedeného letopočtu. Mezi těmito čísly uprostřed je prostor kde se nachází číslo "6". Rok 5766 v sobě tedy obsahuje ve zmutované podobě tři šestky.

      Čistě pro zajímavost, která by ovšem neměla být opominuta je třeba připomenout, že 23. květen 2006 (což je náš aktuální kalendářní systém) je v převodu do hebrejského kalendáře 25. květen 2006 s jednoznačným odkazem na aktivitu "bestie". V hebrejském kalendáři a v hebrejské verzi Bible je neuvěřitelné množství informací a odkazů vztahující se právě ke kritickému dni 25. května 2006.

 


Ukázka analýzy systému kódů v hebrejské verzy Bible podle dr. Drosnina

       Na počátku letošního roku zemřel ve věku 105 let rabín a kabalista Yitzcak Kaduri. Tento muž byl vždy považován za děkana kabalistické elity. Na jeho pohřbu se sešlo přes 300 000 lidí mezi kterými byli ti nejvýznačnější kabalisté dnešní doby. Tento muž opakovaně upozorňoval na způsob chování a myšlení lidské bytosti a to v souvislosti s přivoláním kataklyzmatické katastrofy, která by mohla přijít z Vesmíru. Pro nás všechny by mělo být podstatné také to, že tento v té chvíli již velmi starý muž dva týdny před neštěstím předpověděl ohromné tsunami v Indickém oceánu. Všichni víme, že tenkrát zahynulo na 230 000 lidí. Ten samý muž se vyslovil i k roku 2006: 

       "Ti muži i ženy, ti lidé si budou myslet, že jisté věci nejsou možné a nenastanou. Nestanou s z toho důvodu, že jsou podle nich nepravděpodobné. Jenže oni se budou muset zklamat. Existuje cosi co bychom mohli nazvat hierarchickým projevem Vědomí. Tyto vyšší úrovně Vědomí jim všem ukáží jak hluboce se mýlili. Lidstvo musí projít jistým procesem, je to dědictví naší minulosti. Je otázkou Kdy a za Jakých okolností se tak stane. Teprve poté zavládne mír na světě".

 


Jeden z největších kabalistických expertů a zasvěcenců našeho světa - Ytzcak Kaduri

 

       Nakonec by rád zmínil několik konkrétních údajů, které prezentuje Erik Julien. V případě, že dojde k dopadu části komety do Atlantského oceánu půjde s největší pravděpodobností o jeho střední a nebo jižní část. Oficiální úřady by obyvatelstvo v kritických oblastech informovali zhruba 20 hodin před dopadem. Byly by očekávány vlny tsunami o výšce zhruba 200 400 stop s kritickou deformační zónou asi 100 až 150 kilometrů do vnitrozemí (šlo by především o východní pobřeží USA a západní pobřeží Evropy). V kritické zóně by bylo nutné vyhledat vyvýšená místa a to se spodním prahem minimálně 300 až 330 m nad mořem. Následují časové mapy šíření potencionální vlny tsunami a mapy zasažených oblastí.

       Následují mapy časového rozptylu vlny tsunami:

 

 

 

 

       Následují teoretické modely případných zaplavených ploch na východním pobřeží USA v případě, že by k dopadu tělesa došlo:

 

 

 

 

 

       Následují teoretické modely případných zaplavených ploch na atlantickém pobřeží Evropy včetně náraznikových pobřeží v souvislosti s vlnou tsunami v případě, že by došlo k dopadu tělesa:

 

 

 

 


Prameny

1] http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse

[2] http://aquarid.physics.uwo.ca/~pbrown/taus.pdf

[3] http://www.fulldisklosure.org/joomla/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=2823.msg6534;topicseen#msg6534

[4] http://www.godlikeproductions.com/bbs/message.php?page=6&messageid=233268&showdate=5/9/06&mpage=1

[5] http://www.geocities.com/photo_geo/met2006.html

[6] http://www1.tpgi.com.au/users/tps-seti/sta1046.htm

[7] http://www.exodus2006.com/comets.htm

[8] http://www2.warnerbros.com/poseidon/

[9] http://fr.news.yahoo.com/06052006/290/le-directeur-de-la-cia-qualifie-sa-demission-de-mystere.html

[10] http://science.nasa.gov/headlines/y2006/04may_jupiter.htm

[11] http://www.spiritualites.com/isis/modules/propheties/index.php?forum004.htm

[12] http://www.barry.warmkessel.com/barry/2000Paper.html

[13] http://exodus2006.com/eli/25iyyar2006.htm  Muž je pro něj, a srdce 25 Iyyar 5766 (23 Května 2006); Má práva. - Bůh k démonu v něm, a destruktivní naivity ve něm. Mé znamení, my žijeme vody, bůh je tady.

[14] http://exodus2006.com/fab/23may.htm

[15] http://www.exodus2006.com/5766stats.htm

[16] http://www.israelnationalnews.org/news.php3?id=74451

[17] http://www.angelfire.com/fl3/gammadim/prophecy/today04102003.html

[18] http://www.godlikeproductions.com/bbs/message.php?page=3&messageid=233268&showdate=5/9/06&mpage=1


(c) 2006 Erik Julien

Podle zahraničních materiálů přípravil Jaroslav Chvátal