KRISTOVA KREV: ZAHAL SE DO SMUTKU - HEMORAGICKÁ HOREČKA, POSTRADATELNÍ A ZKROCENÁ BAKTERIE (4)

Heart Jack

Heart Jack

autor

05.06.2019 Zajímavosti

Golem

Jehuda Liva ben Becalel, Pražský Maharal, znepokojen panovačností Rudolfa II. v souvislosti s vyhlášením jeho za císaře římskéhoposlední čtvrtině šestnáctého století učinil příslušná opatření. Maharal – kabalistický mistr nemající sobě rovného, dokud nezačal po zemi o tři století později kráčet Aleister Crowley – vytvořil živoucí bytost ze zvláštního druhu jílu nacházejícího se na březích řeky Vltavy. Rabín jednal na základě pokynů, jež pořídil z výtahů z knihy Sefer Jecira, jednoho z nejstarších a nejmocnějších kabalisticko-magických textů. Tato bytost, hebrejsky nazývaná Golem, byla údajně stvořena proto, aby chránila pražskou židovskou komunitu před křesťanskými pogromy. Jenže golem, nadaný nadpřirozenými silami a schopný povolávat ku pomoci i mrtvé, propůjčil velikou moc také svému stvořiteli. Vypráví se, že Maharal musel pobývání tohoto zlověstného stvoření na tomto světě ukončit, neboť dokonce i on se ho obával.

Gustav Meyrink: Golem

Života zbavený golem byl přechováván na půdě Staronové synagogy čili Altneuschul v Praze až do počátku dvacátého století. Po dvě století to byla tichá hlídka varující povždy nesnáze působící německé křesťany před vzájemným zničením. Mnoho vzdělaných a uznávaných osob jak židovského, tak i křesťanského původu dosvědčilo, že jej tam viděli, nikdo však neví, kde skončil, když došlo k opravě a modernizaci půdy v roce 1883. Existuje kolem toho v literatuře spousta mytologie šmahem spojující ztraceného golemanárodním socialismem a jeho neukojitelnými choutkami po věcech okultních.

Možná je to jen náhoda, že Kármán, pokrevně příbuzný s Pražským Maharalem, založil spolu s Jackem Parsonsem, dědicem magie Aleistera Crowleyho, laboratoř proudového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL), z níž nakonec vznikl "Národní úřad pro letectví a kosmonautiku" neboli NASA. Nukleázy, jako jsou ty, jež vylučuje S. marcescens, otevřely cestu kybernetické mutaci lidské rasy. Překrásný nový svět Aldouse Huxleyho není otevřený výkladu rádoby filosofů a vědátorům ze sekáče. Tak tomu nikdy nebylo. Byl vystavěn z obrazů skenovacích elektronových mikroskopů…

Transgeneze pomocí RMCE metody

Jak Zinc-Finger Nucleases (ZFNs), tak i Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALENs)[39] dávají mikrobiologům do rukou nástroje, jimiž mohou spojovat i štěpit DNA ve specificky žádoucích lokacích. Genetickou předlohu lze přepsat, vylepšit zrovna na těch správných místech a nový člověk povstane sebestvořen prostřednictvím mikrostrukturální evolucemMetoda TALEN byla nedávno využita k navržení T buněk pro genomovou editaci. Benevolentně zmutované T buňky pacientů s rakovinou již není třeba párovat s jejich vlastními dárci, což je právě současná metoda. Ty jsou infekční v důsledku vrozeného zdravotního deficitu T buněk u pacientů.[40]mV nedaleké budoucnosti mohou být T buňky zabíjející rakovinu masově vyráběny v laboratořích a lékaři je budou předepisovat namátkou stejně jako analgetika. V Londýně byla během několikatýdenního podávání jednoduché 1ml infuze těchto T buněk univerzálního modelu pro všechny typy rakoviny zcela vyléčena vážně nemocná jednoletá holčička trpící akutní lymfoblastickou leukémií.[41]

 

Marburg

O „kmenu Marburg [baktérie] Bacillus subtilis“ je přinejmenším od roku 1963 známo, že produkuje svůj vlastní restriktivní enzym. Roku 1966 se s ním začalo experimentovat na DNA [baktérie] E. coli[42] Typ II. restriktivního enzymu, nyní nazývaného BglII, vzniká sekrecí tohoto bacilu. SmaI, vylučovaný S. marcescens, je typem I. Oba vyžadují k aktivaci hořčík, typ II. však nevyžaduje adenosintrifosfát (ATP). ATP je v buňkách využíván jako koenzym a je obvykle velmi důležitý v procesu přenosu vnitrobuněčné energie.

Bacillus subtilis

Počátkem roku 1947 uskutečnil věhlasný botanik a mikrobiolog Paul R. Burkholder, za asistence Normana H. Gilese jr., na půdě univerzity v Yale experiment a vystavil „izolovanou jednoduchou kolonii kmenu Marburg [baktérie] Bacillus subtilis ionizující radiaci. Tito američtí vědci indukovali mutagenesi pomocí rentgenových paprsků a ultrafialového světla.[43] Neutronová radiace je vedlejším produktem jaderného štěpení a fúze. Dr. Kurt Blome byl jediný, který ji kdy použil na baktérie. Téhož roku byl Blome zbaven všech obvinění vznesených v průběhu norimberského „lékařského“ procesu.

Experimenty na Yale vynesly na světlo kmen 168, který dodnes patří k přednostně využívanému kmenu B. subtilis jak mezi akademiky, tak také v řadě průmyslových procesů. Když experimenty na Yale skončily, byl kmen 168 spolu s přinejmenším čtyřmi dalšími mutantními kmeny zabezpečen a převeden do vlastnictví dr. Charlese Yanofskyho ze stanfordské univerzity. Stanford je dalším ze čtrnácti zakládajících členů AAU. Kmeny se poté neobjevily na veřejnosti až do roku 1958, kdy je Yanofsky předal dr. Johnu Spizizenovi[44] pracujícímu na "Western Reserve University School of Medicine"Ohiu, založené v roce 1826 a dobře známé pro svůj přínos na vývoji moderních technik pro transfúzi lidské krve…

V roce 1967 pak Western Reserve, po spojení s "Case Institute of Technology", vešel ve známost jako "Case Western Reserve University School of Medicine" (SWRU). SWRU se stal členem AAU roku 1969. Slavný Michelsonův-Morleyův experiment z roku 1887, který údajně vyvrátil existenci éteru a urychlil vznik speciální teorie relativity,[45] se ve skutečnosti odehrál právě v suterénu koleje v univerzitním areálu v Case.

-pokračování-

---------------------------------------------------------------------------------

 

ODKAZY

[39] Nové metody inaktivace genů, a to ZFN (Zinc finger nuclease), TALEN (Transcription activator-like effector nuclease) nebo CRISPR/Cas (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/(CRISPR-associated (Cas)). Viz např. http://www.fgu.cas.cz/articles/230-vyvoj-novych-technik-transgeneze-u-potkana. ZFN jsou hybridy endonukleáz, které mají dvě oddělené domény, DNA vazebnou a štěpící. Štěpení je zajištěno pomocí bakteriální endonukleázy FokI. Ta štěpí nespecificky místo, které rozezná její druhá vazebná doména zink-finger. Protein zinc-finger (ZFP) se skládá z několika tandemově se opakujících sekvencí aminokyselin, které vážou Zn2+. Obecná struktura TALEN je stejně jako u ZFNs chimérická, složená ze dvou částí. Stejně jako ZFNs i TALEN obsahují na svých karboxylových koncích restrikční endonukleázovou doménu FokI, která zajišťuje štěpení. Oproti ZFN se však liší použitím jiné třídy DNA vazebných domén, které jsou známé jako efektory transkripčního aktivátoru (TALE). Tyto DNA vazebné proteiny mají strukturu odvozenou z TALE u Xanthomonas spp. (rostlinný patogen), která přímo vstřikuje efektory TAL do rostlinných buněk prostřednictvím sekrečního systému typu III (T3SS), kde efektory TAL specificky vážou a regulují rostlinné geny pro usnadnění bakteriální kolonizace. Viz dále https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130217862.

[40] World First Use of Gene-edited Immune Cells to Treat ‘incurable’ Leukaemia. Great Ormond Street Hospital, 5 Nov. 2015. Viz http://www.gosh.nhs.uk/news/press-releases/2015-press-release-archive/world-first-use-gene-edited-immune-cells-treat-incurable-leukaemia.

[41] World First Use of Gene-edited Immune Cells to Treat ‘incurable’ Leukaemia.

[42] Reiji Okazaki, Tuneko Okazaki a Kiwako Sakabe: An Extracellular Nuclease of Bacillus Subtilis: Some Novel Properties as a DNA Exonuclease. Biochemical and Biophysical Research Communications. Volume 22, Issue 6, 22 March 1966, str. 611-619. ScienceDirect, 1 Mar. 1966. Viz http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006291X66901902.

[43] Paul R. Burkholder a Norman H. Giles, Jr.: Induced Biochemical Mutations in Bacillus Subtilis. American Journal of Botany. Vol. 34, No. 6, Jun., 1947, str. 345-348. Jstor, 1 June 1947. Viz https://www.jstor.org/stable/2437147?seq=1#page_scan_tab_contents.

[44] Daniel R. Zeigler, Zoltán Prágai, Sabrina Rodriguez, Bastien Chevreux, Andrea Muffler, Thomas Albert, Renyuan Bai, Markus Wyss a John B. Perkins: The Origins of 168, W23, and Other Bacillus Subtilis Legacy Strains. Journal of Bacteriology. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2008. Viz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2580678/.

[45] Michelsonův-Morleyův experiment je slavný pokus, který chtěl změřit vliv éteru na rychlost světla. Poprvé jej provedl americký fyzik Albert Abraham Michelson roku 1881 v Berlíně, podruhé spolu s chemikem E. Morleym v Clevelandu (Ohio). Překvapivý výsledek pokusu, kdy se žádné zpomalení éterem neprokázalo, podnítil velkou revizi fyziky a vytvoření speciální teorie relativity.

Další díly