KRISTOVA KREV: ZAHAL SE DO SMUTKU - HEMORAGICKÁ HOREČKA, POSTRADATELNÍ A ZKROCENÁ BAKTERIE (3)

Heart Jack

Heart Jack

autor

03.06.2019 Zajímavosti

Když dojde k převrácení spárovaných bází B-DNA vzhůru nohama, má to za následek reorganizaci její struktury na levotočivou. B-DNA i A-DNA, jež jest podobná B-DNA, vyskytuje se však daleko vzácněji, jsou obě pravotočivé. Výsledkem této reorganizace je, že fosfátové skupiny jsou v Z-DNA těsněji spojené, což má za následek vyšší energetický stav…[24] Pro mikrobiology bylo obtížné studovat Z-DNA, protože dvojitá šroubovice nemá stabilní vzhled. Jde o přechodnou strukturu, která je příležitostně indukována biologickou aktivitou. Panuje domněnka, že se účastní transkripce; první krok exprese genu nastane, když je dílčí segment DNA zkopírován do RNA, která potom pomůže syntetizovat, regulovat a vyrábět proteiny, a hraje tak zásadní roli v biologických funkcích buňky.[25]

Zjistilo se, že tři oblasti poblíž promotorů[26] genu c-Myc tvoří Z-DNA, pokud dojde k expresi c-Myc. Tyto oblasti se však rychle navracejí do původního stavu B-DNA, pokud je transkripce C-Myc vypnuta. Protein zakódovaný genem c-Myc je multifunkční jaderný fosfoprotein[27] hrající roli v buněčném vývojovém cyklu, zvaném rovněž cyklus buněčného dělení. Hraje také roli v apoptóze[28] neboli programované buněčné smrti a transformaci buněk. Transformace buněk je přímá absorpce a inkorporace exogenního genetického materiálu buňkou z jejího okolí, právě přes její buněčnou membránu.[29] Opravdová transformace buněk se přirozeně objevuje jen u bakterií…

 

Když DNA dělá chyby

Výzkum rakoviny probíhající ve "Wellcome Trust Sanger Institute"CambridgeAnglii nedávno zaznamenal úspěch – vědci identifikovali dva mutantní geny přítomné v téměř každé buňce lidského těla. Míra těchto genových mutací prý funguje jako vestavěné biologické „hodiny smrti“. Přinejmenším jedna z nich, nazývaná výzkumníky „mitotické hodiny“, je výsledkem mutace DNA, která se odehrává v cyklu buněčného dělení.[30] Mike Stratton, ředitel tohoto institutu, předkládá teorii, že změny v rychlosti mutací genů by mohly změnit rychlost, s 

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.

Další díly