KŘIŠŤÁLOVÉ VĚŽE MĚSÍCE (1)

"Je velmi zvláštní, jakým způsobem výtrysky... z Prokla protínají Crisium. Je to téměř jako letět nad vrstvou mlhy a dívat se skrz ni dolů... Vypadá to, jako by se nad ním vznášel." - Al Worden, pilot velitelského modulu Apolla 15

 

V době, kdy Mars Observer (zřejmě) opustil sluneční soustavu, se Hoagland v tichosti pustil do nové, paralelní linie výzkumu "artefaktů". Vzhledem k tomu, že se nedaly předvídat žádné nové snímky Marsu po dobu nejméně půl desetiletí - mohl se Hoagland plně soustředit na tento nový slibný výzkum, zahájený kolem roku 1990. Hoagland vycházel z předpokladu, že v dávné minulosti na Marsu vzkvétala vyspělá civilizace, která se již na počátku došel k závěru, že pravděpodobně navštívila i jiné planety nebo měsíce sluneční soustavy. Zdálo se mu, že nejnápadnějším místem, kde lze tyto výmluvné známky dřívější návštěvy najít, je Měsíc.

Vzhledem k tomu, že velká část naší družice již byla vyfotografována ve středním a vysokém rozlišení NASA pro program Apollo a vzhledem k nedávno získaným nezávislým projekcím, které ukazovaly na stejné místo, se "Luna" jevila jako nejlepší možnost pokračovat v pátrání po dalším potvrzení NASA o dávných archeologických ruinách ve sluneční soustavě. Po značných úspěších s projevy v OSN a také v NASA, které k projektu přilákaly volnou neformální skupinu dalších talentovaných badatelů z různých oborů, si byl Hoagland jistý svou schopností shromáždit další přispěvatele různého zaměření, které považoval za nezbytné pro rozšíření současného výzkumu "Marsu" na Měsíc.

Nezávisle na tom se však Dr. Stan McDaniel rozhodl vytvořit vlastní, samostatnou pracovní skupinu, která se měla jmenovat "SPSR" (Society for Planetary SETI Research). Hoaglanda spolu se všemi akademiky, kteří k tomuto neobvyklému výzkumu tíhli díky Hoaglandovi, požádal, aby se připojili. Všichni okamžitě řekli "ano"... kromě Hoaglanda. Ten se zdráhal z několika důvodů. Zaprvé měl námitky proti používání termínu "SETI". To byla zkratka, kterou vytvořil Carl Sagan

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.