Krátká historie orgonového výzkumu

          V letech 1930 až 1940 byl Wilhelm Reich schopen měřit a prokázat existenci éterické energie (životní energie, chi, prána atd.) a k měření používal upravený Geiger-Müllerův počítač. Reich zjistil, že střídavým naskládáním skelné vaty (organické hmoty) a drátěnky (neorganické hmoty) přitahuje a sbírá éterickou energii k životu positivní formě OR nebo také POR a negativní formě DOR. On stavěl velké boxy, které nazval'''orgonové akumulátory'' a s použitím tohoto jednoduchého principu, byl schopen léčit různorodá onemocnění včetně rakoviny, pouhým pobytem v této krabici po určité časové období. V roce 1986, vědci na Universitě v Marburgu, v Německu, publikovali výsledky nezávislé studie, které ukázala, že 30ti-minutové ošetření v orgonovém akumulátoru způsobí, pozitivní psychiatrické-fyziologické efekty. Výsledky tohoto výzkumu jsou jasným důkazem, fyzikálních vlastnosti orgonového akumulátoru a jeho psychofyziologického účinku na lidský organismus. Energie zkoumaná Reichem a jeho spolupracovníky, skutečně existuje. Po Reichovi, se tímto výzkumem vážně zabývalo několik nezaujatých ruských vědců, jako například Dr. Nikolai Kozyrev (1908 - 1983) a vědecky dokázali že tyto neviditelné energie existují všude kolem nás a Reichova práce vedla k nešťastnému vývoji praktických zkoušek sovětských obranných aplikací, na principu použití torzních polí. Kozyrevova práce skutečně potvrdila Reichův výzkum na základě praktických pozorování orgonitu, a tato informace se dostala ve známost po pádu Sovětského svazu v roce 1991.

          V jejich šlápějích kráčí, mnoho dalších výzkumníků z obou stran železné opony a další generace pokračuji v Kozyrevově a Reichově práci a pomalu nutí hlavní proud západní vědy oficiálně uznat tento koncept univerzálního neviditelného energetického media, které nazývají temnou věcí, vakuem nebo také energii nulového bodu a závisí to na tom koho se ptáte. Orgonoví nadšenci obvykle vědí, že v podstatě popisují stejnou věc, kterou Reich nazval'''Orgon''.

 

       Pokrok z Orgonitu

       Reich měl svojí výzkumnou laboratoř přezdívanou Orgonon ve venkovském Maine v USA a v té době byla velice dobře izolovaná, od zdrojů smrtelného orgonu, který jeho akumulátory sbíraly bez rozdílu. Orgonové akumulátory operující blízko zdrojů DOR (jako třeba jaderné elektrárny, vysílací věže atd.) mají potenciální vlastnost ublížit každému kdo s nimi nakládá, a geografické umístění je důležitý faktor pro operace s Orgonovým akumulátorem.

       V roce 2000, pár Don a Karol Croftovi, prostřednictvím Internetového výzkumu a empirických pozorování objevili, že smícháním organické pryskyřice, skelné vaty a anorganických kovových hoblin a jejich lití do malých forem, jako třeba papírových pohárků a pánví, produkuje substanci, která přitahuje éterickou energii, podobně jako Reichův akumulátor.

 


 

        Carol Croftová, která má ostrý smysl pro tyto abstraktní energie si uvědomila, význam tohoto nálezu a šla ještě o krok dál, přidáním malých krystalů křemene k této směsi k efektivnímu sbírání, přeměně a vysílání éterické energie. Tento doplněk k substanci s pryskyřice a kovu, pracuje samořízeně a nepřetržitě operuje s vysokou účinností přeměny negativní DOR energii, na pozitivní POR energii.

       Pokud je orgonit u zdroje záporné orgonové energie, bude účinně a bez přerušení transformovat tuto orgonovou energii na pozitivní a vytváří tak pozitivní energetické vysílače ze všech zářičů škodlivé negativní energie, a úplně tak ochrání před jejich účinkem.

       Pryskyřice v orgonitu se změnou teploty smršťuje a neustále mačká na krystal křemene, uvnitř kterého tím vytváří piezoelektrický účinek, a tím se stává elektricky polarizovaný. Toto je také jeden z důvodů, proč orgonit tak efektivně pracuje jako energetický generátor.

       Orgonit představuje velmi významné zlepšení, oproti Reichově rané práci s orgonovými akumulátory, které přitahovali smrtelnou energii stejně tak jako pozitivní a neměnili ji do čisté prospěšné formy tak jako orgonit, který to dělá přirozeně a nepřetržitě.

       Během jednoho roku tohoto vývoje, Don začal publikovat zprávy o svých a manželčiných zkušenostech s taktickým umístěním malých kusů orgonitu, blízko různých zdrojů DOR neboli životu záporné energie, jako jsou věže mobilních telefonů, jaderné elektrárny, podzemní základny i přirozené zemské energetické dělící čáry a víry. Don zahrnul do svých zpráv, pozitivní způsob života, čištění, hojení, potvrzující efekty a zprávy způsobili silné povzbuzení jeho čtenářů k tomu, aby kopírovali jeho úsilí ve vlastních komunitách.

 

       Bourání mraků: Tenkrát a nyní

      Kromě úspěšných zdravotních ošetření upotřebil Dr. Reich tuto pokročilou znalost oddělených energií k tomu aby úspěšně stavěl a testoval povětrnostní modifikace tohoto zařízení které se jmenovalo Cloudbuster. Toto zařízení pracovalo na základě principu, že mraky drží pohromadě orlonová energie a odstranění této energie způsobí že se mraky rychle rozpadnou. Reich vyvinul vyšší model předpovědí počasí, který vzal v úvahu jinak ignorovanou éterickou součást našeho počasí a vytvořil tak přesnější předpovědi než oblíbený a neúplný systém rozdílu tlaků.

         Reichův Cloudbuster se skládal s revolverové hlavy a upevněných kovových rour spojených s gumovým potrubím s propojeným do vody pro energetické zemnění k rozehnáni u sebe držících mraků, prostřednictvím orgonové energie. Dokázal významně změnit povětrnostní podmínky, které byly v některých případech vytvářeny jako období sucha na poušti v průběhu celých měsíců.

        Reichova konstrukce se prokázala efektivní, přesně jak zamýšlel a mohla být také nebezpečná, pokud byla bez obsluhy. Velké množství akumulované DOR smrtelné energie nahromaděné v rourách během operace, způsobila operatérovi prudké bolesti a také dlouhodobé ochrnutí, pokud se dotýkal rour holou částí těla.

       Don Croft vynalezl pokročilejší, a efektivnější verzi Reichova Cloudbuster u, který se nazývá Chembuster a kombinuje originální Cloudbuster a jeho hlavní operační principy s výhodami orgonitu.

       Typický Chembuster je složen s šesti měděných trubek, vložených do základu s orgonitu (typicky odlitém v malířském vědru) s dvojitým křišťálovým základem každé roury, aby se vytvořil éterický energetický účinek vakua, který doslova saje zápornou energii z oblohy v okruhu několika kilometrů do orgonitového základu, kde je pak přeměňuje na prospěšné a pozitivní energie.

 


  

         Na rozdíl od Reichova Cloudbusteru, můžete Chembuster bezpečně zanechat v trvalém provozu, kdy bude rychle a nepřetržitě obnovovat a udržovat povětrnostní energetickou rovnováhu uvnitř oblasti.

        V oblastech planety postižených suchem, se to vždy projeví ve formě deště, který je dostatečný, aby období sucha skončilo. Toto bylo úspěšně demonstrováno v různých částečky Afriky,  Kalifornie a v mnoha dalších lokalitách po celém světě, různými horlivými nadšenci.

        Neselhávající a prospěšná povaha orgonitu odstraňuje potřebu odborného školení, bezpečnostních opatření či tvrdé námahy aby Chembuster fungoval. Jednoduše přeměňuje každou negativní energii a přitahuje jí ven z atmosféry, zatímco zbytek zařízení funguje jako éterický vyvíječ víru. Aktivně vyrovnává energie mezi oblohou a zemí, eliminuje hustou mlhu nasycenou kouřem, znečištěné ovzduší a také negativní uměle tvořené formace mraků, které jsou známé jako Chemtrails a nahrazují jejich otrávenou přikrývku jedovatých DOR mraků sytě modrou oblohou kde jsou nadýchané bílé mraky, které si pamatujeme jako malí.

        Detailní pokyny pro stavbu vlastního Chembustru (náklady asi $150 USD při použití nových materiálů) lze najít v sekci Jak vytvořit Orgonit.       Orgonitové hnutí

       Toto je zkušenost mnoha nadšenců Chembustrů, kteří umístili tato zařízení v obydlených oblastích světa. Tam kde byla prostřednictvím komunikačních věží vytvořena silná vrstva DOR, negativní záporné energie, která sytí naše domovy a společnost a podporuje sucho, negativismus, strach atd. a významně omezují Chembuster operace a mnoho jiných škodlivých efektů.

         Ať je to tak či onak, je to široce vyzkoušené a tyto záporné efekty mohou být jednoduše vyřazeny a Chembuster je vyrobený proto, aby pracoval jednoduše od malých velikostí až po pořádný kus orgonitu nazvaný Tower Buster. Blízko mobilních věží a dalších oblastí je stále více populární aktivita, která se stává známou a je vedena doslova po celém světě, tisíci nezištných jedinců a Internetových skupin.

 


         Toto místo je určeno k tomu, aby poskytlo základní, přesný a účinný úvod do orgonitu těm, kdo se o toto učení zajímají. Pokud si přejete vykonávat další výzkum, tak máme kompletní seznam informačních zdrojů v naší další čtenářské sekci.

          Pozitivní a samo-posilující efekty práce s orgonitem, se stávají rychle zřejmé těm kdo si vybrali to stavět a používat. Pokud máte nějaké vlastní zkušenosti, navštivte prosím naši sekci o stavbě Orgonitu a začněte tvořit skutečně prospěšné změny ve vašem domově a společnosti.

         Začněte se těmto věcem skutečně věnovat a zbavte svůj domov škodlivých energií a to samé můžete udělat i v okruhu několika kilometrů v okolí svého bydliště. Budete mít radost z toho, co jste udělali pro druhé a těšit se z příjemné atmosféry. Nemůžeme jen tak nečinně sedět a nechat se ovládat a ničit vandalismem pánů u moci. Zemi je potřeba očistit, a když každý pro to něco udělá, tak to společně dokážeme.


Zdroj: http://www.orgonite.info/what-is-orgonite.html

(c)2009 Translation: Zbyněk Frauenterka