Kosmická Mise Mayů (9) - Tikal, část třetí

       Kolikrát v životě jsem již měl podobných fiktivních rozhovorů na podobná témata. Moudrost nepřichází z technologického směru.  A že technologie je důsledkem lidské moudrosti? Jak mylné je přesvědčení., že soudobý tzv. technologický pokrok je ukazatelem vyspělosti lidské civilizace. Přičemž dnes a denně se setkáváme s okolnostmi, které jasně definují, že je to právě ona klasická technologie, která doslova umrtvuje naše mentální schopnosti. Pro mne osobně je odpověď pro tuto situaci zřejmá. Technologie je v podstatě materiální rozšíření našeho vlastního těla a především pak našich vlastních smyslů. Podle našich soudobých mnohdy zvrácených standardů je prý společnost plná hmotného pohodlí rozvinutá společnost. Měli bychom se sami sebe zeptat zda stávající technologické vybavení skutečně rozvijí lidskou a duchovní kreativitu.

 

        Dokonce si myslím, že všechny ty nástroje a vybavení, kterými jsme obklopení (mám na mysli ty mnohé elektronické a jiné vymoženosti jistým způsobem mohou omezovat naše frekvence a jemnohmotnou citlivost. Co když právě díky těmto možným blokádám nejsme schopni přijmout nové informace, které vyzařují z lůna nekonečného Vesmíru?

        Jsem archeolog a nemohu zavírat oči před možnostmi zcela neobvyklého transportu ohromných bloků užitkového kamene, který tvoří základní kostru velkolepých staveb v Guatemale, Peru, Egyptě a nebo Tibetu. Je možné přenášet formou levitace taková velká břemena? Jsem osobně přesvědčen, že ano. Vždyť vše je energie a vibrace. Vědomosti o tom, že neexistuje neživá hmota měli již v pravěkých dobách Aboriginsové z Austrálie, obyvatelé Atlantidy, Tiběťané a nebo Mayové.

        Neuvěřitelným způsobem jsme zabředli do technokracie - jakési zvláštní pseudo vývojové éry, která bude jistě v mnoha ohledech pro naše pravnuky nepochopitelným otazníkem. Tak nějak cítím, že přicházíme do období, kdy je skutečně na čase se zastavit a procítí možnost obrátit svou mysl k jiným přirozenějším hodnotám.

        Neuvěřitelná archeologická krása Tikalu mne nemohla zklamat. Tajemné budovy jsou mnohdy skryté pod vrstvami země a jsou obrůstány bujnou vegetací včetně stromů. Stovky let stará kamenná schodiště jsou pokrytá nesčetnými druhy mechů. Prakticky stoprocentní vlhkost sveřepě bojuje s kamennou strukturou a vytváří zcela fantastická gravírování.

        Ač chladné, vyzařují kamenné chrámy v Tikal kolem sebe mír a harmonii v nádherné symbióze s okolním prostředím. Je jisté, že ani přerostlá zeleň, ani bažinatá půda a nebo chybějící mosty nejsou schopné zakrýt skutečnost, že toto město bylo jedním z největších v celé mayské kultuře. Bylo zcela fantastickým klenotem na pozadí neméně nádherné přírody.

        Přichází skupina turistů a já slyším průvodce jak praví:

        "Nacházíte se na okraji čtvrtého chrámového komplexu, který ve svém nejvyšším bodě dosahuje výšky přes 320 stop. Jde o největší umělou strukturu, která byla v historických dobách vytvořena člověkem v oblasti Jižní a Střední Ameriky".

         A pokračuje:

         "Rozdíl mezi pyramidami a chrámovými stavbami spočívá v tom, že délka stran u pyramid je všude stejná, kdežto u chrámových staveb je strana kde se nachází hlavní vstupní vchod různorodá. Pyramidy byly vždy stavěné v souhlasu se severní, jižní, východní a západní světovou stranou".

        Zamýšlím se nad tím co říká průvodce. Uvědomuji si, jak nesmírně důležité je to co sdělují obyčejným lidem, kteří na tato a jiná místa přicházejí. Vždyť oni věří každé slovo. Je důležité, aby si průvodci neustále uvědomovali jak hluboce ovlivňují povědomí tisíce a tisíce poutníků, kteří prochází památníky minulosti.

        Konec rozjímání, je na čase jít dál. Cesta, která vede k východnímu okraji Tikal je opuštěná. Ticho přerušuje pouze můj fotoaparát a zvuky padajícího ovoce z velmi starých stromů. Najednou zjišťuji, že ovoce, které vypadá jako divoké kaštany padá pouze kolem mne. Zastavuji se a sleduji odkud ovoce padá. A ejhle?..! V jednu chvíli spatřuji siluetu opice, a pak další a další. Ti darebáci po mne hází jakési ořechy. Naštěstí mají hodně špatnou mušku.

        Návštěva prvních kamenných chrámů mne naplňuje úctou. Elegance čtverců, perfektně tvarované rohy bloků, snad nekonečná perfektně konstituovaná schodiště, ochozy a průchody směřující k obloze realizované s astronomickou přesností.  Jednou z nejimpozantnějších staveb Tikalu je již zmíněný chrámový komplex č. 4. O výšce jsem se již zmínil, poslední výzkumy v této lokalitě naznačují, že tato stavba pokračuje až 50 stop pod úrovní země. Speciální detekční zařízení odhalilo na mnoha místech pod zemí duté prostory. Právě tyto skutečnosti jsou ohromným impulsem do dalších vědeckých akcí.  Když dosáhnete vrcholu stavby - prostě se Vám zatají dech. Pod vámi se nachází mnoho desítek čtverečních mil džungle naplněné křikem ptactva a mnohých šelem. To vše doplňuje nekonečně zelená barva, která se táhne do všech světových stran.

       V tom všem vnímám silný symbolismus. Když se tak díváte směrem dolů z páteře kamenné stavby, která přečkala neuvěřitelně mnoho staletí?? ve chvíli kdy máte hlavu nad korunami stromů, tak právě v této chvíli vidíte člověka jako malinký nepatrný hmyz v trávě.

       Přicházím k hlavnímu náměstí a vstupuji do Akropole. Architektura je zde tak výjimečná, že jsem si připadal jak na jiné planetě. Struktury užitkového kamene jsou zde navrstvené tak bizarním způsobem, že by to člověk nevymyslel ani v tom nejdivočejším snu. Ve středu Akropole jsou umístěné chrámy, které jsou známé jako "Chrám jaguára" a "Chrám Masek"

       Moje návštěva v budovách mayských chrámů mne přesvědčila o tom, že Mayové byli skutečnými vesmírnými cestovateli. Jistě ne astronauty, tak jak by si někdo mohl myslet, ale lidmi s extrémně hlubokým transcendentním chápáním Vesmírných procesů. Jejich schopnost naladit se na vibrace kosmického dechu a nebo galaktického středu jsou schopnosti, které naše civilizace nebude schopná pochopit. Ovšem zkoumáním takových kultur jakou je Mayská máme ohromnou příležitost se vědomě navrátit k našemu původnímu duchovnímu dědictví.

       Vesmír je nádherný?? plný naděje a příležitostí. Lidé mohou kdykoliv navázat přesně tam, kde kdysi skončili. V místě kde sešli s cesty??


(c)2007 Translation: Alhambra

Další díly